up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله کارت هاي هوشمند PDF
QR code - کارت هاي هوشمند

کارت هاي هوشمند

درباره کارت هاي هوشمند

کارت هاى هوشمند، يکى از جديدترين پديده هاى تکنولوژيکى هستند که در آينده اى نزديک تاثيرى محسوس بر زندگى انسان مدرن خواهند نهاد.
در حال حاضر حدود ۲۰ ميليون نفر در سراسر جهان از اين نوع کارت ها استفاده مى کنند، ولى با اين حال هنوز عموميت نيافته اند و تحليلگران در مورد کارت هاى هوشمند بيش از حال به آينده چشم دوخته اند.
کارت هوشمند يک کارت معمولي مانند کارت تلفن راه دور ويا کارت عابر بانک مي باشد که البته با تفاوتهايي است : در کارتهاي هوشمند تراشه سخت افزاري وجود دارد که برخي از اطلاعات در آن درج مي شود ، تفاوت عمده کارتهاي هوشمند با کارتهاي الکترونيکي در امکان ذخيره اطلاعات وخواني اطلاعات و تغيير در اطلاعات کارت هوشمند است که کارتهاي معمولي اين امکان را ندارد
کارت الکترونيکي ( کارت عابر بانک)
ساده بگويم شما يک کارت بانکي داريد، داخل اين کارت اطلاعاتي نيست بلکه يک کدکليدي است که معادل يک شمارنده که وقتي وارد سيستم عابر بانک مي کنيد از شبکه سرور مرکزي اطلاعات شماره شما را دريافت مي کند و ارتباطتان با بانک برقرار مي شود و شما مي توانيد عمليات بانکي انجام کنيد پس از پايان کار ، کارت شما تغيير نمي کند اماکارت هوشمند به گونه اي ديگر است
يا کارت تلفن هزينه اوليه در تراشه آن درج شده باهر تماس ميزاني از آن کم مي شود
کارت هوشمند
ساده بگويم ، کارت هوشمند بنزين شما ،حاوي اطلاعاتي مانند نام ؛ نام خودرو؛ مشخصات پلاک و … و ميزان سهميه بنزين شماست حال شما ست سوختگيري خودرو رو انجام مي دهيد کارت هوشمند را وارد دستگاه مي کند مشخصات شما از کارت خوانده مي شود، ميزان سوختگيري تاريخ و … در کارت هوشمند درج مي شود و اگر کارت شما حامل پول الکترونيکي باشد از کارت شما پول برداشته مي شود در اين حالت پس از پايان کار اطلاعات جديد در داخل کارت نگهداري مي شود و کارت حامل پيامهاست.
کارت بنزين کارت الکترونيکي يا هوشمند :
فکر مي کنم با قرايت توضيحات کارشناس مربوطه کارتهاي بنزين کارتها هوشمند باشند که يکي از دلايل انتخاب اين نوع کارتها به جاي کارتهاي معمولي الکترونيکي امکان تغيير در ساختار کارت بدون نياز به تعويض کارت است؛ البته دستکاري کارتها براي افراد غيرمسوول آسانتر است

● نانو دانش و فنون مقياس نانو در اين نوشتار با دو دسته از مواد هوشمند نوع اول آشنا خواهيم شد که آشنايي با آنها ديد مناسبي از نحوه عملکرد ساير مواد اين ...

در سال ۱۹۵۹ ريچارد فاينمن طي مقاله اي اعلام کرد که روزي خواهد رسيد ماده را در مقياس اتم توليد کنيم. جمله معروف او با عنوان ”فضاي بسيار زياد در مقياس پ ...

هواپيماهاي هوشمند، خانههاي باهوش، بافتهاي حافظهدار شکلي، ميکرو ماشينها، سازههاي خودآرا و رنگهاي نانويي متغير کلماتي هستند که از سال ۱۹۹۲ و با تجاري شد ...

زمانيكه در منزل نيستيد، شک و ترديد در مورد مسائل كوچك ميتواند آزار دهنده باشد. ترديدهايي همچون اينكه آيا قهوه ساز را خاموش كردم؟ سيستم امنيتي را روشن ...

هر کامپيوتر موجود در شبکه به منظور ايجاد ارتباط با ساير کامپيوتر ها ، مي بايست شناسائئ وداراي يک آدرس منحصر بفرد باشد.قطعاً تاکنون به آدرس هاي IP ويا ...

اگر شما از کاربران دنياي فناوري اطلاعات و ارتباطات هستيد، بدون ترديد حتما با google و خدمات متنوع آن آشنا هستيد. از زماني که در سال ۱۹۹۹، گوگل با همکا ...

برخي از فناوري ها تاثير بسيار کوچکي بر جهان اطراف انسان باقي گذاشته و برخي ديگر مشابه زلزله يي بزرگ در لرزه سنج تاريخ به ثبت رسيده اند. در گزارشي ۱۰ ف ...

کارت هوشمند، کارتي پلاستيکي با ابعاد کارتهاي اعتباري (حدود ۵.۵ در ۸.۵ سانتيمتر) است که بر روي آن يا در بين لايههاي آن، تراشههاي حافظه و ريزپردازنده بر ...

دانلود نسخه PDF - کارت هاي هوشمند