up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله پوکي‌استخوان PDF
QR code - پوکي‌استخوان

پوکي‌استخوان

پوکي‌استخوان چيست و ... ؟!؟

بيماري «استئوپروز» يا پوکي‌استخوان که به دردخاموش نيز مشهور است، عارضه‌اي است که در آن، تراکم سلول‌هاي استخواني کم مي‌شود و از قدرت طبيعي آن کاسته مي‌شود. دراين‌حالت، استخوان شکننده مي‌شود و احتمال شکستگي با ضربات کوچک افزايش مي‌يابد.
پوکي استخوان
osteoporosis
پوکي‌استخوان از گرفتاري‌هاي بسيار شايع جوامع بشري است که روند آن بعد از ۳۵سالگي آغاز مي‌شود. حدود نيمي از زنان مسن‌تر از ۴۵ سال و۹۰ درصد زنان مسن‌تر از ۷۵ سال، به پوکي استخوان مبتلا مي‌شوند. در ايران نيز ۵۰درصد زنان ۴۰ساله و ۹۰درصد زنان ۷۵ساله، مبتلا به‌اين بيماري هستند.
البته مردان مسن نيز به پوکي استخوان دچار مي‌شوند، اما ميزان ابتلاي آن‌ها کمتر از زنان است.
به طور تقريبي، از هر سه‌زن، يک نفر و از هر ۱۲ مرد يک نفر، به پوکي استخوان مبتلا مي‌شوند و اين امر در سال، منجر به ده‌ها هزار شکستگي ناتوان‌کننده در مبتلايان مي‌شود.
با وجود اين، متاسفانه تعداد اندکي از مبتلايان به پوکي استخوان مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرند.
شکستگي‌هاي حاصل از اين بيماري، به طور عمده درنواحي گردن استخوان‌ران، مهره‌هاي ستون فقرات و استخوان‌هاي مچ‌دست، رخ‌مي‌دهد. حتي گاهي شکستگي‌هاي خود‌به‌خودي مهره‌ها، گردن و استخوان ران نيز ديده شده‌است.
شکستگي‌هاي ايجادشده گاه چنان کوچک‌اند که بيمار هيچ‌وقت متوجه‌شان نمي‌شود. از بين رفتن استخوان‌ها معمولا بدون درد ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)