up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش ماهي PDF
QR code - پرورش ماهي

پرورش ماهي

آشنايي با تكثير و پرورش ماهي زينتي گورامي

▪ نام گروه ماهيان : anabantidae
▪ نام خانواده: گورامي
▪ انواع گروه ماهيان :
گورامي سه خال، گورامي مرواريدي، گورامي کوتوله، گورامي بوسنده، گورامي عسلي
تمام گواراميها براي تکثير و پرورش شرايط يکسان و مساوي اي دارند . اگر بتوانيد يک نوع از ان را با موفقيت تکثير کنيد از بقيه گونه هاي ديگرهم براحتي مي توانيد تخمگيري کنيد ! ترتيب و رعايت انجام کارهاي لازم براي تکثير گواراميها داراي اهميت زيادي هستند . چنانچه بموقع آن کارها انجام نگيرد نتيجه تکثير خراب خواهد شد.
بايد همزمان با آماده ساختن ماهيهاي مولد براي انجام تخمريزي پيش بيني لازم را براي تهيه غذاي لاروهاي گواراميها صورت بگيرد و از قبل اقدامات لازم را انجام داد و براي آنها غذا تهيه کرد. لاروهاي گوارامي در ابتدا خيلي ريز هستند و غذاي خيلي ريزتري احتياج دارند.
معمولا نوزادان ميگو را تا يکهفته بعد از شناي آزاد نمي توانند صيد کنند و بخورند زيرا برايشان بزرگ است و اگر بي غذا بمانند تمام آنها تلف خواهند شد. بنابراين بايد موجودات زنده خيلي ريزتري را مانند انفوزئرها و فيتوپلانکتنها را توليد کرد.
تا لاروهاي گوارامي بعد از آنکه کيسه زرده زير شکمشان را جذب کردند و داراي شنا آزاد شدند، بتوانند آنها را بعنوان اولين غذا استفاده نمايند.
● طرز تهيه غذاي لاروهاي گورامي (آنفوزئرها و فيتوپلانکتنها) :
ابتدا ظرفي را آب کنيد و در مکاني قرار دهيد که نور مستق ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

براي نخستين بار در ايران صدف مرواريدساز لب سياه تکثير شد مرواريد طبيعي يکي از جواهرات بسيار مهم و قيمتي از دوران باستان به شمار مي رود و به همين دليل ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...