up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله کرم هاي موبر PDF
QR code - کرم هاي موبر

کرم هاي موبر

درباره کرم هاي موبر چه ميدانيد؟

دکترمحمدشيزرپور متخصص پوست ومو به سوالات زير درباره استفاده از کرم هاي موبر پاسخ ميدهد : کرم هاي موبر براي رفع موهاي زائد کدام قسمت هاي بدن است؟از کرمهاي موبر براي ازبين بردن موهاي تمامي قسمتهاي بدن ميتوان استفاده کرد.بيشتر خانم ها بايد استفاده کنند يا آقايون؟چرا؟اين کرمها موها رادرسطحي پائين تر ازتيغ قطع ميکنند.لذا موها کمي ديرتر درآمده و برخلاف تيغ نوک موها پس ازاصلاح تيز نشده و پوست نرمتر خواهدبود.بنابراين اين کرمها براي ازبين بردن موهاي زايد صورت خانمها مناسب ترند.البته درآقاياني که موهاي زبر در ناحيه گردن داشته وبا اصلاح مشکل دارند،کرمهاي موبر جايگزين خوبي براي اصلاح هستند.برداشتن موهاي زايد ديگر قسمتهاي بدن با کرم موبر درزنان ومردان تفاوتي ندارد.آيا از اين کرم ها کودکان و نوجوانان هم مي توانند استفاده کنند؟ چرا؟استفاده ازاين کرمها درکودکان ضرورتي ندارد.زيرا درسنين کودکي موي زايدي وجوندارد که بخواهيم آنرا برطرف کنيم.بعلاوه اينکه پوست کودکان ظريف وحساس بوده و امکان آسيب پوستي بالاتر است.استفاده از اين کرمها درنوجوانان بعدازسن بلوغ بلامانع است.بعدازسن بلوغ بادرآمدن موهاي زايد درناحيه زيربغل وناحيه تناسلي،درصورت تمايل به ازبين بردن موهاي زايد اين نواحي ميتوان از کرم موبر استفده کرد.روش استفاده ازکرمهاي موبرچگونه است؟روش استفاده از اين کرمها به اين ترتيب است:بايد مقدارکافي از کرم موبر به ناحيه مودار که خشک وتميز باشد ماليد.وپس ازگذشت مدت زمان معيني آنرا با آب گرم شست.مقدارکرم بايدکافي باشد به اين ترتيب که تمامي سطوح موها پوشيده شود. ناحيه بايد خشک وتميز باشد.اگر ناحيه موداردراثرتعريق خيس بوده يا از قبل آغشته به کرم يا روغن باشد،کرم موبربه خوبي عمل نخواهدکرد.
کرمهاي موبر
ترکيب آنها چيست؟
مواد اصلي کرمهاي موبر سديم تيوگليکولات وکلسيم هيدرواکسيد(نوعي باز) است
اين موادبانددي سولفيد کراتين را مي شکنند.ماده اصلي تشکيل دهنده مو کراتين است.کرمهاي موبر ماده کراتين را حل ميکنند.به اين ترتيب منجر به شکسته شدن وکنده شدن مو ميشوند.اين کار را با حل کردن پيوندهاي شيميايي سولفور درون کراتين ميکنند.
لايه سطحي پوست نيزحاوي کراتين است.اگرکرم موبر مدت طولاني درسطح پوست باقي گذارده شود،امکان آسيب رسيدن وتحريک پوست افزيش ميابد.
اگر کسي به اين کرم ها حساسيت داشته باشد بايد چکار کند؟
کرمهاي موبر ممکن است الرژي را باشند.اين الرژي ممکن است به ماده اصلي کرم موبر يعني سديم تيو گليگولات ويا کلسيم هيدروکسايد باشد.همچنين ممکن است الرژي به موانده نگهدارنده (پرزرواتيو)عطرو يا افزودنيهاي ديگردرون کرم موبرباشد.لذابهتر است قبل از استفاده کرم را روي پوست خودتست کنيد.مقداري ازکرم را بداخل بازوبماليد.وپس از نيم ساعت آنرابشوئيد.
اگردرمحل التهاب وقرمزي وخارش ايجاد نشد يعني احتمالاً به اين کرم موبرآلرژي نداريد.اگرفردي به کرمهاي موبرآلرژي داشته باشد نبايد ارآنها استفاده کند.راهي براي حساسيت زدائي نسبت به اين کرمها وجودندارد. هرگزکرم موبر را روي پوست آسيب ديده(بريده،زخمي ...) استفاده نکنيد.کرم موبر نبايد روي پوست قرمز يا ملتهب(به هردليلي)استفاده شود.کرم موبر نبايد نزديک به چشم استفاده شود.
بايد هر چند وقت يکبار از اين کرم ها استفاده کرد؟
هيچ محدوديتي دردفعات استفاده ازاين کرمها وجودندارد.
اين کرم ها چه انواعي دارد؟(کرم، موس،ژل)؟
اشکال مختلف کرم موبردربازارموجوداست.اشکال اسپري،ژل و موس نيز وجوددارند.ماده اصلي تشکيل دهنده اين اشکال مختلف يکي اسيت و فرقي باهم ندارند.
براي خريد اين کرم ها بايد به چه نکاتي توجه کرد؟
ماده اصلي کرمهاي موبر يکي است.اما انواع مختلف کرمهاي موبردربازارموجوداست.تفاوت اين ها درچيست؟کرم موبر براي نواحي مختلف بدن وجوددارد.مثلا کرم موبربراي صورت باکرم موبر ديگر نواحي بدن تفاوت دارد. اين تفاوت در غلظت ماده مؤثره کرم موبر است.انواع مخصوص صورت ماده مؤثره رقيق تري دارد.
به غيرازمورد فوق تفاوت ديگري درکرمهاي موبر وجودندارد.برندهاي مختلف کرم موبر بيشترازجهت رنگ عطر و يا بسته بندي فرق دارند.مهم اين است شرکتهاي سازنده استانداردتوليدرارعايت کرده وازتبليغات اغراق اميز وگمراه کننده پرهيزکنند. برخي شرکتهاي سازنده کرم موبر مواد افزودني مثل ژل الوورا يا ترکيبات نرم کننده ديگر اضافه ميکنند.ادعاي کرم موبردائمي عجيب وغير علمي است.هيچ کرم موبرباخاصيت ازبين بردن دائمي موها وجودندارد.حتي هيچ کرم موبري با خاصيت کاهش موهاي زايد نيز وجود ندارد.
البته کرمهايي باخاصيت کاهش موهاي زايدوجوددارند.ولي اين کرمها موبرنيستند.بلکه بايداين کرمها را مثل کرم معمولي روزي دوباربه ناحيه مودار ماليد.درطي مصرف مداوم به مرور زمان منجر به کاهش موهاي زايد ناحيه موردنظر ميشوند.اين اثر کاهش موهاي زايد تا وقتي ادامه مي يابد که شما به مصرف آن کرم ادامه دهيد.باقطع مصرف کرم موها به حالت طبيعي برميگردند.يعني اثر ماندگار ندارند.
تنها کرمي که ازنظرعلمي ثابت شده اثرکاهنده موهاي زايد دارد،کرم افلورنتين است.اين کرم درحال حاضردربازار داخلي ايران موجود نيست.کرمهاي کاهنده موهاي موهاي زايد که در حال حاضر دربازارداخلي در دسترس هستند ، فاقد شواهد و مدارک علمي کافي( مقاله ثبت شده در web of science ) مي باشند.م طالعاتي که خود شرکت سازنده يا توليد کننده ماده اوليه انجام ميدهد فاقد هرگونه ارزش علمي است.

کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات يا بندهاي ...

ديد کلي کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

ديدکلي در طبقه‌بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به ي ...

کرم کدو کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

خيلي ها، مخصوصا خيلي از خانم ها دل شان مي خواهد که پوستي زيبا و شاداب داشته باشند؛ با اين حال کم نيستند خانم ها و آقاياني که با عادت هاي غلطي که دارند ...

شترمرغ نيز مانند حيوانات ديگر در معرض بيماريها و عفونتهاي مختلفي ميباشد .جهت مديريت صحيح گله هاي شتر مرغ که از اهميت حياتي در اين صنعت برخوردار است با ...

● ويژگيهاي کرم فاسيولا کرم فاسيولا به شکل برگ به اندازه ۵ - ۳ سانتيمتر داراي دو بادکش دهاني و شکمي است. سطح بدن از کوتيکول خاردار پوشيده شده است. سيست ...

مواردي را که براي زيبا نگهداشتن بايد اجتناب کرد يا رعايت نمود در اينجا ذکر مي کنيم : ▪ خشک کردن مو با حوله موي سر هنگامي که خيس است حساس و شکننده ميشو ...

دانلود نسخه PDF - کرم هاي موبر