up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کبک PDF
QR code - کبک

کبک

دانستني هايي راجع به پرورش کبک

۱) جوجه ريزي:
دو هفته اول پرورش از اهميت خاصي برخوردار است لذا بايستي شروع خوبي داشت و به همين دليل برنامه ريزي از قبل خيلي مهم تلقي ميشود. بدين منظور جايگاه اوليه جوجه ها بايستي گرم و اب و غذا به راحتي در دسترس باشند . بنا بر اين از صحت انجام کار کليه ابخوري ها ، دانخوري ها و همچنين منابع گرما زا بايستي اطمينان حاصل نمود . زيرا جوجه ها در ده روز اول نمي توانند خود را با شرايت محيط وفق دهند . بنابر اين منابع گرما زا از قبيل لامپ هاي الکتريکي لامپ هاي حرارتي و يخاري هاي نفتي و يا گازي از ملزومات بشمار ميرود. بايستي در نظر داشت اگر جوجه ها در زير مادر مصنوعي يکجا و در مرکز ان جمع شوند درجه حرارت کم است و اگر به اطراف پراکنده شوند درجه حرارت زير مادر مصنوعي زياد ميباشد و بايستي حرارت را کم نمود حالت مطلوب پراکندگي يکنواخت زير مادر مصنوعي ميباشد .
۲) جوجه کشي وماشين جوجه کشي:دوره جوجه کشي به مدت ۲۴ روز طول ميکشد و لذا درجه حرارت ماشين جوجه کشي بايد ۹۹.۸ درجه فارن هايت تنظيم و ميزان رطوبت ام ۶۵ درصد تنظيم گردد . در روز هچ جوجه ها ميزان رطوبت بايستي ۸۰ درصد باشد .اگر رطوبت در هچر به اندازه کافي نباشد موجب خشک شدن پوسته داخلي تخم ها گشته و جوجه ها به سختي ميتوانند پوسته داخلي و خارجي تخم را شکسته و از تخم خارج شوند صورت استفاده از ماشين هاي جوجه کشي معمولي گذاشتن پارچه اي خيس در داخل هچر و يا استفاده از مرطوب کننده هاي اتوماتيک در داخل دستگاه هچر الزامي است . ماشين هاي جوجه کشي تمام اتوماتيک که رطوبت و حرارت را به طور خودکار انجام ميدهند استفاده ميشود.يکي از مسايل مهم در افزايش ميزان هچ چرخش تخم ها در داخل ستري است . اين عمل مانع از ان ميشود تا جنين به سطح پوسته نزديک و به ان بچسبد که در اين صورت ضمن پاره شدن شالاز تخم موجب مرگ جنين خواهد شد . سيستم چرخش اتوماتيک ماشين جوجه کشي هر يک ساعت يکبار مانع از اشکال فوق شده و باعث ايجاد يک هچ موفق نيز خواهد شد .
۳) پرورش کبک هاي مولد:
به منظور ايجاد گردش گاه در مواقعي که هوا مناسب است با استفاده از مجموعه باز که با توري محصور شده مناسب بوده و پيشنهاد ميگردد به ازائ هر ۴ قطعه يک متر مربع گردشگاه در نظر گرفته شود. و در سالن هر يک متر براي ۱۵ عدد کبک مولد منظور ميگردد.
۴) پرورش کبک هاي گوشتي:به منظور پرورش کبک هاي گوشتي لازم است که از سالن و مادر مصنوعي استفاده شود . بدين منظور جوجه هاي يک روزه پس از انتقال از هچري به سالن پرورش منتقل و در زير مادر مصنوعي قرار داده ميشوند . درجه حرارت سالن ۲۸ درجه و درجه حرارت زير مادر مصنوعي ۳۶ درجه سانتي گراد تنظيم ميگردد . به ازاء هر هفته ۱.۸ درجه سانتي گراد از حرارت مادر مصنوعي کسر و نهايتا به ۲۸ درجه سانتي گراد تقليل ميابد. استفاده از گارد در ابعاد ۲*۲ متر توصيه ميگردد . دانخوري و ابخوري در داخل گارد قرار داده ميشود . رطوبت داخل سالن بايد ۶۵ در صد تنظيم گردد تا از بروز مسئل و مشکلات پرورشي جلو گيري شود . جوجه هاي پرورشي پس از يک ماه به داخل قفس هاي پرورشي يا بستر پرورش منتقل شده و به مدت ۱۲ هفته در اين سيستم پرورش داده شده و پس از زمان مقرر براي کشتار اماده ميشوند .
۵) سيستم پرورشي کبک:پرورش به ۲ صورت در روي بستر و قفس امکان پذير است. پرورش در روي بستر از هزينه اوليه کمي برخوردار بوده ولي بازده اقتصادي کمتري خواهد داشت در اين روش سعي ميشود که از پن بندي سالن جهت نگه داري جمعيت هاي ۲۰ قطعه اي استفاده شود تا نزاع و جنگ ميان گله کمتر باشد و به همان نسبت ميزان نطفه داري تخم هاي توليدي نيز افزايش پايان توجه است که در اين سيستم مقدار تخم هاي توليدي غير قابل جوجه کشي افزايش يافته و ميزان جوجه کشي نيز از حد پايين تري برخوردار است .در روش به شيوه قفس ضمن افزايش سرمايه ثابت از هر حيث بر سيستم اولي ترجيح داده ميشود بدين صورت نسبت نر ها و ماده ، توليد تخم نطفه دار ، ميزان خوراک مصرفي و کنترل بيماري و … راحت تر و بهتر صورت ميپذيرد علاوه براين که تراکم در واحد سطح نيز افزايش يافته و تعداد بيشتري را ميتوان پرورس و توليد نمود.
۶) توضيحاتي بابت پرورش کبک:
کبک در شرايت طبيعي از اواسط ارديبهشت تا اواخر تير تخم گداري ميکند نظر به اين که پرورش کبک به صورت صنعتي مد نظر است تا توجيه اقتصادي داشته باشد لذا بايستي سيستم نور مصنوعي ، خوراک فورمول شده و جايگاه مخصوص با مديريت قبل و بعد از شروع تخم گداري تداوم توليد تخم در گله داشته باشيم . بنابر اين داشتن ۱۵-۱۰ لوکس نور در طول دوره تخم گذاري از ملزومات شرايط نوري محصوب ميشود.پرورش کبک با خريد گله مولد مادر که در سن ۵ ماهگي باشد شروع ميشود پس از خريد گله مولد و نگه داشتن گله در يک سيکل ۵۰ روزه نوري (توي لک بردن ) فعاليت کبک براي تخم گذاري اغاز ميشود که اين سن بهترين زمان براي تخم گذاري ميباشد در ضمن کبک در هفت ماهگي به بلوغ جنسي و در چهار ماهگي به بلوغ وزني ميرسد . لازم به ذکر است براي شروع کار و موفقيت بيشتر تايين نژاد گله يکي از اساسي ترين گزينه ها ميباشد که شرايط يک گله ايده ال در زير ذکر مشود .
گله بايد از لحاظ همخوني در حد F۱ باشد به معناي ساده تر گله تهيه شده از يک لاين مادر اوليه بوده تا مراحل تکسير، توليد و پرورش در حد استاندارد باشد و بازدهي مطلوب داشته باشد که اين شاخص يکي از مهمترين گزينه هاي موفقيت ميباشد.
تعداد تخم گذاري در هر دوره پرورش ( دوره ۴ ماه )
مقاوم بودن گله مذکور در برابر بيماري ها ( شرايط اب و هوايي گرم و سرد )
نداشتن هيچ گونه نقص عضو پرنده ( حتي عيوب کوچک )
داشتن چنگال هايي بلند که موثر در جفت گيري و باعث بالا پردن درصد نطفه دار بودن تخم ها ميشود.۷) طرح پرورش کبک مادروگوشت:
اين طرح داراي فارم مادر ، گوشتي ، کشتارگاه و بسته بندي و سردخانه بوده و سيکل ان به صورت بسته از توليد تا عرضه را در پي خواهد داشت لذا سيستم مديريتي ان از اهميت بالايي برخوردار است. که هم به صورت صنعتي ميتوان انجام داد و هم به صورت سنتي که طرح سنتي را با سرمايه خيلي کم ميتوان انجام داد.

● پراکندگي: ۱۴ گونه مختلف از اين نوع پرنده تا کنون شناسايي شده است. زيستگاه طبيعي اين پرنده از کوههاي منطقه خاورميانه و آسيا از شرق يونان و جنوب بلغار ...

جوجه‌کشي قلب پرورش محسوب مي‌شود و محل توليد موجود زنده براي پرورش است. هر چه شرايط جوجه‌کشي مناسب تر باشد علاوه بر درصد جوجه‌دهي بيشتر، کيفيت جوجه برا ...

● پرندگان نيشابور ▪ موقعيت و وسعت جغرافيايي منطقه: منطقه حيدري نياشبور يکي از مناطق شکار ممنوع استان خراسان رضوي با وسعتي حدود ۴۶۳۵۰ هزار هکتار ( وسعت ...

با توجه به اينکه کبک، بومي مناطق مختلف ايران است و گوشت و تخم بسيار مقوي و لذيذ دارد همواره به عنوان محصولي شکاري و باارزش شناخته مي‌شود. امروزه با تو ...

راهکارهايي ساده براي کاهش تلفات و افزايش بازدهي نويسنده: سبحان قاسميان پرورش جوجه کبک يکي از مهمترين بخشهاي توليدي يک واحد پرورش کبک است. به دليل اينک ...

بلدرچين و کبک در برابر بيماريهاي طيور نسبتاً مقاوم هستند بنابراين در شرايط ايران نيازي به استفاده از واکسن، دارو و آنتي بيوتيک براي پرورش اين پرندگان ...

امروزه از دستگاههاي اتوماتيک جوجه کشي براي تبديل تخم به جوجه استفاده مي شود. استفاده از دستگاه هاي جوجه کشي به نسبت هزينه اي که دارند و همچنين توليد ت ...

شايد يکي از اولين اقدامات بشر در عرصه معماري منظر باغ سازي بوده باشد، مرحله اي که انسان ها اقدام به ايجاد فضاي سبز مصنوع مي کنند و نهايتاً به باغ ها و ...

دانلود نسخه PDF - کبک