up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله کرفس PDF
QR code - کرفس

کرفس

پرورش کرفس

کرفس
کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند .
برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد مي کند و در صورتي که آن را براي مصرف از خاک خارج نسازند در سال بعد از ميان برگ ها شاخه هاي حامل گل خارج مي شوند که در راس آنها گل چتري شکلي برنگ سبز قرار دارد .بذر کرفس ، معطر و سبز رنگ است .
اين گياه در اکثر نقاط جهان کشت مي شود و محل اصلي و اوليه آن را سواحل مديترانه و اروپاي شمالي و آسياي غربي مي دانند .ولي به تحقيق مشخص نيست که اين گياه از کدام نقطه جهان به نقاط ديگر برده شده است .
مصرف کرفس ، در انواع اعذيه و سالادها به عنوان يک سبزي خوش بو متداول است .
▪ انواع کرفس :
انواع مختلفي از کرفس بدست آمده که دو نوع آن معروفتر مي باشند .
۱ ) کرفس برگ : که از ساقه و برگ آن استفاده مي شود .
۲ ) کرفس قمري : که از ريشه آن که ضخيم شده و در سطح خاک قرار مي گيرد استفاده مي گردد .
مصرف اين نوع کرفس در ايران زياد متداول نمي باشد .کرفس به سرما و گرماي شديد حساسيت نشان مي دهد . به همين علت توجه به آبياري اين گياه اهميت دارد .
● آب و هوا و خاک :
اين گياه مخصوص مناطق معتدل و معتدل سرد مي باشد و احتياج به آب فراوان دارد . به همين دليل در نقاطي که تابستان مرطوب و يا پائيز و بهار طولاني دارند بهترين محصول بدست مي آيد . بهترين خاک براي کشت کرفس ، خاک هاي شني رسي نمدار مي باشند .ولي اگر آب و هوا و ميزان رطوبت مناسب و مساعد باشد در هرخاکي کشت مي شود .
کرفس به مواد غذايي احتياج مبرم دارد و به همين دليل بايستي زمين محل کشت کرفس را تقويت نمود و بخصوص کودهاي ازته مورد نياز اين گياه هستند .
● روش کاشت :
کشت و تکثير کرفس ، فقط به وسيله بذر صورت مي گيرد .بذر اين گياه کوچک ( ريز) و سه گوش است .
کشت کرفس ، از اوايل اسفندماه تا اواسط فروردين ماه در خزانه انجام مي گيرد . به اين منظورپس ازکاشت بذرروي آن را با خاک برگ پوسيده ميپوشانند و مرتبا آبياري مي کنند تازماني که بذرها سبز شده و بوته هاي کرفس ۴ برگه شوند . آنگاه بوته هاي جوان را از خزانه خارج ساخته به خزانه دوم منتقل ميسازند وآنها را به صورت خطي به فاصله چندسانتيمتر ازيکديگر نشاء ميکنند. پس از آن که بوته ها قوي شدند ، در اواخر ارديبهشت ماه و اوايل خردادماه آنها را از خزانه دوم خارج ساخته و به زمين اصلي منتقل مي نماايند .
بوته هاي جوان را روي رديف هايي به فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتيمتر از يکديگر و بفاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتيمتر از هم مي کارند .
آنگاه زمين را آبياري نموده دقت مي نمايند که مرتبا آبياري انجام شود ، زيرا آبياري مرتب در رشد گياه بسيار موثر خواهد بود .
اين امکان نيز وجود دارد که گياه را مستقيما از خزانه اول به زمين اصلي منتقل سازند و به هر صورت مواظبت هاي زراعي لازمه کار مي باشد . وجين کردن و سُلُه شکني در کشت کرفس ، بسيار هم و ضروري است .
بتدريج که گياه رشد مي کند ، پاي بوته ها را خاک مي دهند و يا برگ هاي پائيني را بدور بوته جمع مي نمايند و با يک ساقه و يا برگ خودش اطراف آن را ميبندند . اين روش در سفيد شدن ساقه هاي کرفس بسيار موثر مي باشد .
● بذرگيري :
براي بذرگيري از کرفس ، در پائيز تعدادي از بوته هاي قوي و سالم را انتخاب نموده آنها را به فاصله ۵۰ سانتيمتر از يکديگر ميکارند و سعي مينمايند که سرماي زمستان صدمه اي به آنها وارد نسازد .
در صورت شدت سرما روي بوته ها را با برگ خشک مي پوشانند و اواسط فروردين ماه سال بعد که هوا خوب و مساعد شد برگ هاي خراب شده بوته ها را قطع نموده تا بوته هاي کرفس گل کنند .
بذراين گياه بنا به درجه حرارت هواي محل درمردادماه و تيرماه ميرسد. قبل از آن که بذرها به زمين بريزند ساقه هاي حامل بذر را قطع نموده ، سپس در محل سايه خشک مي کنند . بذر را از پوسته آن جدا ساخته در ظرف مناسب نگهداري مي کنند تا بموقع مورد استفاده قرار دهند .

▪ نام علمي:Celery, parsley ▪ انگليسي:Apium graveolens ▪ از خانواده:Umbelliferae کرفس گياهي علفي و دو ساله و از تيره چتريان به ارتفاع ۲۰ تا ۶۰ سانتي مت ...

شايد مطالعه اين مطلب شما را برآن آورد که حداقل هفته اي دو تا سه بار هم که شده آب کرفس را وارد برنامه غذايي تان کنيد... برگ کرفس حاوي مقدار قابل توجهي ...

به گياهان علفي يکساله که از همه قسمتهاي آن بدون تغيير و تحول به صورت خام استفاده مي شود. ▪ سبزيجات را مي توان به صورت زير دسته بندي کرد: سبزيجات ميوه ...

در اين بيماري لکه هاي موجدار روي برگ گياه ايجاد مي شود اما تنها با اين فاکتور نمي توان بيماري را شناخت . اين قارچ به بادمجان ، سيب زميني ، گوجه فرنگي ...

عامل اين بيماري سه گونه قارچ مي باشد که توليد Blight مي کند : Botrytis squamosa B. cinerae B.allii پوسيدگي عميق قهوه اي با کپک خاکستري روي آن و اسکلرت ...

دانلود نسخه PDF - کرفس