up
Search      menu
هنر :: مقاله پيدايش سينما PDF
QR code - پيدايش سينما

پيدايش سينما

به حرکت در آوردن تصاوير در حقيقت روياي چند هزار ساله بشر بوده است. تصوير هايي که از چندين هزار سال پيش از اين بر ديوارهاي غار آلتاميراي اسپانيا به يادگار مانده است ، نشان دهندۀ اين آرزوي بشر است. در اين غار گرازي نقاشي شده است که دو جفت دست و دو جفت پا دارد که نمايانگر شوق نقاش براي نشان دادن حرکت است ، زيرا هر جفت دست و پا يک مرحله از حرکت را نشان مي دهد. در معابد هند نيز مجسمه هايي است که شيوا را در حال رقص نشان مي دهند و هر يک چندين دست دارند. در اين جا نيزهر يک از دست هاي شيوا مرحله اي از يک حرکت را نشان مي دهند.
با وجود آن که مي توان منشا تصاوير متحرک را در دوره نقاشي غارها و مجسمه هاي اسطوره اي دانست ، اما اين تاريخ با مراحلي آغاز مي شود که منجر به اختراع دوربين فيلم برداري و پروژکتور مي شوند. اين عصر در تاريخ مقدماتي سينما قلمرو فعاليت مخترعان است ، نه هنرمندان.
در قرن نوزدهم سه آزمايش علمي آغاز شد که ترکيبشان تا پايان قرن منجر به خلق تصاوير متحرک شد که عبارت اند از :
• پديده تداوم ديد يا دوام بصري
• پديده فاي
• عکاسي
تداوم ديد ( Persistence Of Vision )
تداوم ديد از ويژگي هاي چشم انسان است . ما تصور مي کنيم حرکت روان و کاملا پيوسته اي را روي پرده تماشا مي کنيم ، حال آن که در واقع شاهد قسمت هاي کوتاه ، نامنظم و غير پيوسته اي هستيم که به واسطه همين ويژگي چشممان يعني تداوم ديد آن ها را به طور مداوم مي بينيم.
اين پديده پيش ازاين نزد مصريان باستان شناخته شده بود ، اما کسي که اين پديده را براي نخستين بار به صورت علمي تشريح کرد پيتر مارک رژه ( Peter Mark Roget ) نام داشت. او در سال 1824 اعلام کرد که مغز انسان تصويري را که بر شبکيه چشمش مي افتد تا زماني حدود يک بيستم تا يک پنجم ثانيه ، پس از کنار رفتن تصوير از مقابل چشم همچنان حفظ مي کند. در غير اين صورت ما مي توانستيم از صدها بار پلک زدنمان در طول روز آگاهي بيابيم . ذهن هيچ تصوري از پلک زدن ندارد زيرا با اين که پلک در مدت کمتر از يک ثانيه روي چشم را مي پوشاند ، در همين حال تجسمات پيش از پلک محفوظ مانده اند.
بعد از انتشار نظريه رژه بلافاصله دانشمندان تمام دنيا فرضيه او را به آزمايش گذاشتند. وسايلي که به کار بردند بيشتر به اسباب بازي بچه ها شباهت داشت. اين وسايل عبارت بودند از صفحات و سکه هاي گردان ، دفترچه اي پر از تصوير که صفحات آن را به سرعت ورق مي زدند و ... ولي همه آن ها به سرعت گفته رژه را تاييد کردند.
در واقع تکنيک فيلم برداري نيز برروي همين پديده استوار شده است. دوربين فيلم برداري يک کادر را در يک زمان فيلم برداري مي کند. هر کادر شامل يک عکس واحد بي حرکت است. شاتر دوربين براي ضبط يک تصوير بر روي فيلم 30 1 ثانيه باز نگاه داشته مي شود. اين شاتر 16 تصوير ( برابر سرعت فيلم هاي صامت ) مشابه را در هر ثانيه مي گيرد. پس به اين ترتيب دراين گونه فيلم ها هر ثانيه از فيلمي که نمايش داده مي شود تنها شامل 30 16 ثانيه از حرکتي است که در معرض ديد قرار داده شده است و 30 14 ثانيه آن تاريکي بين کادرهاست. به هنگام تماشا ، يک ثانيه فيلم به صورت خط ممتدي به نظر مي رسد که در واقع خطي است غير ممتد و اين تداوم ديد است که باعث پرشدن فضاهاي خالي مي شود.
پديده فاي ( Phi Phenomenon)
اين پديده در سال 1912 توسط متخصص روان شناسي گشتالت ، مارکس ورتايمر (Marx Vertimer ) مورد مطالعه قرار گرفت وهمان چيزي است که موجب مي شود ما پره هاي يک پنکه در حال حرکت را مانند تيغه اي واحد و مدور ببينيم ، يا پره هاي رنگارنگ يک چرخ گردان را به صورت تک رنگي آميخته در نظر آوريم. در واقع اين پديده است که به کمک تداوم ديد توهم حرکت را ايجاد مي کند، به اين ترتيب که اگر تصاوير ساکن 12 تا 24 بار در ثانيه پشت سر هم بيايند ، آن ها را همچون تصاوير متحرک مي انگاريم.
عکاسي ( Photography )
کشف دو پديده تداوم ديد و فاي تنها به اين معني بود که مي توان از تصاوير ساکن به يک تصوير متحرک رسيد. اما حقيقت آن است که بدون ثبت تصاوير واقعي امکان متحرک کردن آن ها و ديدنشان بر روي پرده فراهم نمي شد. در اين حالت تنها مي توانستيم تصاويري را که با دست انسان نقاشي شده بودند را به صورت متحرک ببينيم ، يعني همان چيزي که به آن کارتون يا انيميشن مي گوييم. به همين خاطر است که بسياري صنعت فيلم برداري را در ا دامۀ صنعت عکاسي مي دانند.
اصل و منشا عکاسي به زمان رنسانس و طرح اتاق تاريک ( Camera Obscura ) لئوناردو داوينچي ( Leonardo Da Vinci ) بر مي گردد. اتاق تاريکي که توسط لئوناردو داوينچي ساخته شد ، در واقع اتاقکي بود که بر
روي يکي از ديوارهاي آن روزنه اي وجود داشت. اگر صفحه سفيدي را درون اتاق تاريک روبه روي روزنه قرار مي دادند ،از هر آن چه در مقابل روزنه اتاق تاريک بود ، به دليل آن که اتاقک هيچ رخنه و روزنه ديگري نداشت تصويري معکوس و کوچکتر از چيزي که مقابل آن قرار داشت بر روي آن صفحه سفيد مي افتاد.
در سال 1550 ميلادي دانشمند ديگري با نصب يک عدسي بر روي روزنه اتاقک تاريک داوينچي ، آن را کامل کرد و سبب شد تصويرهايي بسيار شفاف تر از تصويرهاي قبلي به وجود آيد ، اما هنوز تا ساخت دوربين عکاسي و پس از آن دوربين فيلم برداري راه زيادي بود.
براي تبديل اتاق تاريک به دوربين عکاسي ، وسيله مورد نياز ، شيشه عکاسي بود که جايگزين ديوار شود. دانشمندان قرن نوزدهم در روند پي گيري اختراع اين شيشه عکاسي دست به کار يک سلسله عمليات شدند.
در اوايل 1816 يک فرانسوي به نام ژوزف نيسفورنيپس ( Joseph Nicephore Niepce ) که در پي اصول عکس برداري مي گشت ، تصاويري تقريبا تار و گذرا را روي صفحات فلزي به دست آورد و کار خود را هيلوگراف (Heliograph) ناميد. با ملحق شدن لوئي داگر ( Louis Daguerre ) به او ، آن ها به فعاليت هاي خود در اين زمينه ادامه دادند تا اينکه در سال 1839 توانستند روش عملي عکس برداري را ارائه دهند و اصول آن را معين کنند. روش آن ها خيلي کند و پر زحمت بود ، زيرا زمان نوردهي لازم براي يک تصوير پانزده دقيقه بود. به همين خاطر ، آن ها فقط از طبيعت بي جان مي توانستند عکس بگيرند ، يا اگر قرار بود از موجودي زنده عکس بردارند مي بايست سر او را با وسيله اي فلزي نگه مي داشتند تا در وضعي سخت و بي حرکت مدت ها بماند.
براي اين که عکس برداري بتواند به طور عملي مورد استفاده قرار بگيرد مي بايست زمان نوردهي کاهش پيدا مي کرد. براي اين کار نياز به مواد عکاسي با حساسيت بالا بود. پس از تکميل اصول اوليه عکاسي ، حساسيت مواد عکاسي نيز روز به روز رو به افزايش گذاشت ، تا اينکه در 1841 زمان نوردهي به سه دقيقه کاهش يافت و سي سال بعد شيشه عکاسي مناسب براي نوردهي با سرعتي کمتر از يک ثانيه به دست آمد.
تلاش هاي اوليه براي ايجاد تصاوير متحرک با استفاده از عکس هاي ثابت انجام شد. لازمه يک فيلم متحرک واقعي ، حرکات پياپي و مداومي بود که به جاي اين که ترکيب ساده اي از بخش هاي ثابت يک حرکت باشد ، ابتدا در داخل واحدهاي تشکيل دهنده خود تجزيه و بعد ترکيب شود. نخستين کسي که از اين مرحله قدم فراتر گذاشت ، مردي انگليسي به نام ادوارد مايبريج ( Edward Muybridge ) بود که به کاليفرنيا مهاجرت کرده بود. مايبريج عکاسي دوره گرد و مخترع بود. او در سال 1872 به استخدام للند استنفورد ( Leland Stanford ) ، فرماندار کاليفرنيا ، در آمد. استنفورد که علاقه مند به پرورش اسب و مسابقات اسب دواني بود ، با يکي از دوستانش روي شکل يورتمه اسب ها شرط بندي کرده بود. او معتقد بود که هر چهار سم اسب ، هنگام يورتمه ،در يک زمان از زمين جدا مي شوند.
مايبريج براي اثبات گفته او پنج سال تحقيق کرد. سرانجام مايبريج دوازده دوربين را در طول مسيري در يک رديف مستقر کرد ، سپس بندهايي را به شاترهاي دوربين ها وصل کرد و از عرض مسير عبور داد. در عرض بيست سال بعد ، مايبريج تکنيک چند دوربيني خود را کامل تر کرد و تعداد آنها را از دوازده به چهل رساند ، فيلم هاي حساس تري استفاده کرد و محاسباتش را نيز دقيق تر نمود. اما مايبريج تنها بر روي حرکات حيوانات متمرکز شد و از آنجا که حرکت حيوانات چندان توجه چنداني را در بين عموم به خود جلب نمي کرد ، فعاليت هايش بي نتيجه ماند.
در فرانسه نيز دانشمندي به نام اتي ين ژول ماره ( Etienne Jules Marey ) عکاسي متحرک را آزمايش مي کرد. او در سال 1882 براي نخستين بار تصاوير متحرک را با يک دوربين که خود اختراع کرده بود فيلم برداري کرد. دوربين فيلم برداري او شبيه به يک تفنگ بود. اين تفنگ عکاسي از يک لوله بلند براي عدسي هايش استفاده مي کرد و نيز داراي يک خزانه مدور بود که شيشه عکاسي را در خود جا مي داد. ماره نيز از انسان ها و حيوانات فيلم برداري مي کرد. در 1888، ماره امکان نوردهي را سريعتر و بيشتر کرد ، اما براي توليد تصوير متحرکي که رويدادي يک يا دو ثانيه اي را ضبط کند ، مي بايست ماده خامي توليد مي شد که بتواند تعداد بسيار زيادي تصوير ( شايد هزاران تصوير ) را در خود جاي دهد.
در 1888 جرج ايستمن ( George Eastman ) ، موسس کمپاني کداک ( Kodak ) ، بر آن شد که از فيلم سلولوئيد براي دوربين عکاسي خود ، کداک ، استفاده کند. فيلم سلولوئيد ايستمن که در اصل براي عکس برداري ثابت ابداع شده بود ، تبديل به ماده اي طبيعي براي تجربيات بيشتر در عکاسي متحرک شد و کم کم موانع راه فيلم برداري را از ميان برداشت.

● تاريخچه عناصر شيميايي در يونان قديم و در سده پنجم بيش از ميلاد ، عده اي از فيلسوفان آب را مادهٔ المواد پنداشته، گروهي هم آتش و عده اي هم هوا را منشا ...

مقدمه: بطور کلي با افزايش بي رويه جمعيت بشر، نياز به غذا مشکل اساسي او بشمار مي‌رود. بشر براي رفع اين نياز در طي قرن بيستم دست به اعمالي زد که باعث بو ...

يکي از مهمترين سوالاتي که هميشه ذهن دانشمندان را مشغول کرده، منشاء پيدايش حيات است. مهمترين نظريه در اين مورد اين است که عناصر اصلي تشکيل حيات، ميليار ...

افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي خاک و عملکردهاي آن پيش مي آيد . همچنين نوع مصالح مصرفي و اجراي غيرفني ، سبب نشس ...

تعريف جنگل و انواع آن جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان، درختچه ها و گونه هاي علفي است که همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراک حياطي گياهي و جانوري را تش ...

ماست يکي از انواع لبنيات است که از تخمير شير توسط نوعي باکتري حاصل مي شود. از هر نوع شيري براي تهيه ماست مي توان استفاده نمود؛ اما ماست هاي امروزي را ...

تعريف جنگل و انواع آن جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان ، درختچه ها و گونه هاي علفي است كه همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراك حياتي گياهي و جانوري را ت ...

غزل از نظر قالب، غزل شعري است كه مصراع اول و همة بيتهاي آن داراي يك قافيه باشد. تعداد ابيات غزل را از هفت تا سيزده بيت دانسته‌اند. از نظر معني غزل شعر ...

دانلود نسخه PDF - پيدايش سينما