up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش کبک PDF
QR code - پرورش کبک

پرورش کبک

اصول پرورش جوجه کبک(بخش 2)

بستر پرورش چگونه باشد؟
آيا مي‌توان بدون پهن کردن بستر، کبک را روي کف پرورش داد؟ اين سئوالي است که اکثر پرورش‌دهندگان مي‌پرسند. جواب اين است بله مي‌توان اما اين کار به صرفه نيست.
بستر دو کار خيلي مهم انجام مي‌دهد:
1-کف سالن را عايق مي‌کند.
2-رطوبت مدفوع کبک را به خود جذب مي‌کند.
نداشتن بستر در روزهاي اول، تنظيم دما که يکي از موارد مهم در پرورش جوجه کبک است را با مشکل مواجه مي‌کند و در سنين بالاتر نيز به دليل توليد مدفوع زياد بستر خيس شده و بيماري‌هاي مختلف از جمله کوکسيديوز در گله شايع مي‌شود. بنابراين استفاده نکردن از بستر در پرورش کبک را فراموش کنيد.
از بسترهاي مختلف مي‌توان براي پرورش جوجه کبک استفاده نمود. معمولاً از خاک اره براي اين کار استفاده مي‌شود که در زمان تهيه بايد به نکات زير توجه کرد:
1-اندازه خاک اره براي کبک نسبتاً ريز باشد.
2-از لحاظ بهداشتي از محل‌هاي معتبر تهيه شود و اگر اطمينان نداريم حتماً ضدعفوني شوند.
3-اجسام برنده در خاک اره وجود نداشته باشد.
مهم‌ترين مشکلي که بستر پوشال در پرورش کبک دارد ايجاد گرد و غبار به خصوص در سنين بالاتر رشد به دليل غريزه بر هم زدن بستر است. نوع ديگر بستر که اين روزها متداول شده است استفاده از مقواهاي مخصوص بستر است که در انواع مختلف توليد مي‌شوند و نوعي که داراي آج‌هاي ريز است براي جوجه کبک مناسب است.
آبخوري مناسب براي هر سن پرورش کبک
آب آشاميدني مناسب بايد دائماً در اختيار کبک باشد. تقريباً‌ دو برابر وزن دان مصرفي در روز کبک آب مصرف مي‌کند. در روزهاي اول پرورش اندازه لبه‌هاي آبخوري بسيار مهم است. تا چند سال پيش که آبخوري مخصوص کبک توليد نشده بود يکي از عوامل مهم تلفات جوجه در روزهاي اول خفه شدن جوجه در آبخوري‌ها بود. اما خوشبختانه اين روزها انواع مختلفي از آبخوري مخصوص کبک در بازار وجود دارد. اگر هم به هر دليلي قادر به تهيه آبخوري‌هاي جديد نيستيد. مي‌توانيد با تغييرات جزئي مشکلات آبخوري‌هاي بزرگ را رفع نماييد. مثلاً مي‌توانيد شيلنگ‌هاي نازک پلاستيکي در دور آبخوري استفاده کنيد تا عمق آبخوري کاهش يابد.
آبخوري کله‌قندي نوع رايج و ساده آبخوري در روزهاي اول است. با رشد پرنده و نياز به آب بيشتر، استفاده از اين نوع آبخوري‌ها به صرفه نيست. براي کاهش حجم کاري سالن مي‌توان از سيستم نيپل و يا ساير انواع آبخوري‌هاي خودکار استفاده نمود.
شما بايد بتوانيد آب سالم و تازه را در طول شبانه‌روز در اختيار پرنده قرار دهيد. بنابراين شستشوي منظم آبخوري يکي از ضروريات است. در روزهاي اول پرورش، شستشو در هر بار پر کردن آبخوري (معمولاً هر 4ساعت يک‌بار) انجام مي‌شود. در سنين بالاتر هم حداقل يک روز در ميان شستشو انجام مي‌شود. خوشبختانه سيستم نيپل بجز مخازن آب آن نيازي به شستشو روزانه ندارد.
سيستم نيپل هم يکي از بهترين نوع آبخوري براي جوجه‌هاي کبک است که دائماً آب گوارا را در اختيار جوجه‌ها قرار مي‌دهد. هر چند هزينه اوليه سيستم نيپل کمي بيشتر از ساير آبخوري‌ها مي‌شود ولي هزينه‌هاي کارگري را به شدت کاهش داده و از طرفي بازدهي پرنده نيز بيشتر مي‌شود. هر نيپل براي 12-10 قطعه کبک در نظر گرفته مي‌شود.
يک آبخوري کله‌قندي براي 70قطعه کبک تا سن يک هفتگي کفايت مي‌کند. همزمان با رشد کبک بايد از آبخوري‌هاي با لبه بلندتر و حجم آب بيشتري استفاده نمود.
دان خوري براي هر سن رشد کبک
دان خوري کبک بايد سه شرط اساسي داشته باشد:
1-ابعاد آن (به خصوص ارتفاع) متناسب با قد پرنده باشد و همزمان با رشد پرنده قابل تنظيم باشد.
2-از ريخت و پاش دان توسط کبک جلوگيري کند.
3-دان کافي را در ساعات بين وعده‌ها در اختيار کبک قرار دهد.
به ازاي هر قطعه کبک حدود 5-3 سانتيمتر طول دان خوري در نظر گرفته مي‌شود. در طول دوران رشد به دليل زيادشدن مصرف دان و تغيير سريع اندازه بدن در کبک بايد از دان¬خوري¬هاي بزرگ‌تر استفاده نمود. در دو روز اول معمولاً دان در سيني‌هاي با لبه حداکثر يک سانتيمتر و اگر بستر از نوع مقوا باشد مستقيماً بر روي بستر ريخته مي‌شود تا جوجه دان خوردن را ياد بگيرد. نکته مهم اين است که در روزهاي اول دفعات دان دادن زياد (حدود 10 بار در شبانه‌روز) ولي مقدار دان در هر وعده کم است.
همزمان با رشد پرنده از دان¬خوري¬هاي سيني و بعد از يک هفته مي‌توان از دان¬خوري¬هاي سطلي با لبه کوتاه استفاده نمود. از سه هفتگي به بعد نيز مي‌توان از دان¬خوري¬هاي بزرگ‌تر و با لبه بلندتر استفاده نمود. در اين سن بهتر است دان¬خوري¬ها از سقف آويزان شوند و همزمان با رشد پرنده ارتفاع آن نيز تنظيم شود. آويزان بودن دان¬خوري از سقف و تنظيم ارتفاع از تلفات دان به شدت جلوگيري مي‌کند و دان به راحتي از مخزن به سيني کف وارد مي‌شود.
سطح کافي براي دان خوري بايد بر اساس تعداد پرندگان در نظر گرفته شود تا تمام پرندگان دائماً به دان دسترسي داشته باشند. يکي از علائم تعداد کم دان خوري در سالن، کوچک ماندن تعدادي از جوجه کبک‌هاي ضعيف تر است. اين مورد شايد جنبه ژنتيکي نيز داشته باشد اما در صورت کم بودن طول دان خوري در سنين بالا تفاوت وزني بيشتري ديده مي‌شود.
تغذيه
يکي از هدف‌هاي ما در پرورش کبک کاهش ضريب تبديل است و مديريت تغذيه نقش مهمي در کاهش ضريب تبديل و افزايش سوددهي پرورش جوجه دارد. (ضريب تبديل يعني نسبت دان مصرفي به وزن زنده توليدي)
موضوع تغذيه بحث مفصلي است که از حوصله اين مقاله آموزشي خارج است (براي اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به سايت حس سبز مراجعه کنيد.) و فقط در اين جا به چند اصل مهم اشاره مي‌کنم.
اولين موضوع مهم در بحث تغذيه کبک داشتن جيره مناسب است. جيره مناسب بايد بتواند با کمترين هزينه و با استفاده از مواد اوليه در دسترس احتياجات کبک را تأمين کند.در تغذيه کبک هميشه هدف، مصرف کمتر دان نيست بلکه قيمت جيره هم بايد حداقل قيمت ممکن باشد.
بهتر است دان مصرفي کبک به صورت تازه تهيه شود و حداکثر دان در دوره‌هاي هفتگي مخلوط شود. دان توليدي نيز در شرايط دمايي مناسب نگهداري شود تا ارزش مواد مغذي آن از بين نرود و سالن پرورش محل مناسبي براي ذخيره دان نيست و دان هر وعده فقط وارد سالن شود.
انتخاب دان خوري نيز در جلوگيري از اتلاف دان نقش مهمي دارد که بايد متناسب با رشد پرنده از دانخوري‌هاي با ارتفاع بلندتر استفاده نمود.
نکته بعدي نيز در مورد تغذيه کبک تغيير آرام جيره جديد با جيره قبلي است. ممکن است در طول دوره پرورش از دو يا سه جيره استفاده کنيم بنابراين تغيير هر کدام با جيره جديد بايد به آرامي انجام شود تا در رشد پرنده اختلال ايجاد نشود. در طول پرورش نيز بايد دان دائماً به صورت تازه در اختيار جوجه‌ها قرار گيرد تا رشد به سرعت انجام شود و معمولاً بهينه‌ترين بازدهي مصرف دان زماني اتفاق مي‌افتد که حداقل در سه وعده غذايي دان در اختيار جوجه قرار گيرد.
آخرين نکته مهم در خصوص تغذيه کبک در اختيار قرار دادن آب کافي و آبخوري مناسب است. چون تقريباً کبک 2 برابر وزن دان مصرفي آب نياز دارد و آب تازه و بهداشتي دائماً بايد در اختيار پرنده قرار گيرد.
نويسنده: سبحان قاسميان

● پراکندگي: ۱۴ گونه مختلف از اين نوع پرنده تا کنون شناسايي شده است. زيستگاه طبيعي اين پرنده از کوههاي منطقه خاورميانه و آسيا از شرق يونان و جنوب بلغار ...

● مقدمه رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند. زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان ...

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

● کرفس کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند . برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد م ...

هويج ، گياهي است دوساله كه ريشه آن عمودي بوده و قسمت وسط ريشه گوشتي وخشبي و به رنگ زرد ميشود كه هويج مصرفي را تشكيل ميدهد. به هر ميزان كه اين قسمت ظري ...

کاهو گياهيست يک ساله ، اين گياه از حوالي اروپاي ساحلي يا آسياي مرکزي به نقاط ديگر جهان منتقل شده است .گروهي از محققين معتقدند که مبداء اصلي آن هندوستا ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

دانلود نسخه PDF - پرورش کبک