up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کارخانه جوجه کشي PDF
QR code - کارخانه جوجه کشي

کارخانه جوجه کشي

تجهيزات مورد نياز در کارخانجات جوجه کشي

● تجهيزات مؤسسه جوجه کشي:
تجهيزات خوب ، مهمترين عامل افزايش درآمد جوجه کشي مي باشد . با بکارگيري تجهيزات خوب ، نه تنها درصد جوجه درآوري تخم مرغها افزايش مي يابد ، بلکه از هزينه هاي جنبي (کارگر و . . . ) نيز کاسته مي شود . تجهيزات موسسه جوجه کشي چنين است :
▪ تجهيزات آب موسسه جوجه کشي: نصب سخت گير و صافيهاي آب ، براي موسساتي که آب آنها داراي درصد بالايي از مواد معدني است بسيار لازم مي باشد . مقدار بيش از اندازه موادمعدني در آب باعث ، مسدود شدن آبفشانها و نازلهاي اسپري کننده آب در ماشينهاي جوجه کشي مي شود .
▪ سيستمهاي حرارت مرکزي: مصرف آب گرم در مؤسسات جوجه کشي براي استحمام کارگران ، شستن و ضد عفوني کردن وسايل بسيار زياد است . بنابراين ، نصب سيستمهاي حرارت مرکزي در موسسات جوجه کشي ضروري است .
▪ تجهيزات حمل تخم مرغ: براي کاهش هزينه هاي جابجايي و سهولت کار، از وسايل زير براي حمل و نقل تخم مرغهاي جوجه کشي استفاده مي شود . اين وسايل عبارتند از :
گاريهاي چرخ دار: اين گاريها اندازه هاي مختلف دارند و معمولا از آهن ساخته مي شوند و عموماً فاقد حفاظ نرده اي هستند ، موارد استفاده از اين نوع گاريها ، حمل شانه ها و کارتنهاي تخم مرغ و جوجه يکروزه است .
چرخهاي بارکش دستي: اينها چرخهاي سبک وزني هستند که داراي دو چرخ و يک دسته بلند مي باشند ، طول دسته قابل تغيير است ، به وسيله اين چرخها به راحتي مي توان چهار کارتن تخم مرغ را حمل نمود .
نقاله ها: تخليه کارتن هاي تخم مرغ از کاميونهاي حمل تخم مرغ و بارگيري کارتن ها حمل جوجه به داخل کاميونها حمل جوجه يکروزه ، به وسيله نقاله ها بسيار به سهولت و سادگي انجام مي شود.
▪ دستگاههاي شستشوي تخم مرغ جوجه کشي : تخم مرغهاي جوجه کشي فقط با استفاده از دستگاههاي تجارتي شستشوي تخم مرغ ، بخوبي شسته مي شوند . ابتدا بايد تخم مرغها را به مدت ۱۸ – ۱۲ ساعت در محيطي با درجه حرارت ۱۸ درجه سانتي گراد قرار دارد و سپس آنها را به وسيله ماشين شستشو با ppm ۲۰۰ کلرين به مدت ۳ دقيقه در آب ۴۶ درجه سانتي گراد شستشو داد.
▪ دستگاههاي مولد برق اظطراري: در مواقعي که برق سراسري قطع مي گردد ژنراتور اضطراري برق موسسه جوجه کشي ، برق مورد نياز تمام تجهيزات را تامين مي کند . نوع ژنراتور از نظر ولتاژ و فاز ، بستگي به نوع ماشينهاي جوجه کشي دارد در اين زمينه ، قبل از خريد ژنراتور بايد با يک مهندس برق و کارخانه سازنده ماشينهاي جوجه کشي مشورت شود . روشن و خاموش شدن ژنراتور برق به طور اتوماتيک يا دستي انجام مي گيرد . چنانچه ژنراتور، به طور دستي روشن مي شود بايد سيستم هشدار دهنده اي بر روي آن نصب نمود تا زماني که برق سراسري قطع مي گردد به طور خودکار زنگ آن به صدا درآيد .
▪ راکهاي حمل کارتن جوجه يکروزه: کارتنهاي حاوي جوجه يکروزه توسط راکهايي جابجا مي شوند . اين راکها داراي طبقات متعددي به طول ۴ کارتن مي باشند و در هر طبقه بين ۸ – ۶ کارتن روي هم قرار مي گيرند . چرخهاي کوچک زير پايه هاي راک براي تسهيل حرکت آنها تعبيه شده است.
▪ دستگاه درجه بندي جوجه ها: جوجه هاي تفريخ شده ، براي تعيين کيفيت و حذف جوجه هاي نامرغوب و درجه دو ، به روي نوار متحرک محصور شده اي به طول ۶ متر و عرض ۶۰ سانتي متر ريخته مي شوند . پرسنل موسسه در دو طرف نوار ايستاده اند تا جوجه هاي مرغوب با کيفيت را انتخاب کنند و در کارتنهاي حمل جوجه يکروزه قرار دهند . جوجه هاي نامرغوب و درجه دو تا آخر روي نوار باقي مي مانند و در بشکه ضايعات ريخته مي شوند . ضمنا ميزهاي متحرک متعددي در موسسات جوجه کشي بکار مي روند و مي توان از آنها براي کارهايي نظير در کارتن گذاشتن جوجه ها ، تعيين جنسيت ، تعيين کيفيت و ديگر کارهاي عادي و روزمره استفاده کرد ، اندازه اين ميزها به نوع و ظرفيت موسسه جوجه کشي بستگي دارد.
▪ جاروهاي برقي صنعتي: گرد و خاک و غبار موسسه جوجه کشي بايد توسط جاروهاي برقي صنعتي جمع آوري گردند تا از پخش شدن کرک و گرد و غبار در محوطه جوجه کشي جلوگيري بعمل آيد .
▪ پمپهاي فشار آب: مؤسسات براي شستن کف ، ديوارها و ماشينهاي جوجه کشي و سينيهاي دستگاه سترو هچر به آب پر فشار ، نياز دارند . بنابراين ، نصب پمپهاي فشار آب در موسسات جوجه کشي ضروري است اندازه و ظرفيت اين پمپها به ظرفيت موسسه جوجه کشي بستگي دارد .
▪ ماشينهاي شستشو سينيها: ماشينهاي اتوماتيکي براي شستشو و ضد عفوني سيني ماشينهاي جوجه کشي وجود دارد که سينيها را از يک طرف دستگاه وارد مي کنند و از طرف ديگر سيني تميز و ضد عفوني شده را تحويل مي گيرند .
▪ دستگاه درجه بندي تخم مرغ: براي درجه بندي تخم مرغها ، از دستگاه اتوماتيک استفاده مي شود که تخم مرغها را بر اساس وزن درجه بندي مي کند . اين دستگاهها در ظرفيتهاي متفاوتي ساخته شده اند . شخصي بايد اين کار را بعهده بگيرد که در کار خود ماهر باشد و در زماني کوتاه با کمترين درصد شکستگي تخم مرغها کارش را انجام دهد .
▪ نطفه ياب: در بعضي از موارد تخم مرغها را طي مراحل جوجه کشي نطفه يابي مي کنند و تخم مرغهاي بدون نطفه و آنهايي که جنين شان مرده باشد حذف مي گردند . تخم مرغهاي بدون نطفه را مي توان براي مصرف خوراکي انسان به بازار عرضه کرد

آب جاري يا آبي که از چشمه ها خارج مي شود، نبايد از روي يک ناحيه ناپايدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسايشي ، به راحتي مي تواند به ...

ديد کلي آب جاري يا آبي که از چشمه‌ها خارج مي‌شود، نبايد از روي يک ناحيه ناپايدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسايشي ، به راحتي مي‌ت ...

آشنايي از آبکشي عمدتا براي پائين بردن سطح ايستابي و خشک نگاهداشتن محيط کار استفاده مي‌شود. از اين روش همچنين جهت کاستن از فشار آب نشتي در دامنه‌ها و ک ...

ديد کلي آب جاري يا آبي که از چشمه‌ها خارج مي‌شود، نبايد از روي يک ناحيه ناپايدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسايشي ، به راحتي مي‌ت ...

● مقدمه: از اصلي ترين عوامل موثر براي دستيابي به حداکثر توليد اقتصادي، مديريت پارامترهاي محيطي و بخصوص مديريت يستر در سالن پرورش مي باشد. چرا که وجود ...

عمده ترين بخش هزينه هاي يك واحد مرغداري را خوراك تشكيل مي دهد كه حدود ۷۰ درصد كل هزينه هاي توليد را شامل مي شود، يكي از راه هاي كاهش اين هزينه ها يافت ...

● تغذيه برنامه دار جوجه هاي گوشتي : تغذيه برنامه دار بدين منظور است که پس از ۲۱ روزگي ٬گله کل غذا را دريافت مي کند .آنها مي توانند در پنها ٬۴نوبت در ر ...

پيشرفتهاي سريع صنعت مرغداري در طول ۴۰ سال گذشته باعث به وجود آمدن نژادهائي با رشد بسيار سريع شده است.امروزه مرغهاي گوشتي پرورش داده مي شود که در طول ۴ ...

دانلود نسخه PDF - کارخانه جوجه کشي