up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله پيل سوختي PDF
QR code - پيل سوختي

پيل سوختي

تکنولوژي پيل سوختي – آينده­اي با آلاينده­هاي صفر

هدف از ارائه اين مقاله، ترسيم چشم­اندازي براي آينده مصرف سوخت­هاي پايه نفتي و جلوگيري از انتشار آلاينده­هاي ناشي از آن است.
سياست­ها و راه­حل­هاي مختلفي در چارچوب برخي تبصره­ها در کشور براي مديريت مصرف سوخت و کاهش آلودگي ارائه مي­شود و شايد جاي يک تفکر سياستگذارانه در اين مبحث خالي باشد.
اين نوشتار مي­کوشد راه­حل­ها و برنامه­هاي مدون ارائه شده ازسوي DOE (بخش انرژي) و NREL (آزمايشگاه ملي انرژي­هاي تجديد شدني National Renewable Energy Laboratory ) ايالات­متحده را در اين زمينه ارائه کند که با بومي­سازي آن مي­توان تلاش­هاي کشور را در اين خصوص، سمت و سو داد.
روزي را تصور کنيد که با خودرويتان از سر کار به خانه مي­رويد و آن را به شبکه خانه متصل و برق لازم براي روشنايي خانه را فراهم مي­کنيد و بعد در نيمه­هاي شب، برق خانه و شبکه، قابليت لازم براي توليد انرژي روز بعد را براي خودروي شما ايجاد مي­کنند.
از لحاظ فني، چنين آينده­اي قابل تصور است زيرا خودروي شما مي­تواند يک خودروي پيل سوختي باشد که از هيدروژن براي توليد برق استفاده مي­کند. اتومبيل شما مي­تواند به­عنوان ژنراتور (مولد) توزيع­کننده و خانه شما به­عنوان توليدکننده انرژي و ايستگاه سوخت­گيري عمل کند. اگر هيدروژن و برق توليدي از منابع و تکنولوژي­هاي تجديدپذير به­دست آيد، ميزان آلاينده­هاي ناشي از مصرف انرژي براي منزل و خودروي شما مي­تواند ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


پيل سوختي ، پيل الکتروشيميايي اوليه است که در آن ، الکتريسته مستقيما بر اثر واکنش سوخت گازي يا سوخت مايع توليد مي شود که اين سوخت با يکي از الکترودها ...

تاريخچه پيل سوختي اگر چه پيل‌سوختي به تازگي به عنوان يكي از راهكارهاي توليد انرژي الكتريكي مطرح شده است ولي تاريخچه آن به قرن نوزدهم و كار دانشمند انگ ...

پيلهاي خورشيدي زميني که معمولاً از سيلسيوم تک بلوري تهيه مي شوند. پيلهاي معمولي از نوع n روي p از قرصهاي گردسيليسيومي به ضخامت ۳ ۰ ميليمتر تهيه مي شون ...

اگر چه پيل سوختي به تازگي به عنوان يکي از راهکارهاي توليد انرژي الکتريکي مطرح شده است ولي تاريخچه آن به قرن نوزدهم و کار دانشمند انگليسي سرويليام گرو ...

کم ر ويي، يک پديده پيچيده رواني اجتماعي است. کم ر ويي، يک صفت يا ويژگي ارثي يا ژنتيکي نيست، بلکه اساساً در نتيجه روابط نادرست بين فردي و سازش نايافتگي ...

امروزه با توجه به آلودگي هاي ناشي از خودروها و محدوديت هاي سوخت فسيلي، کارخانه هاي خودروسازي گام مهمي در مقابله با اين امر برداشته اند که از جمله آنها ...

● عملياتي که در توليد و تصفيه نفت بر روي نفت خام انجام مي گيرند، عبارتند از: روش هاي گوناگون تقطير ، روش هاي فيزيکي و شيميايي تصفيه و تفکيک و روش هاي ...

پيل سوختي، بهترين پيشنهاد براي جايگزيني بنزين است. اين سيستم ها فاقد هرگونه آلودگي و اجزاي متحرک هستند. بازده پيل هاي سوختي افزون بر ۳ برابر موتورهاي ...