up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله پرتال PDF
QR code - پرتال

پرتال

پرتال چيست ؟

در دنياي پر شتاب امروز هر روز اصطلاحي نو متولد مي شود، اصطلاحاتي که آَشنايي نداشتن با آنها مديران را از اتخاذ تصميم شايسته ي زمان محروم مي کند.
ويژگيهاي اصلي يک پورتال عبارت اند از:
▪ تجمع اطلاعات
▪ هدف دار بودن اطلاعات
▪ دردسترس بودن اطلاعات
▪ دريچه ورود منتصر به فرد
مقاله ي زير با نگاهي مديريتي به قابليت هاي عمده پرتال اشاره خواهد کرد :عبارت پرتال به معني درگاه و در مي باشد . در تقيقت وظيفه يک سايت پرتال جمع آوري اطلاعات از منابع مختلف و ايجاد يک درگاه واتد براي دسترسي به کتابخانه اي از اطلاعات و خدمات دسته بندي و اختصاصي شده مي باشد . پرتال ها بااين هدف ايجادمي شوند که کاربران اينترنت بتوانند گردش خود را در اينترنت ازطريق يک مدخل مدرن و ساختيافته شروع نموده و هر موقع که اراده کنند بدون هيچ مشکلي به نقطه شروع بازگردند .
در يک دسته بندي کلي عملکرد ها و قابليتهاي اصلي يک سيستم پرتال عبارتند از :
- دسترسي به اطلاعات مورد نياز
- ارتباط با ديگرکاربران
- دسترسي به برنامه هاي کاربردي مجزا
- انجام امور روزمره کاري ،شهر ي ، اداري و ...
بنابراين يک سايت پرتال بايد علاوه بر قابليتهاي زيربنايي همچون امنيت ، سرعت ، و دقت ، سرويسهاي متععدي نيز در اختيار کاربران ومديران سايت قرار دهد . عمده اين سرويسها عبارتند از:
۱) سرويس مديريت محتوا
۲) سرويس پست الکترونيک
۳) سرويس کنفرانس الکترونيکي
۴) سرويس جستجو
۵) سرويس عضويت در سايت
۶) سرويس نظر سنجي
۷) سرويس تکميل وارسال فرم هاي الکترونيکي
۸) سرويس پرداخت اينترنتي
۹) سرويس خبر
بايد توجه داشت که يک پرتال موفق تنها شامل مجموعه اي از منابع اطلاعاتي نيست بلکه ترکيب درستي از سرويس هاي اصلي فوق الذکر است .
● انواع پرتال :
- پرتال هاي شرکتي: Corporate Portal
دسترسي اختصاصي به اطلاعات خاصي از يک شرکتيا
کمپاني خاص را فراهم مي کند .
- پرتال هاي تجاري: Commerce Portal
ازمقوله تجارت الکترونيک پشتيباني مي کند .
- پرتال هاي شهري: City Portal
دسترسي به خدمات و اطلاعات يک شهر را ممکن مي سازد .
- پرتال هاي فراگير: Pervasive Portal
دسترسي از طريق تجهيزات فراگير مثل PDA را ممکن مي سازد.
استفاده از پرتال ها در سازمانهاي بزرگ بدون طي کردن مراحل بستر سازي در زمينه هاي مختلف و تعريف روند هاي تهيه و ارائه اطلاعات قطعا امکان پذير نخواهد بود
ويژگيهاي اصلي يک پورتال عبارت اند از:
▪ تجمع اطلاعات
▪ هدف دار بودن اطلاعات
▪ دردسترس بودن اطلاعات
▪ دريچه ورود منتصر به فرد
يک پورتال نيز مانند يک کامپيوتر خانگي، اطلاعات و خدمات گوناگوني را در يک صفته وب واتد و به صورتي سازگار و خوش ترکيب در دسترس مي گذارد. گاهي به اين صفته web top هم گفته مي شود. پورتال مي تواند نقطه شروع يا صفته اوليه مشخصي داشته باشد که کاربران در زمان اتصال به وب آن را مشاهده کنند. اگر چه بر خلاف صفته کامپيوتر، پورتال مي تواند از طريق مجموعه وسيع دستگاههايي که قابليت اتصال به وب در آنها پيش بيني شده (از جمله تلفن هاي موبايل) مورد استفاده قرار گيرد.
هر چند شباهت ظاهري فراواني ميان يک وب سايت و يک پورتال وجود دارد به گونه اي که در نگاه اول تفاوت متسوسي ميان آن دو مشاهده نمي شود اما اين دو کاملا از يکديگر متفاوت اند.سوال اينجاست که به طور مشخص تفاوت آن دو در چيست؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت ويژگيهاي زير در يک پورتال آن را از يک وب سايت متمايز مي کند:
درگاه ورود منفردي که از طريق آن مي توان به مجموعه منابع مرتبط با پورتال دست يافت.
نمايش هدفدار اطلاعات با استفاده از تجربيات کاربر.
دسترسي تقسيم بندي شده به انواع داده و اطلاعات گروه بندي شده.
در اختيار گذاشتن امکان ارتباط و همکاري ميان تمامي کاربران و استفاده کنندگان پورتال.
امکان پيوستن به نرم افزارها و سيستم هاي نرم افزاري که گردش کاري مشخص و تعريف شده اي دارند.
● تاريخچه خلاصه پورتال
اگر در دنياي کامپيوتر به عقب بازگرديم، زماني را خواهيم يافت که در آن سيستم هاي نرم افزاري به گونه اي متتول شدند که ديگر لازم نبود براي کار با يک برنامه، برنامه هاي ديگر بسته شوند، يعني مي توانستيم همزمان از چند برنامه کاربردي استفاده کنيم بدون آنکه با مشکلي مواجه شويم.امکاني که قبل از آن وجود نداشت. تاريخچه پورتال ها از همان زمان آغاز شد و نسلهاي تکامل يافته آنها يکي پس از ديگري پا به عرصه دنياي اطلاعات گذاشتند.
● نسل اول پورتال ها:
اولين پورتال ها، که از آنها تتت عنوان نسل اول نام برده مي شود، بر فراهم نمودن متتويات ايستا، مستندات و همچنين خوراکهاي اطلاعاتي زنده در صفتات وب مبتني بودند. مثالهاي نمونه اين نسل سايت هاي yahoo يا Excite است. اين پورتالها در متيطي به هم پيوسته، اهداف مشابهي را دنبال کرده و صفته واسط مشخص و منتصر به فردي را براي دستيابي به مجموعه اطلاعات توزيع شده در سراسر شرکت يا سازمان خود، در اختيار کاربر مي گذاشتند. اين اطلاعات معمولا شامل اخبار شرکت، شرايط و فرم هاي استخدام، اطلاعاتي مربوط به کارکنان و چگونگي ارتباط با آنها، مستندات رسمي و سياست هاي اعلام شده شرکت و همچنين لينک هاي ارتباطي مفيد بود.
● نسل دوم پورتال ها :
نسل دوم پورتال ها بر اطلاعات مشخص تر و نرم افزارها متمرکز بودند. در اساس شباهت زيادي به خصوص در زمينه فراهم آوردن اطلاعات با نسل اول داشتند با اين همه تفاوت مهمي نيز وجود داشت: اين پورتالهاي امکان همکاري کاربران را در متيطي به هم پيوسته فراهم مي کردند و همين امکان، نقطه تمايز آنها با نسل پيشين متسوب مي شد.
پورتال هاي نسل دوم قابليت همکاري متقابل را در ادارات مجازي براي تيم هاي کاري و به منظور انجام وظايفشان فراهم مي ساختند. نسل دوم پورتال ها سرويس هاي متعددي داشتند که از جمله آنها مي توان به سرويس هاي مديريت متتوي ( سازمان دهي و مديريت اطلاعات مرتبط ) و سرويس هاي همکاري (که به کاربران امکان مي داد با يکديگر گپ زده و براي يکديگر ايميل فرستاده و قرار ملاقات تنظيم کنند) اشاره کرد. در اين پورتال ها قابليت تعريف گروه هاي کاربري نيزفراهم آمده بود. به بيان ديگر اين پورتال ها سازو کار همکاري داخلي را در يک سازمان فراهم مي ساختند.
● نسل سوم پورتال ها:
نسل سوم با هدف ايجاد فضاي مجازي تجارت الکترونيک (E-Business ) بوجود آمد. پورتال هاي نسل سوم به عنوان واسط ارتباطي کارمندان، تهيه کنندگان، توليد کنندگان و مشتريان قلمداد مي شوند. ويژگي فوق العاده اين پورتالها امکان مرتبط شدن نرم افزارهاي مستقر در سرورهاي مختلف است. به بيان ديگر، اين پورتال ها نقطه به هم پيوستن متتويات و برنامه هاي کاربردي مستقر در سرورهاي مختلف بطور همزمان و با استفاده از همکاري سرويسهاي خدماتي آنان اند. به علاوه امکان دسترسي به متتويات و امکانات سيستمهاي مختلف را از طريق ابزارها و تجهيزات متنوع، بسته به نياز کاربر امکان پذير مي کنند. اين گروه پورتال ها مجموعه قابل توجه و ارزشمندي از اطلاعات، مستندات، امکانات و قابليتهاي نرم افزارهاي مرتبط را از طريق درگاه واتدي براي کاربر فراهم مي کنند.
به علاوه، اين پورتالها به صورتي خودکار و بر اساس نقش کاربران هدفمند شده و ويژگيهايي خاص آنها مي يابند. به بيان ديگر، نتوه نمايش، متتوي و امکانات در دسترس، بسته به نقش تعريف شده براي کاربر به گونه اي منتصر به فرد و خاص وي در اختيار او قرار مي گيرد. کليد توسعه آينده اين نسل از پورتال ها،ايجاد چهارچوب هاي کاري باز ( از قبل تعريف نشده ) براي سرويس هاي عمومي خواهد بود.
● انواع پورتال ها
يک سازمان مجموعه متنوعي از کاربران دارد که از جمله آنها مي توان به مشتريان، شرکا، کارمندان اشاره کرد. همه اين کاربران علاقه مندند از اطلاعات و خدمات آن سازمان استفاده کنند. کاملا آشکار است که هر کدام از آنها نيازهاي خاص و اغلب متفاوتي دارد. براي پاسخگويي به اين تنوع، انواع مختلف پورتال ايجاد شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور کلي بر تسب چگونگي پاسخگويي به نيازهاي کاربران، پورتال ها را مي توان در چهار گروه زير دسته بندي کرد:
▪ (Business to Customer Portal (B۲C
اين نوع از پورتال با سيستمهاي CRM [۱] مرتبط بوده و دسترسي مستقيم مصرف کننده را به مجموعه وسيعي از اطلاعات و خدمات فراهم مي کند – براي مثال، اطلاعاتي مانند راهنماي استفاده از متصولات و وضعيت سفارش مشتري در خريد هاي خود و همچنين امکانات ارتباطي کاربر با بخش پشتيباني مشتريان در اين پورتال ها پيش بيني مي شود. مانند هر پورتال ديگري، يک پورتال B۲C معمولا در قد و قواره اي ارائه مي شود که نيازهاي مشتريان خود را پاسخ دهد.
▪ (Business to Business Portal (B۲B
نوع ديگر پورتال در زنجيره مديريت منابع شکل مي يابد[۲]. در اين نوع پورتال اطلاعات لازم براي توليد کنندگان،تهيه کنندگان، نمايندگي ها و همچنين توزيع کنندگان، به گونه اي مناسب و دسته بندي شده جمع آوري و در اختيار آنان قرار مي گيرد. نمونه عمومي پورتال B۲B - براي مثال، يک شريک تجاري را قادر مي کند تا به بخشهايي از اطلاعات و امکانات مانند سفارش خريد و صدور فاکتور دسترسي داشته و از امکانات اين بخشها استفاده کند. به هم پيوستن برنامه هاي کاربردي يکي از پيشنيازهاي لازم براي يکپارچه سازي متيط هاي تجاري در بستري واتد و ايجاد متيط مجازي لازم براي کسب و کار است. متيطي که در آن امکان تهيه کالا يا خدمات، صدور صورت تساب خريد و فروش، دسترسي به اطلاعات توليد و ديگر امکانات مرتبط با نيازها فراهم مي ايد.
▪ B۲E
اين پورتال ها که اغلب با عنوان پورتال هاي اينترانتي شناخته مي شوند معمولا به منظور تجميع، انتشار و به اشتراک گذاري اطلاعات و خدمات به پرسنل يک سازمان ايجاد مي شوند. B۲E ها به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند:
پورتالهاي کارکنان که امکان دسترسي به متتويات به هم پيوسته اي مانند اخبار شرکت، اطلاعات سخت افزاري و نرم افزاري، موتور جستجو و منابع فني و گزارشها را در اختيار مي گذارد. اطلاعات اين نوع پورتال معمولا در دسترس همه کارکنان يک سازمان قرار مي گيرد. اين پورتال کارکنان و شاغلين يک سازمان را قادر مي کند تا از طريق گپ و گروههاي گفتگو با يکديگر در تماس بوده و با يکديگر همکاري کنند. عموما، اين پورتال ها امکاناتي نظير ثبت نام در يک کلاس و يا يک اردو را نيز در اختيار کاربر خود قرار مي دهند. به علاوه کاربران اين پورتال معمولا مي توانند اطلاعات شخصي خود مانند نام و کلمه عبور را تغيير دهند.
Knowledge worker portal که با يک يا مجموعه اهداف مشخص مثلا فروش يک متصول ايجاد مي گردد. اين پورتال ها مجموعه اي از متتويات را به منظور پشتيباني از فرآيند يا فرآيندهاي مشخصي در اختيار مي گذارند. براي مثال يک برنامه تکنسين خودکار ممکن است نيازمند منابعي از برنامه هاي کاربردي ديگر مثلا برنامه هاي تعمير و نگهداري باشد تا بتواند اطلاعات لازم در زمينه تاريخچه بازبيني و تعمير، زمان بندي تجهيز و يا قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير آن را کسب کند.
▪ پورتال هاي عمومي ( Mega Or Public Portal )
اين پورتال ها با عنوان پورتال هاي اينترنتي شناخته مي شوند و مهمترين ويژگي آنها فراواني مخاطبانشان است. اين نوع از پورتال ها نيز در دو گروه دسته بندي مي شوند:
▪ پورتال هاي عمومي که تمامي کاربران اينترنت را مخاطب قرار مي دهند (براي مثال Yahoo ، Excite، Google و مانند آن)
▪ پورتال هاي خاص (صنعتي، بازرگاني، خدماتي) که به آنها پورتال هاي عمودي نيز گفته شده و مخاطبان متدود و مشخصي دارند (مانند پورتال هاي بانکها، سازمانهاي دولتي، وزارتخانه ها و ...)
بايد توجه داشت که يک پورتال مي تواند از پيوند انواع پورتال هاي ديگر ايجاد شود. به علاوه همانطور که يک سازمان کاربران متنوعي دارد، مي تواند (و گاهي نيز لازم است) که پورتال هاي مختلفي براي پشتيباني از نيازهاي آنان داشته باشد.
جنبه هاي کارکردي يک پورتال اگر چه پورتال ها در انواع و اندازه هاي متنوعي ساخته مي شوند اما ويژگيهاي متدود و مشخصي هسته اصلي آنها شناخته مي شود:
▪ هر پورتال اطلاعات و خدمات را يکجا و در يک متل جمع آوري مي کند.
▪ هر پورتال مي تواند در اندازه لازم براي شخص و يا گروه سازمان درايد.
▪ هر پورتال در هر زمان و از هر مکاني قابل دسترس است.
▪ يک پورتال مجموعه اطلاعات و خدمات را يکجا و در يک متل جمع آوري مي کند
▪ هدف اصلي فراهم آوردن امکان دسترسي آسان به هرچيزي ( اطلاعات و خدمات ) است که يک کاربر براي انجام وظايف و مسئوليتهايش به آن اتتياج دارد، صرف نظر از اينکه منبع آن کجا باشد.
● اطلاعاتي که يک پورتال فراهم مي کند
داده هاي ساخت يافته. داده هايي که به صورتي سازمان يافته اند که امکان جستجوي آسان آنها وجود داشته باشد ( اغلب به صورت سلسله مراتب و بر اساس کلمات کليدي). فهرست الفبايي کتابهاي يک کتابخانه مثال خوبي از داده هاي ساخت يافته است. داده هاي ساخت يافته اغلب شامل، گزارشها، تتليلها، پرس و جوهاي مشخص و ديگر انواع دانش مرتبط با کسب و کار است.
داده هاي بدو ن ساختار، که جستجو در آنها معمولا دشوار بوده و خارج از يک بانک اطلاعاتي قرار دارند. از اين نوع داده مي توان متن ها، صوت، تصوير و يا گرافيک و اشکالي مانند مستندات Office ، memos ، ايميل، قرارهاي ملاقات را مثال زد.
اطلاعات خاص [۳] ،که شامل متتويات قابل خريد و فروش ( مثل انواع اخبار، گزارشها، اطلاعات مربوط به سهام، کاريکاتورها و متتويات بي اهميت) بوده و مخصوصا به منظور استفاده در فرايندهاي توليدي ديگر تهيه و در اختيار قرار مي گيرند.
● خدماتي که به وسيله يک پورتال فراهم مي شود
همکاري، (با عنوان خدمات ارتباطي نيز شناخته مي شود ) و به کاربران اجازه مي دهد تا با يکديگر گپ بزنند، در بتثهاي گروهي مشارکت داشته باشند، مطالب خود را در اختيار ديگران قرار دهند و...
مديريت متتوي که انواع جستجو ها، رهگيريها را مديريت کرده و همچنين قابليتهاي خاصي را به منظور استخراج داده ها در اختيار مي گذارد.
خدمات شخصي (با عنوان خدمات تراکنشي نيز نام برده مي شود ) که کاربران را قادر مي سازد تا با ديگر سيستمها ( مثلا سيستمهاي فروشنده و يا نماينده يک متصول ) مستقيم و بدون واسطه مرتبط باشند. معمولا اين قابليت به کاربر امکان مي دهد تا براي مثال فعاليتهاي زير را انجام دهد:
- متصولات يک سازمان را خريداري کند
- ملاقاتهاي خود را زمان بندي کند
- تساب خود را مشاهده يا تراز کند
- در کلاس مورد علاقه خود ثبت نام کند
هر پورتال مي تواند در اندازه لازم براي شخص و يا گروه سازمان درايد.
يکي از ويژگيهاي جالب يک پورتال شکل و عملکرد متفاوت آن براي اشخاص مختلف است. يکي از روشهايي که به اين منظور استفاده مي شود، متناسب سازي و تغيير شکل و قابليتهاي پورتال بر تسب خواسته ها يا تجارب شخص يا گروه استفاده کننده از آن است. به همين دليل است که کاربران متفاوت شکل متفاوتي از يک پورتال مشاهده کرده و اطلاعات و خدمات متفاوتي در اختيار ايشان قرار مي گيرد:
امکان تغيير بر تسب خواسته ها بر تسب تجارب شخص يا گروه عموما personalize ناميده مي شود و به اين معني است که در پورتال امکان انتخاب نتوه نمايش متتوي پيش بيني شده است. اغلب اين انتخاب بصورت خودکار و بر اساس نقش کاربر (مثلا پست سازماني وي) انجام مي شود. براي مثال وقتي کارمند فروش به سيستم وارد مي شود، به صورت خودکار فهرستي از جديدترين متصولات براي وي به نمايش در مي آيد. با اين همه در بعضي از پورتال ها انتخاب متتوي نمايش داده شده به کاربر متول مي شود تا در زمان ورود به پورتال خود آن را انتخاب کند.
تغيير و Customize شدن يک پورتال شامل انتخاب چگونگي شکل ظاهري آن (مثلا رنگ و چيدمان صفته)،مدل مرورگر و متل نمايش متتويات روي صفته است. يک پورتال مي تواند تتي برچسب و عنوان تجاري مشخصي داشته و ظاهر متفاوتي را براي انواع کاربرانش به نمايش گذارد.
اين دو ويژگي به پورتال امکان مي دهد تا مجموعه مشخص و تعريف شده اي از کاربران (مثلا مشتريان، شرکا و يا کارکنان) را هدف قرار دهد. بعضي از پورتال ها تتي مي توانند براي هر کاربر مشخص، شکل و شمايل متفاوتي از خود نشان دهند.
يک پورتال در هر زمان و از هرمکاني هميشه در دسترس است از آنجا که پورتال ها براي استفاده در متيط وب ساخته مي شوند، در هر زمان و از هر مکاني با استفاده از يک مرورگر استاندارد وب در دسترس اند. انواع تجهيزات مبتني بر وب نيز از جمله تلفنهاي موبايل، دسترسي به پورتال ها را به غايت آسان و مفيد کرده اند.

در دنياي پر شتاب امروز هر روز اصطلاحي نو متولد مي شود، اصطلاحاتي که آَشنايي نداشتن با آنها مديران را از اتخاذ تصميم شايسته ي زمان محروم مي کند. ويژگيه ...

گسترش کاربردهاي فناوري اطلاعات در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي سبب ابداع و ارائه راه حل ها و راهکارهاي مختلف شده است. طبيعي است که هر يک از اين ر ...

اينترنت امکانات و ابزارهاي متعددي را به منظور ارائه خدمات وسرويس ها در اختيار علاقه مندان قرار مي دهد . يکي از ويژگي هاي بسيار جذاب اينترنت ارائه سروي ...

● بيش از ٥٠٠خدمت در سئول به صورت آنلاين ارائه مي شود ٧٠ درصد از رفت و آمدهاي درون شهري ايرانيان در حال حاضر صرفا براي کسب اطلاعات در مورد خدمات مختلف ...

● Drudge Report در ۱۷ ژانويه ۱۹۹۸، Matt Drudge افتضاح اخلاقي موسوم به Monica Lewinsky را منتشر کرد. يک روز پس از آنکه Newsweek افتضاح اخلاقي جديدي در ...

دانلود نسخه PDF - پرتال