up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش ماهي PDF
QR code - پرورش ماهي

پرورش ماهي

آشنايي با تكثير و پرورش ماهي زينتي گورامي

▪ نام گروه ماهيان : anabantidae
▪ نام خانواده: گورامي
▪ انواع گروه ماهيان :
گورامي سه خال، گورامي مرواريدي، گورامي کوتوله، گورامي بوسنده، گورامي عسلي
تمام گواراميها براي تکثير و پرورش شرايط يکسان و مساوي اي دارند . اگر بتوانيد يک نوع از ان را با موفقيت تکثير کنيد از بقيه گونه هاي ديگرهم براحتي مي توانيد تخمگيري کنيد ! ترتيب و رعايت انجام کارهاي لازم براي تکثير گواراميها داراي اهميت زيادي هستند . چنانچه بموقع آن کارها انجام نگيرد نتيجه تکثير خراب خواهد شد.
بايد همزمان با آماده ساختن ماهيهاي مولد براي انجام تخمريزي پيش بيني لازم را براي تهيه غذاي لاروهاي گواراميها صورت بگيرد و از قبل اقدامات لازم را انجام داد و براي آنها غذا تهيه کرد. لاروهاي گوارامي در ابتدا خيلي ريز هستند و غذاي خيلي ريزتري احتياج دارند.
معمولا نوزادان ميگو را تا يکهفته بعد از شناي آزاد نمي توانند صيد کنند و بخورند زيرا برايشان بزرگ است و اگر بي غذا بمانند تمام آنها تلف خواهند شد. بنابراين بايد موجودات زنده خيلي ريزتري را مانند انفوزئرها و فيتوپلانکتنها را توليد کرد.
تا لاروهاي گوارامي بعد از آنکه کيسه زرده زير شکمشان را جذب کردند و داراي شنا آزاد شدند، بتوانند آنها را بعنوان اولين غذا استفاده نمايند.
● طرز تهيه غذاي لاروهاي گورامي (آنفوزئرها و فيتوپلانکتنها) :
ابتدا ظرفي را آب کنيد و در مکاني قرار دهيد که نور مستقيم آفتاب به آن بتابد. براي توليد فيتوپلانکتنها و تک سلوليهاي گياهي مقداري برگ کاهو را داخل ظرف قرار دهيد. براي توليد انفوزئرها بهتر است مقداري کاه گندم را داخل ظرف قرار دهيد. بعد از گذشت يکهفته داخل آب موجودات زره بيني و خيلي ريزي توليد شده اند که غذاي لاروهاي گوارامي در مرحله اوليه زندگي شان خواهد بود.
● طرز تکثير و پرورش گواراميها
ابتدا آکواريومي که ارتفاع آب آن ۱۵ سانتيمتر باشد را با آب که داراي سختي ۶ تا ۸ درجه DH و دماي مناسب ۲۷ درجه سلسيوس باشد، مهيا و آماده مي سازيم. براي جلوگيري از مزاحمتهاي احتمالي دور آکواريوم پوشيده مي شود که از بيرون برايشان مزاحمت ايجاد نشود و داخل آکواريوم شن يا ماسه و شعله اکسيژن قرار داده نمي شود.
گواراميها قادرند از سطح آب اکسيژن بگيرند و بايد در محيطي آرام و ساکت و بدور از مزاحمتهاي ديگران و بدون تلاتم آب تخمريزي کنند. چند شاخه گياه طبيعي يا مصنوعي در روي سطح آب قرار دهيد. از آنجائيکه گواراميهاي نر خيلي زياد علاقه به تخمها و نوزادان دارند با شتاب و عجله مي خواهند صاحب نوزاد شوند و اين عجله و شتاب در مواقعي که ماهي ماده آمادگي نداشته باشد اختلاف بوجود مي آيد و ماهي نر تهاجمي شده و شروع به کندن دم و باله هاي ماهي ماده مي کند.
وجود چند شاخه گياه طبيعي و مصنوعي پناهگاهي براي ماهي ماده خواهد بود که بتواند در ميان آنها پنهان و مخفي شود. و بتدريج ماهي ماده آماده خواهد شد و با گذشت چند ساعت اعلام آمادگي براي تخمريزي خواهد کرد. و بدون ناراحتي و درگيري و با بدن سالم و شاداب به کنار ماهي نر خواهد آمد و با راهنمايي ماهي نر به قسمت لانه هوايي هدايت مي شود. و در آنجا آرام باقي مي ماند و در چندين مرحله با ماهي نر تخمريزي مي کنند. بنابراين نحوه تخمريزي و مراحل انجام کارها بترتيب اهميت بشرح زير است.
۱) آکواريوم محل تخمريزي بايد داراي آبي با سختي بين ۶ تا ۸ درجه DH و دماي ۲۷ درجه سلسيوس باشد. ارتفاع آب حداکثر ۱۵ سانتيمتر و دور آکواريوم پوشيده شود.
اکسيژن داخل آکواريوم قرار نمي گيرد چون باعث تلاتم آب خواهد شد و گواراميها محيط آرام و ساکت را دوست دارند.
هيچگونه شن و يا ماسه در کف قرار ندهيد و هرگز براي آنها مزاحمت ايجاد نکنيد. چند شاخه گياه داخل آکواريوم قرار دهيد تا علاوه بر اينکه محيط طبيعي براي ماهيها ايجاد مي شود، ماهي ماده بتواند در لابلاي آن مواقع ضروري پنهان شود. با ايجاد چنين محيطي حالا مي توانيد ماهي نر را بداخل آکواريوم بگذاريد.
ماهي نر شروع به ساختن لانه هوايي مي کند و با بزاق دهانش از سطح آب هوا مي گيرد و بصورت حبابهاي بلوري شفاف در سطح آب بصورت لانه هوايي به خانه سازي مي پردازد. بيشتر دوست دارد در بين گياهان باشد. اگر گياهان برگ دار پهن استفاده شود، در زير برگ گياه لانه هوايي ايجاد مي کند. و سر پناه مناسبي برايش خواهد بود. و مکان مناسبي براي تخمها و لاروها در چند روز اول است.
بعد از گذشت ۲۴ ساعت حالا نوبت به معرفي ماهي ماده خواهد بود. بآرامي ماهي ماده را داخل آکواريوم قرار دهيد. دقت کنيد، کوچکترين ضربه اي به بدن ماهي ماده باعث صدمه جدي و يا اينکه احتمالا از شدت درد و ضربه وارده به بدنش تخمريزي را به تأخير مي اندازد. بنابراين با حوصله و بآرامي ماهي ماده را در کنار ماهي نر قرار دهيد. با اضافه شدن ماهي ماده به آکواريوم، حرکات زيبا و ديدني ماهي نر شروع خواهد شد.
بطوريکه رقصهاي زيبا و با ايجاد حرکاتي موزون که بهمراه اين حالت، آبششها را باد مي کند و ژست مخصوصي مي گيرد و با گاردهاي زيبا به دور و اطراف ماهي ماده مي چرخد و همراه رقص، ماهي ماده را به آغوش مي گيرد و به زير لانه هوايي که ساخته است مي برد و خيلي زود خانه اش را تکميل تر و بزرگتر مي کند.
سپس ماهي ماده را دعوت به تخمريزي در محل لانه هوايي مي کند. اگر ماهي ماده آماده باشد در همان ساعات نخست اعلام خواهد کرد و براي تخمريزي به زير لانه هوايي مي رود و خيلي آرام مي ايستد و تخمريزي شروع مي شود.
و چندين ساعت تخمريزي طول مي کشد و در هر نوبت تخمها در داخل لانه هوايي چيده مي شود چنانچه ماهي ماده اعلام آمادگي نمايد در نهايت حداکثر بين ۲۴ الي ۴۸ ساعت جفت تخمريزي خواهند کرد و پس از پايان تخمريزي ماهي ماده را به آکواريومي که از قبل آماده کرده ايد و داراي آب سالم و تميز و آماده دارد منتقل کنيد و مقداري داروي متيلن آبي به آب اضافه کنيد تا زخمهاي ماهي ماده عفوني نشوند و سپس ماهي ماده را با غذاهاي زنده براي مرحله بعدي که بايد ۱۵ روز آينده باشد آماده نمائيد.
خيلي زود قسمتهاي کند شده بدن ماهي ماده ترميم خواهد شد و بحالت اول بر مي گردد و بنابراين همه نگرانيها پايان خواهد يافت. مسئوليت و مراقبت از تخمها بعهده ماهي نر خواهد بود. بنابراين ماهي نر در آکواريوم باقي مي ماند و شما مي توانيد تخمها را در داخل لانه هوايي مشاهده نمائيد که بصورت دانه هاي ريز و مانند شکر سفيد رنگ است.
ماهي نر از تخمها مراقبت مي کند و گاهي که در اثر ترکيدن حبابهاي هوايي بعضي از تخمها به پايين مي افتند سريعا ماهي نر با دهان برداشته و آنها را مجددا به داخل لانه هوايي بر مي گرداند. ماهي نر مرتب اين عمل را تکرار مي کند و بخوبي تخمها را تميز مي کند و برايشان حبابهاي جديد مي سازد و از آنها بخوبي مراقبت بعمل مي آورد. تا اينکه تخمها بعد از ۳۶ ساعت باز خواهند شد.
از زمانيکه تخمها تبديل به لارو مي شوند. حداکثر تا سه روز ماهي نر در کنار لاروها باقي مي ماند بعد از آن بهتر است ماهي نر را برداشته و لاروها را به تنهايي نگهداري کنيد. در اين سه روز که ماهي نر از آنها مراقبت مي کند هيچگونه غذايي احتياج ندارند و از کيسه زرده ايي که در زير شکمشان دارند تغذيه مي کنند.
از روز سوم معمولا لاروها قادرند شناي آزاد داشته باشند و مي توانند موجودات ريز زنده را صيد کنند و بخورند. بهترين اين موجودات ريز زنده در اين مرحله براي لاروها مي تواند آمفوزئرها و فيتوپلانکتنها باشد. که براي اين منظور همانطوريکه قبلا گفته شد بايستي از يکهفته قبل برايشان تدارک ديده و پرورش داده باشيد.
حالا بايد از ظرفي که در آن کشت و پرورش آمفوزئر و فيتوپلانکتون داده ايد يک ليوان از آن آب را برداريد و در تمام سطح آکواريوم لاروها بآرامي پخش کنيد. تا لاروهاي گوارامي خيلي زود بتوانند در تمام نقاط آکواريوم براحتي آن موجودات زنده ريز را که همراه آن آب به آکواريومشان وارد شده است بخوبي صيد کنند و آنها را بعنوان غذا بخورند. روزانه چهار نوبت بايد بدين ترتيب به آنها غذا بدهيد و معمولا تا پنج روز غذاي آنها بدين روال خواهد بود. رنگ آب آنها سبز خواهد شد که مناسبترين آب براي رشد لاروهاي گوارامي همان آب سبز است.
بعد از گذشت پنج روز لاروها کمي بزرگتر شده اند و حالا قادر خواهند بود که از نوزادان ميگوي نمکي که تازه از تخم باز شده اند و ريز هستند تغذيه بعمل آورند. (دقت کنيد نبايد از نوزادان ميگو که در ۲۴ ساعت يا بيشتر از تخم در آمده اند استفاده کنيد زيرا نوزادان ميگو بصورت ميکروني رشد مي کنند که البته اندازه رشد آنها را با چشم نمي توانيد مقايسه کنيد.
و در اين مرحله لاروها قادر به خوردن آنها هستند.) نوزادان ميگو در مدت ۲۴ ساعت بعد از باز شدن رشد مي کنند و قد مي کشند که بزرگ بودن آنها باعث خواهد شد لاروهاي گوارامي قادر بخوردن آنها نباشند . چنانچه تعداد لاروهاي گوارامي زياد هستند، بهتر است آنها را به محيط بزرگتري که از قبل مهيا و آماده ساخته ايد انتقال دهيد و در آنجا با رعايت تمام اصول صحيح و با حفظ و کنترل زنجيره هاي مراقبتهاي ويژه پرورش دهيد.
ديده شده است که يک جفت گوارامي حدود دو هزار عدد تخم گذاشته است و تمام آنها تبديل به لارو شده اند ولي بدليل عدم رعايت اصول مربوط به تغذيه و در واقع گرسنگي تمام آنها تلف شده اند. اهميت پرورش آمفوزئرها و فيتوپلانکتنهاي گياهي و استفاده در تغذيه در مراحل اوليه زندگي لاروها آنقدر مهم است که نتيجه تکثير را بطور کلي عوض مي کند و سپس بعد از گذشت پنج روز لاروها چون قد مي کشند و بزرگتر مي شوند قادرند بخوبي از نوزادان ميگو تازه بدنيا آمده بخوبي تغذيه کنند و با سرعت رشد خواهند کرد. مشکل نگهداري لاروها اساسا تا ۱۵ روز اول زندگيشان است.
مسئله مهم ديگر گواراميها اختلاف اندازه آنها است. که خيلي زود ريز و درشت خواهند شد يعني تمام لاروها به يک اندازه رشد نخواهند کرد بعضي ها که بهتر غذا خورده اند سريعتر رشد مي کنند و بزرگتر مي شود و بهمين ترتيب بين اندازه آنها اختلاف زيادي به چشم مي خورد. و اين خطري است که چنانچه گرسنگي ببينند.
بزرگترها به کوچکترها حمله مي کنند و آنها را طعمه قرار مي دهند و در بين آنها عادت همجنس خواري پيش خواهد آمد که روزانه تعداد زيادي از آنها توسط هم نوعانشان از بين خواهند رفت و روز به روز تعداد آنها کمتر خواهد شد. که چاره کار تغذيه مناسب است و بايد در هر ۱۵ روز يکبار آنها را رقم بندي کرد.
يعني بزرگترها را جدا و با همديگر نگهداري کنيم و کوچکترها را هم با همديگر نگهداري کنيم و تمام اصول و برنامه غذايي آنها را بدقت انجام دهيم و طبق و يک برنامه مرتب و منظم هر ۱۵ روز يکبار آنها را رقم بندي کنيم.
براي اين منظور مي توانيد از تورهايي که چشمه هاي متفاوت دارند به اندازه مورد نياز درست کنيد و ماهيها را داخل آن تورها قرار دهيد آنهايي که کوچکترند از چشمه هاي تور بخوبي عبور مي کنند و بزرگترها در داخل تور باقي مي مانند و با زحمت کمتري آنها رقم بندي خواهند شد. چنانچه اين اقدامات را انجام دهيد تعداد زيادي از لاروها به ثمر خواهند رسيد.
بايد توجه داشته باشيد! بهترين راندمان و درصد موفقيت زماني است که از ابتداي تخمريزي تا عرضه به بازار فقط ۳% درصد خطا داشته باشيد (يعني از هر ۱۰۰ عدد لارو فقط ۳ عدد آن از مرحله تخمريزي تا فروش تلفات بدهيد) چنانچه بيشتر از ۳% خطا داريد و تلفات مي دهيد بايد برگرديد و بدقت از اول تا آخر تمام برنامه کارتان را مرور کنيد و نواقص آنرا برطرف سازيد. و در هر قسمت که اشکال داريد بايد سريعا براي رفع آن اقدام نمائيد تا از تلفات بيشتر لاروها جلوگيري بعمل ايد .

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

براي نخستين بار در ايران صدف مرواريدساز لب سياه تکثير شد مرواريد طبيعي يکي از جواهرات بسيار مهم و قيمتي از دوران باستان به شمار مي رود و به همين دليل ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

دانلود نسخه PDF - پرورش ماهي