up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ژن ها PDF
QR code - ژن ها

ژن ها

پشت پرده ژن ها

تصور كنيد كه ديويد بكام هستيد. شما با از خودگذشتگي روي مهارت هاي فوتبال تان تمرين كرده ايد، روي شايستگي ها و قابليت هايتان كار كرده ايد، غذاي سالم خورده ايد و عموماً يك زندگي ارزشمند، راضي كننده و موفق داشته ايد. اكنون تصور كنيد هر چيزي كه به آن رسيده ايد مي تواند از طريق ژن هايتان به فرزندان شما منتقل شود.بنابراين با حداقل تلاش مي توانند در موفقيت هاي شما شريك شوند. كاملاً ممكن است ساختاري ژنتيكي وجود داشته باشد كه استعدادي طبيعي براي فوتبال به فرزندان بكام بدهد، اما اين راه ميانبري براي همه كار و تلاش هاي سختي كه او در ورزش انجام داده، نيست. اما آيا امكان اين كه برخي صفات اكتسابي از طريق نسل ها منتقل شوند وجود دارد؟ چنين نظري در قرن نوزدهم رايج شد و اولين بار توسط لامارك دانشمند فرانسوي پيشنهاد شد اما اين نظريه با پيدايش ژنتيك كلاسيك و تكامل دارويني از اعتبار ساقط شد. آخرين ميخ تابوت تكامل لاماركي كشف DNA در سال ۱۹۵۳ بود. به نظر مي رسد اين مولكول كارآمد و منظم كه رمز هايي براي حيات را در توالي هاي بسته بندي شده اي به نام ژن حمل مي كند ثابت مي كند كه تنها يك خصوصيت ژنتيكي مثل رنگ چشم مي تواند به ارث برسد. براي دانشمندان علم ژنتيك والدين و اجداد تنها به عنوان افرادي كه ژن هايشان را انتقال داده اند اهميت دارند و نوع زندگي شان در اين مورد نقشي ندارد اما گروه ديگري از دانشمندان اكنون ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


ژن يا ماده وراثتي (hereditary factor)، ماده پيچيده اي است که در هنگام تقسيم مي تواند همانند خود را بوجود آورد. واحدهايي از اين ماده وراثتي از پدر و ما ...

تعريف و ريشه لغوي تمامي رويدادهايي که پس از رسوبگذاري در رسوبات رخ مي دهد، در قلمرو دياژنز قرار مي گيرند. اين فرآيند ها تا آستانه دگرگوني ادامه دارد ( ...

تعريف و ريشه لغوي تمامي رويدادهايي که پس از رسوبگذاري در رسوبات رخ مي دهد، در قلمرو دياژنز قرار مي گيرند. اين فرآيند ها تا آستانه دگرگوني ادامه دارد ( ...

هيدروژن يا آبزا يک عنصر شيميايي در است که جدول تناوبي با حرف H و عدد اتمي ۱ نشان داده شده است. هيدروژن عنصري بي رنگ، بي بو، غير فلز، يک ظرفيتي و گازي ...

آب، فراوان ترين مايع و به جرات مهم ترين مايعي است که روي زمين وجود دارد؛ اما اهميت آن به پديده هاي زيستي منحصر نمي شود. ويژگي هاي فيزيکي آب در مقايسه ...

وقتي پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادي، تمام پروازهاي تجاري ايالات متحده لغو شد؛ کارشناسان هواشناسي فرصت غيرمنتظره ۳ روزه اي را بدست آوردند تا فرضيات ...

اغلب مشاهده شده که نيروي الکترومغناطيسي باعث ايجادساختار(منظم)شده يعني اتمهاوملکولهاوجامدات کريستالي راتثبيت مي نمايد. درحقيقت نتايج (اثرات)نيروي مغنا ...

انرژي باد نظير ساير منابع انرژي تجديد پذير، بطور گسترده ولي پراكنده در دسترس مي باشد. تابش نامساوي خورشيد در عرض هاي مختلف جغرافيايي به سطح ناهموار زم ...