up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله چمن PDF
QR code - چمن

چمن

چمن چيست ؟

چمن :
چمن بيشترين نقش را در تصفيه هوا وكاهش آلودگي هوا را در محيط هاي شهري بر عهده دارد. چمن را هر 15روز يكبار كوتاه كرده . گرد وخاك و ذرات معلق بر روي سطح برگ چمن ها نشسته و با چمن زني از محيط خارج مي شود.
چمن را به عنوان بوم نقاشي در كاشت فضاي سبز استفاده مي كنند يعني به عنوان زمينه ي فضاي سبز استفاده مي شود . براي طراحي فضاي سبز ابتدا محل گل و درختان را مشخص مي كنند سپس چمن كاري را در مناطق خالي انجام مي دهننند .
بايد در كاشت چمن به چند نكته توجه داشت:
1- موقعيت جغرافيايي : سطح شيب دار زير درختان ، مناطق آفتاب گير و ...
2- آب و هوا : نوع آب وهوا براي پيدا نوع بذر مناسب مورد نياز مي باشد
3- دما
4- رطوبت
5- خاك
انواع چمن :
چمن ها با رنگ هاي مختلف در محيط هاي مختلف كاشته مي شود مثل چمن هايي با رنگ هاي نقره اي ، آبي و ...
در هر اقليم چمن مناسب با آن اقليم بايد كاشته شود . براي كاشت چمن نوع بهره برداري چمن بايد مشخص شود مثل باغ ، ويلا ، زمين فوتبال ، پارك چمن را يكبار در محيط كاشته مي شود و با مراقبت مناسب و خوب تا هفت سال در محيط باقي مي ماند .
چمن در پارك : چمن كاري در پارك براي بهره برداري تفريحي مي باشد در اين نوع چمن كاري بعد از مشخص شدن مكان مناسب براي درختان و درختچه ها و كاشت گل ها چمن مناسب را پيدا كرده و چمن كاري را درآن محل انجام مي دهنند .
زير ساخت هاي‍ي كه براي كاشت چمن استفاده مي شود متفاوت مي باشد مانند زه كشي مناسب خاك و ...
خاك رس بعد از آبياري سفت شده وآب را در داخل خود نگه مي دارد خاك مناسب براي كاشت چمن بايد داراي خاك رس به همراه ماسه و كود مناسب باشد . براي چمن كاري خاك رس 70 درصد ، ماسه 15 درصد و كود 15 درصد باشد .
كود مناسب براي چمن كاري بايد خالي از تخم علف هرز يا مواد مانند آهك ، مواد اضافي واري شده به آن مانند خورده شيشه ، كاغذ و مواد آلوده به بيماري ها مانند قارچ باشد .
كود مناسب براي چمن كاري كود حيواني ، از حيواناتي مانند اسب ، وگوسفند مي باشد كه بعد از كاشت بذر چمن به اندازه 2-3 برابر قطر بذر كود بر روي آن الك مي كنند .
زمان مناسب براي دادن كود به چمن در فصول رشد چمن مانند بهار و پاييز مي باشد در فصل تابستان اگر به چمن كود داده شود چون در اين فصل نياز گياه به آب زياد است در نتيجه كود در آب به ميزان زياد حل شده وباعث مي شود ريشه چمن بسوزد .
خاك زير چمن را غلتك كاري مي كنند تا زمين را صاف كرده و براي كاشت چمن مناسب كنند اين كار براي سطوح شيب دار نيز بايد انجام شود.
ميزان بذر مورد نياز در متر مربع متفاوت مي باشد . در هر متر مربع 50 ال‍ي 70 گرم بذر استفاده مي شود اگر اين ميزان بذر بيشتر از حد مجاز باشد رنگ بذر ها زرد مي شود اگر ميزان بذر كمتر از مجاز باشد
در ميان چمن لكه لكه هاي خالي قرار مي گيرد .
فصول كاشت چمن در تهران در فصل بهار از اوايل فروردين تا اواسط خرداد ماه و در فصل پاييز از اوايل مهر تا اواسط آبان ماه براي كاشت چمن مناسب مي باشد . ( بذر چمن هاي كاشته شده بعد از 5 – 10 روز جوانه مي زند )
بعد از كاشت بذر بايد به چمن ها آب داده شود . آب پاشي بر روي بذر چمن ها با استفاده از آب پاش هاي‍ي كه آب را به صورت ريز و پودر در بياورند آب را بر روي بذر ها مي پاشند .
پس از سبز شدن بحث نگه داري از چمن مطرح است اولين بحث آبياري چمن است درتهران آب مورد نياز براي چمن 9 ليتر بر متر مربع است اگر مقدار آب بيشتري به چمن داده شود يعني بيشتر از 9ليتر بر متر مربع باعث پوسيدگي ريشه وبروز بيماري هاي قارچي چمن مي شود اگر مقدار آب كمتري به چمن بدهند يعني كمتر از 9 ليتر بر متر مربع باعث پ‍‍‍ژموردگي و خشك شدن چمن و همچنين ترك خوردن خاك چمن مي شود .
منابع آب مورد نياز چمن از چاه ها ، رودخانه هاي محلي ، جمع آوري آب هاي سطحي و فاضلاب ها تهيه مي شود .
براي جمع كردن آب ها چاه هاي عميق زده شده تا آب را از عمق به سطح منطقل كنند و وارد شبكه آب رساني تحت فشار قرار گيرد

از آن جايي که مسائل مربوط به چمن مثل چمن زني، آبياري و مبارزه با علف هاي سبز در پارک ها داراي اهميت زيادي مي باشند، در ادامه به توضيحاتي راجع به آن مي ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

چمن در لغت به معني سبزه زار، مرغ زار و زمين سبز و خرم مي باشد. چمن بيشترين نقش را در تصفيه و کاهش آلودگي هوا در محيط هاي شهري برعهده دارد. يکي از عوام ...

● تعريف چمن: بيشتر چمن ها در تيره Poaceae .مشخصه تيره پوآسه: تک لپه اي-برگها حالت باريک هستند(Grass)-بعضي از چمن ها نوع ديگرند.مثلا: چمن هلندي Dichodr ...

چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمنخوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي باشد، در حاليکه با کمترين توجه و ...

در طراحي فضاي سبز بهتر است به نکات زير توجه شود: ۱- اولين مورد هزينه اي است که شما مي خواهيد براي آن در نظر بگيريد و بقيه مسايل خواه ناخواه تحت تاثير ...

● واژگان ▪ سيستم: مجموعه اي ست که در آن تمام اجزاي تشکيل دهنده ي آن با هم در ارتباط هستند و به صورت يکپارچه عمل مي کنند و اجزاء به صورت مجزا ومنفک از ...

بطور کلي با افزايش بي رويه جمعيت بشر، نياز به غذا مشکل اساسي او بشمار مي رود. بشر براي رفع اين نياز در طي قرن بيستم دست به اعمالي زد که باعث بوجود آمد ...

دانلود نسخه PDF - چمن