up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله چوب PDF
QR code - چوب

چوب

چوب:
چوب، از نظر گياه‌شناسي، بخش جامد و سخت زير پوست ساقه درخت يا ديگر گياهان چوبي است که به شکل بافت آوندي وجود دارد.
گرچه در باور عموم چوب تنها در درخت و بوته يافت مي‌شود، از نظر علمي‌در همه گياهان آوندي وجود دارد. در چوب مجراهاي زير قابل مشاهده اس ت:
1. بافت چوبي يا مجراهاي چوبي، که شيره خام، آب و نمک‌هاي معدني محلول را از ريشه به برگ‌ها و غنچه‌هاي هوايي مي‌برد.
2. آوند آبکشي يا مجراهاي ليبر، که غذاي آماده براي برگ‌ها (شيره توليدي) به شکل محلول از طريق آنها براي تغذيه بقيه گياه به گردش در مي‌آيد.
مجراهاي چوبي به‌وسيله ياخته‌هاي مرده و ديواره‌هاي چوبي شده بوجود مي‌آيند. در هر دو حال پروتوپلاسم سلولي پديدار مي‌گردد و ديوارها به‌وسيله ته‌نشين شدن ماده ليگنين (که سختي چوب از آن است) افزايش مي‌يابند.
سطوح تار و آوندي در نخستين سال رشد خود را در فاصله‌اي معين در بافت ميان آوندهاي چوبي و آبکشي قرار مي‌دهند، اين لايه کامبيوم ناميده مي‌شود. کامبيوم به دو بخش دروني (آوند چوبي) و بيروني (آوند آبکشي) تقسيم مي‌شود. همچنانکه سلولهاي پير با رشد پيوسته تنه فرو مي‌ريزند، لايه‌هاي تازه آوند آبکشي کار خود را انجام مي‌دهند.
چوب بي گمان يکي از بهترين و سودمندترين مواد خام طبيعت است و بي آن بشر هرگز به سطح پيشرفت و رفاه کنوني نمي‌رسيد.
مقطع ساقهٔ يک گياه کتان:
۱. مغز ساقه (Pith)‏
۲. چوب زودرس (Protoxylem)‏
۳. بافت چوبي (Xylem)‏
۴. بافت آبکش (Phloem)‏
۵. بافت سخت (Sclerenchyma)‏
۶. پوسته (Cortex)‏
۷. روپوست (Epidermis)
چوب ابتدا، ماده‌اي حياتي براي ساخت ابزارهاي اوليه، خانه و قايق براي حرکت در رودها بود. سپس، براي ساخت اکثر اشيا و ابزارهاي سودمندي که انسان قرنها براي پيشرفت زندگي خود به آنها متکي بود، به کار رفت. بخشي از فناوري چوب بر اثر تلاش صنعتگران باقي مانده، ولي بيشتر آن ناچار از بين رفته و با مواد و روشهاي ديگر که نتيجه انقلاب صنعتي بشر است، جايگزين شده‌است.
چوب تنها منبع طبيعي تجديدپذير است. نفت و زغال و ديگر معادن سرانجام روزي تمام خواهد شد، ولي جنگلي که خوب نگهداري شود (حتي گاه بدون نگهداري) بطور نامحدود به توليد چوب ادامه خواهد داد. چوب جايگاه برجسته‌اي در اقتصاد جهاني دارد. توليد سالانه چوب در جهان ۲۵۰۰ ميليون متر مکعب است. خواص فيزيکي و شيميايي و نيز مکانيکي چوب آن را فعلاْ بي جانشين کرده‌است.
چوب يکي از قديمي‌ترين و ابتدايي‌ترين مصالح ساختماني موجود در طبيعت است که بشر در طول تاريخ از آن بهره برده‌است. چوب تنها مصالح ساختماني است که از منبع قابل تجديد بدست مي‌آيد و از مصالح خوبي براي مناطق زلزله خيز مي‌باشد.
داريوش در فرمان بنياد شهر شوش مي‌گويد: «تخته و چوب يکا از گاندرا و کرمانيا آورده شد)». واژه (يکا) در زبان فارسي همان درخت جگ است که چوبي قهوه‌اي رنگ و سخت دارد. از اين نقش برجسته قصر آپادانا در دوره هخامنشي آشکار مي‌شود که چوب را براي استفاده کاربردي و تزئيني در دوران مادها نيز به کار مي‌گرفتند. در قسمتي از اين نقش برجسته يک درباري ماد در حال حمل يک صندلي چوبي مشاهده مي‌شود که مربوط به سده پنجم پيش از ميلاد است.
از جمله مهم‌ترين کاربردهاي چوب، مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: استفاده از چوب در ساخت مصنوعات چوبي
استفاده از چوب براي اعضاي باربر
استفاده از چوب براي نماسازي و تزئين
استفاده از چوب براي کارهاي کمکي در ساخت و ساز، مانند قالب سازي، چوب بست و...
نکته قابل توجه اين است که در تعيين مشخصه‌هاي مکانيکي چوبها بايد مواردي همچون جهت الياف چوب، مقدار رطوبت، نوع چوب، محل رويش، پهني دايره سالانه، درجه حرارت، تعداد گره‌هاي روي چوب، شرايط نمونه گيري، شرايط لحظه‌اي آزمايش و دستورالعمل آزمايشي را در نظر گرفت.
مقدمه:
چوب يک ماده ناهمگون است بنابراين مقاومت چوب در هر نقطه از آن متفاوت بوده و به خواص آن نقطه بستگي دارد. مقاومت کششي چوب در جهت عمود بر الياف کمتر از آن در جهت الياف مي‌باشد. معمولاً چوب را به ندرت در جهت عمود بر الياف تحت بار کششي قرار مي‌دهند.
درباره مقاومت فشاري چوب، اين مقاومت در امتداد تارها افزايش مي‌يابد و هر چه چوب فشرده تر گردد، مقاومت آن افزايش مي‌يابد. بيشترين مقاومت چوب در حالت متراکم و زماني که حجمي حدود ۳ ۱ حجم اوليه را داراست، به وجود مي‌آيد. گاهي اوقات در حالت متراکم چوب، مي‌توانيم به ۱۰ برابر مقاومت فشاري در جهت عمود بر الياف برسيم. مقاومت چوب در جهت مايل بر الياف تقريباً برآيندي از مقاومت آن در دو جهت عمود بر هم است. جهت تأثير نيرو در مقايسه با جهت الياف سه حالت دارد:
*
نيرو در جهت الياف (در امتداد محور درخت)
*
نيرو در جهت عمود بر الياف
*
نيرو در جهتي که با جهت الياف، ايجاد زاويه کند.
*
وسايل مورد نياز جهت آزمايش:
*
کوليس
*
متر نواري
*
سه عدد چوب با ابعاد گوناگون
*
ترازو
*
گرمچال
*
دستگاه اندازه گيري مقاومت فشاري
*
دستگاه اندازه گيري مقاومت خمشي
شرح روش آزمايش:
در ابتدا ابعاد سه قطعه چوب (نمونه‌هاي آزمايش که بايد فاقد ترک باشند) را توسط متر و کوليس اندازه گيري مي‌کنيم. از متر براي اندازه گيري ابعادي که نمي‌توانيم با کوليس اندازه گيري کنيم، استفاده مي‌کنيم. نتايج اين مرحله از آزمايش به صورت زير مي‌باشد:
· نمونه ۱ (کوچک): :مقطع: mm ۵۴٫۱ ۵۷ mm * ارتفاع : ۱۵۳ mm
· نمونه ۲ (متوسط) :
مقطع : ۵۷ mm ۵۷ mm * ارتفاع : ۲۰۴ mm
· نمونه ۳ (بزرگ) :
مقطع : ۵۴٫۲ mm * ۵۶ mm ارتفاع : ۶۵۲ mm
در اين قسمت از چوب‌هاي نمونه ۱ و ۲ براي آزمايش مقاومت فشاري استفاده مي‌کنيم. (بايد دقت کنيم نمونه، بدون هر گونه ترک باشد.)
الف- آزمايش فشار در جهت موازي با الياف:
نمونه ۲ را در امتداد الياف تحت تست فشاري قرار مي‌دهيم. نکته‌اي که وجود دارد اين است که اگر نمونه چوب ما سالم باشد، بايد با زاويه ۴۵ درجه در آن گسستگي رخ بدهد و هيچ گونه جدا شدگي نبايد اتفاق بيافتد. نمونه مورد آزمايش ما، نيروي ۱۱۵٫۶ KN را تحمل کرد. نمونه مورد آزمايش پس از بارگزاري دچار جدا شدگي شده و در نتيجه نمونه ما ناسالم بوده و از اين آزمايش رد مي‌شود.
ب- آزمايش فشار در جهت عمود بر الياف:
چوب نمونه ۱ را در جهت عمود بر امتداد الياف در دستگاه سنجش مقاومت قرار مي‌دهيم. بايد دقت کنيم تا نمونه فاقد هر گونه ترک يا جدا شدگي باشد. به تدريج فشار را افزايش مي‌دهيم و سرعت افزايش فشار را در نظر مي‌گيريم. روند افزايش فشار تا فشار ۸۲ KN به طور تقريبي ثابت مي‌ماند ولي بعد از اين فشار، سرعت افزايش بار وارده بر چوي کم شده و عملاً چوب مورد آزمايش ما از نقطه تسليم خود عبور کرده‌است. چوب در اين حالت هم‌زمان با افزايش فشار، دچار لهيدگي مي‌شود و در حقيقت از ۸۲ KN به بعد در اثر ايجاد لهيدگي، شاهد بار کاذب در دستگاه هستيم.
در عمل در هنگام کاربرد چوب به عنوان مصالح ساختماني، بار وارده نبايد ار بار مجاز که خود درصدي از حد جاري شدن مي‌باشد بيشتر شود (نوعي ضريب اطمينان داريم). در اين آزمايش جداشدگي ايجاد شده در نمونه، در جهت گره‌هايي است که قبلاً در داخل چوب وجود داشته‌است.
يکي از معايب چوب، گره‌هاي موجود در آن است. زيرا باعث به هم خوردگي و حتي انحراف در شيب الياف مي‌شوند که نتيجه آن کاهش مقاومت چوب است. نحوه توزيع و ميزان و اندازه اين گره‌ها در هر دو جهت درازا و پهناي مقطع چوب اهميت دارد. ساير جدا شدگي‌ها در اثر محل و نحوه عمل آوري چوب، جنس چوب و اينکه از چه درختي است، مي‌باشند.
ج- آزمايش مقاومت خمشي چوب:
چوب سوم با ابعاد استاندارد را در داخل دستگاه مربوطه قرار مي‌دهيم. حال شروع به وارد کردن نيرو به چوب مي‌کنيم. حال اگر نمونه چوب ما سالم باشد بايد از وسط چوب يعني محل اثر سومين تکيه گاه دستگاه به صورت عمود بر جهت الياف شکسته شود و بايد بين الياف چوب فاصله‌اي نباشد.
با افزايش نيرو چوب مورد آزمايش تا ۱۰٫۵ KN را تحمل مي‌کند اما بعد از آن شروع به شکستگي مي‌کند. در اين حالت شکستگي چوب با جداشدگي الياف همراه است که اين وضعيت از ويژگي‌هاي خوب و مطلوب براي چوب نيست. اگر نمونه ما سالم بود مي‌بايست از وسط و به صورت عمودي و متقارن مي‌شکست و عدد بدست آمده براي آن حدود ۲۰ KN مي‌شد. در نتيجه نمونه ما از آزمايش مقاومت خمشي رد شد.
د- آزمايش تعيين درصد رطوبت چوب:
وقتي که چوب خشک باشد، از محيط اطراف رطوبت جذب مي‌کند و چنانچه تر باشد، در محيط خشک از خود رطوبت دفع مي‌کند. رطوبت چوب درختان زنده بين ۳۰ تا ۹۰ درصد متغير مي‌باشد. روش انجام آزمايش به اين صورت است که ابتدا چوب‌ها را وزن مي‌کنيم و مقادير بدست آمده را ثبت مي‌کنيم.
W۱ = ۲۲۵٫۲ gr
W۲ = ۱۷۲٫۷ gr
حال آنها را در داخل گرمچال در دماي ۸۰ درجه سانتي گراد قرار داده و بعد از ۲۴ و ۴۸ ساعت، مجدد آنها را وزن مي‌کنيم. لازم به ذکر است که درصد رطوبت استاندارد براي آزمايشهاي چوب ۱۲٪ مي‌باشد. وزن نمونه‌ها بعد از ۲۴ ساعت:
W۱ = ۲۱۲٫۳ gr
W۲ = ۱۶۱٫۲ gr
وزن نمونه‌ها بعد از ۴۸ ساعت:
W۱ = ۲۰۸٫۹ gr
W۲ = ۱۵۸٫۶ gr
حال درصد رطوبت را از رابطه مقابل بدست مي‌آوريم: u = ۱۰۰ * (M-m) m u : درصد رطوبت M : جرم چوب مرطوب m : جرم چوب خشک درصدهاي رطوبت بدست آمده به قرار زير است: براي ۲۴ ساعت : u۱ = ۶٫۰۷ ٪ u۲ = ۷٫۱۳ ٪ براي ۴۸ ساعت: u۱ = ۷٫۸۰ ٪ u۲ = ۸٫۸۹ ٪ در نتيجه نمونه‌هاي ما، چوب‌هايي خشک بودند.
خشک کردن چوب:
درخت ، به طور کلي از سه قسمت تشکيل مي شود: ريشه ، تنه و تاج ، ريشه در پائين ترين قسمت درخت است که در خاک قرار دارد و وظيفه آن گرفتن آب و مواد غذايي از زمين و رساندن آن ها، از طريق تنه و شاخه ها، به برگ هاست. قسمت بالاتر از ريشه تنه نام دارد. چوب مورد نياز در صنعت چوب از تنه تهيه مي شود.
ابزار آلات صنايع چوب :
مُغار از ابزار کنده کاري است؛ که براي شکاف دادن،‌کنده کاري ،‌کم کندن و ساختن اتصال هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند. مغار از يک قطعه فولادي با لبه ي تيز تشکيل شده که در دسته ي چوبي محکمي، قرار گرفته است. مغارها به دو دسته : ساده و منبت کاري تقسيم مي شوند. از مغارهاي منبت کاري براي کنده کاري شکل هاي مختلف استفاده مي شود.
چوب هاي سخت، هنگام برش داراي خاک اره هاي نرم هستند. ولي چوب هاي نرم در هنگام برش داراي خاک اره هاي زبر بوده و عمل برش سريع بر روي آن انجام مي شود . هنگام رنده کاري چوب هاي سخت، براده هاي حاصله از رنده، قطر و طول کم و برعکس در چوب هاي نرم، براده ها – قطر زياد (کلفت) و طول بيشتري دارند.
به دليل متخلخل (سوراخ) بودن آن و وزن مخصوص چوب که از وزن مخصوص آب کمتر است.
کاربردهاي چوب:
اگر بخواهيم کاربردهاي چوب را خلاصه کنيم ، در سطح جهاني ، چوب يک ماده خام فراوان و تجديد شونده است که براي توليد انرژي و مواد شيميايي بکار مي‌رود . چوب همواره نقش مهمي را در توليد انواع وسايل به عهده داشته است که به مرور زمان ، اکثر آنها با مواد پتروشيميايي جايگزين شده است . با وجود اهميتي که مواد پتروشيميايي دارند ، نبايد فراموش کرد که منابع نفتي و فسيلي پايان پذيرند و قيمت آنها رو به افزايش است .
به علاوه ، نگراني‌هاي زيست محيطي سبب شده است که به چوب و تبديل شيميايي آن به انواع سوخت و مواد شيميايي ، توجه بيشتري بشود . در صنايع و موارد گسترده و گوناگوني کاربرد دارد، مانند: کشتي سازي ، هواپيما سازي ، صنعت حمل و نقل و بسته بندي ، کاغذ سازي ، ابريشم و چرم مصنوعي ، پارچه بافي ، فيلم سازي ، ساخت ابزار موسيقي و... .
چوب به عنوان يکي از مصالح ساختماني در کليه امور قابل استفاده مباشد و به علت برخورداري از تاب مناسب فشاري و کششي ، از آن علاوه بر مصارف روزمره ، براي ساختن پل‌ها و اعضاي طاق‌هاي پوسته اي نيز استفاده مي‌شود . چوب در تزئينات داخلي و خارجي ، به عنوان يکي از بهترين و زيباترين مصالح طبيعي به طراحان کمک شاياني مي‌کند .
معرق کاري:
معرق چوب تلفيق و ترکيبي است از انواع چوبهاي خودرنگ، مواد و مصالحي مانند استخوان ، صدف ، روي ، مس ، عاج ، خاتم و غيره که در روي سطح چوبي ، نقشي را به وجود مي آورد . مواد و مصالحي که در ساخت معرق چوب به کار مي رود ، به دو گروه چوبي و غير چوبي تقسيم مي شوند :
1. مواد و مصالح چوبي : در معرق چوب از انواع چوب خودرنگ مانند گردو ، چنار ، عناب ، نارنج ، سنجد ، زبان گنجشک ، راش ، گلابي ، فوفل و بسياري از چوبهاي ديگر ، بنا به طرح مورد نظر و سليقه معرق کار انتخاب و استفاده مي شود .
2. مواد و مصالح غير چوبي : هنرمند معرق کار ، بنا به ذوق و سليقه خود و طرح کار مي تواند از مصالح ديگري مانند عاج ، استخوان ، صدف ، فيبرهاي مصنوعي ، خاتم ، مس و برنج استفاده کند .
ابزار و وسايل مورد نياز در ساخت معرق چوب
1. ميز کار : که بايد متناسب با قد معرق کار باشد .
2. تخته پيشکار : تخته اي کوچک و معمولاً نئوپان يا هفت لايي است که در جلوي آن شکافي به شکل هفت وجود دارد .
3. کمان اره : که اره مويي بر روي آن بسته مي شود .
4. اره مويي : تيغه اي برنده و بسيار ظريف است که اندازه هاي مختلفي دارد .
5. در معرق کاري ابزار و وسايل ديگري مانند چوبساي ، چکش، ميخ سايه، ميخ کش، تيزک و رنده به کار مي رود .
روش توليد معرق چوب:
1. رنگ بندي : طرح مورد نظر را با توجه به رنگ ، بافت و جنس مصالح مورد استفاده در معرق ، رنگ بندي مي کنند .
2. علامت گذاري و خُرد کردن طرح : با توجه به رنگ بندي ، طرح مورد نظر را علامت گذاري و شماره گذاري نموده ، خرد کرده ، بر اساس نوع مصالح ، دسته بندي مي کنند .
3 . برش کاري : هر قطعه طرح را با اره مويي به دقت مي برند .
4. جفت و جور کردن : همه قطعه هاي طرح را مطابق علامت گذاري ، کنار هم چيده، به يکديگر مي چسبانند ، سپس در محل مربوطه روي زير کار پرس مي کنند .
5. پر کردن زمينه با چوب : معرقي که زمينه آن با چوب پر مي شود ، معرق «زمينه چوب» نام دارد .
منبت کاري:
واژه منبّت از نبات به معني گياه، گرفته شده است و در اصطلاح به نقش برجسته و کنده کاري روي چوب گفته مي شود .
وسايل مورد استفاده در منبت کاري
1. مغار
2. چکش چوبي (تخماق)
3. ديگر وسايل و ابزار
مغار: تيغه اي است فولادي با دسته چوبي يا پلاستيک فشرده که در مقابل ضربه، مقاوم است. مغارها به چهار گروه تقسيم مي شوند :
مغارهاي تخت :که تيغه اي تخت با لبه برش صاف دارد و براي دوربري خطوط و کنده کاري زمينه منبّت استفاده مي شوند . مغارهاي نيم واز : که داراي تيغه اي ناوداني شکل با لبه برش هلالي است و براي دوربري قسمتهاي منحني شکل و ساخت و ساز استفاده مي شود . مغارهاي لگويي : با تيغه اي ناوداني شکل و لبه برش نيم دايره است و از آن براي دوربري قسمتهاي دايره اي شکل و ساخت و ساز نقوش استفاده مي شود . مغار شفره : با تيغه اي ناوداني با لبه برش به شکل هفت است و از آن براي شيار زدن و دوربري اوليه نقوش استفاده مي شود . چکش چوبي وسيله اي است که از يک دسته و يک سر چوبي درست شده و منبت کاران براي ضربه زدن به سردسته مغار از آن استفاده مي کنند .
مراحل توليد منبت
1. انتخاب و آماده نمودن طرح و قطعه چوب مناسب براي منبت کاري
2. انتقال طرح روي چوب : که از طريق چسباندن طرح روي چوب، طراحي مستقيم، کپي کردن طرح، گرده کردن طرح روي چوب مورد نظر انجام مي گيرد .
3. دوربري : براي شکل گيري نقش منبت ، ابتدا دوربري و سپس زمينه ي اطراف نقوش را کنده کاري مي کنند .
4. کنده کاري : با استفاده از مغاز تخت ، ابتدا چوب اضافي کناره هاي زمينه کار و در نهايت چوب اضافي بخشهاي مياني زمينه را برمي دارند .
5 . ساخت و ساز و روسازي : پس از تراشيدن زمينه کار ، با مغار مناسب، ساخت و ساز را شروع مي کنند .
- تاريخچه استفاده از چوب
چوب ماده اي است کا به مرور زمان و با تاثير عوامل جوي از بين مي رود زيرا چوب ماده اي است، آسيب پذير که شرايط مختلف جَوّي، محيطي و گذشت زمان بر روي آن تأثير مستقيم و غيرمستقيم داشته، آن را فرسوده و به تدريج نابوده مي کند. بنابراين تاريخ و زمان مشخصي در مورد استفاده انسان از اين ماده در دست نيست . اما در سخنان و نقشواره هاي ايرانيان باستان شواهدي وجود دارد که از چوب در ساخت وسايل استفاده کرده اند . همانطور که گفته شد داريوش در فرمان بنياد شهر شوش مي گويد: «تخته و چوب يکا از گاندرا و کرمانيا آورده شد». واژه (يکا) در زبان فارسي همان درخت جگ است که چوبي قهوه اي رنگ و سخت دارد. از اين نقش برجسته قصر آپادانا در دوره هخامنشي آشکار مي شود که چوب را براي استفاده کاربردي و تزئيني در دوران مادها نيز به کار مي گرفتند. در قسمتي از اين نقش برجسته يک درباري ماد در حال حمل يک صندلي چوبي مشاهده مي شود که مربوط به سده پنجم پيش از ميلاد است . در زمان ساسانيان نيز استفاده از چوب در ساختمان رواج بسيار داشته است. به ويژه استفاده از کلافهاي چوبي در ميان ديوارها به منظور استحکام بخشيدن رايج بوده است . بنابراين مي توان از چوب به عنوان ماده اوليه ساخت و ساز خانه و وسايل ديگر نام برد همچنين امروزه در بسياري از کشورهاي پيشرفته خانه هاي خود را با چوب مي سازند و اين نشانه آن است که چوب نسبت به آجر و بتون و سيمان و ... داراي برتري هاي زيادي مي باشد .
- وسايل کارگاه چوب 1
براي کار در کارگاه چوب و براي تبديل مواد اوليه (مانند: گرده بينه درخت ، نوپان ، فيبر ، تخته چند لايي و غيره ) به کالاي مورد نياز مصرف کننده (مانند: مبل ، ميز ، در ، پنجره و غيره ) به وسايلي در کارگاه نياز مي باشد .
ميز کار : براي اينکه بتوان در کارگاه بطور ايستاده با تسلط کامل و خستگي کمتر روي قطعات کوچک کارهايي مثل خط کشي و برشهاي نياز به حالت ايستاده از ميز کار استفاده مي کنند . ميز کار بايد سنگين باشد تا هيچ لرزشي هنگام کار با آن نداشته باشد .
عمومي ترين وسايل اندازه گيري و اندازه گذاري: ((1- خط کش فلزي ، براي اندازه گيري هاي ضخامت و طول کوتاه 2- گونياي ساده ، براي اندازه گيري زاويه هاي مختلف 3- پرگار ، براي اندازه گيري قطرهاي داخلي و خارجي 4- ميکرومتر ، براي اندازه گيري وسايل مکانيکي يا قطعات مکانيکي مثل ورق و صفحات نازک با دقت 1 100 ميليمتر 5- کوليس ، براي اندازه گيري قطر داخلي و خارجي و عمق 6-متر نواري ، عمده ترين وسيله دراندازه گيري طول چوب که در هر يک متر اندازه گيري يک ميليمتر خطا دارد 7-خط کش تاشو ، براي اندازه گيري هاي طول به کار مي رود 8- چرخ اندازه گيري ، براي اندازه گيري پستي و بلندي ها و سطوح قوس دار به کار مي رود 9- خط کش تيره دار ، براي يک ضخامت کردن و ضخامت کردن رو و نر و خط کشي اتصاهاي « فوق زبانه ، کم زبانه ، نيمانيم» 10- گونياي تا شو ، براي اندازه گيري زاويه هاي 45 و 90 درجه)) . واحد ستاره براي درست بودن سطح و لبه کار که حالت کج و پيچيده نداشته باشند استفاده مي شود .
اره : اره وسيله اي براي برش مي باشد . اره ها بر حسب نوع کار با آنها به دو نوع دستي و ماشيني تقسيم شده است .
اره دستي : از دندانه ( براي برش ) ، دسته ( براي هدايت ) ، تيغه ( براي استحکام ) تشکيل شده است که به چند گونه از آن اشاره مي کنيم ؛ 1- اره برش طولي 2- اره برش عرضي 3- اره پشت دار 4- اره نوک گرد بر 5- اره ظريف بر 6- اره گرات 7- اره روکش بر 8- اره کماني و غيره .
اره ماشيني : به صورت يک دستگاه کامل با تمام وسيله هاي مورد نياز که قدرت برش آن توسط موتور سيم پيچي يا باد فشرده تامين مي شود . که به صورت برقي و پنماتيکي وجود دارد . چند گونه از اره هاي ماشيني : 1- اره فلکه ( نواري ) 2- اره چند کاره 3- اره عمود بر 4- اره درز کن 5- اره گرد( دايره اي) 6- اره موتوري و غيره .
رنده : وسيله براي رنديدن و تسطيح سطوح چوب و يک ضخامت کردن چوب مي باشد که بر حسب نوع کار با آنها به صورت دستي و ماشيني وجود دارد .
رنده دستي : رنده دستي از چهار قسمت (1 - بدنه 2- تيغه 3- کوله رنده 4- گوه ) تشکيل شده است و چند نوع از آنها عبارتند از : رنده آهني ، رنده دو تيغ ، رنده قاچي ، رنده خشي ، رنده بال کبوتري ، رنده بغل و غيره .
رنده ماشيني : چنانچه عمل تسطيح کردن سطوح الوارها و چوبهايي که با رنده دستي امکان رنديدن ندارند وجود داشته باشد از رنده ماشيني استفاده مي کنيم . چند نوع از آنها عبارتند از : رنده دستگاهاي چند کاره ، گندگي ( کپي بردار ) ، رنده بلند دستگاه و غيره .
چکش: از چکش براي اعمال ضربه به وسايلي مانند (ميخ ، مقار ، رنده ، قطعات فلزي و... ) استفاده مي شود . انواع چکش ها : چکش چوبي ، چکش پلاستيکي ، چکش فلزي ، چکش لاستيکي و ... .

چوب سخت عموماً چوبهاي سخت به خوبي و به آرامي ميسوزند و ذغالهاي بادوامي را به جا ميگذارند. درختهاي آنها پهن برگ هستند. برگ اکثر آنها در پاييز مي ريزد. ...

مقدمه بافت چوبي از پروکامبيوم بوجود مي‌آيد و پروکامبيوم از مريستم انتهايي ناشي مي‌شود بافت چوبي واجد ديواره نخستين را که از پروکامبيوم گياه ايجاد مي‌ش ...

مارچوبه (asparagus) گياهي است مغذي که از ۲۰۰۰ سال پيش براي تزئين و دارو استفاده مي شده است. منشا آن منطقه ي مديترانه ي شرقي است و از آن جا به تمام نقا ...

درختان ، متعلق به تيره گياهان بذرده هستند که به دو دسته بازدانگان و نهاندانگان تقسيم مي‌شوند. سوزني‌برگان (نرم چوب‌ها) به دسته اول و پهن برگان (سخت چو ...

. آبنوس : اين چوب بدون نقش است . رويشگاه اين چوب سواحل گينه در افريقا از گاتا تا گابون است . چوب درون اين چوب سياه يک دست است . ۲. فوفل : اين چوب به ر ...

● مقدمه طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلکان روشها و سيستمهايي را بايد ط ...

نياز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن وضرورت استفاده از روش ها و مصالح جديد به منظور افزايش سرعت ساخت سبک سازي افزايش عمر مفيد ونيز مقاوم نم ...

پي و پي سازي فصل اول: تقسيم بندي زمينها از نظر مقاومت در مقابل بارساختمان بطور کلي زمينها به چند دسته تقسيم مي شوند : * زمينهاي خاکريزي شده ( زمينهاي ...

دانلود نسخه PDF - چوب