up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پلت PDF
QR code - پلت

پلت

مزاياي پلت و استفاده كردن از آن در خوراك

روش متداول پلت سازي عبارت است از در معرض بخار آب قراردادن خوراك آسياب شده ، سپس خروج خوراك داغ و مرطوب از داخل پلت زن با كمك فشار . اين پلت ها سپس توسط جريان سريع هوا سريعاً سرد و خشك ميشود جيره ها را ميتوان تا دماي ۸۵ درجه سانتي گراد بدون ترس از تخريب ويتامين يا كاهش وزن توليد پرنده با حداكثر امكان توليد پلت در ساعت فراهم نمود . غذاي پودري توسط ماشين هاي پلت در شرايط بخار و فشار و حرارت ۷۰-۸۵ درجه سانتي گراد به پلت تبديل ميشود.
حدود ۶۰% غذاهايي كه در مرغداري مصرف ميشود به صورت پلت مي باشد و در اين فرايند تغييراتي در دان ايجاد ميشود .
۱) تغييرات فيزيكي :
موجب افزايش تراكم ذرات غذايي مي گردد و طيور با حركت كمتري غذاي مورد نياز را بدست مي آورند و لذا انرژي آنها صرف رشد و توليد مي شود .
۲) تغييرات شيميايي:
حرارت بخار آبي كه در حين پلت داده ميشود مواد مزاحم رشد را كه در بعضي از مواد غذايي وجود دارد از بين مي برد و در نتيجه با تغذيه پلت، رشد بهتري حاصل ميشود
● مزاياي پلت كردن خوراك
۱) چون خوراك به صورت همگن و يكنواخت ميباشد امكان انتخاب در خوراك را از پرنده سلب مينمايد و تمامي قسمتهاي موجود در خوراك بالاجبار توسط پرنده استفاده ميشود و تمامي گله به يك ميزان از مواد مغذي مصرف مينمايند .
۲) پلت نمودن تحت فشار و دماي بالا(۷۰ تا۸۵ درجه سانتي گراد)انجام ميشود كه موجب عمليات زير در خوراك ميشود:
الف) بهبود كيفيت مواد كه باعث ليگنين زدائي و ژلاتينه شدن مواد نشاسته اي مي شود و قابليت هضم را بالا مي برد.
ب) عوامل ضد تغذيه اي و بازدارنده رشد و باكتريها و آلودگي هاي ميكروبي از قبيلE- - Coli و سالمونلا فعاليت خود را از دست ميدهند .
ج) تاثير منفي پلي ساكاريدهاي غيرنشاسته اي بر ويسكوزيته محتويات دستگاه گوارش كاسته ميشود. افزايش ويسكوزيته توسط پلي ساكاريدها سبب جذب آب در دستگاه گوارش باعث كاهش سرعت نفوذ مواد مغذي و سبب كاهش قابليت هضم ميشود ، مواد هضم نشده با ويسكوزيته بالا توليد مدفوع بسيار چسبناكي ميكند كه مشكلات بستر چسبناك و مرطوب را به وجود مي آورد بنابراين با توليد خوراك به صورت پلت باعث كاهش ويسكوزيته پلي ساكاريد غير نشاسته اي شده و قابليت هضم بالا ميرود.
۳) كاهش ميزان به هدر رفتن خوراك كه طي عمل جابجايي و وزش باد و… قسمتي از مواد ريزتر و سبكتر را از دست ميدهد كه ممكن است ويتامين ها و مواد معدني باشند كه در نتيجه از بين رفتن اين مواد مغذي سبب كاهش عملكرد گله ميشود . بطور كلي ميزان پرت و ضايعات را تا ۱۰% كاهش ميدهد.
۴) زمان مصرف خوراك را كاهش ميدهد كه اين امر بخصوص در مناطق گرمسيري حائز اهميت است.
۵) در شرايطي كه تحريكات عصبي يا تنش وجود دارد، ميزان مصرف خوراك كاهش مي يابد ، لذا مصرف خوراك به صورت پلت مواد مغذي مورد نياز را فراهم مينمايد.
۶) از آنجايي كه مصرف چربي در مرغداري به دليل: خطر فساد ، مشكلات نگهداري ، مخلوط نشدن يكنواخت خوراك» به راحتي امكان پذير نمي باشد، اين مواد به طور همگن در پلت قابل مصرف ميباشد.
۷) سبب كاهش گرد و غبار ميشود و از بروز بيماري تنفسي نظير CRD جلوگيري مي نمايد.
۸) قدرت ماندگاري خوراك پلت از خوراك آردي بسيار بيشتر مي باشد.

در نتيجه اين سياست ها، روسيه خودش را در موقعيتي قرار داده که هم مي تواند باعث تضعيف تلاش هاي مشترک شود و هم به اجرايي شدن يک بسته ديپلماتيک مؤثر عليه ...

فوتوپلتيسموگرافي چيست ؟ Photo Plethysmography‏:‏ ‏ ‏PPG‏ كه به ‌صورت ‏Light Reflection Rheography‏ يا ‏LRR‏ شناخته شده است يك روش غير تهاجمي با استفاد ...

● مقدمه از زمان انقلاب صنعتي، ژئوپولتيک انرژي – به معني تهيه و تدارک انرژي و نيز تضمين دسترسي مطمئن به ذخاير انرژي – به عاملي مؤثر در خوشبختي، سعادت و ...

در نتيجه اين سياست ها، روسيه خودش را در موقعيتي قرار داده که هم مي تواند باعث تضعيف تلاش هاي مشترک شود و هم به اجرايي شدن يک بسته ديپلماتيک مؤثر عليه ...

مزاياي حاصل از فرآوري خوراک مدتها پيش براي صنعت طيور مشخص شده است. امروزه بيشتر خوراکهاي طيور پس از مخلوط شدن متحمل نوعي فرآوري مي شوند. بهبود بازده خ ...

مهمترين نکات بعد از خريد يک لاک پشت گوش قرمز ايجاد مکاني براي زندگي و همچنين تغذيه آن است. يک لاک پشت گوش قرمز را حتي مي توان در يک تشت آب نگهداري کرد ...

وقتي شما در مورد تغذيه و مواد غذايي با همسايه تان، فروشنده مواد غذايي، دامپزشک يا متخصص پرورش دام صحبت مي کنيد مهم است که هر دو به يک زبان صحبت نماييد ...

تنها گونهٔ خاوياري اروپاي مرکزي که سراسر زندگي خود را در آبهاي شيرين ( رودخانه ) طي مي کند استرلياد مي باشد . اين ماهي متعلق به گروه ماهي هاي غضروفي – ...

دانلود نسخه PDF - پلت