up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله کدوي طبي PDF
QR code - کدوي طبي

کدوي طبي

کدوي پوسته کاغذي از خانواده کدوئيان که بومي مناطق گرمسير و نيمه گرمسير آمريکا است و داراي مواد مؤثري شامل روغن، اسيدهاي چرب بتا سينسترول و ويتامين E مي باشد که در دانه ها ساخته و ذخيره مي شود. از مواد مؤثر اين گياه در صنايع داروسازي، داروهائي به نام پيونن Peponen، گرونفين Gronfing و پروستاليکوئيد Prostaliquid به منظور استفاده در درمان بيماري هاي سرطان پروستات و سوزش مجراي ادراري ساخته مي شود. همچنين از روغن اين گياه براي معالجه بيماري تصلب شرائين استفاده مي شود.
● مشخصات گياه شناسي
کدوي پوسته کاغذي متعلق به خانواده کدوئيان، زير خانواده Cucurbitiodeae، طايفه Cucurbiteae و زير طايفه Cucurbitinae است. اين گياه در گروه بندي کدوها در گروه Pumpkin قرار مي گيرد. واژه پامپکن داراي ريشه يوناني بوده که معني ملون بزرگ را مي دهد.
گياهي علفي، يکساله و داراي ريشه قوي، محکم، مستقيم است؛ ساقه کرک دار، خزنده، استوانه اي توخالي به طول ۵-۳ متر؛ برگ ها بزرگ، پنجه اي، پوشيه از کرک هاي فراوان (گيرنده)؛ دمبرگ ها طويل ۲۰-۲۵ سانتي متر و رگبرگ ها پنجه اي هستند که در محل اتصال دمبرگ به ساقه پيچک هائي وجود دارد که سبب اتصال گياه به قيم مي شوند.
اين گياه يک پايه است. گل هاي نر زودتر از گل هاي ماده ظاهر مي شوند، مادگي داراي تخمدان تحتاني ۳ تا ۵ برجه اي، تمکن جانبي، پرچم ها دو به دو از ناحيه پساک به هم متصل و به تعداد ۵ عدد هستند. گل ها زردرنگ و در قسمت فوقاني پنج قسمتي هستند. ميوه بزرگ، کروي، ابتداي سبزرنگ و بعد زردرنگ مي شوند؛ دم ميوه چندوجهي و شياردار است به طور متوسط داخل هر ميوه ۵۰۰-۳۰۰ عدد بذر به رنگ سبز زيتوني و با وزن هزار دانه ۲۱۰-۲۰۰ گرم وجود دارد عملکرد ميوه ۸۰-۱۵ تن در هکتار است که از اين مقدار ۵ ۱-۹ ۰ تن دانه خشک استحصال مي گردد.
● مواد مؤثر:
دانه ها حاوي ۶۰-۴۰ درصد روغن هستند که روغن به دست آمده حاوي مواد بسيار ارزشمندي شامل که اسيدهاي چرب، ويتامين A و E، کاروتنوئيدها و پروتوکلروفيل است مهمترين اسيدهاي چرب که تقريباً ۹۰ درصد محتواي روغن را تشکيل مي دهند عبارتند از: اسيد لينولئيک، اسيد اولئيک و اسيد پالمتيک، که ۵۰ درصد آن را اسيد لينولنيک تشکيل مي دهد. در بين استرول هاي موجود، دلتا - ۷ - فيتوسترول بيشترين مقدار را شامل مي شود.
● موارد استفاده
مواد مؤثره بسيار ارزشمند بذرهاي اين گياه داراي مصارف متعددي هستند. گزارش ها نشان مي دهند که در گذشته يکي از موارد استفاده از بذرهاي ين گياه، دفع کرم کدو بوده است. به تدريج با پيشرفت علم و کشف ديگر موارد مؤثره آن، در درمان بيماري هائي نظير تورم پروستات، درمان سوزش مجاري ادرار، ايجاد تعادل هورموني در خانم هاي يائسه، تنظيم دستگاه گاوارش، ممانعت از تجربه ويتامين A و ... نيز مؤثر است و استفاده گسترده اي از آن صورت مي گيرد.
علاوه بر مصارف درماني فوق در کشورهاي مختلف مانند اتريش همراه با سالاد مصرف مي گردد ولي به دليل اينکه نقطه اشتعال آن پائين است، به صورت سرخ شده قابل استفاده نيست، حتي مصرف پخته آن نيز توصيه نمي شود، زيرا اکثر خواص ارزشمند آن از بين مي رود.
● مکانيزم عمل مواد مؤثر
هورمون هاي استروئيدي توليد شده در بدن پستانداران مانند استروژن موجب تنظيم و درمان اختلالات قاعدگي و تشکيل آندروژن مي گردد. آندروژن توليدي موجب عدم رشد غده هاي سرطاني پروستات و سينه مي شود. لذا با کاهش ميزان استروژن، تشکيل آندروژن دچار اختلال گشته و عوارض تورم (سرطان) پروستات و سينه و اختلالات قاعدگي را به دنبال خواهد داشت. چنانچه استرول هائي نظر بتا سينسترول يا استيگما استرول در مراحل اوليه رشد غده مورد استفاده قرار گيرند، از طريق تبديل آنها به استروژن هاي استروئيدي از عوارض فوق جلوگيري و يا آنها را درمان خواهد نمود. و علت اين تبديلات، وجود باند دوگانه در موقعيت ۲۲ استيگما استرول است که به آساني اجازه مي دهد تا به هورمون هاياستروئيدي تبديل شوند.
ويتامين E، موجود در بذر اين گياه علاوه بر اينکه به علت خاصيت آنتي اکسيداني خود از تجربه ويتامين A جلوگيري مي کند. از طريق فعال نمودن برخي از آنزيم هاي خاص تعادل هورموني را در زناني که دچار يائسگي زودرس و اختلالات عصبي شده اند تنظيم مي نمايد. از طرف ديگر استرول هاي موجود در روغن با مهار آنزيم ۵ - آلفا - ردوکتاز و يا کاهش دي هيدروکسي تستوسترون بر روي گيرنده هاي موجود در پروستات اثر کرده و موجب درمان تورم پروستات و تقويت قواي جنسي مي گردد. در حال حاضر در اکثر کشورهاي توسعه يافته از مواد مؤثر دانه هاي کدو دانه هائي نظير پيونن، پروستاليکوئيد، گرونفينگ، فوسفسترول و پيوسترين توليد مي کنند. داروي اخير (پيوسترين) در ايران توليد مي شود.
● شرايط اکولوژيکي، کاشت، داشت، برداشت:
▪ بهترين دما: براي اين گياه ۳۰-۲۰ درجه
▪ تاريخ کشت: بعد از رفع خطر سرماي بهاره (اوايل ارديبهشت)
▪ فواصل کاشت: ۲ متر و روي رديف ها ۵۰ سانتي متر
▪ نحوه کشت: به صورت کپه اي
▪ داشت: مبارزه با علف هاي هرز، مبارزه با بيماري هاي سفيدک سطحي و داخلي و بيماري هاي ويروسي
▪ مقاوم به خشکي
▪ حساس به اسيدي بودن خاک
▪ نياز به نور فراوان
▪ طول دوره رشد بين ۱۵۰ - ۱۲۰ روز
▪ جنسيت گل ها تحت تأثير نور و دما است. طول روز بلند و درجه حرارت بالا گل نر و طول روز کوتاه و دماي پائين گل ماده
▪ زمان برداشت بسته به شرايط اقليمي منطقه از اواسط شهريورماه که با رسيدن ميوه ها برگ ها و ساقه خشک مي شوند. پس از برداشت بايد بذرها را از داخل ميوه خارج نمود و در دماي مناسب ۳۵-۳۰ درجه خشک کرد. رطوبت مجاز در دانه هاي خشک شده ۱۲ درصد است.

● باد خورشيدي و ميدان مغناطيسي زمين باد خورشيدي حاصل پرتاب مواد با دماي زياد از قسمت تاج خورشيد است . سرعت باد هاي خورشيدي متفاوت مي باشد و سرعت متوسط ...

در عرضهاي بالاي زمين ، آسمان شب ، بصورت درخشاني به شکل متحرک روشن مي شود که شفق قطبي ناميده مي شود. آنها شفاف هستند و مي توان ستاره ها را از داخل آنها ...

باد خورشيدي دانشمندان قرن نوزدهم، خورشيد را سرچشمه جويباري از ذرات ابرگونه‌اي که در فضاي بين سيارات روان است، تصور مي‌کردند و مي‌گفتند که پديده‌هايي م ...

مقدار توليد گاز در کشورهاي جهان، کشورهاي قهوه‌اي‌رنگ و قرمزرنگ بالاترين توليد را دارند. گاز طبيعي که معمولاً گاز گفته مي‌شود نوعي سوخت فسيلي گازي شکل ...

بن ساي مجموعه اي از باغباني و هنر است که به واسطه آن گياه با يک تغيير شکل تحميل شده به يک مجسمه زنده تبديل مي شود. هنرمند با استفاده از مفاد زيبايي، و ...

حالا که به زندگي در چهار ديواري هاي نه چندان بزرگ آپارتماني مجبور شده ايم و رشد عمودي ساختمان ها ما را از ارتباط مستقيم با طبيعت محروم ساخته اند و تنه ...

بن ساي مجموعه اي از باغباني و هنر است که به واسطه آن گياه با يک تغيير شکل تحميل شده به يک مجسمه زنده تبديل مي شود. هنرمند با استفاده از مفاد زيبايي، و ...

در گذشته بصورت سنتي از دانه هاي کدوي تخم کاغذي براي دفع کرم کدو استفاده مي شد . بعدها تحقيقات نشان داد که دانه هاي اين گياه و روغن حاصل از آن حاوي موا ...

دانلود نسخه PDF - کدوي طبي