up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله کانديديازيس PDF
QR code - کانديديازيس

کانديديازيس

تصوير دهان برفکي است

کانديديازيس به بسياري از بيماي هايي که ناشي از قارچ مخمري کانديدا باشند اطلاق مي شود و شايع ترين عفونت قارچي دهان در انسان مي باشد. کانديدا به طور برجسته يک عامل عفوني فرصت طلب است که توانايي تهاجم و تخريب بافتي (البته به طور ضعيف) را دارد...
انواع مختلف کانديدا در دهان ديده مي شود؛ نظير کانديديازيس سود و ممبرانوس حاد (برفک)، کانديديازيس آتروفيک حاد؛ کانديديازيس مزمن آتروفيک، استوماتيت دنچري، انگولار کلايتيس...
کانديديازيس سودومبرانوس حاد (برفک)
تراش يا برفک، شايع ترين نمونه عفونت هاي دهاني ناشي از کانديدا است که يک عفونت سطحي در لايه هاي خارجي اپي تليوم است و باعث تشکيل پلاک هاي سفيد يخ مانند يا نقاط سفيدروي سطح مخاطي مي شود. برداشتن اين پلاک ها از طريق خراشيدن يا مالش ملايم امکان پذير بوده و معمولا سطحي اريتماتوز يا حتي زخمي کم عمق به جا مي گذارد. به علت شيوع نماي اختصاصي و سهولت برداشتن، ضايعات تراش به راحتي قابل تشخيص است.
برفک در کودکان و بزرگسالان در تمامي سنين ديده مي شود و اين زماني رخ مي دهد که تعداد ارگانيسم در حفره دهان به طور قابل ملاحظه اي افزايش يابد. با کاهش يا حذف کانديدا از طريق تجويز عوامل ضدقارچ، ضايعات آن به سرعت ناپديد مي شوند. حملات زودگذر برفک ممکن است به صورت ضايعات منفرد و يا با ضايعاتي که به طور خودبه خود با حداقل يا عدم درمان ناپديد مي شوند، بروز کند. اين حملات معمولا مستقل از هرگونه عوامل مستعدکننده شناخته شده و در ميان نوزادان و کودکان شايع است.
ضايعات معمولا به صورت پچ هاي سفيد چسبنده و نرم در مخاط دهان است. ضايعات داخل دهان عموما بدون درد بوده و به راحتي برداشته مي شوند. در بزرگسالان آماس، اريتم و نواحي اروزيو دردناک شايع تر بوده و نواحي اريتماتوز يا سفيد اغلب موارد زير دنچرهاي کامل يا پارسيل بروز مي کند. ضايعات حتي مي تواند تمام دهان را هم مبتلا سازد يا نواحي را درگير کند که مکانيزم هاي طبيعي کننده محل ناقص باشد. در برخي بزرگسالان، علايم پيش رس، نظير اختلال و بدي حس چشايي و از دست رفتن قوه تشخيص چشايي توصيف شده است. همچنين احساس سوزش دهان و گلونيز ممکن است قبل از بروز ضايعات سودوممبرانوس سفيد بروز کند. علايم اين چنيني در بيماراني که آنتي بيوتيک هاي وسيع الطيف دريافت کرده اند، قويا پيشنهادکننده برفک يا ديگر اشکال کانديديازيس دهاني است. بيماران مبتلا به نقايص ايمني مثل بيماران مبتلا به ايدز و يا اختلالات خوني نيز به اين فرم کانديديازيس حساس و مستعد هستند.
کانديديازيس آتروفيک حاد
به شکل پچ قرمزي از مخاط آتروفيک يا اريتماتوز عريان و دردناک با شواهد کمي از وجود غشاي کاذب سفيد (که در برفک ديده مي شود) بروز مي کند. زخم دهاني ناشي از آنتي بيوتيک
(Antibiotic sore month) شکل شايعي از کانديديازيس آتروفيک بوده که در بيماران با علايمي نظير سوزش دهان، بدي حس چشايي يا گلودرد بايد به آن مشکوک شد. همچنين بيماران مبتلا به آنمي مزمن فقر آهن نيز ممکن است دچار کانديديازيس شوند.
● استوماتيت دنچري (DSM)
يک فرم شايع از کانديديازيس دهاني بوده که به شکل التهاب منتشر در نواحي زير دنچر فک بالا تظاهر کرده و اغلب به همراه آنگولار کلايتيس است.
سه مرحله پيشرونده باليني در DSM توصيف شده است. مرحله اول متشکل از پتشي هاي متعدد کامي است، مرحله دوم شامل اريتم منتشر بافتي است که تمام يا قسمت اعظم مخاط پوشيده شده توسط دنچر را گرفتار مي سازد و مرحله سوم شامل تشکيل گرانولاسيون بافتي يا ندولاريتي (پاپيلاري هيپرپلازي) که به طور شايع ناحيه مرکزي کام سفت دريج آلوئول را مبتلا مي سازد.
درمان ضد قارچ، نماي قرمز روشن موجود در DSM و پاپيلاري هايپرپلازي را تغيير مي دهد، ولي باعث برطرف شدن ضايعه پاپيلوماتوز زيرين نمي شود؛ به ويژه اگر ضايعه بيش از يک سال وجود داشته باشد نياز به جراحي حتمي است. درمان ضدقارچ و عدم استفاده از دنچر معمولا قبل از جراحي اکسيژنال توصيه مي شود.
شستن دنچر يا هر دستگاه متحرک با محلول هاي رقيق سفيدکننده خانگي ۱۰ درصد، غوطه ورسازي آن در اسيد بوريک و يا کاربرد کرم نيستاتين قبل از قرار دادن دنچر در دهان، باعث حذف مخمرهاي چسبيده به سطح دنچر خواهد شد.
● آنگولار کلايتيس
اصطلاحي براي عفونت درگيرکننده کاميشورهاي لب است که اکثر موارد همراه با عفونت کانديديايي است و فورا به درمان ضد قارچ پاسخ مي دهد. اين ضايعه در افراد با دندان هاي طبيعي ناشايع است. فاکتورهاي اتيولوژيک احتمالي ديگر براي آن شامل کاهش ارتفاع عمودي صورت، اختلالات تغذيه اي آنمي فقر آهن، کاهش ويتامين B، فوليک اسيد که گاهي پريش ناميده مي شود، ديابت، نوتروپني و ايدز و نيز عفونت هم زمان آن با استافيلوکوک و استرپتوکوک بتاهموليتيک.
ضايعات وسيع تر دسکواماتيوي که تمام عرض لب را گرفتار مي سازند و گاهي حتي به پوست مجاور هم توسعه مي يابند، همراه با مکيدن عادتي لب و عفونت مزمن کانديدا مي باشد و به نام کانديداکلايتيس Cheil condidiasis شناخته مي شوند.
● عوامل مستعدکننده کانديديازيس
از عوامل مستعدکننده براي کانديديازيس مي توان به موارد زير اشاره کرد:
▪ تغييرات واضح در فلورميکروبي دهان به واسطه استفاده از آنتي بيوتيک ها (به ويژه وسيع الطيف) و کاربرد بيش از حد از دهان شويه آنتي باکتريال و يا گزروستوميا و يا محرک هاي موضعي مزمن (دنچر و دستگاه هاي ارتودنسي).
▪ تجويز استروييدها (اسپري هاي استنشاقي Aerosole inhaler) يعني استنشاقي ها و داروي کورتوني موضعي با احتمال بيشتري باعث بروز کانديديازيس مي شوند تا کورتون سيستميک.
▪ بهداشت ضعيف دهان.
▪ بارداري.
▪ نقص ايمني (ايدز يا لوسمي، ديابت، لنفوم، ناشي از کموتراپي يا راديوتراپي و....
▪ سوءجذب و سوءتغذيه.

حفره دهان با کل بدن ارتباط مستقيم دارد. از سوي ديگر، بيماري هاي دهان يا دندان ممکن است تظاهري از يک بيماري عمومي باشند، يا بالعکس و ممکن است برخي عوام ...

دانلود نسخه PDF - کانديديازيس