up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله کارتن هاي کنگره دار PDF
QR code - کارتن هاي کنگره دار

کارتن هاي کنگره دار

● راه کارها و طرح هاي شرکت Peek Packaging
با اين که منشأ تهيه بيشتر بورد هاي مقوايي چين دار، فيبر سلولزي يا چوب درخت است، شرکت Peek Packaging همه مقواي چين دار مورد استفاده در کارتن هاي خود را از محل ضايعات چوب ساخت لوازم چوبي تأمين مي کند. زماني اين ضايعات به عنوان زباله سوزانده مي شد؛ اکنون شرکت Peek Packaging قادر است اين تراشه هاي چوبي را به کارتن هاي مقوايي با قابليت بازيافت ۱۰۰ درصد، تبديل نمايد.
فرآيند توليد کارتن هاي کنگره دار، فرآيندي پيچيده است. يکي از مراحل اصلي اين فرآيند، انتخاب مناسب شرکت توليد کننده مقواي کنگره دار با توجه به طرح مورد نياز مشتري است. کارتن هاي کنگره دار انواع مختلفي دارند، از جمله ظروف شياردار معمولي (RSC)، ظروفي که فقط يک طرف آنها شياردار است و سطح روبرويي با درب پوش جداگانه پوشانده مي شود .(HSC) ظروف ديگر با نام هاي اختصاري RETT، RETTDFCL و بسياري انواع ديگر. نوع و طرح شيارهاي کارتن اهميت به سزايي در تعيين ميزان استحکام آن دارد. کارتن هاي مورد استفاده در ارسال کالاها با طرح شياري نوع C ساخته مي شود؛ ظروف litho laminate با طرح شياري E و کارتن هاي سيني شکل با طرح شياري نوع B ساخته مي شود. براي چاپ طرح و نوشته بر روي کارتن کنگره دار سه روش متداول است: چاپ مستقيم، الصاق برچسب ليتوگرافي و يا جاگذاري لايه ليتوگرافي شده در محل شيار کارتن. کارتن کنگره دار ساده، يک کارتن تک ديواره است. بورد مورد استفاده در ساخت اين نوع کارتن از دو لاينر مسطح تشکيل مي شود که به واسطه يک سطح چين دار کارتن از هم جدا مي شوند. با افزايش ضخامت و يا ميزان لاينر مورد استفاده مي توان ميزان استحکام کارتن کنگره دار را بالاتر برد.
● انواع کارتن کنگره دار
کارتن شيار دار معمولي :(RSC) متدوال ترين نوع کارتن مورد استفاده در بارگيري و ارسال کالا در سطح بازار کارتن هاي RSC است. سرهم کردن اين نوع کارتن آسان است و به وسيله ۴ سطح مقوايي درب آن به راحتي بسته مي شود. در ساخت اين نوع کارتن با توجه به ميزان استحکام و دوام مورد نياز، از طرح هاي متنوع شيارگذاري و ترکيب هاي مختلف ساخت ديواره (با ضخامت هاي مختلف) استفاده مي شود.
کارتن AFM(All Flaps Meet): ۴ سطح مقوايي درب اين کارتن بعد از تا کردن، در مرکز به هم مي رسند و به اين ترتيب سطح فوقاني اين کارتن از دولايه مقواي کنگره دار تشکيل مي شود. اين نوع کارتن استحکام بسيار بالايي دارد.
کارتن FOL(Full OverLap): هريک از دو سطح مقوايي درب اين کارتن تمام قسمت فوقاني آن را مي پوشاند. به اين ترتيب دو سطح مقوايي درب کارتن بعد از تا شدن به طور کامل يکديگر را مي پوشانند. اين کارتن براي حمل اشياي سنگين و حمل کالا در شرايط نامناسب، ايده آل است.
کارتن DST(Design Style Tray): اين نوع کارتن کنگره دار سطحي بزرگ و ديواره هايي کوتاه دارد و به شکل سيني است. اين کارتن مناسب استفاده در قسمت هاي بالايي و پاييني پالت هاي کالا است و از آن مي توان به عنوان ظرفي براي نمايش و عرضه محصول واقع در آن استفاده کرد. اين کارتن در مواردي نظير بسته بندي و حمل و نقل مواد غذايي، بسته بندي محصولات کشاورزي و به عنوان ظرفي براي نمايش محصول عرضه شده مورد استفاده قرار مي گيرد.
کارتن HSC(Half Slotted Carton): اين نوع کارتن شبيه کارتن شياردار معمولي RSC است با اين تفاوت که فاقد سطوح مقوايي براي پوشاندن روي کارتن است. براي پوشاندن سطح فوقاني اين کارتن مي توان از درب پوش جداگانه اي استفاده کرد. اين نوع کارتن براي نگهداري اشياي مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد و به ويژه براي نگهداري پوشه هاي پرونده و سند مناسب است.
کارتن :RETT(Roll End Tuck Top) اين نوع کارتن ظرفي ساده است که براي سوار کردن آن بايد سطوح آن را تا زده و داخل يکديگر قرار داد. براي سرهم کردن اين کارتن هيچ نيازي به چسب نيست. طراحي اين کارتن به نحوي است که بعد از سرهم کردن ديواره کارتن از سه لايه مقواي کنگره دار تشکيل مي شود و درب جعبه با استفاده از دو زبانه که داخل سطح ديواره کارتن فرو ميروند باز و بسته مي شود.
کارتن تشکيل شده از ۵ سطح تا شونده :(Five Panel Folder) اين کارتن نيز بدون استفاده از چسب سرهم مي شود و براي بسته بندي اشياي بزرگ و بد شکل مناسب است. اين کارتن در بسته بندي اثاث منزل، پنجره و فريم عکس مورد استفاده قرار مي گيرد.
کارتن STE(Sameside Tuck End): جعبه متدوالي است که براي ساخت آن، ديواره هاي کارتن بعد از تا شدن به کمک چسب به سطح مشترک زيرين جعبه چسبانده مي شود. در صورتي که محل جاگيري زبانه درب کارتن، پشت کارتن باشد، نماي ظاهري جعبه بهتر مي شود. در صورت تمايل به آويز کردن جعبه يا فراهم آوردن فضاي بيشتر براي چاپ روي جعبه، مي توان سطح اضافي پنجمي را نيز به جعبه اضافه نمود.
کارتن RTE(Reverse Tuck End): اين کارتن مشابه کارتن STE است با اين تفاوت که زبانه درب هاي دو طرف جعبه به جاي اينکه به يکي از سطوح جعبه (معمولا سطح پشتي) چفت شوند، به دو سطح مقابل هم چفت مي شوند.
کارتن :TTABTM(Tucktop Auto Bottom) طراحي اين نوع کارتن به نحوي است که به سرعت آماده استفاده مي شود. سطوح تشکيل دهنده کف جعبه از قبل به کمک چسب به هم متصل شده اند. به اين ترتيب براي قرار دادن محصول درون جعبه نيازي به تا کردن اضافي براي درست کردن کف جعبه نيست. درب جعبه زبانه اي دارد که هنگام بسته شدن در شيار قسمت فوقاني جعبه چفت مي شود. قسمت فوقاني جعبه مي تواند شامل يک چفت و بست اضافي باشد که catalog lock ناميده ميشود. بسياري از فروشگاه ها مايل هستند براي حفاظت بيشتر، يک برچسب امنيتي نيز به قسمت باز شدن درب جعبه الصاق شود. در سطح جلويي برخي از نمونه هاي جعبه مذکور، دريچه اي براي مشاهده محصول درون جعبه تعبيه شده است.
کارتن :TTSNLBTM(Tucktop Snap Lock Bottom) اين کارتن مشابه با با نوع TTABTM است با اين تفاوت که سطوح کف جعبه از قبل با چسب به هم متصل نشده اند. ۴ سطح مقوايي قسمت پاييني جعبه تا شده و درون يکديگر قفل مي شوند تا کف جعبه را درست کنند. کف اين جعبه نسبت به همتاي آن TTABTM محکم تر بوده و توليد آن کم هزينه تر است اما زمان مونتاژ آن طولاني تر است.
● آرايش شياري کارتن و ظروف مقوايي
هزاران سال است که طراحان دريافته اند طاقي که انحناي مناسبي داشته باشد بهترين و مقاوم ترين سازه به شمار مي آيد. منشأ پيدايش مقواي چين دار نيز استفاده از همين اصل ساده به وسيله کاغذ بود. براي ساخت مقواي کنگره دار کاغذ را به شکل چين دار در مي آورند، سطح محدب قوس هاي تشکيل شده که فلوت (flutes) ناميده مي شود به دو ورق بيروني تشکيل دهنده مقواي کنگره دار (linerboard) با چسبي که پايه نشاسته اي دارد چسبانده مي شود. اين قوس ها نسبت به فشار وارد شده از جهات مختلف و خميدگي ناشي از آن مقاوم هستند.
چندين نوع فلوت وجود دارد که اندازه هاي متفاوتي داشته و مناسب کاربردهاي متفاوتي است. اين انواع آرايش شياري عبارتند از:
▪ A فلوت: آرايش شياري اوليه کارتن هاي کنگره دار A فلوت است. اين آرايش شياري شامل ۳۳ فلوت در هر فوت است. اين نوع آرايش شياري مناسب کارتن هاي دو ديواره و يا صفحات مقوايي ضخيم است. از اين آرايش شياري به ندرت براي ساخت کارتن استفاده مي شود.
▪ B فلوت: اين آرايش شياري در ابتدا براي ساخت کارتن هاي بسته بندي قوطي هاي کنسرو مورد استفاده قرار گرفت. آرايش شياري B فلوت شامل ۳۹ فلوت در هر فوت است. موارد متداول استفاده اين نوع آرايش شياري در ساخت کارتن هاي بسته بندي مواد غذايي و خواربار، ليتولامينه litholaminate، ساخت ظروف ويژه نمايش کالا در فروشگاه و جعبه هاي متداول داراي چاپ و نوشته است.
▪ C فلوت: متداول ترين نوع آرايش شياري مورد استفاده در کارتن هاي کنگره دار است. اين نوع شيارگذاري همه منظوره شامل ۳۹ فلوت در هر فوت است. کاربردهاي متداول آن در ساخت کارتن هاي بارگيري و حمل و نقل عمده کالا و ظروف مخصوص نمايش کالا است.
▪ E فلوت: بعد از آرايش شياري C فلوت، اين آرايش شياري بيشترين کاربرد را در ساخت کارتن کنگره دار دارد. کارتن هاي توليد شده با اين آرايش اغلب به عنوان جايگزين مستحکم تري نسبت به جعبه هاي مقوايي معمولي مورد استفاده قرار مي گيرد. کارتن هاي توليد شده با آرايش E فلوت نسبت به ديگر کارتن هاي داراي چاپ و نوشته، سازگاري بهتري با محيط زيست دارد. کارتن هاي توليد شده با اين نوع شيارگذاري امکان چاپ مستقيم با کيفيت بالاتري را در مقايسه با کارتن هاي ديگر فراهم مي آورند. موارد استفاده اين آرايش شياري در کارتن هاي خواربار، کارتن هاي داراي چاپ و نوشته، ظروف ويژه نمايش کالا و ساخت کارتن هاي روست دار محيط زيست است.
▪ F فلوت: فلوت هاي اين آرايش شياري از فلوت هاي آرايش شياري E فلوت محکم تر و کوچک تر است. از اين آرايش شياري براي ساخت جعبه هاي دوست دار محيط زيست و به عنوان جايگزيني براي جعبه هاي مقويي تاشو استفاده مي شود. جعبه هايي که با استفاده از آرايش شياري F فلوت ساخته مي شوند بسيار شکيل بوده و قوام و انعطاف ناپذيري بالايي دارند. از اين آرايش شياري در ساخت کارتن ها و جعبه هاي متداول داراي چاپ و نوشته، جعبه هاي خواربار و جعبه هاي مخصوص نمايش کالا استفاده ميشود.
▪ بورد کنگره دار يک رويه: از چسباندن ورق مقواي چين دار (فلوت دار) به يک لاينربرد مسطح درست مي شود. بورد يک رويه غالبا داراي ورق شماره ۸۰ ليتو لامينه است که درون فلوت لايه گذاري شده است. قرار دادن اين ورق ظاهر گرافيکي جعبه ساخته شده با برد يک رويه را بهبود بخشيده و استحکام ساختار آن را تضمين مي کند. موارد متداول استفاده از اين نوع برد در جعبه هاي محتوي مواد ويتامين دار، بسته بندي قطعات الکترونيکي، بسته بندي خواربار و بسته بندي متداول کالا است.
▪ بورد کنگره دار يک ديواره: بورد مورد استفاده در متداول ترين نوع کارتن هاي مقوايي کنگره دار، بورد يک ديواره است (اين کارتن ها را گاهي master shippers هم مي نامند). براي ساخت بورد يک ديواره، هر دو رويه ورق فلوت دار با استفاده از چسب به دو سطح مسطح مقوايي چسبانده مي شود. موارد متداول استفاده از اين نوع بورد در جعبه هاي بارگيري و حمل ونقل وکالا، master shippers، بسته بندي خواربار و مواد غذايي براي ذخيره در انبار است.
▪ بورد کنگره دار دوديواره: با چسباندن دو ورق فلوت دار به دو طرف يک ورق مقوايي مسطح و سپس پوشاندن دو سطح بيروني دو ورق فلوت دار با دو ورق مقوايي مسطح مشابه، بورد کنگره دار دوديواره ساخته مي شود. در واقع اين برد از ترکيب سه ورق مقوايي مسطح و دو ورق فلوت دار حاصل مي شود. از اين بورد در ساخت کارتن هاي کنگره داري استفاده مي شود که مناسب حمل و نقل کالاهاي سنگين يا قيمتي هستند و نياز به محافظت بيشتري دارند. در چنين مواردي مي توان از بورد سه ديواره (متشکل از ۴ ورق مسطح و ۳ لايه فلوت دار) نيز بهره گرفت. موارد متداول استفاده اين نوع بورد در جعبه هاي بسته بندي کالاهاي بزرگ و مواد غذايي حجيم است.
● چاپ روي کارتن و جعبه مقوايي کنگره دار
براي افزايش شهرت و برجسته کردن عنوان و نشان تجاري هر کالا، استفاده از امکانات چاپ بر روي جعبه محتوي کالا، ضرورت دارد. جعبه هاي مقوايي کنگره دار کاملا مناسب چاپ نوشته و طرح هاي گرافيکي است و با توجه به يکپارچگي ساختاري که دارند، مي توان اين جعبه ها را به عنوان راه حل کاملي براي بسته بندي کالاهاي مرسوم به حساب آورد. ۳ روش اصلي چاپ برروي جعبه هاي مقوايي کنگره دار عبارتند از:
▪ ليتو لامينه (Litho Laminating): روش بسيار متداولي براي چاپ طرح هاي گرافيکي بر روي جعبه هاي کنگره دار است. با لايه گذاري يک ورق شماره ۸۰ روي جعبه، که طرح گرافيکي مورد نظر از پيش بر روي آن چاپ شده است، امکان چاپ با کيفيت بر روي کارتن مقوايي فراهم مي آيد. استفاده از بورد کنگره دار يک رويه داراي ورق ليتو لامينه، چاپ با کيفيت بالاتري را، با وجود حفظ يکپارچگي ساختاري جعبه امکان پذير مي سازد. از اين روش چاپ به طور معمول براي چاپ روي جعبه هاي ويژه نمايش کالا در فروشگاه (در نقطه خريد)، بسته بندي مواد غذايي و ويتاميني، بسته بندي قطعات الکترونيکي و بسته بندي متداول کالا استفاده مي شود.
▪ چاپ فلکسو مستقيم (Direct flexo printing): از روش چاپ فلکسو مستقيم براي چاپ انواع لوگو و چاپ مشخصات شرکت هاي توليد کننده کالا روي کارتن استفاده مي شود. چاپ فلکسو مستقيم روشي کم هزينه براي چاپ طرح و نوشته روي جعبه هاي بسته بندي کالا است. چاپ مستقيم flexo روي کارتن مي تواند تک رنگ، دو يا سه رنگ باشد و روي هر دو نوع کارتن سفيد يا قهوه اي قابل انجام است. در برخي موارد چاپ مستقيم با ۴ رنگ نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. با بهره گيري از صفحات چاپ (print plates)، جعبه چاپ شده به روش چاپ مستقيم مي تواند، ظاهري شبيه جعبه هاي داراي چاپ ليتو لامينه باشد. از روش مذکور براي چاپ روي کارتن هاي حمل و نقل اندک کالا، جعبه هاي ويژه نمايش کالا در فروشگاه و انوع سيني ها و کيت هاي نمايش محصول استفاده مي شود.
▪ چاپ ديجيتال: در اين روش چاپ، فايل طرح هاي گرافيکي روي رايانه اي که مستقيما به دستگاه چاپ گر متصل است ذخيره مي شود. فرآيند مذکور جايگزين استفاده از صفحات چاپ و قالب هاي برش در روند چاپ مي شود. با توجه به جديد بودن اين فن آوري چاپ، موارد استفاده محدود به چاپ علامت روي جعبه، چاپ بر روي ظروف موج دار پلاستيکي و چاپ روي بنرهاي تبليغاتي و تابلوهاي نمايش فيلم است.
● شرکت هاي توليد کننده کارتن و مقواي کنگره دار
شرکت هاي توليد کننده کارتن و مقواي کنگره دار دو دسته هستند، شرکت مجتمع و شرکت مستقل. توليد کننده مجتمع هم مواد اوليه لازم براي ساخت کارتن را توليد مي کند و هم خود محصول نهايي را که کارتن کنگره دار است، روانه بازار مي کند. بنابراين شرکت هاي مجتمع خود دارنده بورد هاي مقوايي کنگره دار و ماشين آلات مرتبط با توليد اين بورد ها هستند و حداقل نيمي از مواد خام مصرفي توليد کارتن را خودشان تأمين مي کنند. شرکت مستقل، شرکتي است که بيش از ۵۰ درصد مواد خام مورد نياز براي توليد کارتن را از شرکت ديگري که توليد کننده بورد مقوايي کنگره دار است، تأمين مي نمايد.
در کارخانه هاي هر دو دسته فوق، ماشين آلات مختلفي براي توليد و به کارگيري مقواي کنگره دار موجود است: تجهيزات کنگره دار کردن، تجهيزات توليد کارتن و تجهيزات توليد ورق مقوا. ماشين آلات کنگره دار کردن، ورق هاي مقواي چين دار توليد مي کند که در واقع ماده اوليه تجهيزات ساخت کارتن است.
بازيافت کارتن ها و جعبه هاي مقوايي کنگره دار
توليد کنندگان جعبه ها و کارتن هاي مقوايي از ابتداي پيدايش اين صنعت، نگران تأثيرات محيط زيستي محصولات خود بوده اند و مدتهاست دريافته اند که توجه بيشتر به تداوم و حفظ منابع توليد کاغذ و مقوا، بقا و کارآمدي تجارت آنان را تضمين مي کند. به همين دليل است که نظارت بر شرايط زيست محيطي و حفظ منابع جنگلي يکي هموراه يکي از دغدغه هاي اصلي صنعت توليد کاغذ و مقواي کنگره دار است. روشن است که تلاش ها در اين زمينه ناکافي بوده است؛ با اين وجود شرکت هاي توليدکننده کاغذ و مقوا در سرتاسر جهان به طور مستمر در جستجوي راه هاي بهتر و مؤثرتر حفظ منابع جنگلي زمين هستند.
● آمار هاي مرتبط با بازيافت
در ايالات متحده، ۷۳ درصد کل کارتن هاي مقوايي کنگره دار بعد از مصرف بازيافت مي شود. از بازيافت اين کارتن ها محصولات گوناگوني مانند بورد مقواي کنگره دار بازيافتي، کاغذ مقوايي بازيافتي، دستمال کاغذي و انواع ظروف توليد مي شود. بخشي از مواد بازيافتي هم به کشورهاي ديگر صادر مي شود. در سال ۲۰۰۴، حجمي معادل ۲۴ ميليون تن کارتن مقوايي کنگره دار در سراسر ايالات متحده جمع آوري شده و مورد بازيافت قرار گرفت. لازم به ذکر است که تک تک فيبرهاي به کار رفته در کارتن هاي مقوايي کنگره دار، قبل از اينکه به اندازه اي کوتاه شود که ديگر قابل استفاده نباشد، به دفعات قابل بازيابي است.
توصيه هاي زيست محيط به توليد کنندگان و مصرف کنندگان کارتن هاي کنگره دار:
▪ يافتن مؤسسه بازيافت کارتن هاي مصرف شده OCC نزديک منزل يا کارخانه
▪ استفاده از جوهرهاي سازگار با محيط زيست براي چاپ روي کارتن؛ اطمينان از اين که جوهر مورد استفاده در چاپ پايه آبي دارد (حلال آن آب است). براي پاک کردن جوهرهاي پايه روغني بايد از حلال هايي استفاده کرد که براي محيط زيست بسيار سمي است.
▪ کاهش مقدار بسته بندي محصولات؛ شرکت هاي متعددي توانسته اند ميزان بسته بندي مورد نياز براي حمل و نقل کالاهاي خود را کاهش دهند. توجه به اين موضوع وزن و اندازه کالا را کاهش مي دهد و به اين ترتيب هزينه حمل و نقل را پايين مي آورد؛ علاوه بر آن حجم مواد مورد استفاده در حفاظت از کالا (مثل انواع يونوليت، نوار، پلاستيک و ...) را نيز کاهش مي دهد.

الکترونهاي داراي يک بار منفي نمي توانند از طريق هوا به يک اتم با بار مثبت منتقل شوند. آنها بايد منتظر شوند تا پل يا اتصالي بين ناحيهٔ مثبت و منفي برقر ...

يک دونات دارچين بخوريد تا با آرامش کامل همه چيز را زيبا ببينيد. دارچين به اصطلاح نوعي واليوم گياهي خوانده ميشود که داراي اثر آرام کننده و شادکننده اي ...

هر چند وقت يک بار ورود يک تکنولوژي جديد انقلابي در رشته نقشه برداري ايجاد مي کند که باعث مي شود انجام کارهاي غير ممکن يا سخت به کارهاي روز مره و عادي ...

برده داري يک شکل افراطي نابرابري اجتماعي است که در آن بعضي افراد، در واقع به عنوان دارايي، در تملک ديگران اند.برده داري يکي از فرماسيون هاي است که در ...

آبخيزداري عبارت است از فرآيند تنظيم و اجراي اقدامات مناسب به منظور اداره منابع موجود در آبخيز ، باکسب منافع ، بدون آسيب رساندن به موجوديت اين منابع. آ ...

هرچه آدمي بيشتر به سيستم هاي جديد و فناوري مدرن مجهز شود گرچه پيشرفت و رفاه زندگي ماشيني را حس مي کند و به ظاهر بر طبيعت مسلط مي شود، نسبت به مشکلات ع ...

● واژگان: ▪ شکاف: هرگونه شکست يا جداشدگي در سنگ را گويند که در نتيجه ي عواملي چون فشار سيال، تنش هاي لايه اي، تنش هاي تکتونيکي و غيره حاصل شود. ▪ مخاز ...

رادار يک سيستم الکترومغناطيسي است که براي تشخيص و تعيين موقعيت هدف بکار مي رود . با رادار مي توان درون محيطي را که براي چشم ،غير قابل نفوذ است ديد مان ...

دانلود نسخه PDF - کارتن هاي کنگره دار