up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله پله PDF
QR code - پله

پله

انواع پله هاي ساختماني

● مقدمه
طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلکان روشها و سيستمهايي را بايد طوري ساخت که امکان دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني را توسط پله ها به بالا و پايين فراهم سازد.
● تعريف پله
پلکان يک راه ارتباطي است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط مي دهد و انسان با انرژي خود ان را طي مي کند .در واقع پله تکيه گاهي براي پا هنگام بالا رفتن است.
● انواع پله
▪ فرم پله
▪ جنس پله
▪ کاربري
● فرم پله:
▪ راه پله مستقيم
▪ راه پله با پله هاي مايل
▪ راه پله ۴ ۱ چرخش در بالا
▪ راه پله ۴ ۱ چرخش در پايين
▪ راه پله ۴ ۱ چرخش در بالا و پايين
▪ راه پله ۴ ۱ چرخش در بالا و پايين در جهت مخالف
▪ راه پله مستقيم با پاگرد
▪ راه پله مستقيم با ۴ ۱ دور چرخش
▪ راه پله مستقيم با نيم دور چرخش
▪ راه پله پاسگي همراه با چرخش
▪ راه پله با ستون پله باز با پاگرد
▪ راه پله سلطنتي
▪ راه پله با سه پلکان مستقيم و يک پاگرد
▪ راه پله با چهار پلکان
▪ راه پله قوسي
▪ راه پله سبدي با پاگرد
▪ راه پله نيم دور چرخش
▪ راه پله بيضي
▪ راه پله حلزوني يا مارپيچي
▪ راه پله هندسي
● از نظر جنس:
پله هاي چوبي
پله هاي فولادي
پله هاي سنگي
پله هاي بتني
پله هاي پلکسي
پله هاي چوبي-فلزي
● از نظر کاربري:
در اين بخش پله ها از نظر کاربرد در موقعيت مکاني مورد بررسي قرار مي گيرند. اين مبحث شامل دسته بندي هايي است که در زير به آن اشاره مي کنيم.
پله هاي آموزشي
پله هاي اداري
پله هاي تجاري
پله هاي فرار
پله هاي مراکز تفريحي
پله هاي بيمارستان
پله هاي هتل
پله هاي شهري
پله هاي مسکوني
پله هاي بيروني
● اجزاء پله
۱) کف پله:
به سطح فوقاني پله گفته مي شود،يعني محل گذاشتن کف پا براي بالا رفتن يا پايين آمدن از پله.
۲) ارتفاع پله:
فاصله عمودي کف هاي دو پله متوالي را ارتفاع پله مي گويند.ميزان تغييرات ارتفاع پله به مکان و موقعيت پله بستگي دارد.
۳) پيشاني پله:
به قطعه عمودي که ميان دو کف پله متوالي قرار مي گيرد گفته مي شود
۴) گونه پله:
سطح بغل پله را مي گويند.
۵) عرض پله:
به فاصله بين گونه هاي پله گفته مي شود و به مکان و تعداد استفاده کنندگان از پلکان بستگي دارد.
۶) لب پله:
پيش آمدگي کف پله از پيشاني ،لب پله ناميده مي شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن کف پله مي شود.
۷) شيار کف پله:
در کف پله شيار هايي در امتداد عرض پله ايجاد مي کنند. اين شيار ها از ليز خوردن افراد جلوگيري مي کنند.
۸) رديف يا خيز پلکان :
به مجموعه پله هاي متوالي بين دو اختلاف سطح رديف پله گفته مي شود. در هر رديف پله حداقل سه پله متوالي وجود دارد.
۹) خط مسير پله :
اين خط محل شروع و ختم پله را مشخص مي کند. خط مسير پله در روي پلان و وسط عرض پله ها مشخص مي شود .
۱۰) خط شيب پله :
اين خط ، لبه پله هاي يک رديف پله را به يکديگر وصل مي کند.
۱۱) زاويه شيب پله :
به زاويه بين شيب پله با افق ، زاويه شيب پله گفته مي شود . زاويه شيب پله رابطه مستقيم با ارتفاع پله و رابطه معکوس با کف پله دارد.
۱۲) حجم پله :
به ضخامت سقف زير يک رديف پله گفته مي شود.
۱۳) طول پله :
به طول افقي يک رديف پله گفته مي شود يعني از لبه اولين پله تا انتها کف آخرين پله در يک شيب .
۱۴) پا گرد :
ايستگاه ما بين پله ها که براي رفع خستگي ساخته مي شود به پاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض يک کف پله است.
۱۵) نرده پله :
وسيله اي است که براي جلوگيري از سقوط اشخاص ، در طرفين رديف پله ها نصب مي شود.
۱۶) دست انداز پله :
اين وسيله بر روي نرده و به موازات خط شيب پله نصب مي شود .
۱۷) چشم پله :
به فاصله بين دو رديف پله گفته مي شود .(يعني شکاف بين دو بازوي پلکان)
● سيستم ساختاري :
در اينجا پله ها بر حسب جنسيت و پايه و اساس هايي که براي نصب ساختار آنها استفاده مي شوند دسته بندي شده اند.
الف) موادي که براي ساختار پلکان استفاده مي شوند.
ب) سيستم نصب و نگهداري پله ها
▪ موادي که براي ساختار پلکان استفاده مي شود
۱) فولاد
۲) بتن
۳) سنگ
۴) چوب
۵) پلکسي
پله هاي فولادي:
ساختار فولادي متشکلند از شمشيري هايي که از صفحات فولادي فشرده ساخته شده اند. اين پله ها سبکتر از انواع ديگر پله هستند و تنظيم مقاومت در برابر آتش براي اين پله ها خيلي مهم است.
پله هاي بتني:
شکل معمول پلکان بتن مسلح به صورت پلکان ½ گردش مي باشد . در اکثر ساختمان هاي دو طبقه به عنواع پلکان دسترسي يا فرار استفاده مي شود.
پله هاي سنگي:
امروزه به خاطر کمبود و قيمت بالاي سنگ طبيعي اين نوع پله ها از سنگ ريختگي يا بتن ساخته مي شوند. پله ها را مي توان با همان رويه طبيعي سنگي يا بتني باقي گذاشت اما معمولا از نوعي پوشش استفاده مي شود تا سطح ضد لغزشي به وجود آيد.
پله هاي چوبي:
پله هاي چوبي عمر مفيد کوتاهي دارند و در برابر آتش سوزي هم مقاومت کمي دارند اما با روشهاي کامل سازي مي توان تا حد مشخصي آنها را مقاوم کرد. رشته پلکانهاي چوبي در واقع پلکان سنتي خانه هاي دو يا چند طبقه اي هستند که در آنها مسئله مقاومت در برابر آتش سوزي استفاده از پلکان بتني را ضروري نمي سازد.

طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلکان روشها و سيستمهايي را بايد طوري ساخت ...

● نگاهي اجمالي هرگاه از يک سيم پيچ که داراي هسته آهني است، جريان الکتريکي عبور کند، هسته سيم پيچ آهنربا مي شود. از اين خاصيت براي قطع و وصل مدارها است ...

● نگاهي اجمالي هرگاه از يک سيم پيچ که داراي هسته آهني است، جريان الکتريکي عبور کند، هسته سيم پيچ آهنربا مي‌شود. از اين خاصيت براي قطع و وصل مدارها است ...

اين نوشته خلاصه مقاله اى است كه در مجله تياراكنوسمستارى شماره 3-2 سال 1995 به چاپ رسيده است . اين مجله نشريه رسمى اداره راه فنلاند است و به شكل فصلنام ...

آجر از قديمي ترين مصالح ساختماني است که قدمت آن بنا به عقيده برخي از باستان شناسان به ده هزار سال پيش مي رسد.در ايران بقاياي کوره هاي سفال پزي و آجر پ ...

آجر سنگي است ساختگي (مصنوعي) که نوع رسي آن از پختن خشت (گل شکل داده شده) و نوع ماسه آهکي آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکي (که از فشردن مخلوط همگن ماسه سي ...

روکش بتوني Quikrete يک مخلوط خاص از سيمان پورتلند و شن و يک پليمر معتدل ساز و رنگهاي افزودني است که براي کاهش ميزان خسارات مواد تعميري و بازسازي کردن ...

شهر «مل مو» در کشور سوئد از جمله شهرهايي است که برنامه هاي توسعه بسيار دقيقي در آن اجرا شده است. به طوري که پس از بررسي هاي فراوان و دقيقي که به وسيله ...

دانلود نسخه PDF - پله