up
Search      menu
ورزشی :: مقاله چاکراي تاج PDF
QR code - چاکراي تاج

چاکراي تاج

هفت چاکراي اصلي بدن انسان

واژة چاکرا در اصل کاکرا بوده که در فرهنگ هند باستان به معني چرخ يا خورشيد مي‏باشد و به 600 تا 2000 سال پيش از ميلاد مسيح بر مي‏گردد. اشاره به چاکرا در نوشته‏هاي هند باستان به سال 200 پيش از ميلاد باز مي‏گردد که به عنوان مراکز احساس يا هوشياري جسمي از آنها ياد شده است. هفت چاکراي اصلي که در امتداد ستون فقرات قرار دارند، به عنوان مراکز انرژي در بدن هر انسان شناخته شده و مستقيماً به احساسات و عواطف و خصوصيات رفتاري ما مربوط مي‏شوند.
چاکراها چرخ‏هاي گردنده و گرداب‏هاي قيفي شکلي هستند که از بدن جسماني ما به سمت هالة (Aura) ما به بيرون باز مي‏شوند. اين قيف‏ها که دائماً در حال چرخش هستند، پردازشگرهاي انرژي بدن ما مي‏باشند و انرژي را از خارج به داخل بدن مي‏کشند. هفت چاکراي اصلي همچنين به طور عادي به اعضاء و کارکردهاي جسمي مرتبط بوده و با رنگهاي مختلف و از 1 تا 7 نشان داده مي‏شوند. همان طوري که بلوکه‏هاي انرژي در هاله ايجاد مي‏شوند، مي‏توانند در چاکراها هم ايجاد شوند. اين بلوکه‏ها موجب کندي يا تندي سرعت چرخش چاکراها مي‏شوند که روي موجودي انرژي بدن تاثير گذاشته و متعاقباً به غدد و ‏اندام مربوطه آسيب خواهند زد.
اين امر مي‏تواند بر سلامت عاطفي و رواني ما نيز تاثير منفي داشته باشد. بدن، روان و وجود روحي شخص، زماني متعادل و سالم‏اند که همة چاکراها پاک باشند. وقتي انرژي ريکي به چاکراها داده مي‏شود بلوکه‏ها پاک مي‏شوند به طوري که چاکراها با سرعت ايده آل خود مي‏چرخند و انرژي بهينه را به اعضاء مي‏رسانند تا سلامت جسمي، رواني و عاطفي شخص تضمين شود.
چاکراهاي پائيني بيشتر غرايز ما را که مربوط به بقاء و جسم ما هستند تحت کنترل دارند. چاکراهاي بالايي، خصوصيات رواني و احساسات مربوط به افکار و آگاهي ما را در سيطرة خود دارند. چاکراي مرکزي (قلب) اين دو را به هم متصل مي‏کند و بنابراين به شدت به احساسات جسماني و رواني ما پيوند خورده است. هفت چاکرا (مطابق سيستم شماره گذاري چاکراها) عبارتند از :
1.
چاکراي ريشه
در پائين ستون فقرات واقع شده و رنگ مربوط به آن قرمز است. با سيستم دفع فضولات و نيز توزيع خون در بدن سروکار دارد. کنترل زيادي هم بر روي درجة حرارت بدن دارد. وقتي در تعادل است ميل به زندگي کردنِ مشتاقانه را به ما هديه مي‏دهد؛ وقتي از تعادل خارج باشد، احساس فقدان اشتياق و بي طاقتي مي‏کنيم و زندگي برايمان مثل يک بارِ سنگين به نظر مي‏رسد. فعاليت بيش از حد اين چاکرا مي‏تواند موجب پرخاشگري، خشونت يا حس تسلط بر ديگران شود.
2.
چاکراي جنسي
در زير ناف واقع شده و رنگ مربوط به آن نارنجي است. اين چاکرا با سيستم تناسلي و اعضاء آن سروکار دارد. وقتي در تعادل است، يين و يانگ يا جنبه‏هاي مذکر و مونث شخصيت ما متعادل هستند. اين چاکرا ارتباط ما با مردم و برداشت ما از خودمان را تحت کنترل دارد. تجلي خلاقيت ما نيز يکي از وظايف اصلي اين چاکرا است. اگر متعادل نباشد موجب روابط ناتمام، ترديد، عدم اعتماد به نفس و روان پريشي مي‏شود.
3.
چاکراي شبکه خورشيدي
اين چاکرا در قسمت فوقاني شکم، بين ناف و انتهاي جناغ سينه واقع شده است و رنگ آن زرد است. سيستم گوارش و لوزالمعده را متعادل کرده و به هضم غذا کمک مي‏کند. اين چاکرا مرکز مود (حال، خُلق) ما است و کمک مي‏کند تا هويت خودمان را شکل دهيم. وقتي چاکرا باز است، ما شاد و خوشحال هستيم اما اگر بسته باشد افسرده و غمگين مي‏شويم و ممکن است بين مودهاي مختلف نوسان داشته باشيم.
4.
چاکراي قلب
محل آن در مرکز قفسة سينه و مرکز سيستم چاکراها قرار دارد. بنابراين خيلي به آن اهميت داده مي‏شود و به نحوي ساير چاکراها را تحت کنترل دارد. رنگ آن سبز است. بر غدة تيموس، قلب و بخش تحتاني ريه‏ها نظارت دارد. سيستم گردش خون و ايمني ما را منظم مي‏کند. از نظر احساسي وقتي اين چاکرا باز است، گرما، صميميت و عشق بلاشرط را توليد مي‏کند. وقتي بسته است ناتواني در دادن و گرفتن عشق را موجب مي‏شود.
5.
چاکراي گلو
مستقيماً روي گلو واقع شده است و رنگ آن آبي روشن است. غدة تيروئيد، گردن، گلو، گوشها و بخش فوقاني سيستم تنفسي را تحت نظارت دارد. ارتباطات عمومي و ابراز خلاقيت ما را تحت کنترل دارد. يک چاکراي گلوي باز، به ما کمک مي‏کند تا به نحو موثري با افکار دروني و احساساتمان بدون هيچ ترسي ارتباط برقرار کنيم، به همان شکل که در ارتباط بيروني خود خلاق هستيم. ناتواني در ابراز وجود و ترس يا وابستگي به نظرات ديگران از عوارض يک چاکراي گلوي بسته به شمار مي‏آيد.
6.
چاکراي پيشاني
اين چاکرا در مرکز پيشاني واقع شده و به عنوان چشم سوم از آن ياد مي‏شود. روي چشم چپ، بيني، گوشها، سينوسها، مخچه و سيستم عصبي مرکزي نظارت دارد. به نظر مي‏رسد که مرکز بصيرت و شهود ما نيز هست. يک چاکراي چشم سوم باز، ذهن را آرام کرده و شخص را بيشتر تحليلي نموده، وي داراي حافظة خوبي خواهد شد. اگر اين چاکرا متعادل نباشد، باعث وابستگي زياد به عقلانيات و خرد و فقدان معنويت خواهد شد يا مي‏تواند موجب سطح هوشي پائين يا يک ذهنِ گيج شود.
7.
چاکراي تاج
اين چاکرا در تاج يا نوک سر واقع شده است و رنگ آن بنفش است. چشم راست و قسمت فوقاني مغز را تحت سيطرة خود دارد. وقتي متعادل است ما احساس اتصال بيشتري به معنويت خودمان داريم احساس وحدت مي‏کنيم؛ آگاهي ما آرام و گشوده است. اگر نامتعادل باشد، احساس جدايي يا رهايي داريم.
ريکي، چاکراها را با جريان دادن انرژي در قسمت‏هايي از حوزة انرژي و شارژ مثبت آنها، شفا داده و به وضعيت متعادل يا گشوده بر مي‏گرداند و سطح ارتعاشي حوزة انرژي را در اطراف و داخل بدن بالا مي‏برد. با اين کار، ريکي مسيرهاي انرژي را پاک کرده و موجب جريان بدون اشکال نيروهاي حياتي مي‏شود.

در يک کسوف ، قرص ماه به اندازه کافي بزرگ باشد، طوري که تمامي فام سپهر را بپوشاند و در اطراف خورشيد مقابل زمينه تاريک آسمان ، خرمني به سفيدي مرواريد ظا ...

تاج خروس وحشي : Amaranthus retroflexus مقدمه. گونه هاي علف هرز مختلفي از جنس تاج خروس وجود دارند که در فعاليت هاي کشاورزي اختلال ايجاد مي کنند. يکي از ...

گياهي منحصر به فرد: تاج خروس از خانواده Amaranthaceae است. اين خانواده شامل گياهان پرطاقت، علف هرز، علفي، سريع الرشد و شبه غله است و 60 گونه گياهي دار ...

● مقدمه شکستگي تاج و نازيبايي دندان هاي قدامي اثرات نامطلوب روحي در کودک و والدين وي به جا مي گذارد. بيشترين دندان هايي که در اثر حوادث دچار ضربه مي ش ...

● آناتومي: ديلوفوزاروس، گوشتخوار چالاك، ظريف و دوپايي بود كه در دوره ژوراسيك پيشين زندگي مي كرد. طول اين تروپود(دايناسور گوشتخوار) حدود ۲۰فوت(۶ متر)، ...

دانلود نسخه PDF - چاکراي تاج