up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله پروبيوتيك طبيعي PDF
QR code - پروبيوتيك طبيعي

پروبيوتيك طبيعي

آب پنير منبعي از پروبيوتيک ها

روده جوجه پيش از هچ ، عاري از هرگونه باكتري مي باشد. با شروع نوك زدن به پوسته و تولد جوجه ، وضعيت باكتريايي روده سريعاً تغيير مي نمايد. جوجه هايي كه در شرايط طبيعي بدنيا مي آيند ، با مجموعه اي از ويروس ها ، باكتريها و قارچهايي موجود در گله ، در تماس مي باشند. اين ارگانيسم ها در عرض چند ساعت تكثير يافته و فلور طبيعي روده كه ميكروفلور روده ناميده مي شود ، را تشكيل مي دهند.
اين باكتريها غالباً مفيد بوده و خطري براي جوجه در بر ندارند. لايه مخاطي روده همراه با اين باكتريهاي مفيد موجب تثبيت عملكرد دستگاه گوارش گشته و دستگاه گوارش جوجه را در مقابل هجوم باكتريهاي پاتوژن و مضر محافظت مي نمايد.
با ايجاد اين ميكروفلور ، رشد باكتريهاي مضر از قبيل سالمونلا و كلي باسيلهاي مضر و پاتوژن ، از چينه ان تا كلواك محدود مي شود.
همچنين گروههايي كه محلول 4% آب پنير دريافت كرده بودند ، بطور قابل توجهي نسبت به گروههاي كنترل بسيار سالمتر بودند. نهايتاً بعنوان نتيجه اي از اين بررسي ، مشخص شد كه ، آب پنير در ايجاد و تكثير كلوني هاي باكتريايي در مراحل اوليه ، بطور موثري از رشد برخي از باكتريها مضر ، مانند سالمونلا و سويه هاي بيماريزاي كلي باسيل جلوگيري نموده و بنابراين يك پروبيوتيك طبيعي موثر مي باشد.
محيط مصنوعي امروز
در پرورش مدرن طيور ، بخش قابل توجهي از كوشش ها در جهت دور نگهداشتن جوجه هاي جوان از بالغين به منظور پيشگيري از گسترش بيماريها به عمل مي آيد. سالن هاي مرغداري در فاصله دو دوره تخليه و تميز مي شوند. جوجه هايي كه در چنين محيطي هچ و رشد مي يابند ، در محيطي نسبتاً مصنوعي قرار داشته و بنابراين همان اندازه فلور روده تغيير مي كند. ارگانيسم هاي متعددي كه در دستگاه گوارش اين جوجه ها تكثير مي يابند با جوجه هايي كه در شرايط طبيعي با گله ها در ارتباط هستند متفاوت مي باشند. اين مسئله موجب مي شود تا اين جوجه ها نسبت به عفونت هاي روده و مشكلات داراي خطر كمتر حساستر باشند. در تلاش براي رفع اين معضل در پرورش مدرن مرغ گوشتي ، بخش بزرگي از تحقيقات بر روي نواحي كثير ميكروبي در روده جوجه هاي جوان معطوف شده است.
انجام اين تحقيقات موجب جداسازي و تكثير باكتريها و قارچ ها از روده جوجه هاي جوان گشته است. در مطالعه حاضر كه توسط مركز تحقيقات وزات جهاد سازندگي انجام پذيرفت ، محققين باكتريها را به منظور مشخص ساختن مضر و يا مفيد بودن آنها از آب پنير جدا ساختند.
باكتريهاي جدا شده عموماً به جنس هاي متفاوتي از لاكترباسيل تعلق داشتند ، كه در اكثر فراورده هاي شير ، بويژه كه آب پنير يافت مي شوند. اثرات مفيد آب پنير به عنوان منبعي طبيعي و ارزشمند از پروبيوتيك ها و ارگانيسم هاي محدود كننده رقابتي ، اساساً بدنبال حضور اين ارگانيسم ها مي باشد. اين ارگانيسم ها با محدودترين پاتوژن ها ، تحريك سيستم ايمني ، تحصيل در هضم ، سنتز و جذب برخي از ويتامين ها و مواد معدني و كمك به هضم برخي از اجزاي جيره نقش خويش را ايفا مي نمايند و با عنوان مواد پروبيوتيك شناخته شده اند كه مكمل هاي باكتريايي زنده اي كه بر روي تعادل باكتريها اثرات مثبتي دارا مي باشند.
يك پروبيوتيك طبيعي
در اين بررسي ، تمامي محلول هاي آب پنير اثرات مفيد قابل توجهي داشتند. محلول 4% آب پنير تهيه و از طريق تانكرهاي دستي خاصي مورد استفاده قرار گرفت و توسط آب خوريهاي اتوماتيك و دستي معمولي در اختيار طيور قرار گرفت. نهايتاً مشخص شد كه آب پنير خصوصاً در پرورش طيور گوشتي به عنوان جايگزيني براي پروبيوتيك هاي تجاري مورد استفاده قرار گيرد.
در بررسي دوم ، آزمايشهاي مكرري بر روي 4 گروه 40 تايي و به همان تعداد تكرار گروه كنترل انجام پذيرفت. محلولهاي 2 ، 4 ، 6 ، 8% آب پنير از طريق آب خوري در اختيار طيور قرار گرفت. در طي 6 روز اول ، جوجه هاي هيبرو مورد آزمايش جيره معمولي و آب پنير را به روش آشاميدني دريافت نمودند. از پايان روز 6 تا روز 24 ، آب پنير قطع و تمامي پرندگان از جيره يكساني برخوردار بودند.
با استفاده از وزن كشي روزانه غذا و پس مانده ها ، اطلاعات دقيقي درباره ميزان جيره مصرفي و تأثير جيره بدست آمد. تمامي گروه ها بطور روزانه توسط دامپزشك هاي ماهري به منظور اخذ تاريخچه ايي مختصر و تشخيص عفونت هاي متفاوت ، بازديد مي شدند.
اثرات مشخص آب پنير
نتايج بدست آمده از اين بررسي ها مشخصاً نشان داد كه پرندگاني كه آب پنير دريافت كرده بودند ، داراي ميانگين افزايش وزن روزانه بالاتر ( gr 1 30 ) و وزن نهايي gr 1795 نسبت به پرندگان گروه كنترل بودند

مقدار توليد گاز در کشورهاي جهان، کشورهاي قهوه‌اي‌رنگ و قرمزرنگ بالاترين توليد را دارند. گاز طبيعي که معمولاً گاز گفته مي‌شود نوعي سوخت فسيلي گازي شکل ...

● الياف طبيعي اليافي كه از منابع طبيعي مانند معادن، حيوانات و گياهان بدست مي آيند، در گروه الياف طبيعي قرار مي گيرند. مصريان باستان از كامپوزيتهاي الي ...

نگاه اجمالي يخچال‌ها توده‌هاي بزرگي از يخ و برف مي‌باشند که در مناطقي که آب و هوا سرد و يخبندان است تشکيل مي‌شوند. در اين نوع مناطق ريزش برف بيش از مق ...

آب در زندگي بشر اهميت بنيادي دارد. از اينرو آب را مايه حيات گويند. در روز گرم تابستان وقتي شير آب قطع مي شود ، ضرورت وجود آب در زندگي انسان نمايان مي ...

تهيه شير از دام حدود 6 هزار سال پيش به وسيله انسان شروع شد و از اين رو مي توان آن را يکي از قديمي ترين مواد غذايي جامعه بشري دانست. ضمن آن که موثرترين ...

۹ درمان طبيعي براي برخي بيماريها برخي افراد براي رهايي از هزينه‌هاي سنگين درمان به مصرف خوراکي‌هاي طبيعي روي مي‌آورند تا از ابتلا يا پيشرفت‌ بيماري‌ها ...

بزرگ ترين معجزه گل ها و گياهان و ميوه هاي متنوع دارويي اين است که چنانچه مطابق دستور پزشک مصرف شوند، هيچگونه عوارض جانبي نداشته و به دنبال درمان يک بي ...

● روغن ماهي و بيماري افسردگي حاد افسردگي حاد يک بيماري شناخته شده و وخيم روحي است که مربوط به تکرار دفعات بروز افسردگي، جنون( تغييرات سريع رفتاري، تحر ...

دانلود نسخه PDF - پروبيوتيك طبيعي