up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله پيري حرارتي PDF
QR code - پيري حرارتي

پيري حرارتي

روش هاي تشخيص پيري CT ها

اگر چه بازرسي دوره ائي تجهيزات فشار قوي در شرکت هاي برق معمول است اما اين کار به تنهايي براي نگهداري تجهيزات کافي نيست. شرکت Red Electrica de Espana (REE) دست به ابتکار تازه اي در زمينه نگهداري CT هاي فشارقوي زده است. از ميان 2000 ترانسفورماتور جرياني که در شبکه اين شرکت نصب شده اند حدود 73% در سطحKV 400هستند که طي ساليان گذشته بيش از سايرين دچار نقص شده اند. شرکت REEدريافت که CT هاي مورد آزمايش ساختار هاي گوناگوني دارند. حتي CT هاي ساخته شده توسط يک سازنده ساختارهاي متفاوتي دارند براي مثال کاغذهاي گرافيت کربني که براي بهبود توزيع ميدان الکتريکي و در تپ هاي خازنها بکار مي رود اشکال متفاوتي دارند. براساس اين مشخصه هاي گوناگون مي باشد که پيري الکتريکي و حرارتي عايق شکل هاي مختلفي از خرابي را ايجاد مي کنند که بر عمر CT تأثير مي گذارند.
پيري الکتريکي
پيري الکتريکي به ميزان وجود تخليه جزئي (PD ) که در خرابي عايق و تشکيل گاز هاي اشباع کننده روغن نقش اساسي دارد، مربوط مي باشد. روش هايي که بوسيله REE براي تشخيص پيري و اضمحلال عايقي مورد استفاده قرار گرفته اند شامل اندازه گيري تخليه جزئي در محل و تجزيه و تحليل گازهاي حل نشده در روغن مي باشند. براي اين کار از پروب و سنسورهاي مخصوص استفاده شده و نويزهاي صوتي موجود در پست فيلتر ميگردند.
پيري حرارتي
تلفات بزرگ اهمي و نيز تلفات دي الکتريک توليد گرما مي کنند که سبب آسيب ديدن عايق مي گردد. در اثر يک رابطه تأثير و تأثر پي در پي، افزايش دما باعث افزايش تلفات گرديده وافزايش تلفات هم باعث افزايش بيشتر دما مي گردد، اين سيکل ادامه يافته و افزايش حرارتي، عايق را خراب کرده ونهايتا به انفجارCT مي انجامد . روش هايي که براي آشکار سازي پيري حرارتي مورد استفاده قرار مي گيرند شامل بازبيني حرارتي ( thermovision ) سالانه، اندازه گيري ضريب قدرت در محل و تجزيه و تحليل روغن مي باشد.
روش هاي نمايش و نظارت
در قدم بعدي براي نگهداري CT ها ، شرکت REE روش هاي پيش بيني خرابي اوليه را مورد ارزيابي قرار داده است.يکي از روش هاي تحت بررسي ، سيستم نظارت و تشخيص دائم INSITEمي باشد که بوسيله مهندسان دابل در ماساچوست آمريکا ابداع گرديده است. سيستم INSITE سيگنال هاي بدست آمده از سنسورهاي نصب شده در تپ خازني ترانسفورماتور را مونيتور مي کند. سنسور هاي دماي محيط و رطوبت نيز براي اندازه گيري تغييرات تانژانت دلتا در اثر تغيير شرايط محيط مورد استفاده قرار مي گيرند. ولتاژ و جريان اوليه از طريق ترانسفورماتورهاي کمکي نصب شده در سيم پيچ هاي ثانويه جهت بررسي تغييرات سيستم فشار قوي مونيتور مي شوند.
از جولاي 1966 شرکت برق اسپانيا سيستم INSITE در پست La Eliana را براي دو CT نصب کرده که بصورت پيوسته با اندازه گيري کميات مورد نظر و پردازش و تحليل سيگنالهاي اندازه گيري شده وضعيت آنها را تحت نمايش و نظارت داشته اند.اطلاعات جمع آوري شده توسط سيستم INSITE از طريق مودم به بخش مرکزي شرکت برق اسپانيا در مادريد جهت تحليل و بررسي منتقل مي گردد.
اگرچه تکنيک هاي زيادي براي تشخيص عيب در CT وجود دارداما اکثر آنها مستلزم اين است که CT را بي برق نمائيم، بعلاوه اينکه پس از آزمايش و بازرسي ممکن است بواسطه نقصي در بعضي اجزاء دچار اشکال و عيب اساسي گردد. بنابراين روشهاي نظارت پيوسته و دائمي اين تجهيزات در آينده ضروري و لازم خواهد شد.

اميد تا عمل نمودن به اين توصيه ها تندرستي براي همه ما که در جوامع متمدن و امروزي با سرعت به سمت پيري گام بر مي داريم ، به ارمغان آيد . ۱- ميوه و سيزيج ...

پوست يکي از بزرگ ترين ارگانهاي بدن است که ۱۶ درصد وزن آن را تشکيل مي دهد. پوست اولين سد دفاعي را در مقابل عوامل بيماري زا و محيطي تشکيل مي دهد. بنابر ...

● تاريخچه حدود ۵۰ سال قبل (۱۹۲۹) ژرژ کلود فرانسوي ، استفاده از انرژي حرارتي درياها را به مرحله عمل در آورد. در ايالات متحده در سال ۱۹۷۹ با استفاده از ...

تاريخچه حدود 50 سال قبل (1929) ژرژ کلود فرانسوي ، استفاده از انرژي حرارتي درياها را به مرحله عمل در آورد. در ايالات متحده در سال 1979 با استفاده از اخ ...

مقدمه نفتگيرهاي دياپيري حاصل نفوذ صعودي رسوبات با وزن مخصوص کمتر به درون لايه‌هاي بالاتر مي‌باشد. اکثر نفتگيرهاي دياپيري به واسطه نفوذ نمک به درون لاي ...

بعضي ها خيال مي کنند پوست خانم ها ديرتر از پوست آقايان پير مي شود ولي اين يک باور اشتباه است. پوستي ديرتر پير مي شود که به آن بيشتر رسيدگي شود. در اين ...

● آمين آروماتيک آمينهاي آروماتيک ، ترکيباتي هستند که گروه آمين به حلقه آروماتيک يا هترو آروماتيک متصل است. با شناختي که از حلقه آروماتيک و ساختار نيتر ...

بله فلزات هم مانند انسانها پير مي شوند. انسانها با گذشت زمان آزموده تر، استوارتر، محکمتر و قويتر شده، بقولي در مقابل مشکلات آبديده شده و کمتر در برابر ...

دانلود نسخه PDF - پيري حرارتي