up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش کبک PDF
QR code - پرورش کبک

پرورش کبک

اصول پرورش جوجه کبک(بخش 1)

راهکارهايي ساده براي کاهش تلفات و افزايش بازدهي
نويسنده: سبحان قاسميان
پرورش جوجه کبک يکي از مهمترين بخشهاي توليدي يک واحد پرورش کبک است. به دليل اينکه بخش عمده محصولات توليدي حاصل بخش پرورش جوجه است. از طرفي به دليل حساسيت نسبتاً بالاي جوجه نسبت به شرايط محيطي در روزهاي اول زندگي، رعايت نکردن اصول مديريتي پرورش مي تواند خسارت زيادي را به مجموعه وارد کند و سبب تلافت سنگين در گله شود.
در هر مترمربع سالن در روزهاي اول مي‌توان حدود 30 قطعه جوجه کبک در سن 5 3 ماهگي نگهداري کرد که در روزهاي اول پرورش به فضاي بسيار محدودتري براي پرورش نياز است. همزمان با رشد پرنده بايستي فضاي پرورش را گسترش و در نهايت جوجه‌ها در کل سالن رها شوند.
اصولي‌ترين راه براي تفکيک بخش‌هاي مختلف پرورش، داشتن سالن جداگانه و مستقل براي نگهداري هر سن پرنده است. در اين شرايط مديريت هر بخش بسيار ساده بوده و مي‌توان بيش‌ترين بازدهي را انتظار داشت. اما با توجه به اينکه در بسياري از کارخانه‌هاي پرورش کبک چنين امکاني نيست و معمولاً بخش پرورش داراي يک يا دو سالن است بنابراين متناسب با تعداد جوجه توليدي در هر هفته بايد قسمت‌هاي مختلف پرورش در هر سالن ايجاد نمود.
گروه‌هاي مختلف پرورشي شرايط محيطي از جمله دما و تهويه متفاوتي نياز دارند. بنابراين در صورتي که بتوان هر بخش پرورش را با مواد عايق مناسب تفکيک کرد بازدهي به شدت افزايش مي‌يابد. ديوارهاي عايق مي‌تواند ديوارهاي آجري، بتني، تيغه گچي، يونوليت، ايرانيت، نايلون و... باشد. در انتخاب تيغه‌ها علاوه بر قيمت به عايق بودن و قابليت شستشوي آن‌ها بايد توجه کرد. هر چند هزينه اوليه ديوارهاي عايق ممکن است زياد باشد اما با توجه به تأثير زيادي که در کاهش تلفات و سرعت رشد پرنده دارد بسيار به صرفه است.
از مصالح ساده‌تر هم مي‌توان براي جداسازي بخش‌هاي مختلف پرورش استفاده نمود. ولي هزينه اتلاف انرژي و تلفات جوجه بسيار زياد خواهد بود. مهم‌ترين مشکلي که ايجاد مي‌شود کنترل دما بسيار دشوار مي‌شود. در قسمت‌هايي که گرماي بيشتري لازم است اتلاف زياد بوده و به ساير بخش‌ها وارد مي‌شود و اين گرماي زياد در بخش‌هايي که دماي کمتري لازم دارند سبب گرم شدن بيش از اندازه سالن مي‌شود.
در تفکيک بخش‌ها علاوه بر گرمايش جداگانه به تهويه جداگانه نيز براي هر بخش نياز داريم. چون براي هر سن پرنده تهويه متفاوتي نياز است. بنابراين هر بخش بايستي ورودي هوا و فن‌هاي جداگانه داشته باشد. با توجه به اينکه در فصول مختلف و بر اساس سن پرنده تهويه بايد کنترل شود بنابراين استفاده از چند فن بجاي يک فن بزرگ بسيار مناسب تر است. چون به راحتي مي‌توان مقدار گردش هوا را کنترل نمود.
به هر بخش سالن پرورش جوجه بايد به ديد يک سالن جداگانه نگاه کرد و بنابراين کنترل آب و برق به صورت جداگانه براي هر بخش، مديريت سالن را بسيار ساده و پربازده خواهد کرد.
دما، رطوبت، نور و تهويه‌اي براي هر سن
کبک نيز همانند ساير پرندگان به صورت فصلي در شرايط طبيعت قادر به بقاء و توليدمثل است. ما با فراهم کردن همان شرايط طبيعت در همه فصول و در مقياس زياد بهره‌برداري اقتصادي از اين پرنده داريم. همان طور که اشاره شد فراهم کردن شرايط محيطي براي رشد جوجه کبک يکي از هنرهاي پرورش‌دهندگان است.
در پرورش جوجه‌هاي کبک براي داشتن حداکثر رشد و بازدهي اقتصادي تقريباً شرايطي که در دستگاه جوجه‌کشي وجود دارد نيز در بخش پرورش لازم است. چهار عامل محيطي بسيار تأثيرگذار در سنين مختلف بخش پرورش بايد مورد توجه قرار گيرند. البته بجاي عمليات چرخش تخم در دستگاه در بخش پرورش نياز به نور است. اين چهار عامل‌ عبارت‌اند از:
1-دما
2-رطوبت
3-تهويه
4-نور
1-دماي مناسب براي پرورش جوجه کبک:
جوجه کبک تازه متولدشده وزني در حدود 18 گرم دارد. به دليل تکميل نشدن سيستم تنظيم‌کننده دماي بدن، جوجه کبک به تغييرات دمايي بسيار حساس است. جوجه کبک در روزهاي اول پرورش در دماي حتي 25 درجه نيز تا چند ساعت زنده مي‌ماند ولي در اين دماي پايين به شدت آسيب مي‌بيند و جوجه‌هاي سبک‌تر و حساس‌تر معمولاً در اين شرايط تلف مي‌شوند.
دماي مناسب روز اول پرورش جوجه کبک حدود35 درجه سانتي‌گراد است. منظور از دماي مناسب، دمايي است که در محل قرار گرفتن جوجه در سالن وجود دارد. خيلي از پرورش‌دهندگان زماني که در سالن ايستاده‌اند دماي سالن را بررسي مي‌کنند. با توجه به اختلاف دمايي که در ارتفاع‌هاي مختلف از کف سالن وجود دارد در يک ارتفاع مثلاً 170 سانتيمتري اگر دما 37 باشد دماي کف ممکن است34 درجه سانتي‌گراد باشد. بنابراين بايد دماسنج و ترموستات‌ها دقيقاً به اندازه قد جوجه(حدود 5-4 سانتيمتري کف سالن) قرار گيرند.
يکي از رفتارهاي غريزي جوجه کبک در زمان کاهش دما جمع شدن روي هم است. جوجه با اين رفتار سعي مي‌کند از اتلاف گرماي بدن جلوگيري کند و با تجمع در کنار هم به گرم شدن يکديگر کمک مي‌کنند. اگر اين کاهش دما زيادتر شود و تعداد جوجه‌ها نيز زياد باشد توده جوجه بزرگ‌تر شده و همه جوجه‌ها تلاش مي‌کنند که به عمق توده نفوذ کنند تا گرم تر شوند و در اثر اين رفتار جوجه‌هايي که در عمق قرار مي‌گيرند بعد از دقايقي با کمبود اکسيژن مواجه شده و در اثر فشار تلف مي‌شوند.
تنظيم دما در روزهاي اول پرورش بسيار حياتي است. نوسانات دما حتي در حد يک درجه نيز سبب تلفات سنگين مي‌شود. با کاهش دما حتي اگر جوجه تلف نشود از لحاظ فيزيولوژيکي به شدت آسيب مي‌بيند که در نهايت سبب کاهش بازدهي در طول پرورش مي‌شود.
تنظيم دما در هفته اول بسيار مهم است و بايد از وسايل گرمايشي مطمئن و با بازدهي مناسب استفاده نمود. توصيه مي‌شود براي روزهاي اول پرورش جوجه، حداقل از دو گرما ساز استفاده نماييد تا در صورتي که مشکلي براي يکي از گرما سازها پيش آمد فرصت سرويس گرما ساز وجود داشته باشد. کاهش دما حتي براي چند دقيقه خسارت زيادي وارد مي‌کند.
گردش هوا در سالن طوري بايد باشد که دماي يکنواخت در کل سالن وجود داشته باشد. يکي از معايب نگهداري جوجه يک‌روزه در طبقات عدم امکان تنظيم دماي يکسان در طبقات مختلف است. مگر اينکه بتوان با تجهيزات گرمايشي مناسب دماي ايده آل را در هر طبقه ايجاد نمود.
يکي از معيارهاي خيلي مهم در تنظيم دماي سالن راحتي جوجه است. منظور از راحتي جوجه وضعيتي است که در آن جوجه، سرحال و پر تحرک در حال مصرف آب و دان و گردش در سالن باشد. اگر جوجه از منبع حرارتي فاصله گرفته و حتي خود را کف سالن پهن کرده است نشانه دماي زياد سالن است. اگر جوجه خود را به منبع حرارتي نزديک مي‌کند و تلاش براي دور هم جمع شدن وجود دارد نشانه سرماي سالن است.
همزمان با رشد و افزايش تحمل جوجه به کاهش دما، مي‌توان دما را کاهش داد اين کاهش دما در طول يک هفته در حدود 2درجه سانتي‌گراد است. اين کاهش بايستي به مرور و متناسب با تحمل جوجه باشد و از تغييرات ناگهاني دما بايد خودداري کرد.
2-رطوبت مناسب براي پرورش جوجه کبک:
تأمين رطوبت مورد نياز در سالن سبب رشد سريع و سلامت جوجه کبک مي‌شود. رطوبت سبب افزايش توان نگهداري حرارت در هوا شده و نوسانات دمايي به آرامي اتفاق مي‌افتد. رطوبت مناسب سبب تنفس مناسب پرنده مي‌شود.
با توجه به اينکه دماي سالن پرورش جوجه‌هاي کبک نسبتاً بالا است (به خصوص در روزهاي اول رشد) بنابراين رطوبت کم در سالن سبب از دست رفتن سريع آب بدن و در نتيجه کاهش رشد و افزايش تلفات مي‌شود. رطوبت زياد هم سبب خيس شدن بستر و ايجاد مشکلات تنفسي و بيماري‌هاي گوارشي براي پرنده مي‌شود. بنابراين تنظيم رطوبت سالن نيز همانند تأمين دما يکي از موارد مهم در پرورش جوجه کبک محسوب مي‌شود.
3-تهويه مناسب براي پرورش جوجه کبک:
يکي از عامل‌هاي مهم در سالن پرورش جوجه کبک تأمين اکسيژن کافي براي تنفس و دفع گازهاي سمي توليدي حاصل متابوليسم پرنده است. علي‌رغم اهميتي که تهويه سالن دارد در اکثر سالن‌هايي که بازديد داشته‌ام به اين نکته بسيار مهم توجه نمي‌شود و شايد بيش‌ترين خسارت سالن‌ها هم به دليل عدم تهويه مناسب باشد.
تهويه سالن سبب در دسترس قرار دادن اکسيژن کافي براي پرنده و خروج گازهاي سمي از سالن مي‌شود. عدم کارايي سيستم تهويه سالن سبب تجمع گازها در سالن و در نتيجه کاهش متابوليسم طبيعي پرنده، عدم رشد مناسب، مشکلات و بيماري‌هاي تنفسي، گسترش سريع بيماري‌ها و در نهايت تلفات پرنده مي‌شود.
انواع سيستم¬هاي تهويه سالن‌هاي مرغداري را در پرورش کبک نيز مي‌توان استفاده نمود. اما نکته مهم با توجه به وجود گروه‌هاي سني مختلف نياز تهويه‌اي متناسب هر گروه است. نمي‌توان از يک تهويه يکسان براي همه گروه‌ها استفاده نمود. به عنوان مثال جوجه‌هاي کمتر از يک هفته نسبت به جوجه‌هاي آماده کشتار، نياز تهويه‌اي بسيار متفاوتي دارند و از طرفي در صورت وجود ارتباطات محيطي بين بخش‌هاي مختلف پرورش علاوه بر انتقال آلودگي سبب اختلالات دمايي نيز مي‌شود.
در تهويه سالن بايستي هواي تازه و مناسب از ورودي‌هاي هوا وارد سالن شده و بعد از پخش در کل سالن (به خصوص در سطحي که پرنده قرار دارد) به همراه گازهاي سمي و هواي کهنه از سمت ديگر با کمک فن‌هاي تهويه خارج شود.
مسير گردش هوا بايستي طوري باشد که هوا در کل سالن پخش شود. بدين منظور فن‌هاي تهويه بايد در جهت مخالف و دور از ورودي‌هاي هوا باشند. در برخي از سالن‌هايي که بازديد داشته‌ام متأسفانه فن‌ها در نزديکي محل ورود هوا قرارگرفته‌اند و همين امر سبب خروج سريع هوا از مسير نزديک شده و هوا قبل از اينکه در سالن پخش‌شده و پرنده از آن استفاده نمايد از سالن خارج مي‌شود.
4-نور مناسب براي پرورش جوجه کبک:
با توجه به اينکه پرورش کبک در سالن انجام مي‌شود تنظيم نور نيز به صورت دستي يا خودکار قابل انجام است. در دو هفته اول پرورش معمولاً به صورت 24 ساعته نور وجود دارد. بعد از آن مي‌توان هر شب 4-2 ساعت خاموشي داشت و در هفته‌هاي آخر پرورش اين مقدار را مي‌توان به 8 ساعت نيز رساند.
نکته مهم در مورد نور سالن، شدت نور است. در صورتي که از نور شديد در سالن استفاده شود عارضه همديگر خواري در سالن شيوع پيدا مي‌کند. شدت نور که بر اساس لوکس محاسبه مي‌شود در زمان پرورش 50-20 لوکس بايد باشد و شدت نور با رشد پرنده کاهش مي‌يابد. هر 20 لوکس برابر 4 وات نور در هر مترمربع است مثلاً از يک لامپ 60 وات رشته‌اي (يا لامپ کم مصرف با نور معادل با لامپ معمولي) براي 15 مترمربع فضا مي‌توان استفاده نمود.

● پراکندگي: ۱۴ گونه مختلف از اين نوع پرنده تا کنون شناسايي شده است. زيستگاه طبيعي اين پرنده از کوههاي منطقه خاورميانه و آسيا از شرق يونان و جنوب بلغار ...

● مقدمه رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند. زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان ...

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

● کرفس کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند . برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد م ...

هويج ، گياهي است دوساله كه ريشه آن عمودي بوده و قسمت وسط ريشه گوشتي وخشبي و به رنگ زرد ميشود كه هويج مصرفي را تشكيل ميدهد. به هر ميزان كه اين قسمت ظري ...

کاهو گياهيست يک ساله ، اين گياه از حوالي اروپاي ساحلي يا آسياي مرکزي به نقاط ديگر جهان منتقل شده است .گروهي از محققين معتقدند که مبداء اصلي آن هندوستا ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

دانلود نسخه PDF - پرورش کبک