up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله کارگاههاي صنعتي PDF
QR code - کارگاههاي صنعتي

کارگاههاي صنعتي

آشنايي با کارگاههاي صنعتي

کارگاه
محلي که در آن افرادي با استفاده از ابزار و ماشين آلات کار کرده قطعه اي را توليد يا تعمير ميکنند.كارگاه در لغت به معناي كارخانه، محل كار و در اصطلاح حقوق منظور از كارگاه، سازماني است كه برابر طرح پيش بيني شده به طور دائم مقداري وسايل مادي و انساني را براي انجام يك فعاليت اقتصادي و به منظور ارضاء حوائج مراجعان خود به كار مي‌گيرد.
ايمني در كارگاه
کارگاه بايد طوري باشد که شخص در آن احساس ايمني کامل نموده و بتواند به راحتي و با حداکثر راندمان به کار خود ادامه دهد.به همين دليل علاوه بر شرايط خصوصي هر کارگاه شرايط عمومي زير در کارگاه بايد رعايت شود.
نظم و ترتيب در کار :
نظم و ترتيب در کار باعث جلوگيري از اتلاف وقت ،عصبانيت و گفتگوي غير ضروري مي شود.
چيدمان ابزار
قسمتهاي از ابزارها که بوسيله دست هدايت ميشوند بايد از نظر طراحي طوري باشند که براحتي در دست قرار گيرند . مانند وسايل اندازه گيري، دستگيره ماشين ها و......
روشنايي
محل کار بايد طوري باشد که:اولا نور کافي داشته باشد .ثانيا نور غير مستقيم بتابد.
يکي ديگر از عوامل فيزيکي محيط کار روشنايي است ، پيشرفت صنايع و نياز روزافزون به بازده بيشتر ايجاب مي کند که کار در محيطهاي بسته در شب و روز ادامه پيدا کند و در همين راستا استفاده از منابع روشنايي مصنوعي از اهميت ويژه اي برخوردا ر است . چرا که کمبود آن درمحيط کار علاوه بر ايجاد خستگي اعصاب ، صدمات ديگري به سلامت و بينايي کارکنان وارد مي کند . نور نه تنها براي رؤيت اشياء و انجام کار ها مورد استفاده قرار مي گيرد بلکه از آن به عنوان عاملي براي ايجاد محيط کاري مطبوع و دلپذير استفاده مي شود . بنابراين ميزان نور با توجه به اهميت و نوع کار و درجه ظرفيت و دقت مورد نياز در آن مي بايست در حدي تأمين گردد که کارگران بتوانند وظايف خود را به راحتي انجام دهند. به طور کلي يک سيستم روشنايي مناسب و کافي اثرات مثبت زير را خواهد داشت :
1- ميزان رغبت کار در کارگران افزايش مي يابد.
2- دقت عمل در کار بيشتر مي شود.
3- بازده کاري افزايش مي يابد.
4- سلامت چشم و قدرت بينايي کارگر محفوظ مانده و خستگي اعصاب کمتر مي شود.
5-کار بهتر ، دقيق تر انجام شده و از ميزان حوادث حين کار کاسته مي شود.
مناسب بودن يک سيتم روشنايي فقط به کافي بودن ميزان روشنايي نيست بلکه توزيع نور مي بايست مطلوب باشد ، درخشندگي سطوح چشم زدگي ايجاد نکند و سايه هاي مزاحم به وجود نياورد .
منابع نور به دو گروه تقسيم بندي مي شوند که عبارتند از :
الف - منابع طبيعي
که مهمترين آنها خورشيد است و ميزان روشنايي آن برحسب محل جغرافيايي ، فصل و شرايط هواشناسي متغيير است . براي بهره گيري ازروشنايي طبيعي مي بايست در طراحي ساختمان ، سطح پنجره ها و موقعيت آنها توجه ويژه اي داشت.
ب- منابع مصنوعي :
جهت تأييد روشنايي مصنوعي از لامپ ها بهره گرفته مي شود لامپ ها در انواع مختلف موجود هستند و هر کدام کاربرد خاصي دارند مثل لامپ هاي رشته اي ، فلورسنت و ... لامپ ها مي بايست طوري نصب شوند که باعث خيرگي چشم يا انعکاس نور در سطوح کارگاه نشوند و در عين حال نور در کليه قسمتهاي کارگاه توزيع شود . در مواردي که براي انجام کارها به روشنايي بيشتري علاوه بر روشنايي عمومي کارگاه نياز باشد مي بايست روشنايي موضعي از طريق نصب لامپ در طرف چپ سطح کار فراهم شود . به هر حال اگر احساس مي کنيد . ميزان روشنايي محل کارتان مناسب و کافي نيست به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد.
مهندسان بهداشت حرفه اي امور HSE ميزان روشنايي محلهاي کاري را به طور دوره اي اندازه گيري و ارزيابي کرده وبا دخالت در طراحي روشنايي در تأمين روشنايي مناسب سطوح کاري تلاش خواهند کرد. بنابراين شما مي توانيد مشکلات خود را در اين زمينه با آنها در ميان بگذاريد.
نمونه هايي از رعايت مقررات ايمني و پيشگيري از حوادث در اکثر کارگاهها لازم است اجرا شود به شرح زير است:
1-آگاهي از خطراتي که در هر کارگاه وجود دارد قبل از ورود به آن کارگاه.
2-رعايت نظم و ا نضباط لازمه اطمينان و جلوگيري از خطرات است.
3- کنترل ابزارها و وسايل قبل از شروع به کار .(چون ابزارهاي معيوب خطراتي به دنبال دارند)
4-بازي کردن يا دعوا کردن در کارگاه خطرات غير قابل جبراني در پي دارد.
5-آزاد گذاشتن محل عبور و مرور و جلوگيري از برخوردها.
6- عاري بودن کف کارگاه از مواد لغزنده نظير روغن،گريس،آب صابون و....
7-جلوگيري از سقوط اشياء و اشخاص از طريق صحيح قرار دادن اشياء در محل خود.
8- اطمينان از بريدگي يا زدگي سيم هايي که داخل لوله نيستند مثل: سيم دريل،سيم دو شاخه وسايل برقي و ....
9- تحت کنترل بودن و در دسترس بودن وسايل ضد حريق مثل کپسول آتش نشاني .
10- دور نگهداشتن پارچه و موادي که به راحتي آتش ميگيرند از محل جرقه.
11-عدم دستکاري ماشيني که با طرز کارآن آشنايي نداريم چون امکان سانحه در همان ابتدا وجود دارد.
12-استفاده از کلاه، عينک و کفش ايمني در محلهايي که احتمال سانحه وجود دارد.
13- اطمينان ازاينکه حفاظ وسايل روي وسيله باشد مثل سنگ فرز.
14- اعلام معايب و نواقص دستگاه به سرپرست مربوطه قبل از دستکاري آن.
15- باز کردن فيوز دستگاههايي که روي آنها تعميرات برقي و غيره انجام ميشود.
16- نگاه کردن به صحنه کار خود و عدم خيره شدن به کار ديگران.
17- پوشيدن لباس کار مناسب در کارگاه(گشاد نباشد، داراي نوار آويزان نباشد،بدون دکمه نباشد)
18-عدم استفاده از شال گردن،کراوات و چيزهايي از اين قبيل.
19-عدم استفاده از انگشتر و حلقه و حتي ساعت هنگام کار.
20- عدم استفاده از وسايلي که با کار مربوطه تناسب ندارند.
حوادث ناشي از كار، واقعيت ها و راهبردها
روز 28 آوريل هر سال – 8 ارديبهشت ماه – به يادبود قربانيان ناشي از صدمات شغلي (حوادث و بيماري ها)، روز جهاني ايمني و بهداشت حرفه اي ناميده مي شود. براساس يكي از تعاريف موجود، حوادث ناشي از كار، حوادثي هستند كه درحين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتند. پيشگيري از بروز حوادث شغلي از ابعاد انساني، اجتماعي و اقتصادي حايز اهميت است. ابعاد اقتصادي يك حادثه شامل هزينه هاي مستقيم (وقفه در كار، انتقال مصدوم به مركز درماني، هزينه غرامت ها و...) و غيرمستقيم (وقفه در كار سايرين، هزينه ناشي از افت كمي و كيفي محصول، آموزش و آماده سازي فرد جديد...) است. بررسي ها نشان مي دهد درمقابل هر حادثه ناشي از كار ثبت شده، 30 حادثه كوچك (منجر به گرفتن خدمات سرپايي) و 300 خطا (منجر به اتلاف وقت و كاهش ساعات كار) رخ مي دهد و در هر حادثه، علاوه بر فرد حادثه ديده، كارفرمايان، سازمان تامين اجتماعي و جامعه، دچار خسارت هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي خواهند شد. حمايت از كارگران دربرابر حوادث ناشي از كار سابقه اي طولاني در كشورهاي مختلف دارد. اولين بار در آلمان، سال 1869 حمايت كارگران درمقابل حوادث، سال 1884 بيمه اجتماعي حوادث شغلي و سال 1877 مقررات پيشگيري حوادث شغلي تدوين شد. در آمريكا، سال 1886 اعلام اجباري حادثه به سازمان هاي مرتبط، در فرانسه، سال 1893 قانون حفاظت صنعتي تدوين شد.
با تاسيس سازمان بين المللي كار در سال 1919 تدوين و مقررات مربوط به ايمن سازي كار و پيشگيري از بروز حوادث، در كانون توجه اين سازمان قرار گرفت.
حادثه، تعاريف متفاوت و مختلفي دارد. از جمله تعاريف حادثه مي توان به تعريف رويدادي پيش بيني نشده در اثر خطاي انسان و ضعف مديريت و واقعه اي غيرمنتظره و برنامه ريزي نشده (سازمان بين المللي كار) اشاره كرد.
ماده 60 قانون تامين اجتماعي، حادثه ناشي از كار را حوادثي تعريف كرده است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد. نكته مهم در اين تعريف، آن است كه همه حوادث روي داده در اوقات مشغول به كار (كارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمان ها و محوطه آن، خارج محوطه به دستور كارفرما)، مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان براي معالجه، اوقات رفت و برگشت از منزل به كارگاه و برعكس حوادث روي داده در حين نجات ساير بيمه شدگان نيز به عنوان حوادث ناشي از كار تلقي مي شود.
حوادث ناشي از كار از سوي سازمان هاي مختلف در گروه هاي مختلف تقسيم بندي شده اند، اين حوادث در سال 1923 در كنفرانس بين المللي آمارگران بر اساس علت بروز و در سال 1962 براساس علت بروز و نتايج، در سال 1968 از سوي سازمان ملل متحد بر اساس سن، جنس، تجربه، نوع شغل و روز از دست رفته كاري تقسيم بندي شدند و درنهايت سازمان بهداشت جهاني و سازمان بين المللي كار، اين حوادث را بر اثر نوع حادثه، مواد، محيط كار، محل آسيب ديدگي، طبيعت صدمه و جراحت جسمي ناشي از حوادث، بررسي و تقسيم بندي مي كنند.
همان گونه كه گفته شد حوادث ناشي از كار براي كارگران، كارفرمايان، سازمان هاي بيمه گر و جامعه، عوارض مختلفي را به دنبال دارند كه به شرح زير قابل بررسي هستند:
1– عوارض حوادث ناشي از كار براي كارگران: حوادث ناشي از كار سبب درد و رنج ناشي از آسيب جسمي، احتمال معلوليت، عدم توانايي در انجام كار سابق، اثر رواني ناشي از محدوديت شغلي و كاهش حقوق كارگر مي شود. درصورت معلوليت و مرگ كارگر، آثار مذكور شديدتر است. درضمن كاهش درآمد، مشكلات را افزايش مي دهد.
2- عوارض حوادث ناشي از كار براي كارفرمايان: آثار حوادث ناشي از كار براي كارفرمايان شامل كاهش توليد، كاهش كيفي محصول در اثر بكارگيري كارگر جديد به جاي كارگر حادثه ديده، افزايش هزينه اضافه كار براي جبران كاهش توليد، تعمير و تعويض قطعات ماشين آسيب ديده، هزينه آموزش و جايگزيني فرد جديد، اتلاف وقت و هزينه حقوقي و هزينه درماني و پزشكي است. در كارگاه هاي كوچك اين اثرات بيشتر نمود دارد.
3– عوارض حوادث ناشي از كار براي جامعه: در جامعه اثرات ناشي از كار به شكل كاهش درآمد خانواده، كاهش درآمد به دليل خروج فرد از نيروي كار، تاثير بر سازمان هاي پرداخت كننده خسارات نظير سازمان تامين اجتماعي، افزايش هزينه بكارگيري فرد مجرب و مطلع و... قابل ارزيابي است.
عوامل مؤثر در بروز حوادث
عوامل مؤثر در بروز حوادث شغلي، شامل سابقه اجتماعي، عوامل محيطي، صفات شخصي (سرسختي، عصبانيت، عجله و بي باكي)، شرايط ناايمن، عمل ناايمن، اشتباه فردي، ضعف مديريت، ميزان تحصيلات و استفاده نكردن يا استفاده نامناسب از وسايل حفاظت فردي و خط مشي مديريت است. از اعمال ناايمن مي توان به مواردي مانند كار بدون مجوز، استفاده از ابزار معيوب، عدم توجه به اخطارها، عدم استفاده از وسائل حفاظت فردي، سرعت زياد ماشين آلات، بلندكردن غلط بار، شوخي و تعمير ماشين حين حركت، مي توان نام برد. از ميان شرايط ناايمن هم مي توان به مواردي نظير بي دقتي در كار با مواد خطرناك، وجود ابزار و دستگاه هاي معيوب، بي نظمي در كار، فقدان علايم هشدار دهنده در محيط كار، صداي زياد، روشنايي كم، فقدان تهويه و فقدان وسايل خاموش كننده حريق اشاره كرد.در ميان عوامل فردي مؤثر در بروز حوادث هم، مي توان به ميزان تحصيلات، انگيزش، توانايي، مهارت، وضعيت جسمي و روحي، زمان عكس العمل نسبت به حادثه و آگاهي ايمني فرد اشاره كرد و درنهايت در بين عوامل محيطي مؤثر در بروز اين حوادث، مي توان از مواردي نظير حرارت، رطوبت، سرما، فشار، صدا، نور، طبيعت كار، كار در ارتفاع، لغزندگي كف كارگاه، پستي و بلندي كف كارگاه نام برد.
مهم ترين شاخص هاي رايج در بررسي حوادث شغلي، شامل ضريب تكرار، ضريب شيوع و ضريب شدت است. در محاسبات هر فوت و ازكارافتادگي برابر با 7500 روز از دست رفته (سازمان بين المللي كار)، هر فوت و از كارافتادگي 6000 روز (آمريكا)، قطع بازو از بالاي آرنج 4500 روز، قطع ران از بالاي زانو 4500 روز، كوري كامل دو چشم 6000 روز و كري كامل دو گوش 1750 روز از دست رفته محاسبه مي شوند. مهم ترين دليل بررسي حوادث ناشي از كار و جمع آوري اطلاعات مربوط به آنها پي بردن به برنامه ها و راه هاي لازم جهت جلوگيري از وقوع مجدد آنها است. در ايران نيز كليه كارفرمايان موظف به ارسال فرم گزارش حوادث شغلي به اداره هاي تامين اجتماعي و كار هستند.
نتايج كلي بررسي حوادث
با بررسي حوادث شغلي، مي توان توصيه هاي ذيل را براي كاهش موارد بروز چنين حوادثي و به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از آن، بيان كرد:
1– حادثه به دليل عمل غيرايمن، وضع ناايمن، ماشين بي حفاظ، نقص بهداشتي محيط كار به وجود مي آيد.
2– عمل غيرايمن افراد، مسئول اكثر حوادث است.
3– وقوع حادثه قابل پيشگيري است.
4– چهار روش اصلي پيشگيري حادثه بازبيني مهندسي، ترغيب و تشويق، انضباط، تطبيق كاركنان با شرايط است.
5– روش هاي پيشگيري از حوادث مشابه روش كنترل كيفي و كمي توليد است.
6– مسئوليت عمده وقايع نامطلوب به عهده مديران است.
7– سرپرستان و استادكاران افراد كليدي در پيشگيري از حوادث هستند.
نكات ايمني در خصوص كارگاهها و تجهيزات توزيع برق
1- در معابر عمومي به علايم هشدار دهنده كه روي تابلو هاي برق و تابلو هاي سيار كه كارگران نصب كرده اند توجه و مراقبت نماييد
2-از دستكاري به جعبه هاي انشعاب و باز كردن درب آنها و ساير تجهيزات برقي مثل تابلو هاي برق ، پايه هاي فلزي روشنايي ، دريچه ترمينال آنها و امثالهم خودداري نماييد
3- در صورتيكه حفاري جهت كابل برق احداث شده و يا كارگران مشغول به كار هستند مراقبت نماييد تا خطري متوجه شما نباشد। ضمنا مسير حفاري كه تا چند روز پر نمي شود به منطقه برق خود اطلاع دهيد
4- در صورت مشاهده هر گونه اتفاق غير منتظره در رابطه با تجهيزات برقي مثل تير شكستگي ، آتش سوزي در تجهيزات برقي ، سيم پارگي و ... مراتب را فورا به اداره حوادث منطقه خود اطلاع دهيد
5- در هواي باراني و مرطوب ، تنه درختان و تيرهاي برق بخصوص تيرهاي فلزي را لمس نكنيد।
6- از بچه مراقبت نماييد كه به دريچه باز شده پايه هاي روشنايي فلزي نزديك و دستكاري نكنند
7- در جاهاييكه تيرهاي سيماني برق روي هم انباشته شده و خطر لغزش تيرها وجود دارد ، بچه ها را محافظت نماييد।
8- سيم هاي لخت كه از روي تيرهاي برق به سطح پايين يا زمين افتاده هرگز دست نزنيد
9- مراقبت نماييد ، اشياء فلزي مثل آنتن تلويزيون به سيم هاي برق نزديك نشود
10- اشياء فلزي را در ساختمان يا معابر به سيم هاي برق نزديك نكنيد.१
11- ماشين خود را مقابل پست هاي زميني پارك نكنيد
12- در صورتيكه اختلالي در برق منزل داريد ، هرگز تجهيزات برقي بيرون مثل جعبه انشعاب ها را باز و اقدام به تعميير نكنيد و هرگز از تعميرات الكتريكي نخواهيد اين كار را نكنيد
13- ماشين هاي مخصوص مثل جرثقيل و كاميون و كمپرسي در موقع عبور يا مانور به شبكه برق نزديك و ايجاد خطر شود।بايستي اين مورد را توجه نماييد
14- در رانندگي دقت نماييد بخصوص در شبها كه وسيله خودرو به تجهيزات برقي اصابت نكند
15- لوله هاي فلزي محافظ كابل جعبه انشعاب و ساير متعلقات را هرگز دست نزنيد
16- چراغ هاي خاموش روشنايي را در اسرع وقت به نگهباني منطقه اطلاع دهيد
17- از شبكه هاي برق اقدام به گرفتن برق غير مجاز نكنيد و ساير تخلفات مشاهده شده را به نگهباني منطقه اطلاع دهيد
18- اگر افرادي در ارتباط با برق مراجعه نماييد ، كارت شناسايي در خواست و مراقبت نماييد كه افراد مشكوك نباشند
19- در موقع نصب يا جمع آوري تير برق و ترانس برق كه جرثقيل و كارگران مشغول به كار هستند، خطر باز شدن زنجير و ساير خطرات وجود دارد شديدا محوطه خطر را در نظر داشته باشيد
20- ممكن است بر اثر بي احتياطي كارگران برق در لحظاتي درب ورودي تجهيزات برقي باز باشد। مراقبت نماييدكه بچه ها و بزرگترها داخل پست نشوند و تجهيزات برقي را دست نزنند
21- در پشت بام ها مراقبت نماييد در هنگام برف روبي يا ساير موارد مواد به روي سيم هاي برق ريخته نشود ضمن اينكه در رطوبت، پارو و مواد عايق نيز هادي شده و خطر برق گرفتگي و حادثه وجود دارد
22- تير هاي چوبي كه آغشته به مواد سمي هستند ، اگر تراشه آن در دست بچه ها بعلت مختلف فرو رود خطرات عفونت دارد ، مراقبت نماييد
23- درختاني كه درگير با شبكه هستند بخصوص درختان ميوه مثل توت ، براي بچه ها و جوانان كه بالاي درخت رفته اند در مواقعي امكان خطر دارد ، مراقب باشيد
24- هرگز روي تير هاي برق و يا درب پست ها و ساير تابلو ها ، اعلانات نصب نكنيد اين مسئله بسيار خطرناك است بخصوص نصب آگهي ها روي تير هاي برق كه خطر برق گرفتگي وجود دارد ।تا بحال چندين حادثه منجر به فوت در اين قبيل موارد مشاهده شده است
25- كارگران در معابر براي اتصال كابل هاي زمين از قير مذاب استفاده مي نمايند . خطرات قير مذاب بسيار جدي است . به بچه ها و جوانان احتياط با برخورد به اين موارد را ياد آوري كنيد.
ماشين‌هاي‌افزار
ماشين‌ مته‌ ماشين‌ ابزاريست‌ كه‌ روي‌ محور گردنده‌ آن‌ ابزارهاي‌ برنده‌ يا نوك‌ تيز يا شياردار سوار شده‌ است‌ كه‌ براي‌ سوراخ‌ كردن‌ فلز يا چوب‌ يا مواد ديگر بكار مي‌رود.
همچنين‌ مي‌توان‌ با استفاده‌ از ابزارهاي‌ مخصوص‌ عمل‌ كام‌ درآري‌ - فرزكاري‌ توتراشي‌ - جاخالي‌ كردن‌ (عقب‌ نشيني‌ در داخل‌ سوراخ‌) و قلاويز زدن‌ را انجام‌ داد.
ماشين‌ تراش‌ ماشيني‌ است‌ مخصوص‌ تراشيدن‌ سطوح‌ استوانه‌اي‌ يا درآوردن‌ پيچ‌ كه‌ داراي‌ محور افقي‌ يا قائم‌ دوار مي‌باشد (محور 3 نظام‌ يا 4 نظام‌) و قطعه‌ كار فلزي‌ يا چوبي‌ روي‌ آن‌ بسته شده‌ و با آن‌ مي‌گردد. درضمن‌ مي‌توان‌ با نصب‌ ابزارهاي‌ مخصوص‌ از اين‌ دستگاه‌ براي‌ توتراشي‌، سوراخ‌گيري‌ حديده‌ كردن‌، آج‌ دادن‌ و پيچ‌ تراشي‌ استفاده‌ كرد.
ماشين‌ فرز ابزاريست‌ كه‌ معمولاً براي‌ شكل‌ دادن‌ و تراشيدن‌ سطوح‌ خارجي‌ يا داخلي‌ قطعات‌ فلزي‌ بكار مي‌رود.
اين‌ قطعات‌ روي‌ يك‌ ميز ثابت‌ با ميز با حركت‌ كشويي‌ يا گردان‌ يا بين‌ دو مرغك‌ بسته‌ مي‌شود و عمل‌ تراش‌ به‌وسيله‌ فرز دندانه‌ داري‌ كه‌ توسط‌ يك‌ محور گردنده‌ افقي‌ يا قائم‌ به‌ حركت‌ در مي‌آيد انجام‌ مي‌شود همچنين‌ مي‌توان‌ با ابزارهاي‌ مخصوص‌ عمل‌ توتراشي‌ - سوراخ‌ كردن‌ - يا كله‌ زني‌ را روي‌ قطعه‌ كار انجام‌ داد.
ماشين‌ صفحه‌ تراش‌ دروازه‌اي‌ ماشين‌ ابزاري‌ است‌ كه‌ براي‌ صاف‌ كردن‌ يا شكل‌ دادن‌ سطوح‌ قطعات‌ بزرگ‌ فلزي‌ بكار مي‌رود و قطعات‌ كار روي‌ يك‌ ميز افقي‌ كه‌ در زير قسمت‌ قلم‌گير حركت‌ رفت‌ و آمد انجام‌ مي‌دهد بسته‌ مي‌شود قسمت‌ قلم‌ گير قابل‌ تنظيم‌ بوده‌ و نسبت‌ به‌ ميز ثابت‌ مي‌باشد و قلم‌ رنده‌ به‌ آن‌ نصب‌ شده‌ كه‌ قطعه‌ كار را فقط‌ در يكي‌ از جهات‌ حركت‌ ميز برش‌ مي‌دهد.
ماشين‌ كله‌ زني‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ رنده‌ كردن‌ قطعات‌ فلزي‌ در جهت‌ قائم‌ بكار مي‌رود و طرز كار آن‌ شبيه‌ به‌ ماشين‌ رنده‌ مي‌باشد قلم‌ رنده‌ در حركت‌ رفت‌ و آمد خود براده‌ برداري‌ كرده‌ و ميز كار كه‌ قطعه‌ كار روي‌ آن‌ بسته‌ مي‌شود حركت‌ پيشروي‌ و عمل‌ تنظيم‌ را انجام‌ مي‌دهد.
تعريف جوشکاري :
هرگاه براي اتصال دادن قطعات فلزات از انرژي حرارتي استفاده شده و محل اتصال ذوب و مولکولهاي فلزات درهم تداخل نمايند ، اين نوع اتصال را جوشکاري گويند .
انواع جوشکاري:
1. ذوبي با استفاده از انرژي گاز ( در مواقع ظريف کاري و جاهايي که مرطوب است )
2. برقي با استفاده از انرژي قوس الکتريکي
3.فشاري ابتدا قطعات را سرخ کرده و به درجه ي نرم شدن قطعه که رسيد در اثر پرس قطعات جوش مي خورند
4.حرارتي – شيميايي ( ترميت ) : مخلوطي از اکسيد آهن و پودر آلومينيوم است .
که گرمازا مي باشد و براي اتصال قطعات فولادي سنگين ( ريلها ، پل )
5. نقطه جوش با استفاده از خاصيت ولتاژ القايي و جريان برق ورقها در بين دو
الکترود و نقطه جوش مي شود .
جوشكاري با قوس الکتريکي :
يکي از متداول ترين روشهاي اتصال قطعات کار مي باشد، ايجاد قوس الکتريکي عبارت از جريان مداوم الكترون بين دو الکترود و يا الکترود و يا الکترود و کار بوده که در نتيجه آن حرارت توليد مي شود. بايد توجه داشت که براي برقراري قوس الکتريک بين دو الکترود و يا کار و الکترود وجود هوا و يا يک گاز هادي ضروري است. بطوريکه در شرايط معمولي نمي توان در خلاء جوشكاري نمود.
در قوس الکتريکي گرما و انرژي نوراني در مکانهاي مختلف يکسان نبوده بطوريکه تقريباً 43% از حرارت درآند و تقريباً 36% در کاتد و 21% بقيه بصورت قوس ظاهر مي شود. دماي حاصله از قوس الکتريکي بنوع الکترودهاي آن نيز وابسته است بطوريکه در قوس الکتريکي با الکترودهاي ذغالي تا 3200 درجه سانتيگراد در کاتد و تا 3900 در آند حرارت وجود دارد. دماي حاصله در آند و کاتد براي الکترودهاي فلزي حدوداً 2400 درجه سانتيگراد تا 2600 درجه تخمين زده شده است.
در اين شرايط درجه حرارت در مرکز شعله بين 6000 تا 7000 درجه سانتيگراد مي باشد از انرژي گرمائي حاصله در حالت فوق فقط 70% تا 60% در قوس الکتريک مشاهده گرديده که صرف ذوب کردن و عمل جوشکاري شده و بقيه آن يعني 30% تا 40% بصورت تلفات گرمائي به محيط اطراف منتشر مي گردد.
طول قوس شعله Arc length بين 8 0 تا 6 0 قطر الکترود مي باشد و تقريباً 90% از قطرات مذاب جدا شده از الکترود به حوضچه مذاب وارد مي گردد و 10% باطراف پراکنده مي گردد. براي ايجاد قوس الکتريکي با ولتاژ کم بين 40 تا 50 ولت در جريان مستقيم و 60 تا 50 ولت در جريان متناوب احتياج مي باشد ولي در هر دو حالت شدت جريان بايد بالا باشد نه ولتاژ.
روش هاي ريخته گري
فرآيند ريخته گري با توليد قالب آغاز مي شود که شکل قالب، قرينه و معکوس قطعه اي است که ما نياز داريم. قالب از مواد نسوز مانند ماسه تهيه مي شود. فلز بر روي يک اجاق حرارت داده مي شود تا ذوب شود. سپس فلز مذاب در گودي قالب که شکل قطعه مورد نظر است ريخته مي شود. و تا زمان جامد شدن خنک مي گردد. نهايتا قطعه فلزي شکل گرفته از قالب جدا مي شود.
تعداد زيادي از سازه هاي فلزي که هر روز با آنها سرو کار داريم به روش ريخته گري توليد شده اند. علل اين (گستردگي کاربرد ريخته گري) عبارتند از :
۱- به روش ريخته گري مي توان قطعاتي را توليد کرد که هندسه بسيار پيچيده اي دارند و يا داراي حفره هاي دروني مي باشند.
۲- براي توليد قطعات بسيار کوچک و همچنين قطعات بسيار بزرگ از چندصد گرم تا چندين هزار کيلو گرم مي توان از اين روش استفاده کرد.
۳- اين روش از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه است . و هدر رفت کمي دارد. فلزات اضافي در هر بار ريخته گري دوبار ذوب شده و استفاده مي شوند.
۴- فلز ريخته گري شده ايزو تروپيک است يعني در تمام جهات داراي خواص فيزيکي و مکانيکي يکساني است.
مثال هاي پرکاربرد:
دستگيره هاي در ، قفل ها ،پوشش يا بدنه موتور ها، پمپ ها و غيره، چرخ بسياري از اتوموبيل ها.
از روش ريخته گري بطور گسترده اي در صنايع اسبا

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پيشرفت فن آوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در ت ...

مواد مخدر پديده اي است استعماري که قدرت هاي سلطه گر به منظور محو ارزش هاي اخلاقي، اجتماعي و تسلط بر جوامع از آن بهره مي جويند. در اين پژوهش سعي شده اس ...

چسب‌هاي بسياري براي متصل کردن اجسام مشابه يا غير مشابه در دسترس هستند. امروزه تقريبا استفاده از چسباننده‌هاي طبيعي مثل سريش بجز موارد استفاده خاصي منس ...

بر طبق مقررات نان و آرد که در سال 1963 تنظيم شد، انواع نان بايد داراي خصوصياتي باشند که در زير، آن ها را آورده ايم. دقت داشته باشيد که در صدهاي ذکر شد ...

چرا طراحي صنعتي ؟ در دنياي امروز و بويژه در كشورهاي صنعتي، روند طراحي صنعتي و تمامي گرايشهاي وابسته به آن چه از نظر شيوه و چه از نظر ابزار دچار تحولات ...

چسب‌هاي بسياري براي متصل کردن اجسام مشابه يا غير مشابه در دسترس هستند. امروزه تقريبا استفاده از چسباننده‌هاي طبيعي مثل سريش بجز موارد استفاده خاصي منس ...

موتور هاي چند فاز موتورهاي چند فازه موتورهاي متناوبي هستند که به صورت دو يا سه فاز کار مي کنند . هر دو از لحاظ ساختماني مشابه بوده و فقط اتصال داخلي ک ...

پروفيباس(PROFIBUS) ، سيستم فيلدباس(Process Field Bus) سيستم پيشرفته اي در اروپا بوده و از پذيرش جهاني برخوردار مي باشد. حوزه کاربرد آن شامل اتوماتيک س ...

دانلود نسخه PDF - کارگاههاي صنعتي