up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله پسته PDF
QR code - پسته

پسته

مشخصات گياه شناسي درخت پسته

● ديد کلي
بطور کلي انواع مختلف پسته را از حيث شکل ظاهري به دو دسته ميتوان تقسيم کرد. يکي بادامي و ديگري فندقي. در شکل بادامي طول پسته از عرض يا قطر آن خيلي زيادتر است به قسمي که شکل کشيده بادامي به پسته ميدهد در صورتي که در شکل فندقي تفاوت بين طول و قطر پسته خيلي کم است. علاوه بر اين در شکل بادامي فاصله دو لب داخلي پوست پسته خندان کمتر از همين فاصله در شکل فندقي است. در پسته بادامي گاهي اتفاق ميافتد که نوک باريک پسته کمي به شکل نوک خنجر خميده است اين شکل پسته را خنجري مينامند.
▪ موطن اصلي و قدمت درخت پسته
درخت پسته معمولي و يا پسته ايراني پيستاکيا ورا (Pistacia vera) به شکل جنگلهاي انبوه در شمال شرقي ايران ديده ميشود لذا ميتوان گفت که اصل اين جور پسته از ايران است. درخت پسته از ايران به ساير نقاط مخصوصا به سواحل درياي مديترانه (جنوب اروپا و شمال آفريقا) رفته است.
● مشخصات گياه شناسي درخت پسته
درخت پسته گياهي است دو پايه يعني گلهاي نر و ماده جدا از يکديگر و روي درخت مجزا قرار گرفته است. گل آذين درخت پسته بطور کلي خوشهاي است و در خوشه نر که گلها به يکديگر فشرده و متراکم هستند. تعداد زيادتري گل مشاهده ميشود تا در خوشه ماده که فاصله از گلها يکديگر زياد است و به همين علت اين نوع گلها خوشه افشان و شلي تشکيل ميدهند.
گلهاي ماده داراي يک تخمدان و يک تخمچه هستند ولي کلاله منشعب و داراي سه شاخه است. برگ درخت پسته از ۵ تا ۷ برگچه تشکيل شده است. ريشه درخت محوري و عمودي است و تا عمق بيشتر از دو متر در داخل خاک فرو ميرود. تلقيح گلهاي ماده بوسيله باد انجام ميگيرد.
▪ آب و هواي مطلوب پسته
درخت پسته به سرماي شديد زمستان و گرماي زياد تابستان هر دو مقاوم است. درخت پسته با هوا و زمين مرطوب سازگاري ندارد. رطوبت زياد در زمين باعث توليد بيماري صمغ و پوسيدگي يقه درخت ميشود که به تدريج درخت را ضعيف و بالاخره خشک ميکند. درخت پسته به کم آبي و خشکي مقاومت زياد نشان ميدهد بطوري که درختان کهن را ميتوان بدون آبياري بر مدت خيلي طولاني (شادي چند ده سال) زنده نگاه داشت.
▪ خاک مطلوب پسته
بهترين خاکها براي کاشت درخت پسته خاکهاي ليموني سبک يعني شن و رس ميباشد. در اراضي سبک مصرف کود براي برداشت رضايت بخش است ولي در اراضي رسي سنگين که رطوبت را به مقدار زياد و براي مدتي طولاتي در خود نگاه ميدارد کاشت اين گياه نتيجه رضايت بخشي نميدهد و مقدار محصول چندان قابل توجه نخواهد بود. درخت پسته تا اندازهاي تحمل شوري خاک را ميکند.
▪ کود
درخت پسته احتياج به کود فراوان دارد و کود دامي به تنهايي نميتواند رفع احتياجات درخت پسته را از حيث مواد غذايي براي محصول زياد بکند. لذا بايد علاوه بر کود دامي از کودهاي شيميايي نيز استفاده کرد. کود دامي را پاييز به درخت ميدهند و کود شيميايي را در دو دفعه يکي در اسفند ماه و ديگري در خرداد ماه با خاک مخلوط ميکنند.
● ازدياد درخت پسته و کاشت آن در باغ
از نظر گياه شناسي درخت پسته را به دو طريق ميتوان تکثير کرد يکي بوسيله خواباندن شاخه و ديگري بوسيله کاشت بذر. ولي در باغباني و از نظر اقتصادي تنها راه ازدياد درخت پسته کاشت بذر براي تهيه پايه و پيوند نهال حاصله با انواع مرغوب پسته ميباشد.
● آفات پسته در ايران
▪ زنجرک پسته ايديو سروس ستالي (آفت شيره)
▪ رپسيل پسته که به شيره خشک معروف است.
▪ شپشک واوي پسته
▪ لارو برگ خوار پسته
▪ کرم ريشه پسته
▪ سرشانه خوار پسته
▪ زنبورهاي مغز خوار پسته

●تاريخچه : پسته گياهي است كه از ديرباز در نقاط مختلف ايران مورد كشت و پرورش قرار مي گرفته است. جنگل هاي وحشي و خودروي پسته در ناحيه شمال شرقي ايران و ...

پسته داراي مواد غذايي فراواني است و بنابراين براي تقويت بيماران و اشخاص ضعيف مناسب است . در صد گرم مغز پسته مواد زير موجود است : آب ...

● احداث باغ ▪ خصوصيات خاك: كشت پسته در رده هاي مختلفي از خاك با موفقيت انجام مي شود. در مناطق پسته كاري ايران بافت شني لومي كه يك باقت متوسط مي باشد ب ...

در صورت وجود مسائلي از جمله وضعيت ژنتيكي برخي پايه ها و يا پايه و پيوندكها، تغييرات موضعي pH و... كمبودهايي به صورت خفيف و يا لكه اي در طولاني مدت مشا ...

پسته گياهي دو پايه و گل هاي نر و ماده به صورت خوشه و بطور جانبي بر روي شاخه هاي يك ساله ظاهر مي شوند. هر خوشه حاوي تعداد زيادي گل مي باشد. توليد جوانه ...

● ارقام پسته ايران ۱) بادامي راور Badami ravar ۲) خنجري دامغان Khanjari damghan پسته كشور به دليل مصرف بي رويه و نامتعادل كودهاي در گذشته با كمبود شدي ...

در ايران علاوه بر مرکبات به ساير درختان منجمله بادام، زردآلو، گيلاس، اوکالپتوس و … پسته، انار، توت، حمله مي کند. ولي بيماري در همه گياهان اهميت ندارد، ...

يکي از آرزوهاي من در دوران کودکي اين بود که درخت سيب حياط خانه به يک درخت شکلات تبديل شود. هر روز صبح بلافاصله پس از برخاستن از خواب به درخت سيب نگاه ...

دانلود نسخه PDF - پسته