up
Search      menu
ورزشی :: مقاله ژيمناستيک PDF
QR code - ژيمناستيک

ژيمناستيک

آشنايي با رشته ورزشي ژيمناستيک ماراتن حرکات موزون

تمرينات خاص و اوليه ژيمناستيک در يونان قديم به وجود آمده و اين تمرينات بخشي از آموزش هاي نظامي و حرکات بدني افراد آن زمان به حساب مي آمد اين حرکات بدني و تمرينات بدني به عنوان برنامه مکمل با برنامه هاي آموزشي کودکان قرار گرفته بود. اين عقيده وجود داشت. که اين تمرينات باعث ايجاد اتحاد و يکپارچگي بين فکر و بدن مي شود تاريخچه ژيمناستيک را مي توان در يونان قديم بازيابي کرد. ژيمناستيک از کلمهeinzgghna (به معني انجام تمرينات بدون لباس) گرفته شده است. ژيمناستيک در شکل امروزي اولين بار در سوئد ديده شد. تاريخچه ژيمناستيک نشان مي دهد لوازم مسابقات ژيمناستيک توسط آلمان و چکسلواکي در دهه ۱۸۸۰ ايجاد شدند. آقاي تحصيل کرده آلماني به نامjahn Lvbwig fribrich به عنوان پدر ژيمناستيک معروف است. او از ابزار و لوازم التحرير براي ايجاد تقويت نظم شخصي و قدرت بدني استفاده کرد. روش سوئدي در سمت ديگر که توسط آقايlin Henric per ابداع شد بر روي هماهنگ سازي و موزون کردن با استفاده از توپ هاي کوچک حلقه و چوب بود. تنها مسئله زمان بود که مانع از همه گير شدن ورزش ژيمناستيک در اروپا شد.
● تاريخچه ژيمناستيک موزون
ژيمناستيک يک ورزش است که حرکات بدن را بر اساس يک آهنگ، هماهنگ و موزون مي سازد در حقيقت ژيمناستيک را مي توان به عنوان يک هنر در نظر گرفت مسابقات ژيمناستيک ميزان توانايي، قدرت، هماهنگي، انعطاف بدني افراد را ارز يابي مي کند. در تاريخچه ژيمناستيک ورزشکاران متعددي وجود دارند که دنيا را با حرکات و اجراي فوق العاده خود تحت تاثير قرار داده اند. اين نوع ژيمناستيک ريشه خود را در بخش ژيمناستيک مدرن ايجاد کرده است و تحت تاثير سيستم آزاد سوئدي قرار گرفته است. ژيمناستيک آشتيک نشان يک سري از احساسات و عواطف همراه با حرکات بدن مي باشد. حرکات متناسب، اولين بار توسط ژيمناستي از سوئيس به عنوان تمرينات بدني براي نوازندگان به منظور بهبود دامنه حرکات بدني آنها معرفي شد و همچنين باعث انعطاف عضلات و وضعيت ايستادن مناسب مي شد. ژيمناستيک موزون بر اساس عناصر مختلفي از قبيل اجرا، اصول، نرمي حرکات و انجام حرکات در خط و همچنين حالات چهره و حرکات بدن ارزشيابي مي شود . آکروباتيست هاي قوي باعث کاهش امتياز ژيمناست هاي شرکت کننده مي شوند. حرکات ژيمناستيک موزون برروي يک فرش تخت انجام مي گيرد و با استفاده از خطوطي محدوده شخصي از آن جدا شده استEbin Ernes ستوني به وجود آوردند که براي امتياز بندي ژيمناستيک موزون بود و پس از آن به عنوان يک ورزش رقابتي معرفي شد. زيمناستيک موزون در سال ۱۹۶۶ در آمريکا معرفي شد. ولي در آن زمان داراي محبوبيت مردمي بالايي نبود. در سال ۱۹۶۲ فدراسيون بين المللي ژيمناستيک اين ورزش را به عنوان يک رشته ورزشي معرفي کرد. اولين دوره مسابقات جهاني ژيمناستيک موزون در بوداپست با حضور ۱۰ کشور مختلف جهان انجام شد.
ژيمناستيک مردان
ژيمناستيک مردان نياز به مهارت ويژه و دقت بسيار بالايي دارد. فضاي موجود در اين رشته براي انجام حرکات زميني مورد استفاده قرار مي گيرد. سالتوس هاي مختلف. حرکات چرخشي و پيچشي و فرودهاي متعدد به عنوان موارد امتياز آور در رشته مي باشند.
● حلقه ثابت
اين حلقه ها بايد به طور کامل ثابت و تحت کنترل باشند. شخص ژيمناست بايد به طور کامل بدن خود را براي نمايش حرکات زيبا در اين حلقه ها ثابت حفظ کند. پرش ارتفاع و کل مسافت طي شده و شتاب مرد ژيمناست به طور کلي موارد مورد امتياز و مطرح در اين رشته مي باشد. شخص ورزشکار پرش خود را با حرکت مانوري آکروباتيک در هوا انجام مي دهد و يک فرود ثابت و تعادلي باعث ايجاد جلوه در حرکت او مي شود. ميله پارالل براي تاب خوردن و پرواز از قسمت هاي مهم اين رشته مي باشد. مشکل ترين قسمت در انجام حرکات در اين رشته ژيمناستيک زماني است که فرد ژيمناست براي انجام حرکت و جابه جايي در قسمت جلوو پشت سالتوس بايد ميله ها را رها کند. حرکات خرک اين رشته يکي از دشوارترين بخش حرکات و جا به جايي دست ها به همراه حرکات پيچيده بدن بر روي خرک مي باشد. اين موقعيت به ژيمناست اين امکان را مي دهد که به طور فوق العاده اي از يک پرتاب به چرخش ديگر بدن خود را موج دهد.
● ميله هاي افقي
اين ميله هاي افقي يا ميله ارتفاع به عنوان يک رشته مهم براي نمايش ميزان جرات و مهارت شخص ژيمناست مرد به حساب مي آيد.
● المپيک ژيمناستيک
ژيمناستيک المپيک هميشه به عنوان يک سبک مهمي از همزماني قدرت و توانايي به همراه روش و سبکي که باعث يک تاثير نفس گير تماشاچيان مي شود معرفي شده است. ناديا کمانچي با کسب ۱۰ امتياز در مسابقات المپيک مونترال همواره به عنوان يک شا خص در تاريخچه المپيک ژيمناستيک به حساب مي آيد. در ژيمناستيک المپيک ۱۴ رشته حرفه اي وجود دارد.
● ماراتن حرکات موزون
و رشته هاي مجزا براي مردان و زنان وجود دارد دو رديف از داوران وظيفه نظار ت و داوري اين رشته ها را بر عهده دارند. هر داور مي تواند به فرد شرکت کننده امتيازي تا سطح ۱۰ را بدهد. داوران اجرايي عمليات و حرکات فرد ورزشکار را بر اساس مسائل تکنيکي و شکل حرکت قضاوت مي کنند. امتيازها بر اساس نظر داوران بر اساس پيچيدگي و دشواري حرکت در صورت وجود خطا در اجرا از کل امتياز کسر خواهد شد. شش داور اجرايي بر روي حرکات فردي ژيمناست نظر مي دهند و ميانگين ۴ امتياز به عنوان امتيازنهايي محسوب مي گردد. بيشترين و کمترين امتياز حذف مي شوند. براي جلوگيري از بروز حادثه، مددکاران ورزشي در مواقع نياز در کنار تشک ايستاده اند ولي اگر ورزشکاران از آنها کمک بگيرند اين امر باعث کاهش امتياز فرد ورزشکار مي شود. اولين مسابقات وسيع و گسترده ژيمناستيک در سال ۱۸۹۶ در آتن يونان انجام شد . آلمان به عنوان تيم منتخب کليه مدالها را از آن خود کرد. پنج کشور در اين مسابقات شرکت کردند. در سال ۱۹۲۴ در فرانسه براي اولين بار مردها در رشته هاي انفرادي در ژيمناستيک با يکديگر مسابقه دادند. تيم ژيمناستيک زنان براي اولين بار در المپيک ۱۹۸۱ کار خود را آغاز کرد. مسابقات قهرماني جهاني ژيمناستيک اولين مسابقات بين المللي بعد از المپيک ۱۸۹۶ در شهر آنتورپ بلزيک برگزار شد. ژيمناست هايي از کشور بلژيک، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند در اين مسابقات شرکت کردند. اولين مسابقات تيمي مردان در المپيک ۱۹۰۴ در سن لويس برگزار شد. از آن زمان تا کنون رشته هاي مختلف در مسابقات جهاني ژيمناستيک اضافه شده است. مسابقات قهرماني ژيمناستيک درسال ۲۰۰۳ در کاليفرنيا با شرکت ۱۶ تا ۲۴ تيم برگزار شد. در قسمت تيمي مردان چين رتبه اول را بدست آورد و در قسمت زنان به مقام اول رسيد.

دانلود نسخه PDF - ژيمناستيک