up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله کارت اعتباري PDF
QR code - کارت اعتباري

کارت اعتباري

1- مقدمه
دنياي امروز دنياي تکنولوژي است و جو حاکم بر زندگي امروز، بشر را به سوي مکانيزه کردن و آسانترکردن وا مي دارد. امروزه لازم است که همه کارها، حتي کارهايي که به نظر مهم و ضروري نمي آيند نيز با زندگي مکانيزه هماهنگ شوند. به عنوان مثال کليد خانه ها يا شرکتها ديگر از جنس فلز نيستند، در دنياي امروز کارتهاي مغناطيسي يا نوري جاي کليد را گرفته اند.
اهميت کارت اعتباري
با افزايش روزافزون گردش هاي مالي و انجام تجارت هاي بين المللي ، هزينه توليد، نگهداري و تبديلات ارزي براي کشورها بار گزافي را در پي داشت.
براي همين در کنار روند رو به رشد فناوري، تشکيل مفهومي دربرگيرنده پول مجازي، با استفاده از ابزار الکترونيکي، باعث پيدايش تحولي در صنعت بانکداري و گرايشي با عنوان تجارت الکترونيکي گرديد. در اين ارتباط استفاده از ابزاري جهت بهره برداري از اين خدمات نظير کارت هاي خريد، ترمينال هاي خريد، دستگاه هاي خودپرداز و کيوسک هاي اطلاع-رساني متداول شد و مفاهيم نويني مرتبط با آنها گسترش يافت.
کارت و انواع آن
نخستين ابزاري که جهت استفاده در پرداخت هاي الکترونيکي در اختيار افراد متقاضي قرار مي گيرد کارت هاي پرداخت است. جنس اين کارت ها معمولاً از پي وي سي است که مقاومت خوبي دارد.
در ديدگاه اول، کارت ها از لحاظ پذيرش در دستگاه کارت خوان به دو دسته تماسي و غيرتماسي تقسيم مي شوند، در کارت هاي تماسي براي برقراري ارتباط کارت با دستگاه کارت خوان، قسمتي از کارت که حاوي اطلاعات است لزوماً بايد درون دستگاه کارت خوان قرار بگيرد و Head دستگاه کارت خوان با آن در تماس فيزيکي باشد.
در صورتي که در کارت هاي غيرتماسي اين ارتباط از طريق امواج راديويي صورت گرفته و با توجه به نوع کارت و کارت-خوان انتخاب شده، کارت مي تواند با فواصل مختلف از کارت خوان قرار بگيرد. اخيراً نوع ديگري از کارت ها نيز مورد توجه قرار گرفته که به کارت هاي هيبريد مشهورند.
اين کارت ها در حقيقت ماهيت جديدي نداشته و تنها از ترکيب چند تکنولوژي ساخته شده اند. به عنوان نمونه در يک نوع از کارت هاي هيبريدي، کارت علاوه بر داشتن قابليت غيرتماسي، چيپ هم دارد و توانايي استفاده در سيستم ها تماسي نيز دارد.
کارت هاي تماسي
همان طور که گفته شد کارت هاي تماسي به طور مستقيم با کارت خوان در تماس بوده و اطلاعات از طريق Head کارت خوان به آنها منتقل مي شود. لذا به طور نسبي امنيت بيشتري نسبت به کارت هاي غيرتماسي دارند و اکثر کارت-هاي بانکي و مالي را شامل مي شوند.
از انواع اين کارت ها مي توان به کارت هاي مغناطيسي و کارت هاي چيپ دار اشاره کرد که طيف وسيعي از کارت هاي امروزي را پوشش مي دهند. در کارت هاي مغناطيسي اطلاعات بر روي نوار سياه رنگي که بر روي کارت است، به صورت مغناطيسي نوشته و خوانده مي شود، اين نوار خود شامل سه تراک است که بر روي هر کدام از آنها اطلاعات خاصي نوشته مي شود.
در طرف مقابل، کارت هاي چيپ دار از يک چيپ مدار مجتمع (IC) تشکيل شده که اين چيپ مي تواند شامل يک حافظه تنها و يا يک حافظه به همراه يک ميکروپروسسور باشد.
کارت هايي که تنها از يک حافظه تشکيل شده باشند، کارت هاي حافظه نام دارند که معمولاً براي نگهداري اطلاعات از آنها استفاده مي شود و امنيت بيشتري نسبت به کارت هاي مغناطيسي دارند، در سويي ديگر کارت هاي پردازنده دار (هوشمند) قرار دارند که به جز حافظه ياد شده از مزاياي يک ميکروپروسسور نيز سود مي جويند و بدين ترتيب از لحاظ امنيتي ضريب بسيار بالاتري را دارند و طبيعتاً از قيمت بالاتري نيز برخوردارند.
کارت هاي مغناطيسي
اولين کارت هايي که به طور گسترده در زمينه تجارت الکترونيک و به عنوان کارت هاي بانکي مورد استفاده قرار گرفت کارت هاي مغناطيسي بودند. اين کارت ها که با قرار گرفتن يک نوار مغناطيسي بر روي کارت هاي پي وي سي ايجاد مي-شوند، به علت محدوديت هاي فيزيکي موجود حجم اطلاعاتي زيادي را شامل نمي شوند.
نوار مغناطيسي روي اين کارت ها بنا به «استاندارد ايزو 7811» از سه تراک تشکيل شده است که اطلاعات ويژه اي بر روي هر تراک ثبت مي شود. تراک 1 کارت معمولاً شامل اطلاعاتي از قبيل نام دارند و شماره حساب شخص است و ساير اطلاعات کنترلي نيز بر روي تراک هاي ديگر قرار دارد.
در برخي از خودپردازهاي بانک ها نوشتن بر روي تراک ها نيز ممکن است. اين کارت ها به دو دسته اصلي تقسيم مي-شوند: HiCo و LoCo. کارت هاي HiCo از کيفيت بهتري نسبت به کارت هاي LoCo برخوردار بوده و تأثيرات کمتري در استفاده مداوم، همجواري با کارت هاي ديگر و ميدان هاي مغناطيسي مي پذرند. همچنين بر اساس آزمايشات انجام شده، درصد صحيح خوانده شدن اطلاعات در نوع HiCo بسيار بيشتر از نوع ديگر بوده و با وجود هزينه بيشتر آن، به صرفه تر هستند.
به علت امنيت پايين تر اين کارت ها نسبت به کارت هاي هوشمند و سهولت خواندن تراک هاي موجود بر روي آنها و توانايي کپي کردن اطلاعات آنها روي کارت ديگر (کپي کردن کارت)، غالباً از اين کارت ها در ارتباطات آنلاين و يا به عنوان کارت هاي شناسايي روزمره استفاده مي گردد.
کارت هاي حافظه
کارت هاي حافظه (Memory Cards) در حقيقت کارت هاي چيپ داري هستند که تنها از يک حافظه تشکيل شده-اند، که اين حافظه مي تواند غيرقابل شارژ يا با قابليت شارژ نيز باشد.
به علت عدم وجود پردازنده کنترلي امنيت اين کارت ها کمتر از کارت هاي هوشمند بوده ولي همچنان با تمهيدات درنظر گرفته شده امنيت بيشتري نسبت به کارت هاي مغناطيسي دارند. اين کارت ها براي استفاده در تلفن هاي عمومي و پارکومترها مصرف مي شوند.
کارت هاي هوشمند
يکي ديگر از انواع کارت هاي چيپ دار، کارت هاي هوشمند است که معمولاً متشکل از پردازنده اي جهت انجام امور کنترلي، حافظه اي فقط خواندني شامل سيستم عامل کارت (ماسک) و حافظه اي تا 64 کيلو بايت جهت استفاده هستند. به علت وجود برنامه هاي کنترلي موجود و ساختار موجود در آنها ضريب امنيتي اين کارت ها بسيار فراتر از کارت هاي مغناطيسي است.
کارت هاي هوشمند از لحاظ ساختار داده اي موجود در آنها به دو دسته Data Card و Application Card تقسيم مي شوند. در دسته اول تنها فايل هاي داده اي ايجاد و قابليت ذخيره سازي دارند، در صورتي که در نوع دوم کارت قابليت ذخيره سازي يک برنامه کاربردي، اجرا و ذخيره سازي نتايج آن را دارد.
در دسته بندي ديگري، کارت هاي هوشمند را مي توان به دو دسته کارت هاي کاربردي و کارت هاي SAM تقسيم کرد که کارت هاي کاربردي براي استفاده پس از آماده سازي در اختيار مشتري قرار مي گيرد، در صورتي که کارت هاي SAM به علت وجود الگوريتم هاي پيچيده امنيتي براي نگهداري کليدهاي لازم درون دستگاه کارت خوان قرار مي گيرد و مسلماً قيمت بيشتري دارند.
کارت هاي غيرتماسي
در کارت هاي غيرتماسي انتقال اطلاعات و تمامي ولتاژهاي مورد نياز به صورت بي سيم از طريق سيگنال هاي RF (فرکانس هاي راديويي) و روش هاي ترويج القايي صورت مي گيرد. سيستم هاي (Radio Frequency Identification RFID ) در ابتدا براي مسيريابي، تشخيص موقعيت اجسام و مکان سنجي استفاده گرديد و بر حسب مسافت و برد لازم دو نوع Passive و Active به وجود آمد که تفاوت اصلي در اين موارد وجود باتري (منبع تغذيه) در نوع Active براي افزايش طول برد بود.
در حال حاضر در دنياي کارت هاي غيرتماسي، با توجه به استفاده هاي مکرر، ابعاد کارت ها و عدم نياز به برد و مسافت بالا از نوع Passive اين سيستم ها استفاده مي شود و لذا محدوديت هايي بر اساس فرکانس کاري و طول موج در اين سيستم ها ايجاد مي شود.
شخصي سازي کارت ها
با افزايش استفاده روزمره از کارت ها، شخصي سازي آنها نيز دچار تحولات شگرفي شده است. امروزه ثبت لوگوهاي زيبا و جذاب در کنار موضوعات تبليغاتي نقش بزرگي در جذب مشتري و چرخه کارت ايفا مي کند.
عمليات و مراحل تبديل يک کارت خام سفيد که از شرکت توليدکننده کارت تحويل گرفته مي شود به کارتي که در دسترس افراد استفاده کننده قرار مي گيرد و مشخصات فردي دارنده کارت و شرکت صادرکننده را دربردارد، شخصي-سازي کارت مي گويند. طبيعي است که شخصي سازي از فازهاي گوناگون تشکيل يافته و از مراحل بسيار مهم در صدور کارت است.
يکي از جديدترين تکنولوژي هايي که امروزه براي شخصي سازي مورد استفاده قرار مي گيرد، ثبت متن و يا لوگوي خاصي که معمولاً نشان دهنده شرکت صادرکننده کارت است بر روي قسمت مرکزي کارت با ليزر است. به علت شرايط ويژه و هزينه بالاي اين تکنولوژي تعداد دستگاه هاي شخصي سازي محدودي از آن سود مي جويند که مي توان از DataCard به عنوان مهم ترين آنها ياد کرد.
چاپ بر روي کارت
يکي از متداول ترين مراحل شخصي سازي کارت، چاپ لوگوي شرکت صادرکننده، نام فرد استفاده کننده، عکس فرد استفاده کننده، تبليغات و ساير اطلاعات درخواست شده بر روي کارت است که به علت مواد تشکيل دهنده کارت ها (پي وي سي) از چاپگرهاي مخصوص کارت با ريبون هاي متفاوت استفاده مي شود.
امروزه چاپگرهاي جديد امکان بارگذاري دسته اي کارت ها، دريافت دسته اي اطلاعات لازم و حتي چاپ همزمان دو روي کارت را دارند. بديهي است که هم زمان با خواندن اطلاعات چاپي از فايل يا پايگاه داده موجود و چاپ کارت ها، گزارشي نيز از مراحل انجام گرفته در نرم افزار لازمه توليد و نگهداري مي شود.
همچين اين چاپگرها به علت وجود چيپ و نوار مغناطيسي روي کارت ها، قابليت تعريف و چاپ بر روي قسمت هاي خاصي از کارت بدون لطمه زدن به ساير قسمت ها را دارد و معمولاً چاپ آنها به صورت حرارتي و با ترکيب رنگ هاي اصلي صورت مي گيرد.
پس از اتمام چاپ رنگي کارت نيز در صورت نياز برخي از چاپگرها قابليت چاپ هولوگرام و يا يک لايه محافظ (لامينيت) طرح دار بر روي کارت براي جلوگيري از فرسايش رنگ چاپ شده بر اثر استفاده روزمره را دارند.
چاپ برجسته (Embossing)
يکي ديگر از اين تکنولوژي معمولاً براي درج برجسته نام مشتري، شماره حساب مشتري و تاريخ انقضاي کارت مشتري بر روي کارت استفاده مي شود. در دستگاه هاي جديد علاوه بر قابليت تعريف اندازه قلم (Font) ، توانايي تعريف قلم-هاي گوناگون نيز تعبيه شده است، در ارتباط با محل درج برجسته بر روي کارت نيز استانداردهايي موجود مي باشند ولي در حالت عادي به جز محل خواندن Head محدوديتي براي محل درج وجود ندارد.
رمزنگاري چيپ مغناطيس
پس از انجام کليه مراحل چاپي در نهايت عمل رمزنگاري چيپ مغناطيس صورت مي گيرد. در اين مرحله اطلاعات لازم مورد نياز از طريق دستگاه به حافظه کارت انتقال يافته و کارت براي استفاده آماده مي گردد.
در کارت هاي هوشمند از آنجا که رمزهاي توليدشده و ساير کليدها نيز در اين مرحله بر روي کارت منتقل مي شوند، از الگوريتم ها و تمهيدات ويژه اي براي بالا بردن ضريب امنيتي استفاده مي گردد.
در اين قسمت رمز اوليه اختصاص داده شده به مشتري بر روي کاغذهاي مخصوص چاپ و با پوششي مناسب پوشانده مي شود. چون که رمزها جداگانه و مستقلاً در اين ماجول استفاده مي شوند، معمولاً بين محل نگهداري رمزها و اين قسمت از سخت افزارهاي امنيتي ويژه نظير HSM استفاده مي شود. بديهي است که پس از چاپ رمزها به هيچ وجه رمزها نگهداري نشده و قابليت دسترسي به آنها وجود ندارد.
پوشش کارت
پس از انجام کليه مراحل و اطمينان از صحت آنها، کارت ها توسط اين ماجول به طور اتوماتيک درون پاکت هاي مخصوص از قبل چاپ شده قرار گرفته که حاوي نام صاحب کارت، مشخصات، آدرس و بروشورهاي لازم جهت استفاده است.
2-1-3- استاندارد کارتهاي مغناطيسي
استاندارد ISO در موارد زير براي ساخت کارت مغناطيسي بايد رعايت شود:
q ماده تشکيل دهنده کارت ها و نوار مغناطيسي
q مکان قرارگيري نوار مغناطيسي روي کارتها و بليطها
q مکان قرارگيري شيارها روي نوار مغناطيسي
q روش به رمزدرآوردن اطلاعات
مکان قرارگيري نوار مغناطيسي روي کارت بر اساس استاندارد را در شکل زير مشاهده مي کنيد.
قرارگيري MAGNETIC STRIPE بر اساس استاندارد ISO مي باشد اين استانداردها عبارتند از: 7811-1 تا 6، 7812، 7813 و 4909
2-1-4- مفهوم استاندارد TRACK هاي مغناطيسي
از اين کارت به عنوان کنترل در ورودي، کارت شناسايي و گواهينامه رانندگي مي توان استفاده کرد که اين اطلاعات به صورت جداگانه در هر يک از TRACKها قرار مي گيرد. از آنجا که مي توان TRACKها را به دفعات فرمت کرد و از اين طريق اطلاعات را عوض کرد استفاده از اين نوع کارت به بيشتر صنايع گسترش يافته است. در ادامه در مورد هر يک از TRACK ها توضيح داده شده است:
TRACK1 : اين قسمت بيشتر براي اطلاعاتي نظير اطلاعات مربوط به حمل و نقل هوايي بين المللي پر مي شود. اين اطلاعات به صورت ALPHANUMERIC در TRACK ذخيره مي شود و براي دستيابي به دريافت اتوماتيک بليط خطوط هوايي استفاده مي شود.
TRACK 2: اين قسمت بيشتر اطلاعات بانکي مورد استفاده قرار مي گيرد و شامل اطلاعاتي به صورت NUMERIC براي اعمال بانکي اتوماتيک است. از اين قسمت براي کارهايي که به کنترلهاي کوچک اطلاعاتي نياز دارند نيز استفاده مي گردد.
TRACK3: اين قسمت براي کارهايي که اطلاعاتشان نياز به UPDATE شدن يا دوباره ذخيره کردن دارند استفاده مي شود.
2-1-5- اصول نوشتن کارت MAGNETIC
يک STRIPE MAGNETIC با يک الگوي مخصوص بيتها کد مي شود، که با کاراکترهاي ASCII براي TRACK 1 به صورت ALPHANUMERIC و براي TRACK 2.3 نيز به صورت NUMERIC مي-باشد.
تعداد بيتها روي يک TRACK در هر اينچ محدود است (BIT PER INCH) در ابتدا و در انتهاي يک MAGNETIC STRIPE يک سري بيتهاي صفر به صورت کدشده قرار دارد که به آنها BITS CLOCKING مي گويند، اين بيتها براي READER زمانبندي لازم را براي برگشت READER به سمت خط بعد را ايجاد مي کنند.
2-1-6- مزاياي استفاده از کارتهاي STRIPE MAGNETIC
q قابليت خواندن و نوشتن
q ظرفيت نسبتا بالا براي نگهداري اطلاعات
q امنيت در برابر جعل
q معتبر و قابل اطمينان
و يکي از محدوديتهاي اين کارت اين است که بايد کارت با دستگاه READER تماس حاصل کند.
2-2- کارتهاي حافظه اي نوري
يک کارت حافظه دار نوري يک کارت پلاستيکي است که در اندازه استانداردي شبيه به استاندارد کارتهاي اعتباري تهيه مي شود. اين کارت مي تواند حجم نسبتاً بالايي از اطلاعاتي را با استفاده از پرتو ليزر ذخيره کند. يک کارت نوري در حدود MB2,8 گنجايش دارد. (يعني در حدود 1200 صفحه در اندازه استاندارد)
کارت نوري وسيله مناسبي براي ذخيره اطلاعات است که اجازه افزايش اطلاعات را مي دهد اما در مورد اين کارتها محدوديت داريم زيرا نمي توانيم اطلاعات موجود در کارت را پاک و دوباره نويسي کنيم.
در کارتهاي نوري حافظه اي، تکنولوژي اي شبيه به تکنولوژي CD هاي موزيک يا CD ROM استفاده مي شود. يک روکش طلايي رنگ حساس به ليزر روي کارت روکش مي شود.
اين ماده از چند لايه تشکيل شده است و در زماني که ليزر به سوي اين ماده هدايت مي شود واکنش نشان مي دهد. ليزر يک سوراخ کوچک در اين ماده ايجاد مي کند که مي تواند توسط يک ليزر با قدرت ضعيف در حين خواندن احساس شود.
وجود يا عدم وجود لکه سوخته نشان دهنده يک عدد يک يا يک عدد صفر است. روي ماده تشکيل دهنده تنها يک بار مي توان نشت اما به دفعات زيادي مي توان از روي کارت خواند. (WORM)
از خصوصيات اين کارتها غيرفراربودن اطلاعات است، بعضي از کارتهاي نوري مي توانند بين 4 تا 6 MB اطلاعات را ذخيره کنند، توانايي ذخيره تصاوير گرافيکي مانند عکس، آرم، اثرانگشت، اشعه X و غيره نيز از ويژگي هاي اين کارت است. اطلاعات در فرمت خطي X-Y و بر اساس استانداردهاي ISO IEC 1169411693 به صورت رمز درمي آيند.
2-2-1- کاربردهاي معمول کارت نوري
اطلاعات فشرده اين کارتها امروزه در مصارف گوناگوني مانند:
q ذخيره اطلاعات پزشکي، درماني، تصاوير پزشکي شخصي هر فرد
q ضبط اطلاعات مربوط به ضمانت نامه ها و تعميرات کالاها
q کارتهاي بانکي مخصوص بدهکاران
q کارتهاي D I مخصوص مهاجران
q فهرست محموله هاي ورودي به يک کشور براي قسمت لجستيکي آن کشور
2-3- کارت CONTACTLESS
CONTACTLESS CARD کارتي با استانداردهاي کارتهاي مالي است. اين کارت در زمان SENSE توسط READER WRITER CARD نيازي به تماس فيزيکي براي برقراري ارتباط ندارد، اين موضوع بر خلاف کارتهاي مالي معمولي و CONTACT CARDS مي باشد. اين کارتها هم نوشته و هم خوانده مي شوند و مي توانند به عنوان کارت بانکها و کارتهاي بدهي و ساير موارد مورد استفاده قرار گيرند.
2-3-1- خصوصيات CONTACTLESS CARD
ارتباط با ترمينال READER WRITER کارت مربوطه از طريق سيستم فرکانس راديويي انتقال دهنده و دريافت کننده اطلاعات صورت مي گيرد. اين کارت روي فرکانس MHZ 13.56 کار مي کند. در نتيجه مختل کردن کار اين سيستم توسط ديگر فرکانسهاي راديويي مشکل است.
اين کارت داراي يک آنتن و يک MICROCHIP از جنس سيليکون است، که يک ميکرو کامپيوتر کامل با قدرت ذخيره KB 1 مي باشد. هر دو اين قطعات در داخل کارت جاسازي شده اند.
عوامل مخرب محيطي مانند: گرد و غبار، رطوبت، چربي، گرما و غيره روي عملکرد کارت و ترمينال WRITER READER اثري ندارد. 240000 دفعه مي توان از اين کارت استفاده مجدد نمود. در نتيجه به مدت طولاني مي-توان کارت و دستگاه READER را به کار برد. شخص کارمند مي تواند ساعتهاي کاري خود را محاسبه کند و از نکات برجسته اين کارت آن است که نمي توان از روي کارت اصلي کارت جعلي ساخت.

● خط کروگيت کارتن اين خط توليد که عمل کروگيت کردن کاغذ و به هم چسباندن کاغذها را انجام مي دهد، رول کاغذ را به کارتن خام و ورق کارتن تبديل مي کند. کارت ...

هايمن(Hymen) يا همان پرده بکارت، غشايي است که تمام يا قسمتي ازدهانه واژن را مي پوشاند. «هايمن» لغتي يوناني است به معناي پوست يا پرده که از نام الهه از ...

● راه کارها و طرح هاي شرکت Peek Packaging با اين که منشأ تهيه بيشتر بورد هاي مقوايي چين دار، فيبر سلولزي يا چوب درخت است، شرکت Peek Packaging همه مقوا ...

کارت هاى هوشمند، يکى از جديدترين پديده هاى تکنولوژيکى هستند که در آينده اى نزديک تاثيرى محسوس بر زندگى انسان مدرن خواهند نهاد. در حال حاضر حدود ۲۰ ميل ...

کارت شبکه ، يکي از مهمترين عناصر سخت افزاري در زمان پياده سازي يک شبکه کامپيوتري است . هر کامپيوتر موجود در شبکه ( سرويس گيرندگان و سرويس دهندگان ) ، ...

هر کامپيوتر موجود در شبکه به منظور ايجاد ارتباط با ساير کامپيوتر ها ، مي بايست شناسائئ وداراي يک آدرس منحصر بفرد باشد.قطعاً تاکنون به آدرس هاي IP ويا ...

برخي از فناوري ها تاثير بسيار کوچکي بر جهان اطراف انسان باقي گذاشته و برخي ديگر مشابه زلزله يي بزرگ در لرزه سنج تاريخ به ثبت رسيده اند. در گزارشي ۱۰ ف ...

کارت هوشمند، کارتي پلاستيکي با ابعاد کارتهاي اعتباري (حدود ۵.۵ در ۸.۵ سانتيمتر) است که بر روي آن يا در بين لايههاي آن، تراشههاي حافظه و ريزپردازنده بر ...

دانلود نسخه PDF - کارت اعتباري