up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله يوبي کينون ها PDF
QR code - يوبي کينون ها

يوبي کينون ها

کوآنزيمي براي آنها که دوستشان داريد

يوبي کينون ها، گروهي از مشتقات استخلاف شده ۱ و ۴ بنزوکينون با طول متفاوت زنجيره هاي جانبي ايزوپنتيل هستند که اصلي ترين ترکيب حاوي ۱۰ عدد از اين زنجيره هاي جانبي بوده و به کوآنزيم Q۱۰ موسوم مي باشد. در واقع Q به واژه کينون و عدد ۱۰ به تعداد زنجيره جانبي آن اشاره دارد. Coenzyme Q۱۰ که با نام هاي CoQ۱۰ يا CoQ و Ubiquinine نيز شناخته مي شود، در ميتوکندري هاي بسياري از ارگان ها شامل قلب، کليه و کبد و در عضله اسکلتي يافت مي شود. پس از خوردن آن، شکل احياء شده آن يعني Ubiquinol در گردش خون سيستماتيک غالب است. کوآنزيم Q۱۰ يک آنتي اکسيدان قوي است و ممکن است در حفظ عملکرد طبيعي عضله نقش داشته باشد. کاهش سطوح سرمي آن در بيماري پارکينسون گزارش شده است...
اين ترکيب شبه ويتاميني محلول در چربي براي اولين بار در سال ۱۹۵۷ يعني حدود۵۰ سال قبل جداسازي شد. يوبي کينون ها ترکيبات ضروري زنجيره انتقال الکترون در داخل ميتوکندري ها هستند که به منظور انتقال الکترون از فلاووپروتئين ها به سيتوکروم ها از طريق سيتوکروم b۵ متحمل واکنش هاي برگشت پذير اکسيداسيون و احيا مي شوند. به علاوه، خواص احياکنندگي CoQ۱۰ آن را قادر مي سازد تا به عنوان يک آنتي اکسيدان محلول در چربي بسيار شبيه به آلفا توکوفرول عمل کند. اين ترکيبات در بدن ساخته مي شوند، اما در عين حال اظهار شده که کاهش سنتز آنها مثلا با افزايش سن و برخي از بيماري هاي مزمن مانند ديستروفي عضلاني، بيماري پارکينسون و سرطان ها اتفاق افتاده و ممکن است در اتيولوژي بيماري قلبي و ديابت ايفاي نقش کند. به نظر مي رسد که CoQ۱۰ قابليت تحريک دستگاه ايمني بدن را داشته باشد. در واقع مکمل ياري با CoQ۱۰ توانسته سرنخ هاي اميدوارکننده اي را در درمان کارديوميوپاتي و نارسايي احتقاني قلب به دست دهد، اما بديهي است نتيجه گيري نهايي همچنان نيازمند پژوهش هاي بيشتر مي باشد.
از ديگر بيماري هايي که مکمل ياري CoQ۱۰ براي کمک به درمان آنها پيشنهاد شده، مي توان به پرفشاري خون، همراهي درمان با استاتين ها، بيماري آلزايمر، آنژين صدري، مسموميت قلبي ناشي از شيمي درماني با داروهاي آنتراسيکلين (مانند دوکسوروبيسين)، آسم، سندرم خستگي مزمن، اعتياد به کوکائين، بيماري هاي لثه، انفارکتوس ميوکارد،
HIV AIDS، نارسايي کليوي، ديابت مادرزادي، ميگرن، وزوزگوش و نيز بهبود کارايي ورزشي و بهبودي بعد از اعمال جراحي اشاره کرد. تاثير مثبت CoQ۱۰ در بسياري از موارد گفته شده در بالا بر نياز به انجام پژوهش هاي دقيق براي تاييد نتايج تاکيد شده دارد. غني ترين مواد غذايي حاوي CoQ۱۰ روغن ماهي، مغز دانه ها، انواع ماهي ها و انواع گوشت ها مي باشد.
● هيپرتانسون
مطالعات Open label و کنترل شده متعددي، کاهش در فشارخون سيستوليک و دياستوليک را به ميزان mmHg ۱۰ و به دنبال ۱۰ هفته درمان نشان داده اند.
● بيماري ايسکميک قلب
تاثيرات کوآنزيم Q۱۰ روي بيماري شريان کرونر و آنژين پايدار مزمن اميدوار کننده به نظر مي رسند. مطالعات دوسويه کور با کنترل دارونما نشان داده اند که مکمل ياري با کوآنزيم Q۱۰ تعدادي از معيارهاي باليني را در بيماران داراي سابقه انفارکتوس ميوکارد حاد (AMI) بهبود مي بخشد. اين تغييرات مثبت در ليپوپروتئين a، کلسترول HDL، تحمل فعاليت و زمان پيدايش تغييرات ايسکميک در الکتروکارديوگرام در تست استرس مشاهده شده اند. علاوه بر آن، کاهش هاي کوچکي در مرگ هاي قلبي و ميزان انفارکتوس مجدد در بيماران داراي AMI قلبي گزارش شده اند.
در شماره ماه آگوست ۲۰۰۸ نشريه Diabetic Care، محققان گزارشي مبني بر تاثيرات سودمند هموديناميک ناشي از استفاده از ترکيب فنوفيبرات و کوآنزيم Q۱۰ در مبتلايان به ديابت نوع ۲ به همراه بدکاري دياستوليک ملايم بطن چپ ارايه کرده اند. به گفته آنها: «استفاده از اين درمان ترکيبي مي تواند خطر بيماري قلبي عروقي را در بيماران ديابتيک بهبود بخشد و ما تاثيرات هموديناميک سودمندي را بدون ايجاد عوارض قلبي عروقي ناخواسته مشاهده کرديم، اما اين مشاهدات نياز دارد در يک مطالعه باليني endpoint بزرگ تاييد شود.»
● بيماري هاي نورولوژيک
گزارش شده است که کوآنزيم Q۱۰ در دوزهاي بالا (۳۰۰ تا ۱۲۰۰ ميلي گرم در روز) پيشرفت مراحل اوليه پارکينسون را کند مي کند. اگر چه دوره درمان لازم براي لوودوپا کوتاه نمي شود.
مطالعات نشان داده که دفعات حملات ميگرن با دوز mg d ۳۰۰ کاهش داده مي شود.
از آنجايي که عملکرد معيوب ميتوکندريال در پاتوفيزيولوژي ميگرن مورد اشاره قرار گرفته، کوآنزيم Q۱۰ مي تواند در ترکيب با يک آنتاگونيست کانال کلسيم در اين زير گروه از بيماران ميگرني موثر باشد.
به نظر مي رسد بيماري «آتاکسي فردريش» (FRDA)به دليل خواص آنتي اکسيداني و تحريک کننده فسفوريلاسيون اکسيداتيو آنالوگ کوآنزيم Q۱۰ به آن پاسخ مي دهد. از ميان آنتي اکسيدان هاي متعدد، تنها براي آنالوگ کوآنزيم (Idebenone) Q۱۰ در FRDA مطالعات دوسويه کور انجام شده است. اخيرا يک مطالعه فاز دو نتايج اميدوارکننده اي به لحاظ ايمن بودن و تاثير اين دارو به دست داده است.
● پوست
مطالعات آزمايشگاهي نشان داده اند که CoQ۱۰ ميزان بروز کلاژناز به دنبال پرتوتابي با اشعه UVA را سرکوب مي کند. همچنين يک آنتي اکسيدان موضعي پرطرفدار در بسياري از محصولات زيبايي است.
● ترميم زخم
کوآنزيم CoQ۱۰ جزو عاملي است که بر رفتار فيبروبلاست در محيط کشت تاثير مي گذارد. اين کوآنزيم از طريق افزايش تکثير سلولي و افزايش تحرک فيبروبلاست ها، در مقايسه با زماني که فيبروبلاست ها بدون آن کشت داده شوند، موجب کمک به ترميم زخم مي گردد.
● عوارض جانبي
کوآنزيم Q۱۰ به خوبي تحمل مي شود و به ندرت در دوزهاي بالا حتي تا حد ۳۰۰۰ ميلي گرم در روز به عوارض جانبي منجر مي گردد. در مطالعات باليني، ناراحتي گوارشي، بي اشتهايي و تهوع گزارش شده اند. به ندرت مواردي از راش ماکولوپاپولار مشاهده شده است.
● تداخلات دارويي
کوآنزيم Q۱۰ شباهت ساختماني با ويتامين K دارد و تداخل بين کوآنزيم Q۱۰ وارفارين مشاهده شده است. مکمل هاي کوآنزيم Q۱۰ مي توانند موجب کاهش اثرات درمان با وارفارين شوند. از چنين ترکيبي بايد اجتناب کرد و يا بسيار به دقت آن را مورد پايش قرار داد.
کاهش در سطوح کوآنزيم Q۱۰ اندوژن در بيماراني که تحت درمان با مهارکننده هاي ردوکتاز HMG CoA قرار مي گيرند، مشاهده شده است. اهميت باليني اين کاهش در حال حاضر شناخته شده نيست و تاثيرات طولاني مدت مکمل ياري با کوآنزيم Q۱۰ در بيماراني که مهار کننده هاي ردوکتاز HMG CoA مصرف مي کنند، مورد مطالعه باليني قرار نگرفته است. شواهد پيشنهاد مي کنند که افزودن کوآنزيم Q۱۰ به درمان مهارکننده ردوکتاز HMA CoA مي تواند به جلوگيري از عارضه جانبي ميوپاتي که مي تواند در نهايت به سمت رابدوميوليز پيشرفت کند، کمک کند.
● دوزاژ
به عنوان يک مکمل غذايي، روزانه ۳۰ تا ۶۰ ميلي گرم کوآنزيم Q۱۰ براي جايگزين کردن سطوح اندوژن پايين کافي است.
براي اثرات عصبي و قلبي، دوزهاي تيپيک ۱۰۰ تا ۶۰۰ ميلي گرم در روز به صورت دو يا سه روز منقسم مي باشد.

کوآنزيم Q۱۰ که يوبي کوئينون هم ناميده مي شود، يک آنتي اکسيدان قوي است که در غشاي داخلي ميتوکندري تمام بافت ها يافت مي شود و براي اولين بار توسط محقق ...

مفاهيم راديوبيولوژي جذب اشعه x : تشعشع ها را مي توان به دو دسته تقسيم کرد : 1- پرتوهاي يونيزان مستقيم 2- پرتوهاي يونيزان غير مستقيم همه ذرات باردار پر ...

کوآنزيم Q۱۰ که در دسته دارويي Nutraceutical قرار مي گيرد، نام هاي مترادفي همچون يويبکينون، ميتوکينون و ويتامين Q۱۰ دارد. در واقع، اين کوآنزيم يک آنتي ...

بيت هاي كوانتومي يا كيوبيت هاي معادل كوانتومي ترانزيستورهايي اند كه رايانه هاي امروزي را تشكيل داده اند. وجه مشترك تمام كيوبيت ها آن است كه مي توانند ...

بيت‌هاي كوانتومي يا كيوبيت‌هاي معادل كوانتومي ترانزيستورهايي‌اند كه رايانه‌هاي امروزي را تشكيل داده‌اند. وجه مشترك تمام كيوبيت‌ها آن است كه مي‌توانند ...

ترکيباتي هستند که خطر ابتلا به انواع سرطان و بيماري هاي مختلف را کاهش مي دهند. اين ترکيبات در برخي ميوه ها فراوان ترند. حتما نام آنتي اکسيدان ها را با ...

در ابتدا بايد تعريفي کلي از غذا و صنعت مربوط به آن داشته باشيم : غذا Food : عبارت است ازماده جامد يا مايع اطلاق مي شود که بعد از خوردن و هضم و جذب بتو ...

دانلود نسخه PDF - يوبي کينون ها