up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله پريدوتيت PDF
QR code - پريدوتيت

پريدوتيت

پريدوتيتها سنگهاي نفوذي فانريتيک تمام بلورين هستند که داراي کانيهاي زير مي‌باشند. کانيهاي فرومنيزين شامل اوليوين ، پيروکسن و هورنبلند 85 تا 95 درصد ، پلاژيوکلازهاي کلسيک کمتر از 10 درصد. انواعي که در آنها اليوين اصلي است پريدوتيت ناميده مي شوند.
چنانچه اليوين وجود نداشته و يا مقدار آن کم باشد. سنگ را پرهنيت Perhnite مي‌ناميم. اگر مقدار پلاژيوکلازهاي کلسيک اين سنگها زياد شوند سنگ به سمت تروکتوليت و گابرو ميل خواهد کرد.
کانيهاي پريدوتيت‌ها
پريدوتيت‌ها و پرکنيت‌ها بر حسب نوع کاني فرومنيزين که همراه با اليوين در آنها وجود دارد طبقه بندي مي‌شوند. اليوين اين سنگها معمولا فورستريت است ولي در بعضي از انواع تفريق شد. و انواع متوسط اليوين يا هورتونوليت ممکن است وجود داشته باشد. در بعضي از انواع نادر پريدوتيت‌ها اليوين از نوع مونتي سيليت است. پيروکسن منوکلينيک آنها ديوسپيد ، اوژيت ، ديوسپيديک و يا اوژيت است.
پيروکسن ارتورومبيک معمولا انستاتيت است ولي هيپرستن نيز گاهي ديده مي‌شود. آمفيبول‌ها معمولا به رنگهاي قهوه اي يا سبز رنگ‌اند. ميکاي اين سنگها معمولا بيرنگ تا قرمز روشن يا فلوگوپيت قهوه‌اي رنگ است. کانيهاي فرعي اين سنگها خيلي زياد است و مهمترين آنها عبارتند از : پنتلانديت ، پلاتين ، آپاتيت ، پيروپ ، پروسکيت ، کرندون ، منيتيت ، ايلمنيت ، کروميت ، پيريت ، پيروتين ، آنورتيت و گاهي آناليسم و نفلين.
کانيهاي که در نتيجه دگرساني تشکيل مي‌شود عبارتند از : ترموليت ، اکتينوليت ، کامينگتونيت ، آنتوفيليت ، فلوگوپيت ، کلريت ، سرپانتين ، تالک ، منيزيت ، دولوميت ، کلسيت ، اسفن.
تقسيم بندي پريدوتيت‌ها بر اساس کانيهاي فرومنيزين
* دونيت : کاني فرومنيزين آن اليوين است.
* هارزبورگيت : کانيهاي فرومنيزين اليوين+ انستاتيت (هيپرستن)
* ورليت : کانيهاي فرومنيزين اليوين+ پيروکسن‌هاي منوکلينيک (معمولا اوژيت)
* لوزوليت : کانيهاي فرومنيزين اليوين+ هر دو نوع پيروکسن ها
* کورتلانديت : کانيهاي فرومنيزين اليوين+ هورنبلند
* پيروکسنيت : کانيهاي فرومنيزين پيروکسن ها (انستاليت ، هيپرستن ، اوژيت)
* هورنبلند : کانيهاي فرومنيزين آن هورنبلند مي‌باشد.
انواع پريدوتيت‌ها
کمبرليت
يک نوع پريدوتيت مي‌باشد که داراي اليوين ، فلوگوپيت با کمي مونزيت ، ديوپيسد ، پيروپ ، ايلمينيت و کروميت است که بعضي از آنها الماس‌دار مي‌باشند.
پيکريت
پيکرميت اسمي است براي انواعي از پريدوتيت‌ها که داراي اليوين زيادي مي‌باشند و داراي مقداري اوژيت و مقداري پلاژيوکلازهاي کلسيک است که چه بصورت کاني اصلي و چه به عنوان فرعي در آنها وجود دارد.
ساخت و بافت پريدوتيت‌ها
تمام کانيهاي اين سنگها بي‌شکل‌اند. انواع پراليوين آنها مخصوصا دونيت‌هاي داراي بافت موزاييکي با دانه‌هاي مساوي است. اندازه دانه‌ها از متوسط تا خيلي درشت تغيير مي‌کند. سنگهاي که داراي بافت دانه ريز باشند خيل کمياب است. انواع پورفيري آنها خيلي ناياب است مگر در توده‌هاي نفوذي کوچک ساخت لايه‌اي در اين سنگها بخصوص در پريدوتيت‌هايي که در لوپوليت‌ها تشکيل مي‌شود زياد ديده مي‌شود که وجد لايه‌هاي کروميت آنها را مشخص مي‌کند. دانه‌هاي اليوين ممکن است نيمه موازي باشد و بافت نيمه جرياني سنگ بدهد.
محل تشکيل پريدوتيها
پريدوتيتها همراه با گابروها و آنوزيت‌ها در لوپوليت‌ها و توده‌هاي لايه‌اي شکل ضخيم در اثر تفريق تشکيل مي‌شود. دايکها ، سيلها و دودکش مانندها اشکال ديگري است که اين سنگها در آنها ظاهر مي‌شود. امروزه تصور مي‌شود که اين سنگها وقتي که در مجموعه افيوليت‌ها ظاهر مي‌شوند قسمتي از گوشته اقيانوسي هستند که در قاره‌ها جاگير شده‌اند.
پريدوتيت‌ها سنگهاي اولترابازيک و معمولا اولترامافيک هستند و از نظر زمين شناسي اقتصادي به علت کروميت و نيکل حائز اهميت زيادي مي‌باشند. کرماتيتها گدازه‌هاي معادل پريدوتيت‌ها هستند که داراي بافت منحصر بفرد خودشان که به نام بافت اسپينيفکس خوانده شود مي‌باشند.

سينيت – مونزونيت . سينيت ، يک سنگ دانه اي روشن رنگ و بافتي يکنواخت است که اساسا از فلدسپات پتاسيم و اليگوکلاز با مقدار کمتري هوربلند ، بيوتيت و پيروکس ...

سنگ از نظر زمين شناسان به ماده ي سازنده ي پوسته و بخش جامد سست کره ي زمين گفته مي شود. سنگ ها از يک يا چند کاني درست شده اند و از نظر چگونگي پديد آمدن ...

● مفهوم ژئومورفولوژي ژئومورفولوژي کلمه ايست که داراي ريشه يوناني مي باشد و به معناي شناخت شکل زمين است .در واقع اين علم به توضيح در مورد اشکال هندسي س ...

آزبست واژه اي است کلي که براي تمام کانيهاي سيليکاته با خاصيت جدا شدن به صورت رشته هاي قابل انعطاف به کار مي رود. به علت داشتن ويژگيهاي نسوز بودن و قاب ...

● خصوصيات محيطهاي دريايي ▪ وجود فسيلهاي جانوري و گياهي متعدد و گوناگون. ▪ عدم وجود ساختمانهاي خروجي (Emersion structures ) جز در مورد جزر و مدي يا اين ...

دانلود نسخه PDF - پريدوتيت