up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله کراک PDF
QR code - کراک

کراک

کراک چيست؟

کراک
در حالي که کراک در جامعه به سرعت در حال پيشروي و قرباني گرفتن است جاي تامل و درنگ است که چرا اين ماده خطرناک اينقدر ارزان و آسان به دست مصرف کننده مي رسد.
هنوز صد سال نشده و هنوز از خاطره ها نرفته که چگونه ترياک جاي خود را در ميان ايرانيان باز کرد و چپق و قليان از مد افتاد و ترياک اصل مد شد. اما ماشين پيشرفت در عرصه نابودي آدميان متوقف نشد و چندي نگذشت که کراک و شيشه وارد ميدان شد و مصرف آن براي قشر جوان جنبه کلاس و بزرگ شدن پيدا کرد.
ورود ترياک به ايران
مصرف مواد مخدر از ۱۰۰ سال پيش با ورود ترياک به ايران جاي خود را در ميان ميانسالان جامعه باز کرد و مدت زماني کوتاه به ماده اي مدرن نسبت به چپق و قليان تبديل شد.
با صنعتي شدن جامعه مصرف مواد مخدر از اشکال طبيعي و سنتي خارج شد و الگوي تازه اي پيدا کرد اما هنوز اثرات مخرب قرصهاي اکستازي و نظاير آن در جامعه وجود دارد که ماده ديگري به نام کراک هم از راه مي رسد و بايد به دنبال راهکاري ديگري براي جلوگيري از تلفات آن باشيم.
موادي که با نام کراک در ايران توزيع مي شود هروئين غليظ شده است
کراک اصل نوعي از مواد مخدر از الکالوئيدهاي دسته کوکائين است. موادي که با نام کراک در ايران توزيع مي شود هروئين غليظ شده است و در برخي موارد نيز از ضايعاتي که نمي توان از آن هروئين خالص بدست آورد توليد مي شود . اين کراک يکي از قويترين مواد مخدر محسوب شده و به شدت اعتياد ايجاد مي کند به طوري که طي يکماه اول مصرف دائم از آن مقدار مصرف به ۳ يا ۴ برابر روز اول مصرف رسيده و تعداد دفعات مصرف روزانه به ۱۰ بار در روز (تقريبا هر ۲ ساعت يکبار) مي رسد.
کراک شديدا فرد مصرف کننده را دچار خواب آلودگي يا به اصطلاح خودماني «چرت» مي کند. مصرف مداوم اين ماده مخدر در کوتاه مدت اثرات مخرب جبران ناپذيري در بدن فرد مصرف کننده اعم از عفونت اجزاي داخلي بدن، پوسيدگي دندانها، سرطان حنجره و ريه، نابودي ريه و کبد ايجاد مي کند. به طور کلي تمام اجزائي که در تماس مستقيم با دود کراک هستند ذره ذره نابود شده و مي پوسند.
بررسيها نشان مي دهد مصرف کنندگاني که طولاني مدت از اين مواد استفاده مي کنند ميزان عفونت بدنشان به قدري است که اجزاي بدن از هم جدا مي شوند و گوشت زير پوست دچار عفونت شده و به اصطلاح کرم مي گذارد.

کوکائين و کراک چيستند؟ کوکايين، آلکالوئيد اصلي برگ کوکا است که از برگهاي بوته اي به نام (Ergthroxglom Coca) بدست مي آيد، که مرکز اصلي رويش آن آمريکاي ...

بعضي ها در هر لبخند، يک رديف دندان سياه در دهانشان نمايان مي شود. خيلي ها در چنين مواقعي، اولين حدسشان اين است که طرف، معتاد است... به بازار آمدن مواد ...

● انواع مواد ▪ ترياک و مشتقات آن و نيز داروهاي مخدر صناعي مانند پتي دين و بعضي چسبهاي صنعتي. ▪ مواد محرک مانند کوکائين که محرک قشر مغز مي باشد و آمفتا ...

● انواع مواد ▪ ترياک و مشتقات آن و نيز داروهاي مخدر صناعي مانند پتيدين و بعضي چسبهاي صنعتي. ▪ مواد محرک مانند کوکائين که محرک قشر مغز ميباشد و آمفتامي ...

شما و همسرتان تصميم داريد بچه دار شويد و همه شرايط تقريبا براي بچه دار شدن فراهم کرده ايد. ۱ماهي است که احساس خستگي مي کنيد سوزانه تقريبا ۲۰ بار از رو ...

حدود ۴۰، ۵۰ سال قبل در روزگاري که خانواده ها خود را خيلي با چرخ دنده هاي تکنولوژي و زندگي ماشيني درگير نکرده بودند، مادران در مطبخ هاي ساده و کوچکشان ...

دانلود نسخه PDF - کراک