up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله پلي اتيلن PDF
QR code - پلي اتيلن

پلي اتيلن

افزايش پذيري در انعطاف توليد PET

افزايش ظرفيت توليد خطوط پليمري شدن پلي اتيلن ترفتالات (PET) موجب شده است که روش ها و تکنيک هاي افزايش انعطاف پذيري در خط توليد نيز بيش از گذشته مورد توجه واقع شوند. همان طور که مي دانيم PET را مي توان به صورت مات، نيمه مات، براق و ... توليد نمود، به همين دليل يکي از روش هاي بهبود انعطاف پذيري خط توليد، استفاده از تکنولوژي جديد مات کردن مستقيم (۱) در آخرين مرحله فرآيند توليد PET است. البته لازم به ذکر است که نوع دي اکسيد تيتانيوم (TiO۲) (عامل مات کننده) مورد استفاده در اين تکنولوژي تا حدودي با فرمولاسيون مات کننده هاي متداول مورد استفاده در فرآيند توليد PET متفاوت مي باشد. به همين دليل در يک نگاه کلي اين روش جديد محصول تلاش هاي هم زمان سازندگان تجهيزات و ماشين آلات خط پليمري شدن PET و شيميدانان توليدکننده مواد افزودني مي باشد.
● مقدمه
خانواده پلي استرها مخصوصاً PET يکي از مهمترين خانواده هاي مواد پليمري هستند که بيشترين کاربرد آنها (PET در نساجي و جهت توليد الياف مصنوعي مي باشد. در چند دهه گذشته پيشرفت بسيار قابل ملاحظه سيستم هاي توليد PET منجر به گسترش و توسعه طيف خصوصيات اين پليمر و در نتيجه افزايش کاربرد آن در صنايعي نظير توليد بطري و توليد فيلم گشته است به گونه اي که امروزه در بسياري از کاربردهاي خاص نظير صفحات نوري و مغناطيسي ناگزير به استفاده از فيلم هاي PET مي باشيم.
در حال حاضر (سال ۲۰۰۷ ميلادي) ميزان توليد جهاني پلي اتيلن ترفتلات (PET) بيش از ۳۵ ميليون تن تخمين زده مي شود و به نظر مي رسد که اين ميزان در سال هاي آتي رشد پيوسته و مداوم خود را حفظ کند.
افزايش ظرفيت واحدهاي توليد پليمر PET منجر گشته است که رقابت بين توليدکنندگان بسيار شديدتر شود، به همين دليل صنايع توليد PET به طور عام و صنايع توليد اليافت مصنوعي PET به طور خاص، مجبور به استفاده از روش هاي ساده سازي و بهينه سازي فرآيند مي باشند تا بتوانند وضعيت فعلي و قدرت رقابت پذيري خود را حفظ نمايند.
با توجه به اين که هزينه مواد اوليه بيش از ۸۰% قيمت تمام شده محصول PET را تشکيل مي دهد، به راحتي مي توان متوجه شد که توليد در مقياس هاي بزرگ صنعتي و افزايش تنوع پذيري فرآيند، تنها راه هاي حفظ قدرت رقابت پذيري در بازار جهاني مي باشد. با مروري بر روي ظرفيت توليد خطوط توليد PET مي توان به راحتي متوجه تمايل توليدکنندگان جهت افزايش ظرفيت هر خط پليمري شدن پلي اتيلن ترفتالات شد به گونه اي که امروزه خطوط توليد با ظرفيت ۶۰۰ تن در روز نيز عرضه مي شوند. افزايش ظرفيت اقتصادي خطوط توليد PET منجر به افزايش قدرت رقابت پذيري از لحاظ قيمت تمام شده گشته است، اما به طور هم زمان با کاهش قدرت تنوع پذيري خطوط توليد و افزايش هزينه تعويض محصول در آنها (حجم بسيار زياد ضايعات) مشکلاتي را نيز براي توليدکنندگان ايجاد نموده است، زيرا هرچند که قيمت تمام شده در بازار بسيار اهميت دارد ولي توانائي پاسخ گوئي به نيازهاي متنوع مصرف کنندگان نيز از جمله شروط بقا در بازار جهاني است.
محصول PET جهت استفاده در صنايع مختلف به غير از تفاوت در مشخصات بسيار ويژه پليمري، به وسيله تنظيم ميزان ذرات افزودني که مي تواند بين صفر تا ۲۰ درصد متغير باشد نيز کنترل مي شود. در واحدهاي توليد PET مواد افزودني را غالباً در مراحل اوليه فرآيند توليد پليمر به سيستم اضافه مي نمايند.
اصولاً در سيستم هاي توليد پليمر هر چه قدر ظرفيت خط توليد بيشتر باشد (افزايش ظرفيت هر راکتور) تغيير نوع محصول بسيار مشکل تر مي شود و ريسک آن نيز بيشتر مي شود. به همين دليل جهت پاسخ گوئي به اين چالش سيستم مات کردن مستقيم (يا اصلاح مذاب) طراحي و ابداع شد. به کمک اين سيستم حتي خطوط بسيار بزرگ توليد PET نيز مي توانند با حداکثر ميزان انعطاف پذيري به نيازهاي متنوع مشتريان خود پاسخ دهند. اولين خط توليد مجهز به سيستم مات کردن مستقيم در گذشته اي نه چندان دور در حدود سال ۲۰۰۰ ميلادي توسط شرکت مهندسي اوده اينونتا فيشر آلمان در چين راه اندازي شد. البته بايد اذعان داشت که عدم دسترسي به دي اکسيد تيتانيوم (TiO۲) مناسب در کنار تعدادي از مسائل فني از گسترش سريع اين تکنولوژي در سال هاي انتهائي قرن بيستم جلوگيري نمود، اما با توسعه و پيشرفت تکنولوژي در چند سال اخير، اهميت استفاده از اين تکنولوژي در آينده صنعت توليد PET بيش از پيش آشکار گرديد.
● اختلاط مواد افزودني غير آلي با پليمر PET
مهمترين ماده افزودني در پليمر PET مورد استفاده در صنايع توليد الياف مصنوعي، دي اکسيد تيتانيوم است که به عنوان مات کننده نقش بسيار مهمي در تنظيم خصوصيات زيباشناختي الياف دارد. در حالي که PET مورد استفاده در صنايع توليد فيلم نيازمند مواد افزودني ديگري است که از لحاظ خصوصيات فرآيندپذيري فيلم بسيار مهم تلقي مي شوند و PET مورد استفاده در صنايع توليد بطري بايد از لحاظ رنگ ظاهري و ميزان نفوذپذيري گازها اصلاح شود. اين مواد عموماً به صورت پودرهاي بلوري بسيار ظريفي هستند که فرآيندپذيري آنها در حالت جامد بسيار چالش برانگيز است. در اين تکنولوژي جديد مواد افزودني در يک مخزن دوغابي چند فازي آماده مي شوند، بدين ترتيب اين ذرات بلوري را مي توان با کمترين مشکل به پليمر PET اضافه نمود و خواص مطلوب مات کنندگي و ... را در محصول نهائي که مي تواند منسوج باشد ايجاد نمود.
توزيع يکنواخت ذرات TiO۲ در پليمر PET يک پيش نياز جهت فراهم آوردن شرايط مناسب به منظور حصول راندمان و خواص نوري مناسب در پليمر است. فرآيند ديسپرسيون (توزيع) يکنواخت و تثبيت ذرات TiO۲ در پليمر PET يکي از مسائل بسيار مهم فرآيندي است که در تکنولوژي متداول توليد به خوبي به آن توجه شده است.
با توجه به پيشرفت بسيار سريع تکنولوژي فرآيندهاي پليمري شدن، ابداع يک روش جديد جهت اضافه نمودن مواد افزودني به پليمر با کمترين هزينه بسيار مطلوب و مورد نياز مي باشد. به منظور حصول حداکثر ميزان انعطاف پذيري در واحدهاي با ظرفيت بسيار زياد، اضافه نمودن مواد افزودني بايد در آخرين مرحله از فرآيند انجام پذيرد. به عنوان مثال در سيستم ريسندگي مستقيم جهت توليد الياف با جلا و براقيت متفاوت بهتر است اين مواد افزودني پس از راکتور فينيشر (آخرين راکتور واحد پليمرساز) و دقيقاً قبل از انتقال مذاب پليمر به قسمت ريسندگي و يا دستگاه توليد چيپس به مذاب پليمري اضافه شوند.
● اصول تکنولوژي سيستم مات کردن مستقيم
در سيستم مات کردن مستقيم، جريان مذاب خروجي از آخرين راکتور فرآيند مداوم توليد پليمر (فينيشر) به دو يا چند جريان مذاب تقسيم مي شود. يکي از اين جريان هاي جانبي پليمر با عبور از يک اکسترودر دو مارپيچه به خوبي با پودر دي اکسيد تيتانيومي که به طور خاص جهت اين کاربرد طراحي و توليد شده است مخلوط مي شود.
اين جريان مذاب مستربچ مانند، دوباره به جريان مذاب اصلي اضافه مي شود و پس از همگن سازي و فيلتر شدن به سمت مرحله بعد که مي تواند فرآيند توليد چيپس يا ريسندگي مداوم باشد انتقال مي يابد. استفاده از اين تکنولوژي تأثير قابل ملاحظه اي در کاهش هزينه توليد، بهبود راندمان و افزايش کيفيت محصول دارد، به همين دليل استفاده از اين تکنولوژي جديد مي تواند منجر به افزايش انعطاف پذيري خطوط توليد بسيار بزرگ گردد. از جمله مزاياي اين تکنولوژي مي توان به موارد زير اشاره نمود:
توليد همزمان محصولات مختلف در يک خط توليد مداوم پليمري شدن
افزايش انعطاف پذيري در انتخاب نوع محصول با اضافه نمودن مقادير مختلف ماده مات کننده جهت توليد محصول براق، نيمه مات و کاملاً مات
کاهش ميزان توليد محصول مياني در حين تعويض نوع محصول
افزايش راندمان فرآيندهاي توليد الياف استيپل و فيلامنت با افزايش زمان عمر فيلتر به کمک بهبود ساختار ماده مات کننده
افزايش يک نواختي محصول، از آن جائي که در اين تکنولوژي جديد، پليمر بستر جهت اضافه نمودن TiO۲ و توليد جريان مذاب مستربچ با حريان اصلي مذاب پليمر کاملاً يکسان است توزيع ذرات TiO۲ يکنواخت تر انجام شده و در نتيجه کيفيت الياف توليدي نيز بهتر مي شود.
کاهش ميزان پارامتر رنگي B در مقايسه با محصولات توليد شده توسط تکنولوژي متداول (اضافه نمودن TiO۲ در مراحل اوليه به صورت سوسپانسيون منواتيلن گلايکول) به دليل کاهش زمان ماندن مواد مات کننده در فرآيند.
● مشخصه هاي مواد افزودني به روش مات کردن مستقيم
موفقيت تکنولوژي مات کردن مستقيم در تجاري شدن سريع، ارتباط مستقيمي با کيفيت و خصوصيات مواد افزودني مورد استفاده در اين تکنولوژي دارد. به طور کلي مي توان گفت پودرهاي خشکي که در تکنولوژي متداول مورد استفاده قرار مي گيرند به گونه اي اصلاح شوند که بتوانند ديسپرسيون مناسبي حتي در هنگام اضافه شدن در مراحل انتهائي فرآيند حاصل نمايند. يکي از پارامترهاي بسيار مهم در اين رابطه حصول عملکرد ريسندگي مناسب است که غالباً به وسيله تکنولوژي اختلاط دوغابي TiO۲ با کيفيت بالا حاصل مي شود.
▪ به منظور حصول اطمينان از عملکرد ريسندگي مناسب بايد به موارد زير توجه نمود:
کل سيستم هاي مرتبط با انتقال پودر افزودني، از مرحله باز نمودن بسته بندي آن تا قسمت تزريق به جريان مذاب بايد به گونه اي طراحي شود که هيچ گونه لطمه اي به خصوصيات ديسپرس شوندگي آن وارد نشود.
زمان در دسترس جهت انجام تزريق و همگن سازي مواد افزودني در اين سيستم، تنها يک کسر بسيار کوچک از زماني است که در فرآيندهاي متداول در دسترس مي باشد.
اين مواد افزودني جديد (جايگزين مواد متداول) نبايد هيچ گونه تغييري در خصوصيات پليمر نظير ويسکوزيته و خواص مکانيکي محصول نظير استحکام و ازدياد طول داشته باشند.
ضرورت دستيابي به حداکثر ميزان انعطاف پذيري در خطوط توليد PET و عرضه تکنولوژي هائي نظير تکنولوژي مات کردن مستقيم، توليدکنندگان مواد افزودني نظير دي اکسيد تيتانيوم را نيز مجبور به انجام تحقيقاتي جهت بهبود خصوصيات مواد توليدي خود نمود. در اين رابطه تطبيق فازهاي طراحي محصول و مهندسي ماشين آلات بسيار ضروري است. در اولين قدم تمام فعاليت ها جهت اصلاح خصوصيات مواد افزودني PET بر روي دي اکسيد تيتانيوم (به عنوان مهمترين و پرمصرف ترين ماده افزودني) متمرکز گرديد و نتايج حاصل از اين آزمايشات منجر به عرضه نوع جديدي از دي اکسيد تيتانيوم گرديد. آزمايشات صورت گرفته بر روي الياف توليد شده توسط تکنولوژي مات کردن مستقيم که از اين نوع جديد دي اکسيد تيتانيوم استفاده مي کردند نشان داد که ميزان پراکندگي ذرات افزودني در الياف PET در حد بسيار مطلوبي قرار دارد.
● جمع بندي
يافته ها حاکي از آن است که تکنولوژي مات کردن مستقيم يک ابزار بسيار جذاب در مهندسي کارخانجات توليد PET مدرن مي باشد. اين ابزار به شرکت هاي مهندسي اين امکان را مي دهد که مزاياي توليد در حجم بسيار بالاي واحدهاي پليمري شدن مداوم را به همراه مزاياي حداکثر ميزان انعطاف پذيري که تنها در واحدهاي پليمري شدن به روش بسته (غير مداوم يا بچ) وجود دارد را به طور هم زمان در يک کارخانه در اختيار توليدکننده قرار دهد. در اين رابطه شرکت هاي توليدکننده مواد افزودني نيز توانسته اند به خوبي خود را با اين تکنولوژي تطبيق دهند و نوع جديدي از محصولات خود را منطبق با نياز اين فرآيند جديد به بازار عرضه کنند. اين سيستم يک مثال خوب در حمايت توأم شرکت هاي مهندسي قطعات و شرکت هاي توليدکننده مواد شيميائي از توليدکننده محصول نهائي مي باشد. موفقيت توليدکننده در بازار ناشي از تجهيزات پيشرفته توليد و مواد افزودني مناسب است. در صورت حمايت ساير توليدکنندگان مواد افزودني نظير مواد افزودني خاص سيستم هاي توليد بطري، فيلم و ... مي توان اميد داشت که در آينده اي نه چندان دور تمام واحدهاي توليد پليمر پلي اتيلن ترفتالات (PET) به طور هم زمان توانائي توليد پليمر نوع الياف، بطري، فيلم و ... را تنها در يک خط توليد داشته باشند.

تصور جهان پيشرفته کنوني بدون وجود مواد پليمري مشکل مي باشد. امروزه اين مواد جزيي از زندگي ما شده اند و در ساخت اشياي مختلف ، از وسايل زندگي و مورد مصر ...

تصور جهان پيشرفته کنوني بدون وجود مواد پليمري مشکل ميباشد. امروزه اين مواد جزيي از زندگي ما شدهاند و در ساخت اشياي مختلف ، از وسايل زندگي و مورد مصرف ...

الاستومرهاي پلي يورتاني، خانواده اي از کوپليمرهاي توده اي بخش شده است که کاربردهاي مهمي در زمينه هاي گوناگون صنعتي و پزشکي پيدا کرده است. اولين پلي يو ...

● شرح بيماري پلي ميوزيت و درماتوميوزيت التهاب بافت همبند، همراه تغييرات تخريبي در عضلات (پلي ميوزيت ) و پوست (درماتوميوزيت ). اين تغييرات باعث ضعف و ت ...

پژوهشگران سيمان جديدي توليد کرده اند که با جذب گسترده گاز کربنيک، تاثيرات گرمايش جهاني را کاهش مي دهد به لطف نوآوري مهندسان بريتانيايي, سيمان که هم اک ...

جهان امروز بر خلاف دنياي ديروز که تمام توجهش به صنايعي چون نفت و انرژي بود، به سمت فن آوري اطلاعات، مواد جديد، بيوتکنولوژي، نانوتکنولوژي و الکترونيک گ ...

شيمي و تهيه خون مصنوعي آرسنيک Chemistry فلوئور ژرمانيم هافنيم اجسام نيم رسانا آهن رباي مولکولي اسفنج پلي اوره تان تاريخچه توليد پلاستيک پديده فتو ولتا ...

● فناوري نانو در بسته بندي موادغذايي درصنايع و شرکت ها: در حال حاضر شرکت هاي زيادي مانند Unilever, keystone,Hershey,food,nestle مشغول کار روي نانو غذا ...

دانلود نسخه PDF - پلي اتيلن