up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش ماهي PDF
QR code - پرورش ماهي

پرورش ماهي

پرورش ماهي در قفس

بسياري از گونه هاي ماهيان از جمله گربه ماهي، تيلاپيا، استريپدبس، قزل آلا، کپور ماهيان و ... براي پرورش ماهي در قفس مناسب هستند. پرورش ماهي در قفس مي تواند فعاليتي بسيار دل انگيز و مفرح باشد. قفس بايد براحتي قابل دسترس و يک راه ورودي جهت عمليات غذادهي روزانه، مراقبت و تميز کردن داشته باشد و وجود يک اسکله براي رفت و آمد بر روي قفسها لازم است. اسکله اي با عرض يك متر مي تواند ۳ قفس ماهي را پشتيباني كند. يک قفس در يک سوي اسكله و ديگري در ناحيه انتهايي اسکله واقع شود. يک قفس ۸×۴×۴ فوت مي تواند ۱۰۰۰ گربه ماهي را در خود جاي دهد. البته چنانچه کسي براي اولين بار اين کار را انجام مي دهد بهتر است با ۵۰۰ قطعه کار را آغاز نمايد. ماهيان درون قفس به راحتي صيد و غذادهي مي شوند.
●انواع قفسها
قفسهايي که در ستون آب پنهان شده اند (از سطح تا بستر آنها در آب قرار دارد)، قفسهاي شناور، قفسهايي که از بويه ساخته شده اند و تا نيمه در آب قرار دارند و قفسهاي کفي که در بستر رودخانه يا دريا قرار مي گيرند.
اين موارد خود به صورت زير دسته بندي مي شوند:
قفسهاي منفرد يا چند تايي، قفسهاي انعطاف پذير، قفسهايي که خودشان را در آب حفظ مي کنند و قفسهايي که توسط قايق بر پا مي شوند.
انتخاب نوع قفس بستگي به مکان و شرايط موجود در سايت مزرعه دارد.
●مکان يابي قفس
پرورش در قفس نيازمند حداقل ۲ فوت آب در زير قفس است تا فضولات حاصل ا ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

براي نخستين بار در ايران صدف مرواريدساز لب سياه تکثير شد مرواريد طبيعي يکي از جواهرات بسيار مهم و قيمتي از دوران باستان به شمار مي رود و به همين دليل ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...