up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله چمن PDF
QR code - چمن

چمن

پر کردن فضاي خالي با چمن

چمن در لغت به معني سبزه زار، مرغ زار و زمين سبز و خرم مي باشد. چمن بيشترين نقش را در تصفيه و کاهش آلودگي هوا در محيط هاي شهري برعهده دارد.
يکي از عوامل مهم در کاشت و داشت موفق چمن استفاده از مقدار مناسب بذر در واحد سطح مي باشد که رعايت نکردن اين مهم علاوه بر تحميل هزينه هاي گزاف (مخصوصا در سطح وسيع) مشکلات و مسايل جانبي ازجمله رقابت علف هاي هرز با گياه اصلي، تراکم بيش از حد گياه در واحد سطح و رقابت آنها با يکديگر و حمله آفات و امراض به گياه را به دنبال خواهد داشت. کيفيت بذر در ميزان بذر مورد کاشت موثر مي باشد. واضح است که بذور با درصد خلوص و قوه جوانه زني کمتر، گياهان کمتري در واحد سطح توليد خواهند کرد و در نتيجه مقدار بذر مورد نياز در واحد سطح بيشتر خواهد شد. همچنين به علت اين که گونه هاي مختلف در اندازه و وزن بذر تفاوت دارند در نتيجه مقدار بذر مورد کاشت آنها هم متفاوت است.
چمن بيشتر در طراحي پارک هاي عمومي، باغات گياه شناسي، استاديوم هاي ورزشي و زمين هاي بازي مورد استفاده قرار مي گيرد. البته چمن جهت پر نمودن جاهاي خالي، باغچه هاي بزرگ منازل هم در نظر گرفته مي شود. چمن ها را به دو دسته چمن هاي گرمسيري و سردسيري طبقه بندي مي کنند. چمن هاي سردسيري که به چمن هاي فصل خنک هم مشهورند ويژه مناطق سردسيري و يخبندان مي باشد. چمن هاي گرمسيري بهترين رشد و نمو خود را در هواي گرم (بالاي ۳۰ درجه سانتي گراد) دارند. چمن هاي سردسيري در دو زمان کاشته مي شوند: اوايل بهار و اوايل پاييز. در مورد چمن هاي گرمسيري به جز زمان هاي بسيار گرم يا بسيار سرد در هر موقعي از سال مي توان اقدام به کشت نمود.
● آماده کردن زمين چمن
اگر زمين چمن پستي و بلندي داشته باشد، احتياج به تسطيح دارد. زيرا در صورت عدم تسطيح در قسمت هاي گود، آب جمع شده که موجب خفگي چمن و در قسمت هاي بلند نيز به علت نرسيدن آب، چمن کاملا خشک مي شود. پس از تسطيح اضافه کردن کود هاي حيواني بسيار مناسب است.
زمان کوددهي در مناطق سردسير در اواسط پاييز و در مناطق گرمسيري در هر موقعي از سال به جز ماه هاي بسيار گرم صورت مي پذيرد.
● نحوه کاشت بذر چمن
هنگام کاشت بذر بايد توجه کرد که توزيع آن به صورت يکنواخت باشد تا چمن يکدست سبز شود. کاشت بذر به دو صورت دستي و به وسيله دستگاه بذرپاش صورت مي پذيرد.
در کاشت با دست، ابتدا زمين بايد به چند قطعه مساوي تقسيم شود و بذر را نيز متناسب با قطعات تقسيم و هر قطعه بذرپاشي مي شود. عمق کاشت بذر نيم تا يک سانتي متر است و بذر را به دو قسمت تقسيم کرده، نيمي از آن را در يک جهت و نيم ديگر را عمود بر جهت اول کشت مي کنند. بعد از کاشت، با شن کش بذر را زير خاک قرار مي دهيم و پس از اين کار روي بذر را با کود دامي پوسيده مي پوشانيم.
● مراقبت هاي زراعي چمن
▪ آبياري: بعد از بذرپاشي آبياري باراني صورت مي گيرد. و در آبياري بايد تا عمق ۱۵-۱۰ سانتي متر کاملا خيس شود.
▪ کوتاه کردن چمن: چمن زني بايد از ارتفاع ۵-۳ سانتي متر صورت گيرد. اگر کوتاه کردن بيش از روي سطح خاک باشد باعث غلبه علف هاي هرز مي شود. چمن را هر ۱۵روز يک بار بايد کوتاه کرد تا گرد و خاک و ذرات معلق که بر روي سطح برگ چمن ها نشسته با چمن زني از محيط خارج شود.
● مبارزه با علف هاي هرز و بيماري ها
▪ غلطک زدن چمن : اصولا غلطک زني بعد از فصل زمستان صورت مي گيرد. زيرا يخبندان در مناطق سردسير باعث بالا آمدن چمن از خاک شده و ريشه هاي آن از خاک جدا مي گردند. غلطک زدن باعث ايجاد تماس مجدد و تثبيت چمن مي گردد.
▪ زردي چمن: زردي چمن ممکن است در اثر کمبود ازت باشد.
از نکاتي که بايد مورد توجه قرار گيرد عدم استفاده از يک نوع چمن در بذرپاشي است. زيرا کاربرد يک نوع چمن احتمال ابتلاي به بيماري و آفت را افزايش داده و در حالت شديد منجر به خشکيدگي خواهد شد. لذا، با ترکيب ارقام يا گونه ها به ميزان مقاومت بيشتري در برابر آفات و بيماري ها دست يافته و تواما سازگاري بيشتري با تغييرات محيطي کسب خواهد شد.
● چرا چمن
کارشناسان فضاي سبز شهرداري تهران معتقدند که کاشت چمن به چند جهت جايگزين گياهان پوششي ازجمله فرانکيا، انواع شبدر، سدوم پاکوتاه و... قرار گرفته است، يکي از اين عوامل درخواست مردم است. مردم تمايل زيادي به کاشت چمن در فضاهاي خالي دارند. زيرا چمن پاخور خوبي دارد و مردم قادرند روي آن بنشينند. دوم آن که چمن زود جواب مي دهد و مدت زمان کاشت تا به بار نشستن چمن بسيار سريعتر از گياهان پوششي ديگر است. سوم اين که علف هرز چمن به نسبت کمتر و قابل کنترل تر مي باشد، چهارم در هنگام آبياري، گياهان پوششي که در بالا ذکر شد جابه جا شده و بعد از رشد بذرها، ما شاهد فضاهايي هستيم که خالي از گياهان پوششي هستند اما بذر چمن در هنگام کشت و آبياري جابه جايي کمتري دارند.

از آن جايي که مسائل مربوط به چمن مثل چمن زني، آبياري و مبارزه با علف هاي سبز در پارک ها داراي اهميت زيادي مي باشند، در ادامه به توضيحاتي راجع به آن مي ...

چمن : چمن بيشترين نقش را در تصفيه هوا وكاهش آلودگي هوا را در محيط هاي شهري بر عهده دارد. چمن را هر 15روز يكبار كوتاه كرده . گرد وخاك و ذرات معلق بر رو ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

● تعريف چمن: بيشتر چمن ها در تيره Poaceae .مشخصه تيره پوآسه: تک لپه اي-برگها حالت باريک هستند(Grass)-بعضي از چمن ها نوع ديگرند.مثلا: چمن هلندي Dichodr ...

چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمنخوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي باشد، در حاليکه با کمترين توجه و ...

درختاني که به صورت رديفي در امتداد خيابان ها و بلوارها کاشته مي شوند بايد خصوصيات لازم را براي بقا در محيط زيست شهري، خصوصاً در فضاي خيابانها که غالبا ...

زعفران از گياهان بومي ايران است که سرزمين اصلي آن از زمان حکومت مادها در دامنه کوههاي الوند در همدان و حوالي آن بوده است. گفته مي شود ايرانيان نخستين ...

گياهان نمونه هاي زيبا و بي نظيري از خلقت خداوندي به حساب مي آيند، اشکال و رنگشان ما را به سوي خود جذب مي کند. اما در پس اين چهره زيبا، رازها نهفته است ...

دانلود نسخه PDF - چمن