up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله پرورش ماهي PDF
QR code - پرورش ماهي

پرورش ماهي

پرورش ماهي در قفس

بسياري از گونه هاي ماهيان از جمله گربه ماهي، تيلاپيا، استريپدبس، قزل آلا، کپور ماهيان و ... براي پرورش ماهي در قفس مناسب هستند. پرورش ماهي در قفس مي تواند فعاليتي بسيار دل انگيز و مفرح باشد. قفس بايد براحتي قابل دسترس و يک راه ورودي جهت عمليات غذادهي روزانه، مراقبت و تميز کردن داشته باشد و وجود يک اسکله براي رفت و آمد بر روي قفسها لازم است. اسکله اي با عرض يك متر مي تواند ۳ قفس ماهي را پشتيباني كند. يک قفس در يک سوي اسكله و ديگري در ناحيه انتهايي اسکله واقع شود. يک قفس ۸×۴×۴ فوت مي تواند ۱۰۰۰ گربه ماهي را در خود جاي دهد. البته چنانچه کسي براي اولين بار اين کار را انجام مي دهد بهتر است با ۵۰۰ قطعه کار را آغاز نمايد. ماهيان درون قفس به راحتي صيد و غذادهي مي شوند.
●انواع قفسها
قفسهايي که در ستون آب پنهان شده اند (از سطح تا بستر آنها در آب قرار دارد)، قفسهاي شناور، قفسهايي که از بويه ساخته شده اند و تا نيمه در آب قرار دارند و قفسهاي کفي که در بستر رودخانه يا دريا قرار مي گيرند.
اين موارد خود به صورت زير دسته بندي مي شوند:
قفسهاي منفرد يا چند تايي، قفسهاي انعطاف پذير، قفسهايي که خودشان را در آب حفظ مي کنند و قفسهايي که توسط قايق بر پا مي شوند.
انتخاب نوع قفس بستگي به مکان و شرايط موجود در سايت مزرعه دارد.
●مکان يابي قفس
پرورش در قفس نيازمند حداقل ۲ فوت آب در زير قفس است تا فضولات حاصل از قفس به درون آن وارد شود. چنانچه قفسها در کنار هم يا در چند رديف واقع شوند نياز به انواع هواده ها بوجود مي آيد. قفسها براي غذادهي و تميز کردن و نيز چرخش خوب و مناسب آب نياز به امکان دسترسي کافي دارند. قفسها بايد دور از نواحي پوشيده شده از گياهان و بسترهاي علفي واقع شوند.
●طراحي و ساخت قفسها
۱- انتخاب محل
۲- نقشه سايت قفس ها شامل:
قفس ها
اسکله
مکاني جهت راه رفتن در کنار يا روي قفسها
مکاني جهت تهيه و نگهداري غذا و نيز آماده سازي ماهيان براي فروش
استخرهاي هچري و نوزادگاهي (در صورت نياز در مکان)
۳- ساختار
الف: اسکلت اصلي، مواد مورد نياز براي ساخت ( بامبو، چوب، گالوانيزه، بامبو و ... ) و طنابهاي بر پا نگهدارنده و لازم جهت جابجايي.
ب: ديوارها، کف و سقف، شبکه توري از جنس فيبر طبيعي يا مصنوعي، نرده هاي توري فلزي از جنس گالوانيزه يا تورهاي به هم جوش خورده از جنس گالوانيزه (مواد مختلف بايد در سايت آزمايش و بررسي شوند و در نهايت ماده مناسب جهت کار براي قسمتهاي مختلف انتخاب گردد.)
پ: قسمتهاي شناور، حلقه هاي انعطاف پذير حدفاصل از جنس فلز يا پلاستيک (پر شده توسط هواف کف يا فيبر) و بويه هاي جدا کننده
ج: حلقه ها يا قسمتهاي اتصال دهنده قسمتهاي مختلف
د: طنابها و ابزارهاي مهار کننده از جمله لنگرها
ذ) موج شکن يا شکننده آب
ر: شکل و اندازه: تخمين شکل و اندازه به شرايط منطقه، گونه مورد نظر جهت ذخيره سازي، ميزان ذخيره سازي، ميزان توليد و ... بستگي دارد.
ز) گونه هاي قابل پرورش: ماهيان بومي و غير بومي منطقهف سخت پوستان در قفسهاي واقع شده در آب شيرين، لب شور و شور مناسب هستند.
●خريد ماهيان از توليد کنندگان معتبر
پرورش دهندگان بايد هميشه ماهيان خود را از توليد کنندگان معتبر خريداري کنند. زيرا آنها هميشه همه ماهيان خود را با کيفيت خوب گارانتي مي کنند. حتما هنگام خريد از فروشنده در خواست کارت گارانتي شود. چنانچه پرورش دهندگان از فروشندگان دوره گرد يا عمده فروشان ناشناس ماهيان را خريداري کنند حتمابه خاطر بي احتياطي به عمل آمده دچار نقصان يا خسارت مي شوند.
●هوا دهنده ها (تهويه کننده ها)
کاهش اکسيژن منجر به مرگ و مير ماهيان در قفسهاي درون درياچه يا استخرها مي شود. در مورد سيستم هاي هوادهي بايد اشاره کرد که مسلما وجود دستگاه هواده در مزرعه حتي اگر به وجود آن نيازي نباشد بهتر است تا اينکه به وجود آن نياز باشد و خود آن وجود نداشته باشد.
ضمنا استفاده از دستگاههاي پمپاژ کننده آب نيز نمي تواند به خوبي سيستم هاي هوادهي عمل کند. پس حما بايد يک سيستم هواده خوب خريداري شده و در مزرعه نصب شود تا در موقع لازم مورد استفاده قرار گيرد. به اين ترتيب از وارد شدن استرس به ماهيان و در نتيجه مرگ و مير آنها جلوگيري شده، توليد ماهي افزايش يافته، به جلوگيري از شکوفايي جلبکي کمک شده و چرخش آب در استخر يا قفس به خوبي انجام مي شود. لذا مي توان سرمايه گذاري خود را با خريد يک سيستم هواده حفظ و تضمين کرد.
●انتخاب گونه و ذخيره سازي:
▪انتخاب گونه:
انتخاب گونه و ذخيره سازي به قابليت دسترسي گونه و دماي آب مورد استفاده بستگي دارد. گونه هاي رايجي که در قفس پرورش مي يابند همراه با تعداد مورد نياز جهت ذخيره سازي و دماي مطلوبشان در جدول شماره يك كه به صورت پيوست اين مطلب است آورده شده است.
▪ذخيره سازي:
تعداد ذخيره سازي در قفس بستگي به حجم قفس، نوع گونه مورد پرورش، اندازه قفس، تک گونه اي يا چند گونه اي بودن پرورش، غذادهي و ميزان غذاي مورد مصرف، روشهاي غذادهي و ضريب تبديل غذا، دوره ي تعويض يا تميز کردن شبکه توري، پالايش و حفظ و بهبود کيفيت آب، امکان انتقال قفس به محيط جديد در مواردي که محيط نامناسب مي شود، زمان صيد و انتخاب سايز مناسب براي صيد دارد.
ذخيره سازي در حجم کمتر باعث بدست آمدن ماهيان بزرگتر در زمان کوتاه تر مي شود (نسبت به ذخيره سازي در حجم بيشتر).
در اين گونه پرورش براي بدست آمدن ماهي با وزن حدود ۵۰۰ گرم تا پايان فصل رشد، ماهياني ۶ تا ۸ اينچي ذخيره سازي مي شود. ذخيره سازي در رنجي کمتر از ميزان توصيه شده ممکن است باعث رفتار تهاجمي (بسيار فعال) در ماهيان شود. همچنين ذخيره سازي ماهيان تقريبا هم اندازه در مديريت ذخيره سازي ماهيان بسيار پراهميت است. ماهيان بزرگتر توانايي غالب شدن بر ماهاين کوچکتر و آسيب رساندن به آنها را دراند که اين مسئله خود به کاهش ميزان رشد آنها مي انجامد. دستکاري ماهيان براي آنها استرس زا بوده و بهترين زمان براي ذخيره سازي آنها زماني است که دماي آب سرد باشد. اين مسئله باعث کاهش استرس و در نتيجه مرگ و مير مي گردد. اين مسئله که دماي بدن ماهيان با دماي آب اطراف سازگار شود بسيار با اهميت است. چنانچه آب درون کانتينر با آب استخر يا مزرعه F۵ درجه يا pH۲ تفاوت داشته باشد بايد به آرامي آب استخر را با آب کانتينر هم دما کرد. (مبادله ۲ ۱ آب مخزن با ۲ ۱ آب استخر). چنانچه ماهيان درون کيسه هستند، شما مي توانيد با قرار دادن کيسه ها درون مدخل استخر باعث سازگار شدن دماي بدن ماهيان با آب استخر شويد. ماهياني که قرار است ذخيره سازي شوند بايد از نظر سلامتي آزمايش شوند. ماهيان زخمي، داراي بدن لکه لکه و باله هاي سائيده شده نبايد استفاده شوند. ماهيان سالم بايد از صيد شدن گريخته و هنگاميکه به آنها نزديک مي شويد به سرعت فرار نمايند.
●ساير فاکتور هاي اصلي
اقدام به غذادهي کم و غير مغذي باعث بروز عدم موفقيت و شکست در پرورش ماهيان در قفس مي شود. در طي فصل رشد ماهيان نبادي دچار آشفتگي شوند. حرکت دادن قفس، صيد ماهيان، خارج کردن قفس از آب براي مشاهده ماهيان، شنا کردن و يا صيد اطراف قفس و يا قرار دادن قفس در مکاني که به دلايل مختلف دچار آشفتگي مي شود مي تواند باعث ايجاد استرس در ماهيان شود که استرس نيز در نهايت به بروز بيماري ها مي انجامد.
. غذادهي خوب و مناسب در سلامتي ماهيان بسيار با اهميت است
. هرگز ماهياني را که از سلامتي آنها مطمئن نيستيد خريداري ننمائيد
●مزاياي پرورش در قفس
نياز به فضاي کم، توليد زياد در هر واحد سطح، امکان حرکت دادن و جابجا کردن در موقع وجود آلودگي، حفظ و نگهداري در برابر شکارچيان، شرايط مناسب براي پرورش انواع گونه ها، امکان استفاده از نواحي مربوط به بستر دريا در صورتيکه براي کشاروزي مناسب نباشد، سادگي و راحتي در صيد و ... از مزاياي اين سيستم پرورش هستند.
●معايب پرورش در قفس
کاهش شديد اکسيپن محلول در آب، وابستگي به غذاهاي مصنوعي، اتفلاف غذا، آلودگي، تکرار در شيوع بيماري ها، خطر سرقت ماهيان، اختلاف و عدم توافق در استفاده از آبهاي طبيعي و ... از معايب اين سيستم پرورشي مي باشند.

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

براي نخستين بار در ايران صدف مرواريدساز لب سياه تکثير شد مرواريد طبيعي يکي از جواهرات بسيار مهم و قيمتي از دوران باستان به شمار مي رود و به همين دليل ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

دانلود نسخه PDF - پرورش ماهي