up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله يون منفي PDF
QR code - يون منفي

يون منفي

يون منفي چيست ؟

آنها اتمهاي اکسيژن هستند با يک الکترون اضافه و آنها به ما کمک ميکنند تا احساس بهتري بکنيم.
در هوا ذرات با بارهاي مثبت و منفي وجود دارند. از تجمع ذرات با بار مثبت و يون يون مثبت و ذرات با بارمنفي و يون ، يون منفي تشكيل مي شود. بالا بودن ميزان يون مثبت در هوا باعث احساس افسردگي، سر درد و سستي و رخوت و .... در افراد مي گردد.تخليهء الكتريكي ولتاژ بالا از طريق عملكرد ميلهء الكترود مي تواند باعث توليد مقدار زيادي يون منفي گردد. اين يونهاي منفي مي توانند به ذرات مسموم معلق در هوا چسبيده و هوا را از وجود آلاينده ها پاك نمايند.
آيا احساسي را که در کنار آبشارها يا در اوج کوهها داشته ايد به خاطر داريد؟ion1
در آن اماکن هزاران يون منفي وجود دارد. آنها تأثير فوق العاده اي در بيوشيمي انسان دارند.در هواي تازهء روستاها معمولأ 2000 تا 4000 يون منفي در سانتيمتر مکعب وجود دارد( تقريبأ به اندازهء يک حبه قند) در کوهستان بيشتر از 100.000 يون منفي در سانتيمتر مکعب وجود دارد در حاليکه در هواي آلودهء شهري پائين تر از 100 يون منفي در سانتيمتر مکعب وجود دارد.
زمانيکه يونيزاسيون هوا در بيمارستانها و اماکن کاري اروپا و روسيه اجباري است، درکشور ما عليرغم هواي مسمو م و بسيار آلوده به تازگي مورد توجه قرار گرفته است .
يونها ذرات باردار موجود درهوا هستند که در طبيعت زمانيکه انرژي بر مولکولي مانند دي اکسيد کربن، اکسيژن، آب يا نيتروژن وارد ميشود ، باعث مي شود که يک الکترون از مولکول جدا شده و يک يون باردار مثبت به جا بگذارد. الکترون جدا شده خود را به نزديکترين مولکول مي چسباند و آن را تبديل به يون باردار منفي مي کند.اين يون باردار منفي اکسيژن است که بهترين تأثير را بر ما دارد.
يونهاي منفي ذرات باردار الکتريکي هستند که آلودگي هاي موجود در هوايي را که ما تنفس مي کنيم از بين ميبرند و اثر جوان کننده اي بر سيستمهاي فيزيولوژيکي ما دارند (مانند سيستم تنفسي).
آيا هرگز توجه کرده ايد که ما تا چه اندازه احساس تازگي در کوهها، کنار دريا، در جنگل يا در کنار آبشارها مي کنيم؟ يا چقدر احساس پر انرژي بودن به ما دست مي دهد؟ توضيح آن اين است که اين اماکن معمولأ سرشار از بيليونها يون منفي هستند. پس از رعد و برق ، اکثر ما احساس تازگي مي کنيم . اين به دليل اين است که طوفان الکتريکي تريليونها يونهاي منفي آرامش بخش در هوا پخش کرده اند که اعصاب را تسکين داده و ما را سرشار از انرژي ميکنند.
تحقيقات علمي ثابت کرده اند که در فضاهايي که از يون منفي بالايي برخوردار هستند آثار حساسيت ، آسم ، افسردگي ، خستگي و سر درد کمتر ديده مي شود و در اين مکانها افراد از توانايي ، قدرت کار ، تمايل به همکاري و کارکرد مغزي بالاتري برخوردار بوده و ضريب اشتباه آنان پائين مي آيد.
مطالعات در دانشگاه کلمبيا و انستيتو روانشناسي ايالت نيويورک نشان مي دهد که دستگاه هاي مولد يوني با در صد بالا به صورت خاصي به شکل ضد افسردگي عمل مي کنند.
اتاقهايي که از يون منفي زيادي برخوردار هستند به شکل کامل چشمگيري نشان داده اند که از رشد باکتريها و خيلي عوامل بيماري زاي ديگر جلوگيري کرده و در از بين بردن گرد و غبار ، ويروسها، دود سيگار، شورهء حيواني، بوي نامطبوع و دودهاي شيميايي مسموم کنند ه تأثير بي نظيري دارند.
يونهاي منفي چه فوائدي دارند؟
از بين بردن باكتريها، جلوگيري از پير شدن سلولهاي بدن، بالا بردن توانايي نگهداري اكسيژن در خون، بهتر كردن عملكرد سوخت و ساز بدن، بالا بردن ميزان هوشياري، از بين بردن خستگي ، بالا بردن مقاومت بدن(سيستم ايمني) در مقابل بيماريها، تآثير اساسي در معالجه ء سردرد، بي خوابي كم خوابي، آلرژي، آسم و فوائد بسيار ديگر.
حقايقي در مورد يون منفي.
(سازمان دارو و خوراك آمريكا)به عنوان يك راه معالجهء تآئيد شده. FDA مورد تآئيد
يونيزاسيون امري اجباري در بسياري از بيمارستانهاي اروپا و روسيه است.
مهندسين خود را جهت آزمايش يك دستگاه مولد يون منفي بهGood Housekeeping در ماه مارچ 1999 مجلهء
كار گرفت ، آنها دستگاه را در يك مخزن پر از دود گذاشتند و سپس متوجه شدند كه مخزن كاملآ از دود پاك گرديده است.
نتيجهء تحقيقات اخير سازمان كشاورزي آمريكا نشان مي دهد كه يونيزه كردن يك اتاق باعث كاهش 52% غبار و 95% باكتري موجود در هواي آن اتاق مي گردد. ( لازم به تذكر است كه بيشتر آلاينده هاي موجود در هوا در ذرات غبار معلق در هوا زندگي مي كنند).
چگونه يونهاي منفي آلاينده هاي هوا را از بين مي برند؟
(-) (-) (-)
(-) (+)*
(-) (+)* (-) (+)*
(-) (+)* (+)* (-)
(+)* (+)*
يونهاي منفي (بار منفي) خود را به آلاينده ها و عوامل آلرژي زا كه به صورت مثبت باردار هستند مي چسبانند . ذرات تشكيل شدهء جديد بزرگتر و سنگين تر هستند و بنابر اين به طرف زمين كشيده مي شوند و از فضاي تنفسي ما خارج مي گردند.
اغلب آلاينده هاي معلق به صورت مثبت باردار هستند و بر عكس يونهاي منفي به صورت منفي بار دار هستند. در فضاهايي كه يون منفي با غلظت (چگالي ) بالا در آن وجود دارد، آنها مي توانند بار آلاينده هاي معلق را به بار منفي تبديل كنند.
اين امر موجب مي شود كه جذب مغناطيسي بين آلاينده هاي معلق در هوا بوجود آيد و درنتيجه آنها به يكديگر مي پيوندند و سنگينتر از آن حدي مي شوند كه بتوانند به صورت معلق در هوا باقي بمانند و بدون آسيب رساند ن به چيزي روي زمين مي افتند و ديگر در مسير هواي تنفسي شما قرار نخواهند گرفت.
حتي اگر آنها قبل از اينكه به زمين برسند تنفس شوند، چو ن ذرات بزرگتري هستند توسط فيلتر هاي بالاي ناحيهء تنفسي فيلتر مي شوند.
مسلمآ، در صورتي كه توليد يون منفي به صورت ادامه دار نباشد ، بعضي از اين آلاينده هاي بزرگ شده مي توانند دوباره به هوا بازگردند.
برخي مطالعات نشان داده كه يون منفي اثر بيولوژيكي روي باكتريها و ويروسها داشته و در صورت تماس، آنها را از بين مي برد.
چرا يون منفي باضافهء اوزون با مقدار كم؟
يون منفي و اوزون قوي ترين پاك كننده هاي هوا در طبيعت هستند. در دنيا چيزي مؤثرتر از اين دو براي پاك كردن هواي تنفسي ما از عوامل آلرژي زا و آلاينده ها وجود ندارد. متآسفانه اكنون به دليل نزديكي ساختمانه و منازل به يكديگر اين دو نمي توانند تآثير خود را در فضاي داخلي ساختمانها به صورت طبيعي بگذارند.
يون منفي و اوزون در طبيعت بوجود آمده اند ، و در مناطقي يافت مي شوند كه از خالص ترين و بالاترين سطح هواي سالم برخوردارند. اين اماكن معمولآ شامل بالاي كوهها، نزديك آبشارها، جاهايي كه لحضاتي قبل رعد و برق صورت گرفته، چمن زارهاي دوراز شهر و كناره هاي اقيانوس دركنار امواج بلند هستند.
ميزان آلودگي هواي داخل ساختمان اداره ها و مدارس هم کارمندان را بيمار مي کند هم دانش آموزان را، افرادي که ساعت هاي متوالي در يک اتاق بسته مي نشينند به علت کمبود اکسيژن و انباشتگي آلاينده ها، بيش از حد معمول دچار سردرد، گلودرد، خارش چشم، سرما خوردگي ، ناراحتي هاي قلبي و تنفسي ،حساسيت و آنفلوانزا مي شوند.
indoor1هواي داخل ساختمان اداره ها و مدارس که کارمندان و دانش آموزان مدت زمان قابل توجهي از روز را در آن فضا مي گذرانند به طور روز افزون آلوده به باکتري ها ، کپک ها، حلال هاي ضد عفوني کننده و ديگر آلاينده ها است . صرف نظر از اماکن فوق منازل را نبايد فراموش کرد، به طوري که از بين افرادي که در سال گذشته ميلادي جان خود را به علت آلودگي هوا از دست داده اند، حدود 80% آنها به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تآثير آلودگي هاي داخل ساختمان ها جان خود را از دست داده اند. زنان که بيشترين مسئوليت را در کارهاي منزل بر عهده دارند، اکثرآ در معرض دود و ديگر آلاينده هاي درون ساختمان ها قرار دارند و در برابر آلودگي ها آسيب پذير هستند. آلاينده هاي اصلي موجود در داخل ساختمانها عبارتند از : فرم آلدئيد و تري کلرواتيلن که عمدتآ از لوازم منزل، مواد ساختماني و مواد شيميايي مورد استفاده در فعاليت هاي خانگي منتشر شده و تا مدت زيادي در اين فضا باقي مي مانند.
از آنجايي که هواي محيط خارج نيز بسيار آلوده است و امکان جايگزيني هواي پاک وجود ندارد استفاده از دستگاه هاي تصفيهء هوا ، گلدان و گياهان آپارتماني براي بهبود هواي تنفسي و در يافت اکسيژن کافي توصيه مي شود.
طي يک تحقيق دو ساله، متخصصان اعلام کرده اند که آلاينده هاي هوا و مواد سمي و خطرناک در داخل خودروها 10 برابر بيشتر از محيط بيرون خودروها است. نتايج مشابهي براي چند آلايندهء ديگر مانند هيدروکربن ، منو اکسيد کربن ، بنزن ، تولوئن و چند مادهء سمي ديگر به دست آمده است.

سکسيونر وسيله قطع سيستمهايي است که تقريباًٌ بدون جريان هستند. به عبارت ديگر سکسيونر قطعات و وسايلي راکه فقط زير ولتاژ هستند از شبکه جدا مي سازد. تقريب ...

● تعريف رينيت آلرژيک (ورم غشاءمخاطي بيني) ، مجموعه اي از علائم است که بيشتر در بيني و چشم ها ديده مي شود، زماني که شما چيزهايي از قبيل گرد و غبار، شور ...

● تعريف رينيت آلرژيک (ورم غشاءمخاطي بيني) ، مجموعه اي از علائم است که بيشتر در بيني و چشم ها ديده مي شود، زماني که شما چيزهايي از قبيل گرد و غبار، شور ...

● چه عواملي سبب ريزش مو مي گردند ؟ شايعترين علت ريزش مو توارث است . مردان و زنان دچار ريزش مو ژنهاي مربوط به ريزش مو را از هريک يا دو والدين خويش به ا ...

● فناوري نانو در بسته بندي موادغذايي درصنايع و شرکت ها: در حال حاضر شرکت هاي زيادي مانند Unilever, keystone,Hershey,food,nestle مشغول کار روي نانو غذا ...

آب، فراوان ترين مايع و به جرات مهم ترين مايعي است که روي زمين وجود دارد؛ اما اهميت آن به پديده هاي زيستي منحصر نمي شود. ويژگي هاي فيزيکي آب در مقايسه ...

هنگامي که شما به تصاوير حيرت انگيز هابل و يا مريخ نوردها نگاه مي کنيد، همواره در شگفت خواهيد ماند که : ايا انچه با چشمانتان مي بينيد واقعا وجود دارند؟ ...

اغلب مشاهده شده که نيروي الکترومغناطيسي باعث ايجادساختار(منظم)شده يعني اتمهاوملکولهاوجامدات کريستالي راتثبيت مي نمايد. درحقيقت نتايج (اثرات)نيروي مغنا ...

دانلود نسخه PDF - يون منفي