up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله پيشگيري الکترونيکي PDF
QR code - پيشگيري الکترونيکي

پيشگيري الکترونيکي

از نظر لغت شناسي واژه پدافند از دو جز پد و آفند تشکيل شده است.در فرهنگ و ادب فارسي پاد يا پد پيشوندي است که به معاني ضد،متضاد،پي،و دنبالبوده و هر گاه قبل از واژه اي قرار گيرد ، معناي آن واژه را معکوس مي نمايد و واژه آفند نيز به مفهوم جنگ ،جدال،پيکار و دشمني است . وجه تمايزپدافند عامل و غير عامل را بايد عامل عامل انسان دانست. به اين معني که ، پدافند عامل را ابزاري مي داند که نياز به مديريت مستقيم و کاربردي انساني دارد و مشتمل بر ابزار و آلات جنگي ،سازماندهي ، آموزش و مديريت نيرو ها ست که در شرايط عدم حضور انسان ، آن ابزار به خودي خود فاقد اعتبار است.در حالي که پدافند غير عامل را امکانات معماري در زمينه مهندسي جنگ مي داند به گونه اي که بدون ابزار و توانمندي ،نيروي رزمي و دفاعي را افزايش دهد. در رديف (ب)، ماده (۱) از آيين نامه اجرايي بند (۱۱) ماده (۱۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه تعريف پدافند غير عامل بدين شرح ارائه شده است:
مجموعه اقدامات غير مسلحانه اي که موجب کاهش آسيب پذيري نيروي انساني ،ساختمانها و تاسيسات ، تجهيزات و شريان هاي کشور در مقابل عمليات خصمانه و مخرب دشمن و يا کاهش مخاطرات ناشي از سوانح غير طبيعي مي گردد، پدافند غير عامل ناميده مي شود . پدافند غير عامل به معناي دفاع بدون بکارگيري تجهيزات نظامي است و در عرصه مديريت بحران ناشي از جنگ ،در تسهيل مديريت و پايداري زير ساخت ها نقش اساسي دارد.
● آشنايي با اصول پدافند غيرعامل
انجام اقدامات دفاع غيرعامل، در جنگ هاي نامتقارن امروزي در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقليل خسارت ناشي از حملات هوايي، زميني و دريايي کشور مهاجم، موضوعي بنيادي است که وسعت و گستره آن تمامي زيرساخت ها و مراکز حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي، سياسي، ارتباطي، مواصلاتي نظير بنادر ، فرودگاه ها، و پل ها، مراکز فرماندهي و جمعيت مردمي کشور را در برمي گيرد.
جنگ يکي از عناصر پايدار تاريخ بشري است. به طوري که جامعه شناسان آن را به عنوان يک پديده و واقعيت اجتماعي قلمداد نموده اند. بشريت در طول ۵ هزار سال تاريخ تمدن خود ۱۴ هزار جنگ را ديده و در اين جنگ ها بيش از ۴ ميليارد انسان جان باخته اند. گفتني اينکه در طول چند هزار سال تمدن بشري صرفا ۲۶۸ سال بدون جنگ و مناقشه بوده است، در طي ۴۵ سال (از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰) در کره زمين فقط ۳ هفته بدون جنگ بوده و اکثر اين جنگ ها در کشورهاي جهان سوم به وقوع پيوسته است.
در قرن بيستم بيش از ۲۲۰ جنگ به وقوع پيوسته و بيش از ۲۰۰ ميليون تلفات انساني داشته است. ميهن اسلامي مان طي ساليان گذشته شاهد چهار جنگ مهم (جنگ تحميلي، جنگ اول خليج فارس، جنگ افغانستان و جنگ آخر آمريکا و انگليس عليه عراق) بوده است و وقوع مناقشات و جنگ هاي ديگري با اهداف ژئوپلتيک، مهار، محاصره و مقابله با انقلاب اسلامي جزء اهداف راهبردي استکبار جهاني مي باشد.
تجارب حاصله از جنگ هاي گذشته خصوصا هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۴۳ روزه ۱۹۹۱ متحدين عليه عراق (جنگ اول خليج فارس)، جنگ ۱۱ هفته اي سال ۱۹۹۹ ناتو عليه يوگسلاوي، جنگ اخير امريکا و انگليس عليه عراق مويد اين نظر است که کشور مهاجم جهت در هم شکستن اراده ملت و توان اقتصادي، نظامي و سياسي کشور مورد تهاجم با اتخاذ استراتژي انهدام مراکز ثقل؛ توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حياتي و حساس مي نمايد. انجام اقدامات دفاع غيرعامل، در جنگ هاي نامتقارن امروزي در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقليل خسارت ناشي از حملات هوايي، زميني و دريايي کشور مهاجم، موضوعي بنيادي است که وسعت و گستره آن تمامي زيرساخت ها و مراکز حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي، سياسي، ارتباطي، مواصلاتي نظير بنادر، فرودگاه ها، و پل ها، زير ساخت هاي محصولات کليدي نظير پالايشگاه ها، نيروگاه ها، مجتمع هاي بزرگ صنعتي، مراکز هدايت و فرماندهي و جمعيت مردمي کشور را در برمي گيرد تا حدي که حفظ امنيت ملي و اقتصادي، شکست ناپذيري در جنگ، به نحو چشمگيري وابسته به برنامه ريزي و ساماندهي همه جانبه در موضوع حياتي دفاع غيرعامل مي باشد.
نگرشي تحقيقي به آمار و سوابق ثبت شده جنگ هاي گذشته مويد اين موضوع مي باشد که به علل وجود شکاف فناوري بين تسليحات مدرن آفندي هوايي دشمن و تسليحات پدافند هوايي خودي، آسيب پذيري سامانه هاي پدافند هوايي در برابر جنگ الکترونيک، غافلگير شدن اين سامانه ها در برابر هواپيماهاي تهاجمي و موشک هاي کروز و بالستيک، پرتاب موشک از ماورا برد جنگ افزارهاي پدافند هوايي، فقدان سلاح هاي ضد موشک، اهداف حياتي و حساس موجود را در صورت نبود و يا ضعف اقدامات دفاع غيرعامل به هدف هاي ساده و آساني براي هدف گيري موفق و سريع هواپيماهاي حمله ور و تسليحات آفندي دشمن تبديل خواهد نمود.
جنگ ها با پيشرفت فناوري و بکارگيري تسليحات مدرن و هوشمند، ماهيت پيچيده تر و مخربتري به خود گرفته و هر روزه در گوشه اي از جهان شاهد کشتار انبوه مردم و تخريب و انهدام منابع و سرمايه ها و زيرساخت هاي ملي آنها در اثر بمباران و انبوه آتش ويرانگر دشمنان بوده و اين روند متوقف نشده و ادامه خواهد يافت. در خلال جنگ جهاني دوم براي از بين بردن يک نيروگاه با احتمال انهدام ۹۶ درصد که ابعادي معادل ۴۰۰ در ۵۰۰ فوت مربع داشت تعداد ۶۵۰ بمب ۵۰۰ کيلوگرمي توسط ۱۱۰ بمب افکن B ۱۷ به کار مي رفت اما در جنگ خليج فارس، هر نيروگاه توسط دو بمب هدايت شونده به طور دقيق منهدم گرديد يعني هر هواپيماي بمب افکن در جنگ خليج فارس معادل ۱۱۰ بمب افکن B ۱۷ کارايي داشت.
در جنگ سال ۱۹۹۱ (جنگ خليج فارس) پالايشگاه ها و مخازن نفتي با ۱۲۰۰ تن بمب طي ۵۰۰ سورتي پرواز بر روي ۲۸ پالايشگاه عراق بمباران و توليد نفت عراق به طور کلي متوقف گرديد.
امروزه کشورهايي که طعم خرابي و خسارت ناشي از جنگ را چشيده اند جهت حفظ سرمايه هاي ملي و منابع حياتي خود توجه خاص و ويژه اي به دفاع غيرعامل نموده و در راهبرد دفاعي خود جايگاه والايي براي آن قايل شده اند ونمونه بارز آن کشور کره شمالي مي باشد که با اتخاذ سياست و استراتژي تمرکز زدايي در اين راستا اقدامات بنيادي و اساسي جالب توجهي اتخاذ نموده است و جوهره و ثقل اصلي آن، اقدامات دفاع غيرعامل و ملاحظات جدي دفاعي، امنيتي و اقتصادي در ساخت و احداث مراکز حياتي از قبيل متروي پيونگ يانگ با عمق ۹۵ الي ۱۰۵ متر مقاوم در برابر سلاح هاي متعارف و غيرمتعارف، احتراز از ساخت و احداث مجتمع هاي بزرگ و زيرساخت هاي حجيم کليدي و توجه به ساخت و احداث مراکز حياتي و حساس به صورت کوچک و پراکنده نمودن آنها در اقصي نقاط کشور ، احداث تونل هاي عظيم زيرزميني، ايجاد صدها بندر کوچک با ظرفيت بارگيري يک تا دو کشتي در طول سواحل کشور، احداث جاده کمربندي با تونل هاي زيرزميني در مرزها براي تسهيل نقل و انتقالات نظامي، احداث سد بزرگ نامپو در نزديکي مصب رودخانه ددونگ کنگ در حاشيه سواحل غربي کره شمالي با استفاده دو منظوره اقتصادي و دفاعي سلاح آب بوده است.
نوام چامسکي قبل از وقوع جنگ اخير عراق در مقايسه ميان عراق و کره شمالي مي گويد «به نظر مي رسد به واسطه بي دفاع بودن عراق، تهاجم به اين کشور باموفقيت انجام مي شود» اگر کره شمالي و عراق را با هم مقايسه کنيم ، عراق بي دفاع ترين و ضعيف ترين رژيم منطقه است در حالي که يکي از مخوف ترين ديکتاتورها در آنجا حکومت مي کند در مقابل، کره شمالي يک تهديد به حساب مي آيد و به يک دليل ساده به آن حمله نمي شود زيرا کره شمالي از يک عامل بازدارنده قوي برخوردار است يعني توپخانه عظيمي که سئول را هدف گرفته است در صورتي که امريکا به اين کشور حمله کند کره شمالي مي تواند قسمت زيادي از کره جنوبي را نابود کند، به عبارت ديگر امريکا به کشورهاي دنيا مي گويد:
«اگر بي دفاع هستيد ما هر زمان که دلمان بخواهد به شما حمله مي کنيم و اگر سدي داريد ما عقب نشيني مي کنيم».
اجتناب ناپذير بودن وقوع جنگ ها در طول تاريخ بشري ، وقوع حداقل ۴ جنگ مهم در حريم مرزهاي سرزمين ميهن اسلامي در چند ساله اخير و اهداف راهبردي امريکا در محاصره، مهار، تضعيف و براندازي جمهوري اسلامي، وجود طيف گسترده تهديدات بالقوه و بالفعل کانون هاي بحران در پيرامون کشور، اين پيام را به ما مي دهد،«همچنان که نبايد مرعوب تهديدهاي دشمن گرديد، از سوي ديگر مي بايست با اقدامات و تدابير موثر دفاعي، خود را آماده مقابله با تهديدات بالقوه و بالفعل دشمن نمود» و بخش بسيار مهم و حياتي از اين آمادگي در شرايط تهديدات نامتقارن ، اتخاذ راهبردهاي دفاعي غيرعامل در جهت خنثي سازي و تقليل و کاهش خسارات حملات احتمالي هوايي دشمن به مراکز ثقل ميهن اسلامي و بالا بردن آستانه مقاومت ملي مي باشد. شايسته است اين رهنمود و سخن حکيمانه امام راحل، را فرا روي خود قرار دهيم که: در هر شرايطي بايد بنيه دفاعي کشور در بهترين وضعيت باشد، مردم در طول سال هاي جنگ و مبارزه، ابعاد کينه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس کرده اند، بايد خطر تهاجم جهانخواران در شيوه ها و شکل هاي مختلف احتمال تجاوز را مجددا از سوي ابرقدرت ها و نوکرانشان بايدجدي بگيريم.
● تعاريف و اصطلاحات
يکي از کارهاي اساسي و بنيادين مورد توجه معاونت پدافند غيرعامل، ايجاد يکنواختي و استاندارد سازي در تعاريف و واژگان کليدي پدافند غيرعامل مي باشد تاانشا ءا... مفهومي مشترک براي مخاطبين ايجاد گردد، زيرا تا هنگامي که اشخاص و سازمان ها در درک معاني واژه ها اختلاف دارند، درک مشترک را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
● پدافند غيرعامل Passive Defense
به مجموعه اقداماتي اطلاق مي گردد که مستلزم به کارگيري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن مي توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تاسيسات حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. اقدامات پدافند غيرعامل شامل استتار، اختفاء، پوشش، فريب، تفرقه و پراکندگي، استحکامات و سازه هاي امن و اعلام خبر مي باشد.
▪ ملاحظات
۱) در تعاريف ارايه شده در منابع خارجي عامل تهديد دشمن در پدافند غيرعامل به صورت عام با واژه عمليات خصمانه Hostile Attack و در پدافند هوايي غيرعامل حملات هوايي و موشکي دشمن عنوان شده است.
۲) عليرغم اينکه اصل مکان يابي جزء مصاديق پدافند غيرعامل منظور نشده است ولي در آيين نامه استتار آنرا جزء ۳ اصل عمده و اوليه پدافند غيرعامل مشروحه ذيل،محسوب نموده است و اهميت آن به حدي است که مکان يابي صحيح و غيرصحيح، ساير اقدامات پدافند غيرعامل را تحت تاثير جدي قرار مي دهد.
۳) مکان يابي siting or Location
۴) انضباط استتار Camouflage Discipline
۵) ايجاد استتار Camouflage Construction
۶) توضيح اينکه سه موضوع عمده که مي بايست درمکان يابي به آن توجه خاص مبذول گردد به شرح ذيل است:
۷) ۱) ماموريت Mission : امکان اجراي ماموريت در مکان تعيين شده موجود باشد.
۸) ۲) پراکندگي Dispersion : وسعت مکان انتخابي به صورتي باشد که امکان پراکندگي مناسب تاسيسات و تجهيزات را فراهم نمايند.
۹) ۳) شکل عوارض و محيط Terrain Pattern : احداث تاسيسات و استقرار تجهيزات به گونه اي باشد که همرنگي و هماهنگي با عوارض محيطي (روستايي، کويري، کوهستاني، جنگلي و شهري) را داشته باشد.
▪ دفاع غيرنظامي (Civil Defense )
دفاع غيرنظامي، تقليل خسارت مالي و صدمات جاني وارده بر غيرنظاميان در جنگ يا در اثر حوادث طبيعي نظير سيل، زلزله، طوفان، آتشفشان، آتش سوزي و خشکسالي مي باشد. در منابع خارجي، وظايف دفاع غيرنظامي شامل چهار عنوان ذيل مي باشد:
۱ ) اقدامات پيشگيرانه و کاهش دهنده Mitigation
۲ )آماده سازي و امداد رساني Preparation
۳ )هشدار و اخطار Response
۴ )بازسازي مجدد Recovery
▪ ملاحظات
ارائه تعريف دفاع غيرنظمي در اين نوشتار که در حوزه پدافند غيرعامل نمي باشد بيشتر در جهت آگاهي مخاطبين در تميز بين پدافند غيرعامل و دفاع غيرنظامي مي باشد زيرا به دليل عدم شناخت جامع در بسياري از کتب، مقالات و يا نوشتارهاي داخلي مشاهده گرديده است که دو مفهوم ياد شده با همديگر اشتباه گرفته مي شود.
● هدف Target
موجوديتي مشخص، اعم از جاندار يا بي جان که در نظر است با توسل به عمليات نظامي، سياسي، اقتصادي يا رواني به آن صدمه زده شود، منهدم گردد تسخير شود، يا تحت کنترل در آيد.
● پدافند عامل Active Defense
عبارتست از بکارگيري مستقيم جنگ افزار، به منظور خنثي نمودن و يا کاهش اثرات علميات خصمانه هوايي زميني، دريايي، نفوذي و خرابکارانه بر روي اهداف مورد نظر.
● مراکز حياتي Vital Centers
مراکزي هستند که در صورت انهدام کل يا قسمتي از آنها موجب بروز بحران، آسيب و صدمات جدي و مخاطره آميز در نظام سياسي، هدايت، کنترل و فرماندهي، توليدي و اقتصادي، پشتيباني، ارتباطي و مواصلاتي، اجتماعي، دفاعي با سطح تاثيرگذار سراسري در کشور گردد.
● مراکز حساس Critical Centers
مراکزي هستند که در صورت انهدام کل يا قسمتي از آنها، موجب بروز بحران، آسيب و صدمات قابل توجه در نظام سياسي، هدايت، کنترل و فرماندهي، توليدي و اقتصادي، پشتيباني، ارتباطي و مواصلاتي، دفاعي با سطح تاثيرگذاري منطقه اي در کشور گردد.
● مراکز مهم Important Centers
مراکزي هستند که در صورت انهدام کل يا قسمتي از آنها، موجب بروز آسيب و صدمات محدود در نظام سياسي، هدايت، کنترل و فرماندهي، توليدي و اقتصادي، پشتيباني، ارتباطي و مواصلاتي، اجتماعي، دفاعي با سطح تاثيرگذاري محلي در کشور گردد.
● استتار و اختفا Camouflage & Concealment
فن و هنري است که با استفاده از وسائل طبيعي يا مصنوعي، امکان کشف و شناسايي نيروها، تجهيزات و تاسيسات را از ديده باني، تجسس و عکسبرداري دشمن تقليل داده و يا مخفي داشته و حفاظت نمايد.مفهوم کلي استتار همرنگ و همشکل کردن تاسيسات، تجهيزات و نيروها با محيط اطراف مي باشد. اختفاء ، حفاظت در برابر ديد دشمن را تامين مي نمايد و استتار امکان کشف يا شناسايي نيروهاي، تجهيزات و تاسيسات و فعاليت ها را تقليل مي دهد.
● پوشش Cover
پوشش، پنهان سازي و حفاظت تاسيسات تجهيزات تسليحات، نيروي انساني در برابر ديد و تير دشمن مي باشد.
● پراکندگي Dispersion
گسترش، باز و پخش نمودن و تمرکز زدايي نيروها، تجهيزات، تاسيسات يا فعاليت هاي خودي به منظور تقليل آسيب پذيري آنها در مقابل عمليات دشمن به طوري که مجموعه اي از آنها هدف واحدي را تشکيل ندهند.
● تفرقه و جابجايي Separation
جداسازي، گسترش افراد، تجهيزات و فعاليت هاي خودي از محل استقرار اصلي به محلي ديگر به منظور تقليل آسيب پذيري، کاهش خسارات و تلفات مي باشد، مانند انتقال هواپيماهاي مسافربري به فرودگاه هاي دورتر از برد سلاح هاي دشمن و يا انتقال تجهيزات حساس قابل حمل از محل اصلي به محل موقت که بعلت عدم شناسايي و حساسيت مکاني، داراي امنيت و حفاظت بيشتري مي باشد.
● فريب Deception
کليه اقدامات طراحي شده حيله گرانه ي است که موجب گمراهي و غفلت دشمن در نيل به اطلاعات و محاسبه و برآورد صحيح از توان کمي و کيفي طرف مقابل گرديده و او را در تشخيص هدف و هدف گيري با شک و ترديدي مواجه نمايد.فريب، انحراف ذهن دشمن از اهداف حقيقي و مهم به سمت اهداف کاذب و کم اهميت مي باشد.
● مکان يابي Location
يکي از اقدامات اساسي و عمده پدافند غيرعامل، انتخاب محل مناسب مي باشد و تا آنجا که ممکن است بايد از ايجاد تاسيسات حياتي و حساس در دشت هاي مسطح يا نسبتاً هموار اجتناب کرد. زيرا تاسيسات احداث شده در چنين محل هايي را نمي توان از ديد دشمن مخفي نگاهداشت و آسيب پذيري آن در برابر تهديدات افزايش مي دهد. ايجاد تاسيسات حياتي و حساس در کنار بزرگراه ها، جاده هاي اصلي، کنار سواحل دريا، رودخانه ها و نزديکي مرزها موجب سهولت شناسايي و هدف يابي آسان آنها توسط دشمن مي گردد.
● آمايش سرزميني Spatial
تنظيم و برنامه ريزي کمي و کيفي يک موضع، مکان (واحدهاي خرد و کلان) با در نظر داشتن شرايط و عوامل سياسي نظامي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي، اقليمي در سطح کلان و سيع مي باشد. از مهمترين ويژگي هاي آن نگرش همه جانبه به مسائل، آينده نگري و دورانديشي و نتيجه گيري هاي مکاني از محتويات استراتژي توسعه ملي مي باشد. آمايش سرزميني، بهترين، دقيق ترين و ظريف ترين طرز انتقال عاقبت انديشي منطقي و ملي حکومت بر سرزمين يا فضاي حياتي (واحدهاي خرد و کلان) در چارچوب عدالت است. در کشورهاي اروپايي مفهوم آمايش سرزميني ابتدا مفهوم دفاعي دارد و سپس مفهوم توسعه اي پيدا مي کند، قبل از ساخت نيروگاه، بزرگراه، سد و زير ساخت هاي کليدي موضوع در کميته هاي نظامي و دفاعي مطرح مي گردد و پس از بررسي لازم و اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي نسبت به ساخت آنها اقدام مي گردد.
● اعلام خبر Early Warning
آگاهي و هشدار به نيروهاي خودي مبني بر اينکه عمليات تعرضي قريب الوقوع دشمن، نزديک مي باشد، اين هشدار که براي آماده شدن است چند دقيقه، چند ساعت، چند روز و يا زمان طولاني تر از آغاز مخاصمات اعلام مي گردد. دستگاه هاي و وسائل اعلام خبر شامل رادار، ديده باني بصري، آژير، بلندگو، پيامها و آگهي هاي هشدار دهنده مي باشد.
● قابليت بقاء survivability
توانائي نيروهاي مسلح و جوامع غيرنظامي يک کشور به نحوي که در مقابل حمله استقامت کند و ضمن تحمل آن قادر باشند به نحو موثري به وظايف محوله خود عمل نمايند، اين توانايي عمدتاً در نتيجه دفاع عامل و غيرعامل به دست مي آيد.
● استحکامات Fortification
ايجاد هرگونه حفاظي که در مقابل اصابت مستقيم بمب، راکت، موشک، گلوله، توپخانه، خمپاره و يا ترکش آنها مقاومت نموده و مانع صدمه رسيدن به نفرات تجهيزات يا تاسيسات گرديده و اثرات ترکش و موج انفجار را بطور نسبي خنثي نمايد.
● استتار، اختفاء، ماکت فريبنده CCD
استفاده و بهره برداري از اقلام، تجهيزات و روشهايي براي پنهان نمود،ن همگون سازي، تغيير شکل، شبيه سازي، ايجاد طعمه فريبنده و حذف شکل منظم هندسي اهداف در جهت ممانعت از کشف و شناسايي نيروها، تجهيزات، تاسيسات و فعاليت هاي خودي توسط سامانه هاي آشکار ساز و حساسه دشمن.
● اصول پدافند غيرعامل
مجموعه اقدامات بنيادي و زير بنايي است که در صورت بکارگيري مي توان به اهداف پدافند غيرعامل از قبيل تقليل خسارات و صدمات، کاهش قابليت و توانايي سامانه شناسايي، هدف يابي و دقت هدف گيري تسليحات آفندي دشمن و تحمل هزينه بيشتر به وي نائل گردد. در اکثر منابع علمي و نظامي دنيا اصول و يا موضوعات پدافند غيرعامل شامل ۶ الي ۷ اقدام مشروحه ذيل مي باشد که در طراحي و برنامه ريزي ها و اقدامات اجرايي دقيقاً مي بايست مورد توجه قرار گيرد.
۱ ) استتار Camouflage
۲ ) اختفاء Concealment
۳ ) پوشش Cover
۴ ) فريب Deception
۵) تفرقه و پراکندگي Separation & Dispersion
۶ ) مقاوم سازي و استحکامات Hardening
۷ ) اعلام خبر Early Warning
● استراتژي انهدام مراکز ثقل
صاحب نظران سياسي و نظامي آمريکا، پس از تحمل شکست تاريخي خود در جنگ ويتنام ۱۹۷۳ ۱۹۶۴ مطالعات و تحقيقات قابل توجه و مستمري را در جهت بررسي شکست خود در جنگ ياد شده و دستيابي به استراتژي و شيوه هاي موثرتر جنگ هاي هوايي نمودند، در سال ۱۹۸۸ سرهنگ هوايي جان واردن کتابي با عنوان نبرد هوايي را تهيه و تدوين نمود و در دهم آگوست ۱۹۹۱ با سمت مشاور نظامي امنيت ملي آمريکا، نظريه، خود را که به تئوري پنج حلقه واردن مشهور مي باشد به پنتاگون و فرماندهان وقت نظامي، ژنرال نورمن شوار تسکف و ژنرال کولين پاول ارائه نمود که مورد قبول واقع گرديد. تئوري ياد شده بر اين مبنا مي باشد که مهمترين وظيفه در طرح ريزي يک جنگ، شناسايي مراکز ثقل کشور مورد تهاجم بوده و چنانچه اين مراکز با دقت لازم شناسايي و مورد هدف قرار گيرند، کشور مورد تهاجم در اولين روزهاي جنگ طعم شکست نظامي را چشيده و در کوتاهترين مدت به خواسته هاي کشور مهاجم (آمريکا) تن در داده و تسليم خواهد شد.
تئوري يا مدار ۵ حلقه واردن دقيقا مورد استفاده فرماندهان عملياتي آمريکا و متحدين در جنگ ۴۳ روزه ۱۹۹۱ (جنگ اول خليج فارس)، مناقشه کوزوو (جنگ ۱۱ هفته اي سال ۱۹۹۹ ناتو عليه يوگسلاوي) و جنگ اخير آمريکا و انگليس عليه عراق (۲۰۰۳) قرار گرفته است.
در تئوري مذکور، مراکز ثقل يک کشور، به صورت سيستمي همانند اعضا يک بدن قلمداد گرديده و در صورت انهدام هر يک از مراکز ثقل، سيستم، پيکره و کالبد کشور مورد تهاجم فلج گرديده و قادر به ادامه فعاليت و حيات نخواهد بود.
مراکز حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي کشور، مي بايست با برنامه ريزي هاي جامع، مستمر و اقدامات اجرائي پدافند غيرعامل ضمن سلب ابتکار و آزادي عمل از دشمن و تحميل شرايط سخت و دشوار، اقدامات تهاجمي وي را خنثي نموده و آستانه مقاومت نيروهاي خودي را ارتقا دهند.
▪ در پدافند غير عامل از کليه عوامل شامل تدابير، نظامات ،مديريت بحران ،طرح و دستور العمل و يا استفاده از عمق زمين يا تفکيک و تجزيه عملکرده ها و پراکندگي براي کاهش آسيب پذيري ها در برابر تهديد ، بهره بردار ي مي گردد.
▪ پدافند غيرعامل در واقع تعميم سياست هاي دفاعي در حوزه هاي غير نظامي با استفاده از راهکارهاي غير نظامي است ، معادل فارسي کلمه پدافند غير عامل را دفاع بدون سلاح دانست و در تعريف آن گفت: مجموعه اقداماتي که موجب کاهش آسيب پذيري و افزايش پايداري در برابر تهديدات خارجي مي شود پدافند غير عامل است.
▪ تهديد يک عنصر پويا و جامع است به همين نسبت بايد دفاع متناسب با آن طراحي شود، ضمنا ما بايد اين تهديدات را که با استفاده از تکنولوژي برتر و در عرصه هاي مختلف نظير اقتصادي، اجتماعي، پزشکي، بيولوژي و غيره است بشناسيم تا بتوانيم در برابر آن دفاع مؤثر داشته باشيم و يا آسيب پذيري را به حداقل برسانيم
▪ سياست خارجي به عنوان يکي ديگر حوزه هاي پدافند غير عامل است و ما مي توانيم از طريق توليد منافع مشترک بين همسايگان، وابسته سازي کشورها به خطوط انرژي نظير خط لوله صلح و... در کاهش آسيب پذيري اقدام کنيم.
مديريت پروژه پدافند غير عامل کشور با يد يک درصد از دارايي ها و تملکات را براي اين منظور پيش بيني نمايد، ضمنا بايد بر اساس بخشنامه ها و تصويب نامه هاي بودجه در اين خصوص فعال گردد.
اولين اقدام ما طبقه بندي مراکز و بخش ها سازمان به:
الف) حياتي
ب) حساس
ج) مهم است.
پدافند غيرعامل زير ساختهاي حياتي سازمان، مطالعه آسيب پذيري ها، مطالعه تهديدات ، مطالعه هم افزايي آسيب پذيري و تهديدات را از عناوين کلي برنامه هاي سال ۸۶ پدافند غيرعامل در سازمان مي دانيم و اين مطالعات بررسي و مديريت ريسک را در زير ساخت تنظيم مي کند و مي توان بر اساس آن پيشنهادهاي اجرايي را در جهت کاهش آسيب پذيري ها

● مقدمه: پدافند در مفهوم کلي، دفع، خنثي کردن و يا کاهش تاثيرات اقدامات آفندي دشمن و ممانعت از دستيابي به اهداف خودي است. پدافند به دو بخش تقسيم ميشود ...

● چربي خون (hyperlipidemia) چربي خون از مهمترين عوامل خطرساز براي ايجاد بيمار عروق قلبي و ايجاد سکته هاي قلبي است. چربي خون بالا در فرد مبتلا علامت و ...

ماستيت در تقريبا ۱۰ از مادران آمريکايي که شير مي دهند روي مي دهد و مي تواند منجر به قطع شيردهي شود. خطر ماستيت را مي توان با تخليه مکرر و کامل پستان و ...

انتخاب يك كلمه عبور مناسب در حقيقت مصالحه اي بين انتخاب چيزي است كه به سختي حدس زده مي‌شود و چيزي كه به راحتي به خاطر سپرده مي‌شود.يسنا: انتخاب يك كلم ...

آموزش الکترونيکي ارائه کنندگان : سيامک اهتمام رشته کامپيوتر _ سخت افزار ارائه شده به گروه فني و مهندسي کامپيوتر دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلا ...

● ميزان انتقال HIV اخيراً در خبرها آمده بود که انجام ختنه در پيشگيري از عفونت HIV بسيار موثر است. نقش ختنه در پيشگيري از ساير عفونت هاي منتقله از راه ...

● سرطان ريه چيست؟ به علت آنکه سلول هاي يک عضو، پاسخ هاي گوناگوني به عوامل سرطان زا مي دهند، بنابراين ممکن است انواع مختلف سرطان را در هر عضوي مشاهده ک ...

بيماري هاي قلبي عروقي كه شايع ترين علت مرگ ومير در بسياري از جوامع است، از شايع ترين عوارض ديابت هستند. هزينه هاي ديابت بر روي هر كس و در هر كجا تاثير ...

دانلود نسخه PDF - پيشگيري الکترونيکي