up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله پرتال سازماني PDF
QR code - پرتال سازماني

پرتال سازماني

پرتال سازماني، رويکردي نوين در مديريت سازمان

گسترش کاربردهاي فناوري اطلاعات در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي سبب ابداع و ارائه راه حل ها و راهکارهاي مختلف شده است. طبيعي است که هر يک از اين روش ها و ابزارها، مبتني بر نيازي خاص و براي رفع مشکلات موجود ابداع و به خدمت گرفته شده است. پرتال هاي سازماني نيز با در نظر گرفتن نيازهاي اطلاعاتي در حوزه مديريت مبتني بر شبکه يا به اصطلاح شبکه محور طراحي و به کارگيري شده است.
امروزه کمتر مؤسسه يا سازماني را در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مي توان يافت که از فناوري پرتال بي بهره و از آن براي پشتيباني از اهداف سازماني استفاده نکرده باشد. پرتال هاي سازماني جدا از خدماتي که در عرصه باز سازمان با اعمال مديريت متمرکز ارائه مي کند، فرصت هاي نويني را متناسب با توان اقتصادي و اجرايي سازمان ها فراهم مي کند. اين بدان مفهوم است که پرتال هاي سازماني زمينه همکاري هاي متقابل و امکان بهره برداري از توانايي هاي حرفه اي و سرمايه گذاري مشترک را در فعاليت هاي بازرگاني فراهم مي سازد. به گزارش ماهنامه تحليل گران عصر ارتباط، پرتال نيز همانند اغلب مفاهيم رايج در فناوري اطلاعات بر اثر اينترنت و شبکه گسترده جهاني پديد آمد. کاربران عادي اينترنت به طور معمول در هنگام ناوبري اطلاعات و کاوش موارد درخواستي خود در اينترنت مغلوب اقيانوس عظيم اطلاعات مي شدند. در نتيجه وب سايت هاي کاوش نظير Yahoo وAOL پديد آمد تا به کاربران در يافتن مقاصد اينترنتي موردنظرشان کمک کند.
اين پرتال هاي اوليه هيچ گونه امکان تنظيم شخصي را به کاربران خود ارائه نمي کرد، بنابراين انتظار نمي رفت که کاربران آن ها هم چنان به آن ها وفادار باقي بمانند و از سايتي به سايت ديگري نروند. کاربران سازماني و به ويژه مديران نيز به اين نتيجه رسيدند که از همان قابليت هاي پرتال هاي اينترنتي براي مديريت منابع سازماني خود اعم از منابع اطلاعاتي و انساني (کارکنان) استفاده کنند که البته يافتن اين گونه منابع اطلاعاتي (به لحاظ تخصصي بودن وظايف سازمان ها) در اينترنت کار دشواري به نظر مي آمد. افزودن ابزارهاي همکاري، تعامل با سيستم هاي تبادل، گسترش امکانات به تجهيزات ارتباط از راه دور هم زمان با جذب کاربران و مشتريان جديد و مرتبط ساختن شرکا و تامين کنندگان به يک وب سايت مشترک، سبب شد تا پرتال در مسير تکاملي خود به يک فضاي کسب و کار الکترونيکي تبديل شود. اين امر راهي را براي کاربران فراهم مي کند تا به وسيله آن منابع، روابط و زنجيره ارزش يک سازمان را براي انجام بهتر مشاغلشان مديريت کنند.
پرتال هاي سازماني
پرتال هاي سازماني به طور کلي با ۲هدف طراحي و در سازمان ها مستقر شد. اين ۲ هدف شامل مديريت متمرکز اطلاعات تجاري در سازمان ها و ارائه خدمات اطلاعاتي روزآمد است. پرتال هاي سازماني از يک سو امکان مديريت متمرکز در سازمان را براي مديران و معاونان مؤسسات و سازمان ها فراهم مي کند و پنجره اي شفاف از سازمان را در مقابل چشم آن ها قرار مي دهد و از سوي ديگر کاربران و مشترکان خود را از آخرين اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه هاي کاري و تجاري آگاه مي سازد. اين پرتال ها علاوه بر اطلاع رساني زمينه هاي تعامل ميان مديران و کارمندان و مشتريان يا کاربران را ايجاد مي کند.
محيط شبکه اي پرتال هاي سازماني به گونه اي طراحي مي شود که يک کاربر پس از ورود به آن ها خود را در فضاي مجازي يک محيط تجاري يا کاري مي يابد و علاوه بر انجام امور اجرايي و تجاري در سراسر اوقاتي که در اين محيط به سر مي برد احساسي از لذت را همراه با آموزش تجربه مي کند. يکي ديگر از ويژگي هاي پرتال هاي سازماني اين است که کاربران با مشارکت در فعاليت هاي مبتني بر شبکه خلاقيت هاي فردي را در خود پرورش مي دهند. امکانات تنظيم شخصي که به طور معمول در هر پرتال سازماني پيش بيني و ارائه مي شود ضمن به چالش گرفتن تجربه هاي فردي کاربران در کار با امکانات شبکه اي و بسترهاي ارتباطي، زمينه هاي خلاقيت آن ها را به شيوه اي کاربردي ايجاد مي کند.
● چارچوب يک پرتال
يک فضاي کاري پرتال با قرار دادن يک طرح جذاب روي انبوهي از منابع محتوايي و کاربردهاي مربوط به آن که کاوش در آن ها به سختي صورت مي گيرد، حاصل نمي شود. بلکه در فراهم کردن فرآيندهاي تجاري و کاري يکپارچه اي است که از ميان بسياري از سامانه هاي فناوري اطلاعات مي گذرد تا چنين فرآيندهايي را به شکل يک مجموعه واحد درآورد و قابليت هاي کاوش جامع، دسترسي و يکپارچه سازي کاربردي، تنظيم شخصي، استقرار، مديريت، همکاري، مديريت محتوايي شبکه، استقرار تخصص، هوش تجاري، تجزيه و تحليل کمي، امنيت و ميزباني ديگر گزينه هاي منحصر به سازمان را ايجاد کند.
يکپارچه سازي ممکن است آسان به نظر برسد، اما ماده و محتواي اصلي آن شامل انبوهي از نرم افزارهاي ميانجي است که با ساختارهاي شبکه اي موجود درگير و ترکيب مي شود و شرايطي را به وجود مي آورد که در بهترين شکل خود به عنوان چارچوب پرتال عمل مي کند، مي تواند با نيازهاي متنوعي منطبق شود و فضاي مناسبي را براي چيزي بيش از يک محصول فراهم کند. اين رويکرد فراتر از انتظار شرکت هايي نظير IBM بوده است.اين شرکت در ايجاد خانواده پرتال Websphere خود به چيزي فراتر از اين دست يافت، مزايايي که از طريق استخراج ارزش هاي به طور کامل جديد پرتال نظير کاربردهاي جاري، محتوا و ويژگي هاي تخصصي آن عايد کاربر مي شد و در واقع مجموعه اي از دارايي هاي محتوايي پرتال را به يک فضاي کاري منفرد، جامع و مبتني بر تجارت الکترونيکي تبديل کرد. هر يک از پياده سازي ها و کاربردهاي پرتال متمرکز بر هدفي خاص است. پرتال هاي تجارت به کارمندان (B۲ E) متمرکز بر يکپارچه سازي کاربردهاي سازماني، توسعه اجتماعي و حرفه اي و همکاري برابر است در حالي که پرتال هاي تجارت به تجارت (B۲B) تمرکز خود را معطوف بر امنيت اکسترانت و کاربردهاي عمومي (سلسله مراتبي) کرده است.
پرتال هاي تجارت به مشتري (B۲ C) متمرکز بر قابليت هاي سنجش، اجراي تبادلات و حفظ مشتري است. در راس هر يک از پرتال ها مي تواند تمرکز بر خود پرتال باشد، ضمن آن که ممکن است مجموعه اي از ويژگي هاي بيشتري را در يک پرتال صنعتي تجاري بيابيم که هدف آن به عنوان مثال، درباره پرتال يک شرکت توليد کننده دارو مي تواند پردازش فرآيندهاي تاييد دارو توسط وزارت بهداشت باشد. در گذشته، اين ويژگي ها از طريق چندين پرتال براي يک سازمان فراهم مي شد و از سوي گستره وسيعي از فروشندگان نرم افزارهاي پرتال پشتيباني مي شد که هر يک به جنبه خاصي از پرتال پرداخته بود.
به عنوان مثال، مي توان گفت که يک بانک تجاري بزرگ از يک پرتال (B۲ C) قابل دسترسي براي مشتري استفاده مي کند که مشتريان تجاري از طريق آن مي توانند به حساب هاي خود دسترسي داشته باشند، به انتقال وجوه و دارايي ها بپردازند، اطلاعات مربوط به محصولات جديد را به دست آورند و اطلاعات و اخبار مربوط به حساب هاي خود را دريافت کنند. علاوه بر اين ها، بانک ياد شده از يک پرتال تجارت به تجارت (B۲ B) استفاده مي کند که از طريق آن پرداخت وام هاي کوتاه مدت از بانک هاي تجاري بزرگ به بانک هاي کوچک تر مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
مديريت اين روابط چندگانه فروشنده خريدار، يک کار چندگانه و ترکيبي را براي تيم فناوري اطلاعات سازمان به وجود مي آورد. به طور کلي، پرتال فضاي کاري سنتي و محصول محور را به يک فضاي پر تحرک تر، شخصي شده و قابل تعامل و مشارکت با مشتريان بيشتر تکامل و ارتقا مي دهد. براي اغلب افراد اوج خلاقيت هاي الکترونيکي آن ها در عرصه هاي کاري و شغلي، در ارسال يک فايل الکترونيکي به وسيله پست الکترونيکي خلاصه مي شود. اين افراد تنها از ۵ درصد از امکانات قابل ارائه در يک پرتال استفاده مي کنند.
● اجراي مديريت در پرتال هاي سازماني
استفاده از فناوري اطلاعات در انجام امور اداري، داراي ۲ تاثير عمده ملي است؛ يکي «رشد اقتصادي»و ديگري «افزايش بهره وري». بررسي هاي انجام شده بيانگر اين مطلب است که بازگشت سرمايه فناوري اطلاعات در کشورهاي مختلف، رقمي بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد است. در کشورهاي پيشرفته هم چون آمريکا، سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات باعث بازگشت سرمايه ۶ ۷۰ درصدي در توليد ناخالص داخلي مي شود؛ در واقع سهم بالايي در رشد اقتصادي به نسبت ديگر سرمايه گذاري ها دارد. به علاوه باعث افزايش چشمگير بهره وري مي شود که از طريق مشارکت در سيستم هاي توليد و فروش (بازار) جهاني که پايه همگي، فناوري اطلاعات است، حاصل مي شود. شبکه هاي رايانه اي، بازگشت سرمايه و ارزش استفاده از فناوري اطلاعات را افزايش مي دهد.

در دنياي پر شتاب امروز هر روز اصطلاحي نو متولد مي شود، اصطلاحاتي که آَشنايي نداشتن با آنها مديران را از اتخاذ تصميم شايسته ي زمان محروم مي کند. ويژگيه ...

در دنياي پر شتاب امروز هر روز اصطلاحي نو متولد مي شود، اصطلاحاتي که آَشنايي نداشتن با آنها مديران را از اتخاذ تصميم شايسته ي زمان محروم مي کند. ويژگيه ...

اگر شما فرهنگ را هدايت نکنيد ، فرهنگ شما را هدايت مي کند . فرهنگ به معناي ارزشهاي مشترک ميان افراد يک گروه است. اين گروه ميتواند يک خانواده ، يک سازما ...

كنترل سازماني، مديريت سوء يا سوء مديريت يكي از مهمترين اركان هر جامعه اي، اجتماع مردم در كنار يكديگر و تعامل آنان جهت نيل به هدفي مشترك است. با توجه ب ...

1- مقدمه در دهه پاياني قرن بيستم و در آستانه ورود به هزاره سوم، ظهور و گسترش فناوري اطلاعات كليه شئونات زندگي و تعاملات اجتماعي را دستخوش تحول نمود. ت ...

عنوان مقاله: حسابداري محيط زيست مولف مترجم: داريوش لطفي موضوع: حسابداري وضعيت: تمام متن مقدمه: در عصر حاضر باتوجه به وجود برخي از محدوديتهاي زيست محيط ...

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دول ...

در دهه هاي اخير، شاهد ظهور رويکردي جديد در مديريت دولتي بوده ايم. به بياني ديگر، رويکردي جديد که براي رويارويي با مشکلات و مسائل پيچيده عصر حاضر شکل گ ...

دانلود نسخه PDF - پرتال سازماني