up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله ژيرو داكتيلوزيس PDF
QR code - ژيرو داكتيلوزيس

ژيرو داكتيلوزيس

تشخيص بيماري آبزيان

نحوه تشخيص بيماري
بايد بر اساس مشاهدات كاركنان مزرعه پرورش ماهي و قبل از كالبدگشائي و بررسي ‌هاي بعد از مرگ ، تاريخچه مناسب و كاملي از وضعيت ماهي تهيه كنيم .
تاريخچه
تعداد و وزن ماهي‌ها آيا سرعت رشد ماهي كم است يا زياد ؟
آخرين باري كه ماهي‌ها وزن شده بودند چه موقع بود ؟
ماهي مريض يا در حال مرگ آيا ديده شده و براي چه مدت
تعداد تلفات در حال ازدياد است يا كاهش و چند بار در روز جمع آوري مي‌شوند؟
رفتار ماهي آيا شنا ، پراكنش ، و رفتار ماهي طيعي است
آب ‌پارامترهاي دما ، اكسيژن ، شوري وph را در ماه گذشته بررسي كنيد
وضعيت هوا سيلاب ، برف ، طوفان و …
دست‌كاري‌ ماهيها زمان رقم بندي ويا استفاده از مواد ضدعفوني كننده
غذادهي نوع و تاريخ توليد غذا اندازه پلت و زمان تغيير اندازه پلت
زمان‌هاي غذادهي ضريب تبديل غذائي چقدر است ؟
بيماري‌هائي كه ديده شده تاريخچه
محل تهيه ماهي‌ها ‌از كدام مزرعه تهيه شده است ؟
بعد از تهيه تاريخچه بايد با يك نگاه كلي تمام ماهيان بويژه ماهيان مرده در سطح آب و در كف استخر را تحت نظر گرفت ، جابجا شدن ماهي‌ها در استخر را بايد مورد ملاحظه قرار داد ، پيدايش ماهيهائي به صورت تك تك نشانه يك حالت غير عادي مي‌باشد و اگر بالا آمدن و يا پائين رفتن ماهي در استخر به سختي صورت گيرد ممكن است نشانه يك بيماري باشد .
در حالت معمولي هنگامي‌كه فردي نزديك استخر پرورش ماهي مي ‌شود ، ماهيان موجود در آن به پيشواز آن فرد مي ‌آيند . حال اگر ماهيها از نزديك شدن فرد به استخر وحشت‌زده شوند و فرار كنند احتمال دارد كه ماهيها در دوره كمون يك بيماري باشند ويا اينكه بيش از حد تغذيه كرده باشند ويا اكسيژن محلول كم باشد .
در صورت كمبود اكسيژن ماهيها دراطراف مدخل آب به استخر جمع شده ، به سطح آب بالا آمده و روي پهلو افتاده و از هوا تنفس مي‌كنند .
شناي غير عادي ماهي حول محور فرضي ( طولي يا عرضي ) ، flashing و ماليدن بدن به ديواره مي‌تواند نشانه بروز بيماري باشد .
در صورت وجود انگلهاي خارجي به ميزان زياد و تحريك بدن ماهي توسط آنها و يا برهم خوردن تعادل شرايط محيطي حالت پرش با شدت زياد مشاهده مي ‌شود .
بطور معمول ماهيان بيمار تيره‌تر از حالت معمول به نظر مي ‌رسند و ممكن است در مناطقي از استخر كه جريان آب كند مي ‌باشد تجمع يابند .
مشاهده ماهيها در محل
آيا ماهيها خوب رشد كرده اند يا لاغرند آيا در اندازه‌هاي مختلفي هستند ؟
به اختلات متابوليكي ازقبيل بيماري و تغذيه غلط توجه كنيد
تغيير رنگ ويا شكل
پخش شدن ماهيها در لايه‌هاي آب ماهيها بايد در ستون آب منتشر باشند .
استرس‌ها باعث انتشار غير طبيعي ماهي مي‌شود .
احتمال دارد ماهي از نقاط خاصي مانند سايه استفاده بيشتر كنند .
با كمبود اكسيژن ماهي در اطراف ورودي تجمع مي ‌يابند .
تغييرات پوست يا سطح بدن خراش و زخم ، رشته رشته شدن و يا خوردگي باله‌ها
آلودگي قارچي و يا انگلهاي مشخص
حركت ناگهاني و سريع غذا خوردن مدتي را صرف نگاه كردن به ماهيها كنيد تا به اين موضوع پي ‌ببريد .
آيا همه ماهيها با اشتها غذا مي خورند ؟
آيا بيرون دادن غذا از دهان ديده مي‌شود ؟
آيا پخش غذا بطور صحيح صورت مي ‌كيرد ؟
ماهياني كه در حال بلوغ جنسي هستند تمايل كمتري به غذا دارند
براي بررسي انفرادي ماهي و قبل از كالبد گشائي ، حجم شكم ، رنگ پوست ، مقدار لايه موكوسي و وجود يا عدم وجود ضايعات پوستي و ساير علائم غير طبيعي را بررسي مي ‌كنيم
حالت چشمها بخصوص بايد از نظر بيرون زدگي يا وجود لكه بر روي قرنيه و شفاف يا كدر بودن عدسي مورد بررسي قرار گيرد . خونريزي در اتاقك قدامي چشم نشانگر يك مشكل عمومي و فراگير در سطح بدن بوده و يا بعد از وارد شدن ضربه به بدن رخ مي‌دهد . بيرون زدگي دو طرفه كره چشم در حالت وقوع تعداد زيادي از بيماريهاي عفوني يا شرايط ايجاد كننده ناتواني در بدن ماهي رخ مي ‌دهد و بيرون زدگي يك طرفه كره چشم مي ‌تواند ضايعه موضعي در بدن ماهي مي ‌باشد . از عكس‌العمل چشمي مي ‌توان ماهيان بيمار را بويژه هنگامي‌كه آثار بيماري ظاهر نشده باشد ، از ماهيان بيمار تشخيص داد . اگر ماهي را حول محور افقي به نحوي نگه داريم كه ناحيه پشتي آن در بالا قرار گيرد سپس آن را حول محور طولي به راست يا چپ بچرخانيم ، ماهي سالم كره چشم را در وضعيت طبيعيي عمودي قرار مي ‌گيرد .
حالت باله‌هاي شنا و بخصوص باله دمي از نظر كامل يا ناقض بودن و ريش ريش شدن و همچنين وضعيت و رنگ آبششها مورد مطالعه قرار گيرد ، سرپوش آبششي ممكن است جمع شده و از طول آن كاسته شده باشد .
رنگ آبششها در حالت معمولي قرمز تند مي ‌باشد ولي ممكن است به رنگ آبي، گلي كم‌رنگ و حتي سفيد در يك حالت كم‌خوني ديده شود . وجود انگلهاي ماكروسكوپي از قبيل زالو و همچنين دانه‌هاي ارزني سفيد يا سياه و كركهاي متشكل از رشته‌هاي قارچي بر روي پوست و آبشش و هرگونه ضايعه بايد مورد توجه قرار گيرد . خونريزي‌هاي كانوني ( نقطه‌اي ) در آبششها ممكن است نشان‌دهنده آثار ناشي از تخريب و صدمات انگلي و يا عفونت خوني باشد ظاهر برآمده همراه با ترشحات مخاطي ممكن است ، بيماري در اثر عوامل محيطي باشد .
به منظور ديدن تك‌ياخته‌ها و رشته‌هاي قارچي مي ‌توان لام مرطوب تهيه كرد ، اين كار را مي ‌توان در مورد پوست و آبشش انجام داد .
آزمايشاتي كه روي ماهي مرده و قبل از كالبد گشائي صورت مي ‌گيرد
شكل بدن آيا در ستون فقرات تغيير شكل و خميدگي ديده مي ‌شود ؟ در فكها چطور ؟
اتساع شكم و يا بزرگ بودن سر نسبت به بدن ؟
باله‌ها آيا خوردگي باله و خراش در بدن وجود دارد ؟
آبشش‌ها بايد به رنگ قرمز تيره باشد
وجود قارچ يا موكوس ضخيم احتمالاً نشانه وجود كيفيت بد آب است .
خونريزي آبشش ممكن است بدليل سپتي ‌سمي يا ضربات مكانيكي باشد .
پوست به هرگونه زخم يا كنده شدن فلس توجه كنيد
تيرگي رنگ پوست ، ممكن است يك واكنش عمومي به استرس ، بيماري يا كور باشد .
كالبدگشائي :
براي تشريح كردن ماهي بايد از مخرج در امتداد خط مياني شكم تا آبشش‌ها برش داد سپس سرپوش آبششي را تا آنجائي كه امكان دارد به طور كامل بر روي پهلوي چپ بريده و سرانجام برش را در امتداد خط جانبي و ديواره خلفي محوطه شكمي به سمت مخرج ادامه داد و ديواره سمت چپ حفره شكمي را كاملاً از هر طرف آزاد شده است بر داشت تا بدين ترتيب اندامهاي مختلف موجود در حفره ياد شده آشكار شوند و حالت آنها مورد بررسي قرار گيرد . وجود هرگونه مايع و رنگ آن ، همچنين وجود انگلهاي مختلف در محوطه شكمي و حالت و رنگ قلب ، كبد و كليه‌ها و سر انجام وجود هرنوع تورم و ضايعات غيرعادي مانند خونريزي بايد مورد توجه قرار گيرد .
لوله گوارش را از ابتدا و انتها قطع كرده و از بدن خارج نموده و در يك ظرف آن را باز كرده و نمونه‌هاي لازم را از آن مي ‌گيريم .
وقتي صفرا متورم و تيره رنگ مي ‌شود نشانه اين است كه ما مشكل تغذيه‌اي داريم و بايد ببينيم كه مشكل از كجاست .
خونريزي در كبد نيز به دو علت شايع مسموميت غذائي و عوامل ميكروبي بيشتر روي مي ‌دهد . البته مسموميت غذائي دو نشانه بارز ديگر شامل وجود محتويات خوني در روده و وجود مايع زرد خوني در محوطه شكمي مي ‌باشد .
كبد سالم داراي قوام كافي ، رنگ تيره و براق و لبه‌هاي تيز مي ‌باشد .
وجود غذا در معده ماهي بيمار نشان‌دهنده يك مشكل حاد است كه اگر مواد غذائي هضم شده فقط در نواحي انتهائي روده باشد از حاد بودن مسئله تا حدودي كاسته مي ‌شود .
ph معده يك ماهي سالم اسيدي مي‌باشد و در بيماريهاي ويروسي معده پرخون مي ‌شود و وجود سنگريزه در معده نشانه وجود بدي تغذيه و كمبود ميكروالمانها مي‌باشد .
تجمع مواد مخاطي سفيد مايل به زرد در دستگاه گوارش را مي ‌توان در بي اشتهائي طولاني مدت‌تر مشاهده نمود .
اغلب پرخوني مشخص در بخش انتهائي دستگاه گواش بعد از مرگ ديده مي ‌شود و حالت طبيعي دارد .
بيماري‌هاي شايع ماهي قزل‌آلا
1 مسموميت با دي ‌اكسيد كربن:
افزايش خيلي زياد دي ‌اكسيد كربن و كاهش ميزان كربنات‌ها و و بي ‌كربنات‌ها سبب ايجاد مسموميت با نشانه‌هاي ذيل مي ‌شود :
 بي اشتهائي
 افزايش ميزان دي ‌اكسيد كربن به بيش از ppm 60
 اكسيژن محلول كمتر از ppm 6 ، بيشتر ماهيان به بيش از ppm 6 اكسيژن نياز دارند .
 معمولاً ماهي به صورت بي ‌حركت به يك پهلو شناور مي ‌ماند .
 ماهي به آرامي و كندتر از حالت طبيعي حركت مي كند .
 ph آب بسوي اسيدي پيش مي ‌رود .
 تنفس ماهي به كندي صورت مي ‌گيرد .
 ماهي در كف حوضچه يا استخر در وضعيت مستقيم باقي مي ‌ماند .
2 كمبود اكسيژن :
كاهش اكسيژن محلول ، عامل بروز اين عارضه است كه با درجه حرارت و تراكم مرتبط است و مي ‌توان با افزايش ميزان هوادهي ، كاهش ميزان تراكم و در صورت امكان كاهش درجه حرارت اين مشكل را رفع كرد و اين كاهش اكسيژن داراي نشانه‌هاي ذيل است :
 ماهي در سطح آب مي ماند و تنفس مي ‌كند
 اكسيژن محلول كمتر از ppm 6 ، بيشتر ماهيان به بيش از ppm 6 اكسيژن نياز دارند .
 ماهي براي مدت زيادي در سطح آب باقي مي ‌ماند .
 ماهي سريع‌تر از حالت عادي تنفس مي ‌كند .
3 ضربه :
استرس حمل و نقل ، دستكاري ، برخورد ماهي در استخر يا مخزن به اشياء ، تهاجم ساير ماهيان و … سبب بروز ضربه به ماهي مي ‌شوند كه داراي چندين نشانه مشترك هستند .
 ماهي بي ‌اشتها ست و تمايلي به غذا ندارد .
 بافتهاي بينابيني باله‌ها از بين مي‌رود و حالت خوردگي پيدا مي‌كند .
 تعداد سلول‌هاي قرمز خون از حالت عادي ( 9- 7 گرم در دسي ليتر ) بيشتر مي ‌شود .
 باله‌ها از ماده خاكستري تيره‌اي پوشيده مي ‌شوند .
 قرينه چشم نيز تيره رنگ و مات مي شود .
 آثار مختلف خونريزي در پوست و در چشم ديده مي‌شود .
 ماهي خود را پشت موانع داخل آب پنهان مي‌كند .
 ماهي كندتر ازحالت عادي در آب حركت مي‌كند و سعي مي ‌كند در كف مخزن باقي بماند .
 فلس‌هاي قسمت‌هاي مختلف بدن مي ‌ريزد و در قسمتهاي مختلف بدن خونريزي‌هاي نقطه‌اي زير جلدي ديده مي ‌شود .
 افزايش سلول‌هاي سفيد خون ( لكوسيتوزيس ) در آزمايش‌هاي هماتولوژي تائيد مي ‌شود .
4 مسموميت‌هاي غير اختصاصي
هر عامل محيطي غير عادي ممكن است سبب بروز مسموميت شود و لازم است تمام پارامترهاي آب كنترل شوند و در صورت بروز تنها راه درمان اصلاح كيفيت آب مي‌باشد .
 ماهي حركت مختصري انجام مي ‌دهد و سپس متوقف مي شود و تعادل ندارد .
 مقادير بالاي ppm 02 0 آمونياك و ppm 15 0 مس ، ppm 2 نيتريت و ppm 50 نيترات سبب ايجاد مسموميت مي‌شود .
 ماهي در سطح آب باقي مي ‌ماند و هوا را مي ‌بلعد .
 ماهي‌ها به صورت گروهي در وروي جمع مي ‌شوند .
 انحناي قدامي خلفي ( كيفوزيس ) در ستون مهره ايجاد مي ‌شود .
5 دژنرسانس چربي كبد :
بالا بودن ميزان كربوهيدرات‌ها يا چربي جيره غذائي بخصوص در فصل سرد و در نتيجه عدم تعادل جيره عامل اصلي بروز اين عارضه است همچنين كمبود رتينول ، كولين و بيوتين جيره ممكن است به اين عارضه منتهي شود . با اصلاح جيره غذائي و افزودن ويتامين E مي ‌توان اين بيماري را درمان كرد .
نشانه‌هاي اين بيماري شامل :
 تيرگي رنگ ، اگزوفتالمي يك و دو طرفه و ادم سراسري در بدن
 ماهي به طور دائم در سطح آب باقي مي‌ماند .
 كبد حالت تورم داشته و رنگ پريدگي آن مشهود است .
 رنگ آبششها از قرمز پررنگ به كم‌رنگ تبديل مي ‌شود .
6 هپاتوم يا تومور كبد :
وجود تومورهاي بزرگ در كبد ، بويژه در كبد قزل‌آلاي رنگين كمان معمولاً مشخص كننده مسموميت با آفلاتوكسين است .چند ماه پس از اينكه ماهي قزل‌آلا با حتي مقدار بسيار كمي از دانه‌هاي روغني كپك زده تغذيه شوند ، تومورهاي كبد ظاهر مي ‌شود . اين تومورها سپس به سرعت در تمام بدن گسترش يافته و باعث تلفات سنگين مي ‌شوند . در ضمن پنبه دانه نيز ممكن است به‌طور مستقيم به علت وجود رنگدانه‌هاي سمي سبب ايجاد بيماري و بي ‌اشتهائي و رسوب چربي در كبد و كليه ماهيان شود .
نشانه‌هاي اين بيماري :
 تورم شكم
 كم خوني ناشي از كاهش تعداد سلولهاي قرمز خون يا مقدار هموگلوبين آنها يا هردو عامل است .
 مقادير پروتئين‌هاي خون كمتر از حالت عادي است .
 كبد كمي حالت خونريزي نشان مي ‌دهد .
7 كمبود كولين :
 ماهي مبتلا رشد كمي دارد يا اصلا رشد نمي ‌كند و مانند ماهيان مبتلا به انگل تمايلي به غذا ندارد
 در كليه ها خونريزي ديده مي شود .
 كبد به رنگ سفيد و يا زرد كم‌رنگ ديده مي شود .
 ضريب تبديل غذائي از حالت معمولي بالاتر است .
اگر گله در مدت زمان زيادي در معرض اين كمبود باشد ، محصول خوبي عايد نمي‌شود ، به محض ظهور نشانه‌ها يا به عنوان پيشگيري ، همواره بايد ميزان مناسب اين ماده به جيره اضافه شود .
8 ايكتيو بوديازيس :
تك ياخته كاستيانكاتريكس ( ايكتيوبودو ) با دو تاژك عامل اين عارضه است ، اين انگل به پوست و آبشش مي‌چسبد . نشانه‌هاي اين بيماري :
 ماهي شنا كوتاهي دارد و سپس متوقف مي شود .
 ماهي تمايلي به غذا ندارد .
 باله‌هاي ماهي به صورت خوابيده ديده مي‌شود .
 آبشش‌ها موكوس زيادي ترشح مي‌كنند .
 خونريزي در نقاط مختلف پوست ديده مي‌شود .
 ماهي خود را پشت موانع موجود در آب مخفي مي كند .
 ماهي دائماَ خود را به اطراف مي‌مالد .
استفاده از محلول اكريوفلاوين و فرمالين در درمان بيماري نتيجه خوبي دارد . تعويض قسمتي از آب پس از 8 6 ساعت مفيد است .
9 ايكتيوفتيريازيس ( بيماري لكه سفيد ) :
تك ياخته ايكتيوفتيريوس مولتي‌فيلي‌ايس عامل ايجاد اين بيماري است ، كه اگر درمان نشود كشنده است ولي روند عفونت اجازه بررسي ، تشخيص و آغاز درمان را مي‌دهد .
 ماهي شنا كوتاهي دارد و سپس متوقف مي شود .
 ماهي تمايلي به غذا ندارد .
 باله‌هاي ماهي به صورت خوابيده ديده مي‌شود .
 آبشش‌ها موكوس زيادي ترشح مي‌كنند .
 خونريزي در نقاط مختلف پوست ديده مي‌شود .
 ماهي خود را پشت موانع موجود در آب مخفي مي كند .
 ماهي دائماَ خود را به اطراف مي‌مالد .
 ماهي در سطح آب مي‌ماند و هوا را مي‌بلعد .
 لكه سفيد بر روي پوست و ابشش ديده مي‌شود .
 افزايش درجه حرارت و نيترات به شيوع ايك كمك مي كند .
براي درمان اين بيماري مي‌توان از سولفات مس در 4 يا 5 نوبت به فواصل 4 روزه استفاده كرد .
مالاشيت‌گرين نيز با موفقيت در درمان اين بيماري بكار رفته است .
10 داكتيلوژيروزيس :
عامل اين بيماري يك ترماتود منوژن به نام داكتيلوژيروس است كه بيشتر بر روي آبشش و گاهي در پوست مشاهده مي‌شود . ماهي مبتلا به اين انگل :
 ماهي شنا كوتاهي دارد و سپس متوقف مي شود .
 ماهي در سطح آب باقي مي‌ماند و تنفس مي‌كند يا هوا را مي‌بلعد .
 ماهي حالت سرفه را نشان مي‌دهد .
 موكوس زياد و خونريزي د ر آبشش ها ديده مي‌شود .
 قسمت‌هائي از آبشش به شكل غير عادي برآمدگي دارد .
 عضلات ماهي تحليل مي‌رود .
 ماهي دائماَ خود را به اطراف مي‌مالد .
با استفاده از پرازي كوانتل يا بكارگيري فرمالين به روش غوطه‌وري درمان انجام مي‌شود . در اين روش تخم انگلها از بين نمي‌رود بنابراين لازم است درمان به صورت يك هفته درميان براي مدت 2تا 3 هفته ادامه يابد .
11 ژيرو داكتيلوزيس :
عامل اين بيماري يك ترماتود منوژن به نام ژيروداكتيلوس است كه انتشار جغرافيائي و دامنه ميزباني وسيعي دارند ، اين انگلها كرم‌هاي پهن كوچكي با يك قلاب در انتهاي بدن است و زنده‌زا هستند وبيشتر بر روي پوست ديده مي‌شوند .
در صورت تشخيص و كنترل سريع مي‌توان اين بيماري را كنترل كرد و اين انگل تا زماني كه ماهي زنده است بر روي بدن مي‌مانند . نشانه‌هاي اين بيماري :
 ماهي در مقاطع كوتاه شنا مي‌كند و سپس متوف مي‌شود .
 باله‌ها تيره رنگ شده و زمينه خاكستري پيدا مي‌كنند .
 ماهي حالت سرفه دارد و براي مدت زيادي روي آب مي‌ماند و تنفس سريعي دارد .
 باله‌ها به حالت بسته باقي مي‌مانند .
 درآبششها به حالت باز باقي مي‌مانند .
 خونريزي و يك لايه نازك خاكستري روي بدن در پوست مشاهده مي‌شود .
 مخاط و ترشحات جلدي بيشتر از حالت طبيعي است .
 انگل سبب ايجاد جراحت دايره‌اي شكل بر روي پوست مي‌شود .
با استفاده از پرازي كوانتل يا به كارگيري تري‌كلروفن انجام مي‌شود .معمولاَ يك مرحله درمان براي ريشه‌كني انگل كافي است چون انگل زنده‌زا ست و انگل در همه مراحل با درمان از بين مي‌رود و تخم يا عامل ديگري براي انتقال عفونت باقي نمي‌ماند .
12 هگزاميتيازيس :
گونه‌هاي مختلفي از تاژكدار هگزاميتا ( با 8 تاژك ) عامل اين عارضه هستند . اين انگل در روده ماهي و همزيست با آن است . در اين بيماري :
 شكم ماهي تحليل رفته به نظر مي‌رسد .
 سر ماهي به شكل غير عادي تيره است .
 ماهي به طرف غذا مي‌آيد ولي اشتها به غذا ندارد .
 احتمالاَ در روده خونريزي مشاهده مي‌شود و كيسه صفرا ضخيم‌تر بنظر مي‌رسد .
استفاده از مترونيدازول در آب ، سريع‌ترين و موثرترين درمان است .
13 پوسيدگي باله و دم :
عامل اين بيماري عفونت باكتريائي ناشي از سدوموناس‌هاست كه شرايط بد محيطي ، جيره غذائي نامناسب و استرس‌ها زمينه ساز اين بيماري هستند .
نشانه‌هاي اين بيماري شامل :
 از بين رفتن شعاع بين باله‌ها و بافت بينابيني آنها و منظره سائيدگي پيدا مي‌كند .
 باله ها كاملاَ از ماده خاكستري پوشيده مي‌شوند و نقاط خونريزي نيز دارند .
 در قسمتهاي مختلف پوست خونريزي مشاهده مي‌شود .
 حالت پرخوني در پايه و قاعده باله‌ها ايجاد مي‌شود .
 دم ماهي حالت خوردگي و پاره‌شدگي دارد .
حمام غوطه‌وري با فوراناس در درمان موثر است و افزودن ويتامين به غذاي روزانه و افزايش كيفيت آب در ريشه‌كني عارضه مفيد است .

ژيروسكوپ ژيروسکوپ وسيله‌اي براي اندازه گيري و يا حفظ جهت مي‌باشد که از اصل بقاي تکانهٔ زاويه‌اي استفاده مي‌کند.يک ژيروسکوپ مکانيکي هميشه يک چرخ يا ديس ...

بيماري با تغيير در شکل بدن و يا تغيير در رفتار ماهي حاصل مي گردد. بيماري، کيفيت ماهي را پائين آورده و در پاره اي از مواقع مشکل ساز مي شود. عفونت هاي ن ...

اگر بخواهيم به زبان ساده MRI را توصيف کنيم بايد در مرحله اول از حرکت اسپيني پرتون ها آغازکنيم. هر پروتون داراي حرکت چرخشي، حول محور خود است که با توجه ...

دانلود نسخه PDF - ژيرو داكتيلوزيس