up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله پرندگان PDF
QR code - پرندگان

پرندگان

کنترل پرندگان وحشي

● مقدمه :
پرندگان وحشي با غذاهاي مصرفي ، مدفوع و غذاهاي آلوده سبب به هم ريختگي مزارع پرورش شده و همچنين سبب آسيب به عايق بندي آشيانه ها و سالنهاي پرورش ميشوند . همچنين به اثبات رسيده است که اين پرندگان ميتوانند حامل بيماريهايي چون نيوکاسل ، کوکسيديوز ، سالمونلا ، وباي طيور ، آبله ، مايکوپلاسما گالي سپتيکم ، انواع انگلها و ساير بيماريهاي شناخته شده باشند .
بطور شفاف ، پرندگان وحشي عناصري مزاحم در داخل يا اطراف سالنهاي پرورش مرغداري محسوب ميشوند . به هرحال قبل از شروع هرگونه تلاشي در جهت کنترل پرندگان وحشي ، شناخت محدوديتهاي قانوني و اقدامات موثر از اهميت ويژه ايي برخوردار ميباشد .
● کنترل پرندگان وحشي بصورت قانوني :
در مواردي ممکن است که به فکر بهترين و سريعترين روش در جهت حذف پرندگان وحشي باشيد . بعنوان مثال به آنها شليک کنيد ، در دام باندازيد و يا آنها را مسموم نمائيد . اين روشها ممکن است که جريمه هايي را نيز به همراه داشته باشند .
در ايالات متحده ، تمامي پرندگان وحشي ( به غير از کبوترها و گنجشکهاي خانگي ) توسط قوانين فدرال و ايالتي حفاظت ميشوند . خبر خوب آنکه بسياري مشکلات ناشي از پرندگان وحشي در اطراف يا داخل مزارع پرورش طيور ناشي از کبوترها يا گنجشکها ميباشد که هيچکدام از آنها با اين قوانين محافظت نميشوند .
اما بخاطر داشته باشيد که توليدکنندگان طيور و صاحبان مزارع پرورش طيور در توليد غذا نقش داشته و هرگونه اقدامي که بر عملکرد گله نقش داشته باشد ممکن است پتانسيل آلودگي گوشت يا تخم مرغ را داشته باشد .
● روشهاي عمومي کنترل پرندگان وحشي :
بخاطر داشته باشيد که کنترل مناسب پرندگان وحشي هنر است و نه علم . عموما حرکتهاي منفرد و بدون برنامه عملکرد مناسبي نخواهند داشت . بخاطر داشته باشيد که روش ريشه کني پرندگان وحشي در يک مزرعه ممکن است در مزرعه ايي ديگر عملي نباشد .
بعلاوه از زمانيکه پرندگان وحشي با هرگونه شرايطي سازگاري پيدا کرده اند متعجب نشويد اگر تلاشهاي شما در جهت کنترل اين پرندگان براي مدت کوتاهي موثر باشند .
راز حل نمودن مشکل پرندگان وحشي ، يافتن مشکل و استفاده از تاکتيکهاي مختلف کنترل ميباشد . روشهاي کنترل پرندگان وحشي به بخشهاي عمومي جداگانه ايي تقسيم بندي ميشوند . روشهاي کنترل فعال و روشهاي کنترل منفعل .
روشهاي کنترلي فعال در جهت کاهش يا نابودسازي جمعيت بزرگي از پرندگان در مدت زماني کوتاه ميباشد . روشهاي کنترلي منفعل نيز نياز به مديريت طولاني مدت داشته و مجموعه ايي از زوشهاي بطور معمول موثر ميباشد .
● روشهاي کنترلي فعال :
روشهاي کنترلي فعال شامل آندسته از روشهايي ميشود که منجر به کاهش يا متفرق شدن جمعيت پرندگان وحشي ميشوند . روشهاي موثر کنترل فعال نيز خود به پنج دسته گسترده تقسيم ميشوند :
▪ ترساندن .
▪ مسموم کردن .
▪ تله گذاري .
▪ شليک به سمت پرندگان .
▪ تخريب آشيانه اين پرندگان .
در صورتي که صدمه زدن به پرندگان وحشي محافظت شده بر خلاف قانون ميباشد ، ميتوان از روش ترساندن اين پرندگان نيز بهره برد . روشهاي ترساندن پرندگان همانند :
▪ استفاده از صداهايي که پرندگان را ناراحت مي کند .
▪ استفاده از نورهاي فلش .
▪ استفاده از تجهيزات براق دوران .
▪ بهره گيري از بادکنک .
▪ استفاده از تصاوير عقاب يا جغد .
و مجموعه ايي از ساير روشها ميتواند سبب کاهش جمعيت پرندگان وحشي در نقاط مورد نظر شوند .
بايستي توجه داشه باشيد که استفاده از يک روش ، نبايستي بصورت روزمره در آيد . در واقع ، موفقيت در دفع پرندگان وحشي نياز به زمان بندي ، پشتکار ، سازماندهي و تنوع در استفاده از روشهاي محتلف خواهد داشت .
● مسموم کردن :
اگرچه سموم موثري براي گونه هاي پرندگان مزاحم ساخته شده است ، اکثر اين مواد سمي داراي محدوديت استفاده بوده و براي انسان سمي ميباشند .
بعلاوه بخاطر داشته باشيد که استفاده از اين سموم به معناي مسئوليت شما در برابر مرگ هرگونه از پرندگاني است که سم را مصرف ميکنند . بنابراين استفاده محتاطانه از اين سموم و بر طبق برچسبهاي اين محصولات از اهميت ويژه ايي برخوردار خواهد بود .

پرندگان جانوراني خونگرم هستند که پوشش خارجي بدن آنها پر است که به اشکال گوناگون در مراحل مختلف از پوست بوجود مي آيد. پرندگان به ۲ زير رده و ۲۷ يا ۲۸ ر ...

● آماده سازي نمونه براي تاكسيدرمي در تمام نمونه ها در ابتدا بايد موارد زير را بخاطر داشت: وزن و اندازه گيري اعضاي بدن – رنگ بدن – پوست اطراف صورت – چش ...

مقدمه: بيماري آنفلونزاي پرندگان نوعي از آنفلونزاي A مي باشد که در جمعيت حيوانات بخصوص ماکيان (بيماري در ساير حيوانات نظير خوک ، سگ ، گربه و ... نيز دي ...

خصوصيات عمومي پرندگان همگي ما تا حدودي با پرندگان آشنايي داريم . ممکن است ، اين آشنايي ناشي از برخورد هر روز ما با پرندگان و مشاهده آنها در محيط زندگي ...

● آماده سازي نمونه براي تاكسيدرمي در تمام نمونه ها در ابتدا بايد موارد زير را بخاطر داشت: ▪ وزن و اندازه گيري اعضاي بدن ▪ رنگ بدن ▪ پوست اطراف صورت ▪ ...

مرغ شاخدار جزء راسته گالي فرميس، خانواده فزان ها و زيرخانواده نوميدين طبقه بندي مي شود. مرغ هاي شاخدار بر حسب ضمائم موجود در سربه سه فرم ظاهر مي گردند ...

● تاريخچه در هزاران سال پيش که بشر متوجه اهميت پرندگان شکاري شد ، بيشتر به عنوان وسيله اي براي تهيه شکار و غذا از آنها استفاده مي کرد و نگهداري از آنه ...

براي نگهداري از حيوانات ،شناخت آنها و مخصوصا شناخت بيولوژي و چگونگي فعاليت حياتي آنها از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. در اين بخش به توضيح و معرفي ...

دانلود نسخه PDF - پرندگان