up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله کارگاه ساختمان PDF
QR code - کارگاه ساختمان

کارگاه ساختمان

● مراحل ساخت پي در ساختمان
▪ قالببندي
بعد از اين مرحله نوبت به قالب بندي مي رسد . قالب هايي که براي عمليات بتني ساخته مي شوند اغلب چوبي مي باشند ولي براي بعضي قسمت ها مانند ستون ها ، از قالب هاي فلزي نيز استفاده مي شود . البته مي توان از تيغه آجري به جاي قالب در اطراف پي بهره برد. قالب ها علاوه بر شکل دادن به بتن ، وزن آن را نيز تا زمان سخت شدن تحمل مي نمايند . بدين لحاظ اگر در اجراي آن دقت کافي نشود ممکن است در موقع بتن ريزي واژگون شده و موجب خسارت شود . از اين رو اين قالب ها را بوسيله ميخ و سيم آرماتور بندي به يکديگر يا به آرماتور ها وصل مي کنند و آن ها را در جا محکم مي کنند . شکل قطعات بتن با اندازه آن ها که بايد ريخته شود بايد به وسيله قالب تهيه شود تخته و چوبي که براي قالب بندي مصرف مي شود بايد کاملا خشک بوده و در برابر رطوبت تغيير شکل ندهد . اين تخته ها بايد به اندازه کافي نرم باشد تا در موقع نجاري دچار اشکال نشويم و از طرفي چون بايد آن چنان محکم باشد که بتواند وزن بتن و آرماتور و وسايل بتن ريزي از قبيل چرخ دستي ، ويبراتور و غيره را به خوبي تحمل نمايد . در ضمن قالب ها را کاملا به آرماتور ها نمي چسبانند بلکه ۲.۵ الي ۵ سانتي متر فضا به عنوان کاور در نظر مي گيرند تا بتن به خوبي سطح آرماتور را پوشش دهد . به منظور اين عمل مي توان از تکه ها س سيماني بهره برد و يا از فاصله نگهدارهل که در بازار موجود است بهره برد. معمولا سطح تماس بتن و تخته قالب بندي را بوسيله روغن هاي معدني چرب مي کنند. ماليدن روغن به روي قالب بدان علت است که اولا تخته که در ابتدا کاملا خشک است ، آب بتن مجاور خود را نمکيده و موجب فساد بتن نشود و در ثاني در موقع باز کردن قالب ، تخته ها براحتي از بتن جدا شوند و موجب تخريب گوشه هاي بتن نشوند و در صورت مناسب بودن ، براي قالب بندي بعدي مورد استفاده قرار گيرند . در موقع ماليدن روغن به قالب ها بايد کاملا دقت شود که آرماتور ها به روغن آغشته نشود زيرا در اين صورت روغن مانع چسبيدن بتن به دور ميلگرد گرديده و جسم يکپارچه تشکيل نداده و بتن و آرماتور هر يک به تنهايي کار مي کنند و موجب ضعف در همگن بودن بتن و فولاد مي گردد . وقتي قالب ها بسته شدند فنداسيون آماده بتن ريزي مي شود ولي قبل از هر مرحله بتن ريزي ، بايد کليه شماره آرماتور ها و ابعاد پي ها و شناژ ها و فاصله آکس به آکس ستون ها کنترل شده و کاملا مطابق با نقشه باشد.
▪ ريختن بتن مگر
بعد از قالبندي نوبت به ريختن بتن مگر ميرسد بتن مگر بتن سبک (۱۵۰) يعني ميزان سيمانش کم است که حدوده ۱۰ سانت قطر دارد و بايد ۱۰ سانت هم از کناره ها از بتن پي بيشتر باشه که در کارهاي اجرايي اين کارو نميکنند. اين بتن به ۲دليل روي سطح ريخته ميشود : ۱- براي داشتن زميني صاف و مسطح ۲- براي جلوگيري از تماس مستقيم آرماتور وبتن اصلي با زمين
▪ آرماتور بندي
آرماتور بندي از حساس ترين و با دقت ترين قسمتهاي ساختمان هاي بتني ميباشد . زيرا تمام نيروهاي کششي در ساختمان به وسيله ميله گردها تحمل ميشود . به همين منظور در هنگام آرماتوربندي ساختمان بايد نهايت دقت را به عمل آورد . براي تععيين قطر و تعداد ميله گردهاي هر قطعه بتني دو منبع وجود دارد . اول محاسبه و دوم آئين نامه .مهندس محاسب مشخسات قطعه بتني و همچنين قطر ميله گرد را تعيين نموده و در نقشه هاي مربوطه مشخص مينمايد . به همين منظور در کارگاه هاي ساختماني , کارگاه آرماتور بندي بايد در قسمتي جدا از کارگاه اصلي تشکيل گردد . در کارگاه هاي کوچک خم کردن ميله گرد به وسيله دست با کمک آچار گوساله انجام ميشود ولي در کارگاه هاي بزرگ که حجم کار بالا ميباشد از ماشين استفاده ميشود . مسئول آرماتور بندي بايد با توجه به نقشه شکل هر آرماتور را تعيين کرده وبه کارگران داده تا آنها از روي آنها ميله گردها را خم کرده و خودش تمام اين مراحل را زير نظر داشته باشد . در کارگاه هاي بزرگ بايد حد رواني و افزايش طول گسيختگي ميله گردها محاسبه شود و به مهندس محاسب اطلاع داده شود . اگر ميله گرد خميدگي موضعي داشته باشد بايد اين خميدگي ها قبلا صاف شود و سپس به شکل دادن آرماتورها به پردازيم .
براي صاف کردن آرماتورها نميتوان از چکش استفاده کنيم . آرماتورها بايد تميز بوده ودر حين انجام کار فاقد گل و مواد روغني و مواد رنگي باشد . ميله گردهاي نمره پايين مثلا ۸ و ۱۰ که گاهي به صورت کلاف به کارگاه آورده ميشود بايد قبلا به طولهاي مناسب بريده شود و سپس به وسيله کشيدن صاف نموده وسپس مصرف نماييم .آرماتورها بايد به گونهاي به هم بسته شوند که در هنگام بتن ريزي از جاي خود تکان نخورده و جابجا نشوند و فاصله آنها نيز به اندازه اي باشد که بزرگترين اندازه بتن به راحتي از بين آنها عبور کند .آرماتور هاي تا قطر ۱۲ميليمتر را ميتوان با دست خم نمود ولي براي آرماتورهايي با قطر بيشتر از اين مقدار بهتر است با دستگاه هاي مکانيکي خم شود . کليه آرماتورهاي ساده بايد به قلاب ختم شود ولي آرماتور هاي آجدار را ميتوان به صورت گونيا خم نمو.ده . سرعت خم کردن لايد متناسب با درجه حرارت محيط باشد . تا آنجايي که ممنکن است بايد از باز کردن خم هاي آرماتور هاي شکل داده شده و مصرف دوباره آنها براي محل هاي ديگر خودداري نمود و در مواقع ضروري بايد نظر مهندس ناظر تامين گردد .هنگام انجام آرماتور بندي بايد دوباره ياد آوري کنيم تحت هيچ شرايطي اجازه استفاده ار ميله گردهاي زنگ زده را نداريمبه زباني ديگر منظور از آماده سازي آرماتور هاي طولي و عرضي قبل از آرماتور بندي همان برش و خم آرماتورها طبق نقشه مي باشد . مفهوم اين عمل سرعت انجام کار ميباشد .
▪ شناژ
شناژها هم ، جهت اتصال فنداسيون هاي مجاور به هم استفاده مي کنيم . علت اجراي شناژ اين است که پي ها به هم متصل شده و در مقابل بارهاي افقي مانند باد و زلزله ايمن شوند. بايد توجه داشت که هر پي بايد حداقل توسط دو شناژ عمود بر هم مهار شود. در صورتي که يکي از فنداسيون ها در محيط اطراف ساختمان قرار گيرد شناژي که براي اتصال اين فنداسيون به فنداسيون ديگر که در محيط نيست به کار مي رود قويتر از بقيه شناژ ها انتخاب مي شود. اين اقدام بدان علت است که چون ستون وارد بر اين پي هاي محيطي به دلايل معماري نمي تواند در وسط فنداسيون قرار گيرد و بايد در کناره آن قرار گيرد ، در اين صورت بر قسمت بالايي شناژ رابط نيروي کششي بيشتري وارد مي شود و به همين دليل اين قسمت از شناژ قويتر انتخاب مي شود و معمولا در اين شناژ ها تعداد آرماتور هاي بالايي بيشتر از تعداد آرماتور هاي پاييني مي باشد ( معمولا ۳ به ۵ ) .
علاوه بر آرماتور هاي شناژ ، آرماتور هاي ريشه ستون ها نيز قبل از بتن ريزي کار گذاشته مي شود . طول اين اين ريشه ها معمولا ۱.۲ متر يا بيشتر انتخاب مي شود. در قرار دادن اين آرماتور ها با دقت فوق العاده زيادي کرد و فاصله آکس به آکس ستون ها و رديف آن ها بايد کاملا مطابق با نقشه باشد . ( امتداد ستون ها بايد با دوربين يا ريسمان کار کنترل شود ) چون آکس ستون هاي طبقات بايد در يک امتداد قايم قرار گيرند و در صورتي که دو ، سه سانتي متري اشتباه شود اين اشتباه تا آخرين طبقه ساختمان ادامه پيدا مي کند.
▪ بتن ريزي
ميرسيم به مرحله بتن ريزي پي که يکي از مهمترين مراحل ساختمان سازيه.بتن به ۲ صورت دستي و ماشيني (پمپ) انجام ميشود .که انتخاب هر کدام از اين روشها بستگي به شرايط دارد .(مثلا بتن ريزي با پمپ سريعتر است ولي هزينه ها بالا مي رود البته بتن ريزي با دست هم مزيتهايي دارد از جمله اينکه از لحاظ کيفيت مطمئن تر است البته اين هم مشکلات خود را دارد (مثلا بالا سر کارگر وايسي ببيني چي کار کردن واز لحاظ سرعت انجام کار و....)و ساخت بتن احتياج به تجربه دارد.در هواي زير صفر و پائين تر بتن ريزي مجاز نيست چون باعث يخ زدگي بتن مي شود. مهمترين عامل تخريب بتن سرما و يخ زدگي مي باشد.
بتن ماده اي است شامل شن ماسه و سيمان(نوع و مقدار سيمان در مقاومت آن تاثير دارد) که مقاومت فشاري بالايي دارد.براي بتن ريزي پي را به چند قسمت تقسيم ميکنند و بعد بتن ريزي ميکنند. بعد از بتن ريزي نوبت به ويبره زدن ميرسد (که هر ۶۰ سانت و با زاويه ۴۵و بتن توسط دستگاهي که به آن ماشين ميکس ميگويند هم ميخورد.در بتن ريزي با پمپ ميکسر (کاميون ميکسر)به دستگاه پمپ نزديک مي شود و بتن آماده را در پمپ مي ريزد و پمپ هم آن را توسط شلنگي بلند به پي منتقل مي کند.براي مشخص شدن ارتفاع پي از قبل ميلگردي را علامت گذاري مي کنند و آن را در بتن فرو ميکنند تا ارتفاع مشخص شود.بتن به سرعت ميگرد ولي بعد از ۷ روز به مقاومت ويژه خود مي رسد ولي سالها طول ميکشدتا به مقاومت نهايي خود برسد.در ضمن بايد تا ۷ روز بتن آب داده شود!و اگر هوا سردباشد بايد روي آن پتو کشيده شود(لايه اي از پشم شيشه و نايلون).
● انواع پروفيل در ساختمان
▪ تيرآهن
تيرآهن مهمترين نوع پروفيل هاي ساختماني است و به دو صورت معمولي به فرم I ويا NP نوشته مي شود و بال پهن با علامت H و يا IPB که ارتفاع و بال مساوي مي باشد در ساختمان به کار مي رود. نوع اول نسبت به نوع دوم در ساختمان استفاده بسيار بيشتري دارد. تيرآهن نوع اول معمولي به ارتفاع ۸۰ تا ۶۰۰ ميليمتر عرضه مي شود و مورد استفاده آن در ستون ها، خرپا ها، نعل درگاه ها، بيم ها در پوشش سقف ها و پل هاي لانه زنبوري مي باشد.
▪ نبشي
نبشي يکي از مهمترين پروفيل هاي ساختماني مي باشد که به صورت مرکب و منفرد در ساختمان به کار مي رود. نبشي به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ ميليمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و يا تير آهن ها به بيم هاي باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فنداسيون همچنين براي ساختن ستون و خرپا به کار مي رود.
▪ ناوداني
ناوداني به علامت UP يا ] از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ ميليمتر موجود بوده و بيشتر به صرف ساختن ستون و همچنين در پل هاي باربر و موارد ديگر به کار ميرود.
▪ پروفيل ها توخالي يا مجوف
پروفيل ها توخالي يا مجوف که به نام پروفيل هاي سبک نيز معروفند، براي ساختن ستون ها مصرف زيادي دارند. اين پروفيل ها با مقطع دايره، مربع و مستطيل در اندازه هاي مختلف و حالت هاي سبک، نيمه سبک و سنگين در بازار موجود است.
▪ ورق آهن
ورق آهن از ضخامت ۳ تا ۳۰ ميليمتر جهت اسکلت ساختمان در بازار موجود است. ابعاد ورق هاي آهن معمولي در بازار ۲×۱ متر و ۶×۵ ۱ متر مي باشد و به طور کلي مصرف ورق براي اتصال تير آهن ها به يکديگر، زير ستون ها، خرپاها، و تقسيم فشار براي کف پل ها، تقويت پل ها و اتصالات ديگر به کار مي رود. اگر ضخامت اين ورق ها بالاتر از ۲۵ ۰ ميليمتر و کمتر از ۳۵ ۶ ميليمتر باشد شيت (Sheet) و اگر ضخيم تر از ۳۵ ۶ ميليمتر باشد پليت (Plate) ناميده مي شوند. دو محصول عمده و رايج که از ورق به دست مي آيد يکي ورق هاي گالوانيزه و ديگري ورق هاي موجدار يا کرکره اي هستند.
▪ سپري
سپري در ساختمان خرپا همچنين در اسکلت گلخانه ها و سقف هاي شيشه اي و همچنين در نورگيري زيرزمين ها جهت آجرهاي شيشه اي در فضاي بالا مصرف مي گردد.
▪ ميلگرد و مفتول
ميلگرد و مفتول نيز در ساختمان به شکل گسترده استفاده مي شود. البته در ساختمان هايي که اسکلت آن فولادي مي باشد ميلگرد استفاده بسيار کمتري نسبت به ساختمان هايي که از بتن ساخته مي شوند دارد. ميلگرد به قطر ۵ تا ۲۲۰ ميليمتر ساخته مي شود که قطرهاي معمولا از ۵ تا ۳۰ ميليمتربه مصرف بتون آرمه و همچنين مهار کردن تيرهاي سقف جهت پيشگيري از باز شدن در موقع پوشش طاق ضربي مي رسد. توضيح اين بخش را در ساختمان هاي بتني کاملا شرح خواهيم داد.
● اتصالات در ساختمان
▪ انواع اتصالات تير به
اتصال تير به ستون معمولا به دو صورت است يا به صورت صلب و گيردار هستند ويا به صورت مفصلي اند .هر کدام از حالتهاي مذکور نيزچند قسمت دارند که شامل موارد زير مي باشد .
لف) اتصال صلب با جفت صفحه موازي .
ب) اتصال صلب با جفت سپري .
ج) اتصال صلب با صفحه انتهايي روي ستون .
اتصالات صلب در مواردي به کار مي روند که از جانب تير يا ستون در سر گره ها ممان جذب شود . اتصال صلبي که امروزه در کشور اجراء مي گردد و به صورت کامل اجراء نمي شود اتصال صلب با جفت صفحه موازي است . در اتصال صلب بايد جوش به صورتي باشد که قطعه کاملا گيردار باشد و جاي هيچ گونه حرکتي وجود نداشته باشديعني دور تا دور قطعه جوش شود .
▪ اتصالات مفصلي
اتصالات مفصلي هم معملا در همه ساختمانها در يک طرف سازه بکار مي روند که اين اتصال بسيار ساده است وفقط جهت اتصال دو قطعه بکار مي رود ومماني تحمل نمي کند . در اين اتصال تغيير شکل وجود دارد در حالي که در اتصال مفصلي هيچ گونه تغيير شکلي نداريم . نحوه جوش دادن اتصالات مفصلي به اين صورت است که(در مورد نبشي ها ) فقط بر بالايي و پائيني جوش مي شود و بقيه قسمت ها نبايد جوش شود .
انواع اتصالات مفصلي رايج عبارتند از :
الف) اتصال ساده نشسته ( نبشي نشيمن ) .
ب) اتصال به وسيله صفحه نشيمن ولچکي .
ج) اتصال به وسيله صفحه نشيمن و صفحه برشگير ( تيغه ) .
آنچه که امروزه اجراء مي شود اتصال ساده نشسته و اتصال با صفحه نشيمن ولچکي است .
اتصالات ساختمان ابوحامد به اين صورت است که در جهت صلب اتصال با جفت صفحه موازي است ودر جهت مفصلي اتصال به وسيله نبشي نشيمن ولچکي انجام مي شود .
خصوصيت اصلي اتصال مفصلي اين است که زاويه بين تير و ستون بتواند تغيير کند و خصوصيت اصلي اتصال صلب اين است که زاويه بين تير وستون نتواند تغيير کند .
در اتصال ساده نشسته نبشي هايي که در بالا مي گذارند فقط براي ايجاد تعادل است و نقش باربري ندارد و حداقل نمره آن ۶ خواهد بود
▪ انواع اتصالات پاي ستون
اتصالات پاي ستون نيز مانند ساير اتصالات هم صلب و هم مفصلي دارند . که در اتصال صلب از سخت کننده استفاده مي شود ودر اتصال مفصلي از نبشي ها ولچکي ها استفاده ميشود .اتصال صلب را در جهتي مي گذاريم که ممان داريم و اتصال مفصلي را نيز در جهتي مي گذاريم که ممان نداريم . جوش اتصال پاي ستون نيز بايد شرايط دو اتصال صلب و مفصلي را تامين کند .
اتصال دو تيرآهن به هم و توليد تير دوبل
براي توليد ستون دوبل يا تير دوبل لازم است که دو تيرآهن را به هم توسط بست يا پليت متصل کرد ونيز براي طويل کردن ستونها نيز بايد بين تيرآهن ها اتصال وجود داشته باشد( چون طول شاخه هاي تيرآهن۱۲ متر است).
▪ اجراي ستون ها
قبل از اينکه ستونها نصب گردند توسط جوشکاران و با توجه به نقشه تيپ بندي ستونها در روي زمين قبلاً آماده مي شوند که در زير شرح آن آمده است.
باتوجه به ارتفاع فاصله دو ارتفاع و فاصله دو پروفيل که در يک ستون شرکت دارند آنها قبلاً به ارتفاع مورد نظر بريده شده و روي پروفيل قرار داده مي شوند واين پروفيلها عمود بر هم هستند تا پروفيل ستون که جوشکاري مي شود از زمين فاصله داشته باشد و را حتر بتوان آن برگرداند تا دو طرف آن جوشکاري شود.
بعد از اينکه دو پروفيل مورد نظر در محل قرار گرفت با توجه به اينکه چه پليتهايي روي آن جوشکاري شود که معمولاً در طبقات پائين براي ساختمان چند طبقه از پليت سرتاسري استفاده مي شود . عمليات جوشکاري انجام مي گيرد .
و پليتها به اندازه ها و ارتفاع مورد نظر و در فواصل مشخص شده در نقشه جوشکاري مي شوند که در محل اتصال سقف از پليتهاي بزرگتري استفاده مي شود و اگر در محل اتصال سقف بادبند نيز اتصال داده شود از پليتهاي بزرگتر نسبت به پليتهاي سقف استفاده مي شود که همه در نماي تيپ بندي ستون در نقشه داده شده است . به مثال اگر براي سقف از PL ۶۰*۲۳*۱ استفاده کنيم براي بادبندي از PL۱۲۰*۲۳*۱(B.R) استفاده مي کنيم . بعد از اينکه ستونها آماده شدن روي بيس پليتها نبشي هايي را در يک جهت که باهم ريسمان هستند جوش مي دهند و محل قرار گيري ستون را مشخص مي کند بعد هم توسط جرثقيل ستونها روي بيس پليت قرار داده شده و به نبشي ها تکيه داده مي شوند و در واقع کار نبشي ها اين است که نگذارد ستونها تکان بخورد سپس ستونها را از چهار طرف جوشکاري مي کنند و شاغول مي نمايد بدين تزتيب ستونها جهت اتصال تيرها آماده مي شود .
▪ اتصال بال(تير اصلي)به ستون
با توجه نبشي هاي زير سري که براي اتنصال تيرها و شاه تيرها قرار داده شده است عمليات تير ريزي صورت مي پذيرد در پلان تير ريزي شماره تيرها و محل اتصال آنها مشخص شده است اگر تير لانه زنبوري باشد قبلاً روي زمين توسط جوشکاران ساخته مي شود ودر محل نصب مي گردد ودر واقع سقف جهت اجرا آماده مي شود که معمولاً از تيرچه بلوک استفاده مي شود .
▪ بادبند ها
معمولا بادبندها توسط يک صفحه فلزي که از قبل در محل تقاطع تير به ستون جوش داده شده است به ستونها وتيرها متصل ميشوند .اين صفحات که تحت فشار وکشش هستند بايد براي هر دو عامل طرح شوند وبادبند هايي که روي اين صفحات قرار مي گيرند بايد به طور کامل جوش داده شوند .بعضي وقت ها در وسط نيز صفحه مي گذارند . چون بادبندها نمي توانند از روي هم عبور کنند در وسط قطع مي شوند وبه صفحه وسط کاملا جوش داده مي شوند وادامه مي يابند . همانطور که قبلا ذکر شد بادبند هاي اين ساختمان ناوداني تک ودبل مي باشد که بوسيله صفحات تقويت به تير و ستونها متصل شده اند .
● اجزاي سقف
▪ سقف کُرميت
در سيستم سقف کُرميت از تيرچه هاي فولادي با جان باز در ترکيب با بتن استفاده مي شود. در ساخت تيرچه هاي مذکور از يک تسمه، در بال تحتاني و نيز يک ميلگرد خم شده در جان استفاده مي شود. براي پرکردن فضاي خالي بين تيرچه ها از قالب هاي ثابت مانند بلوک هاي سيماني، پلي استايرن، طاق ضربي ، قالب هاي موقت فولادي (کامپوزيت ) و يا هر پرکننده سبک استفاده مي شود. فواصل تيرچه ها بسته به نوع قالب از ۷۳ سانتي تا ۱۰۰ سانتي متر متغيراست ، روي سقف نيز با ۴ الي ۱۰ سانتي متر بتن پوشانده مي شود.
تيرچه ها از نوع خود ايستا بوده و به همين علت هيچ نوع شمع بندي در زير سقف مورد نياز نمي باشدو تيرچه ها به نحوي طراحي مي شوند که بتوانند وزن بتن خيس، قالب ها و عوامل اجرايي سقف را به تنهايي تحمل کنند.
پس ازاين که بتن به ۷۵% مقاومت مشخصه خود مي رسد ، تيرچه هاي فولادي با بتن به صورت يک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهاي مرده و زنده سقف را تحمل مي کنند.
▪ سقف تيرچه و بلوک کُرميت
با متداول شدن سقف هاي تيرچه و بلوک سنتي برخي از مشکلات سيستم طاق ضربي مرتفع شد. اما اين سقف ها مشکلات ديگري را به همراه خود پديد آوردند که عمده ترين آنها ضرورت استفاده از شمع بندي در زير سقف است.
شمع بندي علاوه بر دست و پاگير بودن هزينه زيادي را نيز بر ساختمان تحميل مي کند. در سال ۱۳۶۳ با استفاده از بلوک کُرميت به جاي طاق ضربي که قبلا در اين سيستم بعنوان قالب ثابت بکار مي رفت عملا سقف تيرچه وبلوک کُرميت وارد بازارشد.
اين سقف به علت خود ايستا بودن تيرچه ها نيازي به شمع بندي ندارند و به همين علت از سرعت اجراي بسيار بالايي برخوردار مي باشد. اجراي اين سقف بر روي اسکلت هاي فولادي بتني و ديوارهاي باربر امکان پذير مي باشد.
▪ سقف پليمري کُرميت
در راستاي سبک سازي ساختمان، اين شرکت هم زمان با ستفاده از قالب کامپوزيت و بلوک هاي پوکه اي اقدام به استفاده از مصالح پليمري در ساختمان کرده است. استفاده از بلوک هاي پلي استايرن نسوز در سقف باعث کاهش مصرف تيرچه تا حدود ۲۰% و کاهش فولاد مصرفي سازه تا حدود ۷% مي شود.
سهولت اجراي اين نوع سقف، باعث افزايش سرعت اجرا و درنيتجه کاهش هزينه هاي اجرايي مي گردد. در عين حال در هزينه هاي حمل و نقل نيز صرفه جويي قابل ملاحظه اي صورت مي گيرد. شيارهاي مناسب ايجاد شده در زير اين بلوک ها باعث پيوستگي گچ و خاک در زير سقف مي گردد.
در جهت بهبود استفاده از مصالح پليمري، بخش تحقيق و توسعه اين شرکت مشغول مطالعات و بررسي هاي بيشتر مي باشد.
▪ سقف کاذب
سقف هاي کاذب اوليه به صورت قطعات پلاستيکي در سالهاي ۱۳۶۵ به بعد در اولين سقف هاي کامپوزيت کُرميت به کار رفت. اما گران بودن مصالح ، نچسبيدن به گچ و خاک و خزش (Creep) باعث گرديد که استفاده از آن مقيد گردد. از سوي ديگر انواع توليدات ورق گالوانيزه به صورت رابيتس در شکلها و فرمهاي مختلف و توليد مواد اوليه آن (ورق گالوانيزه) در ايران ، ما را به سمت استفاده از اين محصول سوق داد.
▪ سقف ضربي کُرميت
به علت اجبار در استفاده ار مصالح فشاري از زمان هاي قديم استفاده از طاق قوسي متداول بوده و به همين جهت استفاده از سيستم طاق ضربي نيز به عنوان نوعي طاق قوسي رواج داشته است. وجود اشکالات عمده در عملکرد سقف هاي ضربي با تيرآهن مانند عدم ايجاد يک ديافراگم مناسب بين ستون ها و مصرف زياد فولاد در مقايسه با مقدار باربري ، باعث شد تا در سال ۱۳۵۶ با ارائه طرحي بهينه « سقف ضربي کُرميت » نسبت به اصلاح اين سيستم اقدام گردد.در سيستم طاق ضربي کُرميت وجود بتن روي سقف مي تواند يک ديافراگم مناسب بين ستون ها ايجاد کند و همچنين به علت بازبودن جان تيرچه ها مقدار زيادي در مصرف فولاد صرفه جويي مي شود.
اگر چه از اين سيستم در انبوه سازي استفاده نمي شود ، اما براي پروژه هاي کوچک و يا دور افتاده ، هنوز هم کاربرد دارد.

RNA مخفف اسيد ريبونوکلئيک است که يکي از انواع اسيدهاي نوکلئيک مي باشد. در داخل سلول انواع مختلف RNA وجود دارد که هر کدام از آنها وظايف مخصوص به خود را ...

● ساختمان قلب قلب يک عضو توخالي و عضلاني است که در وسط قفسه سينه و پشت جناق سينه قرار دارد وزن و اندازه قلب تحت تاثير سن، جنس، وزن بدن، ميزان فعاليت ب ...

● ساختمان قلب قلب يک عضو توخالي و عضلاني است که در وسط قفسه سينه و پشت جناق سينه قرار دارد وزن و اندازه قلب تحت تاثير سن، جنس، وزن بدن، ميزان فعاليت ب ...

طحال اندامي است که در بالاي معده و زير دنده ها، در طرف چپ شکم قرار دارد.... اندازه اش تقريبا به اندازه مشت بسته شماست. طحال بخشي از دستگاه لنفاوي شما ...

DNA يا دزاکسي ريبونوکلئيک اسيد يکي از ماکرومولکولهاي سلولي است که حامل اطلاعات وراثتي بوده و طي همانند سازي ژنتيکي از يک نسل به نسل بعد منتقل مي شود. ...

مفصل زانو، مفصلي است که به وسيله يک کپسول متشکل از رباط ها احاطه مي شود و حاوي مايعي است که به آن مايع سينوويال مي گويند که اصطکاک مفصل را کاهش مي دهد ...

● دياتوميت دياتوميت ها، سنگ هاي رسوبي متشکل از ذرات ريز و بي شکل سيليسي مي باشند که در اثر مکانيزم تجمع پوسته يا اسکلت هاي فسيل شده جلبک ها و گياهان و ...

افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي خاک و عملکردهاي آن پيش مي آيد . همچنين نوع مصالح مصرفي و اجراي غيرفني ، سبب نشس ...

دانلود نسخه PDF - کارگاه ساختمان