up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله پوست PDF
QR code - پوست

پوست

ساختمان پوست

پوست ، وسيعترين عضو زنده بدن ، درحقيقت يکي از پيچيده ترين ، جالبترين و پرکارترين اعضاء نيز به شمارمي آيد. دستاوردها و تحقيقات انجام شده در زمينه شناخت ساختار و عملکرد پوست در بدن طي دهه گذشته از مجموعه مطالعات دو قرن اخير بيشتر و مؤثر تر بوده است .
● وظايف پوست :
۱) بدن را در مقابل آسيبهاي مکانيکي ، حرارت وتابش شديد نور محافظت مي کند .
۲) از نفوذ مواد شيميايي و ورود ميکروبها و ميکرو ارگانيسمها به بدن جلوگيري مي نمايد .
۳) برخي از مواد مضر حاصل از فعاليتهاي متابوليسمي در سيستم گوارشي و کبد را دفع ميکند.
۴) هورمونها و آنزيمها را درداخل بدن حفظ مي کند.
۵) به عنوان يک عضو لامسه خارجي ، پيامهاي حسي را از طريق اعصاب به مغز و مراکز عصبي منتقل مي کند .
۶) به کمک سلولهاي لانگرهانس ، نقش مهمي را در سيستم ايمني بدن ايفا مي نمايد.
● اجزا و ساختمان پوست
در هر اينچ مربع از پوست ، با ضخامت متغير بين ۱ تا ۴ ميليمتر ، اجزا متعددي را مي توان مشاهده نمود که با تعداد شگفت آوري در کنار هم به ايفاي نقش خود مي پردازند. ۶۵۰ غده مترشحه عرق ، ۶۵ فوليکول مو ، ۱۹ يارد مويرگهاي ظريف خوني ، هزاران سلول لامسه ، پايانه عصبي و سلولهاي لانگرهانس در هر اينچ مربع از پوست در کنار هم قرار دارند که علاوه بر آنها سلولهاي ملانوسيت وآنزيمهاي تيروزيناز ( سازنده ملانين ) را نيز بايد اضافه نمود.
به طور کلي دو نوع غده در داخل پوست وجود دارند :
▪ غدد مترشحه چربي
▪ غدد مترشحه عرق
معمولا دهانه هر کدام از غدد چربي به يک فوليکول مو باز مي شود ، اما در بعضي از موارد در پاي هر فوليکول مو چند غده چربي وجود دارد که سبب تجمع چربي يا Sebum بر روي پوست مي گردد.غدد عرق عميقا در داخل لايه هاي زيرين پوست (درم) به صورت پايانه هاي فنري شکل ريشه دوانده اند که توسط يک لوله تو خالي جهت دفع عرق از لايه هاي بالاتر (اپيدرم) عبور کرده و دهانه کوچک آن در سطح پوست باز مي شود .شايان ذکر است تعريق سبب پاکسازي پوست که همانا خروج آلودگيها از خلال دهانه کوچک مزبورمي باشد، نمي گردد.
● لايه هاي پوست:
سطح پوست از تجمع سلولهاي مرده تشکيل شده است . زيرا در اين سطح، سه لايه جداگانه بسيار نازک به شرح ذيل وجود دارد :
۱) اپيدرم :
اپيدرم که ضخامتش از ۰.۰۴ تا ۱.۶ ميلي متر متغيير مي باشد ،لايه مهمي است. سلولهاي لانگرهانس که ايمني پوست را برعهده دارد ، ملانوسيتها و آنزيم تيروزيناز که عهده دار توليد رنگدانه هاي ملانين و تنظيم رنگ پوست است ،در اين لايه قرار دارند.محصولات آرايشي و بهداشتي نظير پاک کننده ها ،لايه بردار ها ، ترميم کنند ه ها يا مرطوب کننده ها نيز بر اين لايه تاثير مي گذارد. اپيدرم مسئول زيبايي و شادابي ظاهري پوست است .
پوست را در مقابل خشک شدن ( از دست دادن رطوبت ) ، نفوذ مواد شيميايي مضر وميکروبها حفاظت مي نمايد.
▪ اپيدرم يک لايه فعال متابوليکي است که سنتز چربيها ( ليپيدها ) را برعهده دارد .
▪ اولين سد دفاعي در مقابل حمله مواد اکسيد کننده در بدن به شمار مي رود.
▪ عوامل مقابله کننده با راديکالهاي آزاد نظير ويتامينE،C در اين لايه قرار دارند.
▪ قابليت نگهداري مقادير متنابهي از سراميدها و Glycosaminoglycans را دارا مي باشد.
▪ اپيدرم حاوي مقدار زيادي آب است . هرچه بدن جوانتر باشد ، آب بيشتري در پوست وجود دارد . با افزايش سن ظرفيت نگهداري آب در پوست کاهش مي يابد و در نتيجه پوست به سمت خشک و چروک شدن متمايل مي گردد .اپيدرم ، علاوه بر اين ، اولين سد دفاعي بدن در مقابل هجوم ميکروبي محيط اطراف بدن به شمار مي آيد.در سطوح تحتاني لايه اپيدرم ، سلولها از طريق تقسيم ميتوزي ، تکثير مي يابند . هر سلول ، با حفظ سلول والد توانايي توليد يک سلول جديد را نيز دارا مي باشد. سلول جوانتر در جاي خود باقي مانده و سلول پيرتر از لايه هاي اپيدرم رد شده و به سطح مي رسد.
اين سلولها ضمن حرکت خود به سطوح بالاتر با ماده اي به نام کراتين پرمي شوند وآب و چربي خود را از دست مي دهند. فسفوليپيد موجود در آنها به گليکوليپيد ، کلسترول و سراميدها تبديل مي شود و در پايان حرکت به صورت لايه اي از سلولها ي مرده روي سطح پوست قرار مي گيرند.
از سوي ديگر سلولهاي جايگزين، سلولهايي بزرگ ، جوان ونرم هستند که حاوي مقدار زيادي آب مي باشند. با افزايش سن ، اين لايه نازک شده و نگهداري رطوبت را براي پوست دچار مشکل مي کند .سراميدها يک نقش حياتي در قابليت نگهداري رطوبت توسط پوست بازي مي کنند که اين مسئله مي تواند در سنين کهولت و نيز در مقابل تابش مستقيم خورشيد ، پوست را محافظت نمايد.
۲) درم:
لايه دوم يا درم ۵ تا ۷ برابر ضخيم تر از اپيدرم است و به وسيله يک غشاء پيوندي پايه به آن متصل شده است .درم از يک غشاء ضخيم ارتباطي تشکيل شده است که در حقيقت شبکه بهم بافته اي است از مويرگهاي خوني و لنفي ، رشته ها وپايانه هاي عصبي و حسي ، کلاژن و فيبرهاي پروتئيني الاستيني که وظيفه آنها نگهداري و حفظ رشته هاي عصبي مي باشد.
فوليکول هاي مو ، مويرگهاي خوني ، غده هاي چربي و عرق نيز در اين لايه قرار دارند. وظيفه اصلي اين لايه حفظ استحکام و ارتجاع پوست مي باشد .
▪ اپيدرم را به کمک شبکه وسيع وظريف مويرگها ي خوني خود ، تغذيه مي کند .
▪ به کمک شبکه محکمي از کلاژن و رشته هاي پروتئيني الاستين، سبب استحکام بافت پوست مي شود .
▪ خاصيت ارتجاعي و کشساني پوست را تامين مي کند .
▪ به عنوان يک منبع ذخيره آب عمل مي کند .
پوست را در مقابل آسيبهاي مکانيکي محافظت مي کند .
▪ نقش مهمي به عنوان يک گيرنده حسي ويک تنظيم کننده داخلي بازي مي کند .
۳) هيپودرم:
هيپودرم ،سومين و آخرين لايه پوست ،پوست را به بافتهاي ماهيچه اي متصل مي نمايد .
سلولهاي چربي ، خاصيت ارتجاعي بسيار داشته و به عنوان ضربه گير (مثل عملکرد فنرها در اتومبيل ) عمل مي کند . ضربه گيري اين لايه ، نقش بسيار مهمي در حفظ و نگهداري مويرگهاي خوني و پايانه هاي عصبي دارد.

تبليغات رسانه ها هر روز براي تفکيک زباله هاي شهري ، به نقطه هاي روشن تري نسبت به گذشته مي رسد. ديگر کمتر کسي در شهرها پيدا مي شود که از مزيت هاي تفکيک ...

تبليغات رسانه ها هر روز براي تفکيک زباله هاي شهري ، به نقطه هاي روشن تري نسبت به گذشته مي رسد. ديگر کمتر کسي در شهرها پيدا مي شود که از مزيت هاي تفکيک ...

ديد کلي اطلاعات مربوط به پوسته زمين عمدتا از مشاهدات مربوط به سرعت امواج S و P ناشي از زلزله ها و انفجارات ديناميت و... به دست مي آيد. در اوايل تاريخ ...

سابقا محيط کشت قارچ دکمه اي فقط کود اسب بود اما از آنجايي که تهيه اين کود در مقياس وسيع امکان پذيرنبود از مواد ديگري مانند کاه گندم – کود مرغ و سنگ گچ ...

پوست ، وسيعترين عضو زنده بدن ، درحقيقت يکي از پيچيده ترين ، جالبترين و پرکارترين اعضاء نيز به شمارمي آيد. دستاوردها و تحقيقات انجام شده در زمينه شناخت ...

پوست تان را در مقابل آفتاب بيمه کنيد . . . مواجهه با نور خورشيد براي بدن مزايا و معايبي دارد که به طول زمان و تعداد دفعات مواجهه، شدت نور و حساسيت پوس ...

با گرم شدن هوا و نزديک شدن به تابستان، بازار ضدآفتاب هم داغ مي شود و خيلي ها به فکر خريد ضدآفتاب مي افتند. هرچند به عقيده متخصصان، ضد آفتاب فقط مخصوص ...

● تعريف آکنه يک ضايعه پوستي است که سبب ايجاد جوشهاي سرسياه و التهاب ضايعات قرمز (کورک، جوشهاي چرکي، کيست) مي گردد. اين زايده ها بطور معمول جوش يا زيت ...

دانلود نسخه PDF - پوست