up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله پديده مد PDF
QR code - پديده مد

پديده مد

جوانان و مد در ايران

پديده مد از موضوعاتي است که همواره مي تواند اقشار مختلف جامعه را به شکل هاي گوناگون تحت تاثير خود قرار دهد. البته نوع نگرش حکومت به اين پديده اجتماعي، مي تواند نقش آن را در جامعه افزايش يا کاهش دهد. حکومت اسلامي بعد از انقلاب با اجراي يک سري برنامه هاي خاص اجتماعي توانست يک نوع نگرش را در جامعه انتشار داد و بدين طريق با ايجاد ممنوعيت ها و محدوديت هاي خاص آن زمان در جامعه و تنبيه متخلفين به اشکال گوناگون اقشار مختلف جامعه را به هماهنگي و تطابق با فرهنگ اسلامي و حکومت اسلامي بکشاند. اما به مرور زمان اين روش تغيير پيدا مي کند و پديده مد و مدگرايي به الگوهاي غير اسلامي شايد بتوان گفت غربي در ايران در ميان نسل نوجوان و جوان افزايش شديدي يافت. امروز گرايش نسل جوان کشور روز به روز به مدهاي جديد لباس، مدل و رفتارهاي تقليدي گروه هاي موزيک رپ، تکنو، پاپ، راک و ... هنرمندان و ورزشکاران خارجي بخصوص از نوع غربي و آمريکائيش افزايش بيش از حد يافته است.
چنين گرايشاتي در گذشته بيشتر در جوانان مقيم بالاي شهر (ثروتمند به لحاظ مالي) ديده مي شد ولي امروز بين جوان و نوجوان بالا و پايين شهر در عرصه يک سري تمايلات و خواست هاي اجتماعي و آزادي هاي مدني براي يک زندگي بهتر، راحت تر و آزادتر توافقي وجود دارد و آن ها در اين سال هاي اخير با ارتباط يکديگر و تبادل امکانات، روابط گسترده با يکديگر برقرار کرده اند. نسل سوم کشورمان با وسائلي چون ماهواره، اينترنت، نوار ويدئو، نوار کاست، پوسترها، لباس و شلوار لي با مارک هاي مختلف، به شدت تحت تاثير تغييرات و شرايط جهاني شدن قرار گرفته اند و به اشکال گوناگون از خود عکس العمل نشان مي دهند و چنان که مي بينيم مد در زندگي آن ها نقش مهم و اساسي بازي مي کند، مراجعه به کانال هاي موسيقي چون MTV و TMF و ... از طريق آنتن هاي ماهواره اي به شدت در نسل جوان کشور رايج است.
بسيار ديده شده که يک جوان کارگر با درآمد روزانه سه الي چهار هزار توماني، براي خود پيراهن يا شلواري با مارک خارجي را با قيمت ۲۵ هزار تومان مي خرد تا بلکه بدين طريق خود را با شرليط ديگر جوانان وفق دهد و در واقع يک هفته حقوقش را بابت آن پيراهن يا شلوار پرداخت کرده است. نسل سوم کشور لباس هايي با نوشته ها و مارک هاي معروف را مي پوشند تا بلکه بدين طريق با اين نوع پوشش بتوانند خود را با شرايط موجود وفق دهند که در واقع آن را نوعي تجدد خواهي و نوگرايي به حساب مي آورد. اين روش ها و برخوردها به عبارتي نوعي دفاع از حقوق انساني و انتخاب فردي جوانان در جامعه و اجتماع است و ازاين زاويه براي آنها نوعي ترقي به حساب مي آيد. که بايد مورد توجه دولتمردان و روان شناسان و جامعه شناسان قرار گيرد.
● تاريخچه لباس ملي در ايران
بر اساس آنچه که در دانش نامه ايرانيکا درباره پوشاک ايرانيان در دوره پهلوي نوشته شده است، پوشاک ايراني ها طي سال هاي اوليه سلسله پهلوي، به طور کلي شبيه پوشاک دوره قاجار بودکه اختلافات ميان اقوام، روستاها، مناطق و نيز طبقات اجتماعي را منعکس مي کرد. در اواخر قرن نوزدهم ميلادي تلاش هاي زيادي براي تغيير پوشش از سوي حکومت صورت گرفت. مخصوصا پس از انقلاب مشروطه که بسياري از مردان به خارج سفر کرده بودند پوشش اروپايي و پوشيدن کت و شلوار، پاپيون و کراوات را پذيرا شدند. در ۲۹ بهمن ۱۳۰۱ مجلس لايحه اي را تصويب کرد که همه کارکنان خدمات شهري، اعضاي کابينه و نمايندگان مجلس را ملزم به پوشيدن پوشاک دوخت ايران در طول ساعات کار مي کرد. اين دستورالعمل در اول ميزان ۱۳۰۲ بنا بر حکم وزير جنگ، سردار سپه شامل پرسنل نظامي نيز شد.
در ۴ مهر ۱۳۰۷کابينه مقرر کرد که تمام مردهاي ايراني به طور يکدست و به سبک غربي لباس بپوشند. تن پوش هاي بيروني سنتي مانند شال ها، قباها، سرداري ها و لباده ها، با کت جايگزين شد. شلوارهايي که به طور سنتي از پارچه سياه جناغي يا مشابه آن دوخته مي شد با شلوار و کمربند غربي جايگزين شدند. تمام کارمندان دولت و دانش آموزان پسر، کلاه هاي لبه دار استوانه اي معروف به کلاه پهلوي را به جاي کلاه هاي خز مرسوم و کلاه هاي بيضوي به سر کردند. فقط روحانيون، شامل استادان مدارس، طلاب ديني و زعماي ساير مذاهب به رسميت شناخته شده از اين حکم که در روز اول فروردين ۱۳۰۸ در شهرها و يک سال بعد در دهات و مناطق روستايي اجرا شد، معاف بودند.
در خرداد تا تير ۱۳۱۳ پهلوي اول از ترکيه ديدن کرد و در آنجا عميقاً تحت تاثير برنامه هاي کمال آتاترک براي مدرنيزه کردن قرار گرفت. او مصمم شد که ايراني ها هم چون اروپايي ها لباس بپوشند. او در ترکيه دستوري خطاب به نخست وزير وقت صادر کرد که مقرر مي داشت از آن پس تمام کارگران ايراني کلاه هاي لبه دار به سبک اروپايي بر سر بگذارند و توجيه او اين بود که لبه پهن کلاه، کارگراني را که در هواي آزاد کار مي کردند و از آفتاب سوختگي حفظ مي کند. در ۱۶ تير ۱۳۳۴ حکم کابينه، به سر گذاشتن اين کلاه را براي تمام مردان اجباري ساخت و به اين ترتيب جاي کلاه پهلوي را گرفت. اين دستور که به شدت اعمال مي شد مقاومت هاي زيادي را خصوصاً در استان ها برانگيخت.
در يک واقعه مشهور، گروهي از مسلمانان ره رهبري روحاني صريح اللهجه اي به نام شيخ تقي بهلول در مسجد گوهر شاد مشهد بست نشستند که در آنجا مورد حمله نيروهاي امنيتي قرار گرفته و تعدادي از مردم کشته شدند.
● لباس زنان ايراني
پيش از واقعه گوهر شاد، پهلوي اول شخصاً براي تغيير لباس زنان الزام و اجباري اعلام نکرده بود. بعضي اعضاي دربار که در خارج تحصيل کرده بودند با منسوخ کردن کامل حجاب موافق بوده و بر حضور زنان در فعاليت هاي اجتماعي تاکيد داشتند. يکي از حاميان چنين ديدگاهي، وزير وقت دربار، عبدالحسين تيمورتاش بود که در جلسه کابينه در سال ۱۳۱۲ واردات کلاه زنانه از خارج را قانوني کرد.
سرانجام در سال ۱۳۱۴ پهلوي اول، دستور به کشف حجاب داد. وي نخستين حکمران منطقه بود که چنين کاري را انجام مي داد. آتاترک حجاب را ممنوع نکرده بود.
اين عمل نيز با مقاومت و اعمال زور روبرو شد. اکثريت قريب به اتفاق زنان ايراني به گونه اي تربيت شده بودند که حجاب را واجب تر مي دانستند و معتقد بودند آشکار ساختن سر و گردن گناه است. وانگهي، مردان ايراني کنار نهادن حجاب را آشکارا نشان بي عفتي مي دانستند. از طرفي فشار پليس اجتناب ناپذير بود. آنها زنان را کتک مي زدند، چادرها و روسري هايشان را کشيده و پاره مي کردند و حتي خانه هايشان را به زور مي گشتند. هر چند رفته رفته مقاومت مردم بر زور حکومت فايق آمد، اما سه تا چهار سال آخر سلطنت پهلوي اول، زن ها با لباس هاي بلند ساده، جوراب هاي کلفت و کلاه هاي حصيري لبه پهن، در اجتماع ظاهر مي شدند. در برخي روستاها و شهرهاي کوچک، زنان ديگر خانه هايشان را ترک نکردند، تا آنکه رضا خان در شهريور ۱۳۲۰ مجبور به کناره گيري شد. در دوران پهلوي دوم نيز بي حجابي و تقليد از مدهاي غربي ميان گروهي از مردم ايران رواج داشت. تا آنکه در سال ۱۳۵۷ و با پيروزي انقلاب اسلامي، بي حجابي براي زنان ممنوع و پوشيدن لباس هاي ساده تر از آنچه مد غرب بود براي مردان به عنوان ارزش شناخته شد.
امروزه پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب اسلامي در ايران و رواج تکنولوژي ارتباطات و راه يافتن امواج ماهواره اي به منازل برخي ايرانيان (آمارهاي رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نشان دهنده استفاده هر چند غير مجاز برخي خانواده ها از دستگاه هاي گيرنده امواج ماهواره اي است) به نظر مي رسد، دوباره آهنگ پيروي از مدهاي غربي مخصوصاً ميان جوانان پايتخت روندي صعودي يافته است. به طوري که مسئولان به فکر طرح لباس ملي افتادند اما اينکه نتيجه اين طرح چه خواهد شد و چگونه از بوته آزمايش بيرون مي آيد مسئله اي است که نياز به گذشت زمان دارد.

الکترونهاي داراي يک بار منفي نمي توانند از طريق هوا به يک اتم با بار مثبت منتقل شوند. آنها بايد منتظر شوند تا پل يا اتصالي بين ناحيهٔ مثبت و منفي برقر ...

خون ۷ الي ۸ درصد وزن بدن را تشکيل مي دهد و حجم آن در يک فرد بالغ بطور متوسط ۵ ليتر مي باشد. خون به واسطه گردش در داخل رگهاي خوني عامل اصلي توزيع مواد ...

عيلامي‌ها يا ايلاميان يکي از اقوام سرزمين ايران بودند که از ۳۲۰۰ سال پيش از ميلاد تا ۶۴۰ پيش از ميلاد، بر بخش بزرگي از مناطق جنوب غربي فلات ايران فرما ...

ريز مغذي ها (عناصر خرد با تاثير کلان) مقدمه : تمامي موجودات زنده از جمله گياهان براي رشد و نمو نياز به غذا دارند. خاک تامين کننده اکثريت قريب به اتفاق ...

يکي از پديده هايي که در ارتباط با تجهيزات برقدار از جمله خطوط انتقال فشار قوي مطرح مي شود، کرونا است. ميدان الکتريکي در نزديکي ماده رسانا مي تواند به ...

زلزله عبارتست از لرزش زمين در اثر آزاد سازي سريع انرژي که اغلب موارد در اثر لغزش در امتداد يک گسل در پوسته زمين اتفاق مي­افتد. انرژي آزاد شده از محل آ ...

طلاق به عنوان يک مسئله اجتماعي که در برگيرنده انحلال قانوني ازدواج و جدايي زن و شوهر مي باشد، به لحاظ تأثيرات گسترده در روند رشد جمعيت و همچنين دگرگون ...

● مقدمه نيروي انساني به ويژه نيروي متخصص، در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر جامعه نقش اساسي ايفا مي كند. در تقسيم بندي بانك جهاني نيز يكي از منابع ...

دانلود نسخه PDF - پديده مد