up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله يخبندان درون سولي PDF
QR code - يخبندان درون سولي

يخبندان درون سولي

انواع يخبندان سلول هاي گياهي

انواع يخبندان سلول‌هاي گياهي
يخبندان درون سولي خيلي سريع بوده و منجر به تشکيل کريستا‌لهاي يخ در داخل سلول‌ها مي‌گردد. براي تشکيل يخ درون سلولي، حرارت سلول بايد در ظرف کمتر از نيم ساعت از صفر به 10- درجه سانتيگراد نزول نمايد
الف ) يخبندان درون سولي
اين نوع يخبندان خيلي سريع بوده و منجر به تشکيل کريستا‌لهاي يخ در داخل سلول‌ها مي‌گردد. براي تشکيل يخ درون سلولي، حرارت سلول بايد در ظرف کمتر از نيم ساعت از صفر به 10- درجه سانتيگراد نزول نمايد معمولاً اين اختلاف خيلي زياد دما براي سرد شدن سريع سلول‌ها و يخبندان درون سلولي در طبيعت اتفاق نمي‌افتد و بيشتر تحت شرايط آزمايشگاهي مي‌تواند انجام گيرد. در هر صورت اگر اين عمل با سرعت کافي اتفاق افتد، سلول‌ها يخ بسته و به صورت متبلور در مي‌آيند. اين سلول‌ها بعد از ذوب شدن مي‌توانند دوباره به زندگي خود ادامه دهند.
ب ) يخبندان برون سلولي
در طبيعت چون اختلاف درجه حرارت بين سلولي و هاي محيط خيلي زياد نمي‌باشد بنابراين با کاهش دماي محيط تا ميزان يخبندان، فضاي بين سلولي نيز دچار يخبندان مي‌گردد. و چون بخار بين فضاهاي متراکم سلولي خالص است اين قسمت‌ها سريعتر از آب سلولي يخ مي‌بندد با اين يخ زدگي فضاهاي خالي بين سلولي بوجود آمده و در صورتي که يخبندان ادامه يابد رطوبت از ناحيه واکوئل سلول‌ها حرکت نموده و به سمت بلور‌هاي يخ مي‌چسبد و بتدريج که اندازه بلور‌ها بزرگ مي‌شود، حجم آن‌ها از اندازه سلول‌ها بزرگتر شده و نهايتاً سلول‌ها را از هم جدا مي‌کند در اين نوع يخبندان پروتوپلاسم سلولي توانايي خود را از دست داده و نمي‌توانند ديگر رطوبت از دست داده را جذب نمايد در صورتي که براي آزاد شدن اين رطوبت، از طريق روزه‌ها تبخير شده و در نتيجه اينگونه اندام‌ها خشک‌تر شده و وزن مخصوص کمتري پيدا مي‌کنند. اگر سرعت ذوب شدن يخبندان بين سلولي بتدريج و کند صورت گيرد خسارت يخ زدگي کمتر است ولي معمولاً روز بعد از يک شب يخبندان که آفتابي و به سرعت باعث ذوب يخ بين سلولي مي‌شود را نمي‌توان مانع شد. البته ميزان خسارت يخ زدگي به طول مدت يخبندان بين سلولي نيز بستگي دارد. آنچه براي زارعين مهم است ميزان مقاومت گياهان به سرمازدگي در مراحل مختلف رشد مي‌باشد. مثلاً بذر قبل از کاشت هيچ آسيبي از سرما نخواهد ديد ولي به محض متورم شدن و خيس خوردن مقاومت آن به سرما کاهش مي‌يابد. اين مقاومت تا مصرف شدن ذخيره مواد غذايي بذر به تدريج کاهش مي‌يابد تا زماني که ذخيره غذايي گياه تمام شود، از آن مرحله به بعد مجدداً افزايش مي‌يابد. به هر حال ميزان مقاومت به يخبندان گياهان در مراحل جوانه‌زني و گل دادن و ميوه دادن متفاوت مي‌باشد. معمولاً گياهان وقتي در حالت رشد سريع هستند، حساسيت بيشتري نسبت به سرما دارند. هنگامي که گياه به طور فعال در حال رشد است سر حد حرارت بحراني بالاتري پيدا مي‌ند و سريعتر آسيب مي‌بيند تا زماني که سرعت رشد کمتري دارد ولي اگر به خواب رفته باشد در درجات حرارت بسيار کمتري زنده مي‌ماند. هر چيزي که روي سلامتي عمومي گياه اثر بگذارد سر حد بحراني دما را بالا مي‌برد و گياه سريعتر آسيب مي‌بيند مثلاً کمبود عناصر غذايي و يا آلودگي گياه به افات و بيماري‌ها از آن جمله است، همچنين گياهاني که شيره گياهي آن رقيق‌تر و يا بيشتر باشد سريعتر دچار آسيب ديده‌گي ناشي از سرما مي‌شوند. همچنين گل‌ها عموماً از برگ‌ها به سرما حساسترند هر چند که استثنائاتي در برخي از گياهان مثل درخت فندق، گل يخ، نارون و اسفند وجود دارد شکوفه‌هاي اين گياهان معمولاً قبل از برگ‌هايشان ظاهر مي‌گردد. بسياري از ميوه‌هاي جوان که در حين رشد مي‌ريزند به علت اين است که قبلاً جنين آن‌ها در اثر سرما دچار آسيب شده و از بين رفته است به همين علت ميوه نمي‌تواند رشد و نمو نمايد اگر چه بافت‌هاي ميوه هم سالم و اسيب نديده باشد. از نظر سني گياهان جوان و گياهان پير بيشتر به سرما حساس هستند. همچنين گياهان در مواقع ابري بيشتر به سرما مقاومند تا زماني که هوا صاف است ( رشدشان کمتر مي‌شود ). سرمازدگي قسمت‌هاي مختلف گياه را صبح روز بعد با برگ‌هاي سبز تيره و ظاهري خيس خورده، شکوفه‌هاي سرمازده قهوه‌اي تا سياه و گلبرگ‌هاي سفاف و له شده مي‌توان مشاهده کرد. در ميوه‌ها نقاطي که روي پوست آن‌ها آب خود را در اثر سرمازدگي از دست داده‌اند به تدريج بيرنگ و قهوه‌اي مي‌شود که اگر اين خسارت‌ها کم باشد ميوه‌ها با همين آثار ظاهري چوب پنبه‌اي به حياط خود دادمه داده و رشد مي‌کنند. از نظر متخصصين هواشناسي کشاورزي برخي از سرمازدگي که در بالاتر از دماي صفر درجه اتفاق مي‌افتد و بيشتر ناشي از کاهش ناگهاني دما حاصل مي‌شود با يخبندان متفاوت مي‌باشد ميزان خسارت اين گونه سرمازدگي‌ها مربوط به مقاومت گياهان به حداقل دماهايي مي‌شود که معمولاً بالاتر از صفر درجه مي‌باشد مقاومت گياهان از نظر زمان رشد و همچنين مراحل رشد و شرايط آفتابي و ابري و از نظر سني و موقعيت‌هاي کشت حساسيت‌هاي مختلفي به حداقل دماي بحراني و مقاومت آن‌ها به سرما و يخ‌زدگي دارند از نظر موقعيت کاشت بايد گفت درختاني که در شيب‌هاي جنوبي هستند به علت شکوفه کردن نسبت به درخت‌هاي شيب‌هاي شمالي بيشتر در معرض خطر سرمازدگي قرار دارند البته درختان شيب‌هاي شرقي و غربي با هم شکوفه مي‌کنند. اگر خطر سرمازدگي اصلاً وجود نداشته باشد عملکرد درختان در شيب‌هاي جنوبي بيشتر خواهد بود. لازم به ذکر است که گياهان هسته‌دار بيش از ساير درختان مثمر به سرا حساس بوده و آسيب مي‌بينند. سطح خاک‌ها نيز در جذب روزانه انرژي خورشيدي و نحوه از دست دادن حرارت در شب بسيار با هم متفاوت مي‌باشند مثلاً اراضي داراي پوشش علفي بيشتر در معرض خطر يخبندان قرار دارند تا اراضي باير که انرژي بيشتري در روز دريافت مي‌کنند همچنين خاک‌هاي تيره رنگ نسبت به خاک‌هاي روشن انرژي بيشتري در روز دريافت داشته و لذا در شب انرژي بيشتري براي از دست دادن دارند در صورتي که خاک‌هاي روشن بخشي از انرژي روزانه را همزمان منعکس مي‌کنند. همچنين عمليات شخم و ديسک و پوک کردن خاک در زمستان به علت کاهش ضريب هدايت حرارتي احتمال سرمازدگي براي گياه را بيشتر فراهم مي‌کند. بطور کلي خصوصيات خاک‌هاي خوب و خاک‌هاي بد را در رابطه با خواص حرارتي آن‌ها مي‌توان به شرح ذيل ارائه نمود : الف ) عمق نوسانات حرارتي در خاک‌هاي خوب زيادتر زيرا اينگونه خاک‌ها در طول روز حرارت بيشتري ذخيره نموده و لذا عمق بيشتري از خاک در روز داراي ذخيره حرارتي شده و در نتيجه در طول شب دماي بيشتري براي از دست دادن دارند در خاک‌هاي بد اين تبادلات حرارتي در روز و شب در لايه‌هاي نازک‌تري از عمق خاک صورت مي‌گيرد و در ساعات پاياني شب ممکن است حرارت بيشتري نسبت به آنچه در روز دريافت داشته‌اند از دست بدهند که براي محصولات کاشته شده در اين گونه خاک‌ها زيان آور مي‌باشد. ب ) در خاک‌هاي خوب به علت انتقال حرارت روزانه به اعماق بيشتر خاک سطح آن‌ها نسبت به خاک‌هاي بد خنک‌تر مي‌باشد ولي سطح خا‌ک‌هاي بد به علت عدم انتقال حرارت روزانه به اعماق بيشتر از گرماي بيشتري برخوردار مي‌باشند. ج ) خاک‌هاي خوب به دلايل گفته شده فوق داراي قابليت هدايت حرارتي زيادتري نسبت به خاک‌هاي بد مي‌باشند با اين وصف خاک‌هاي داراي مواد آلي نسبت به خاک هاي شني از قابليت هدايت حرارتي کمتري برخوردار مي‌باشند که خيلي خوب نيستند زيرا به علت بيشتر گر شدن سطح اين خاک‌ها در روز محصولات کاشته شده در آن‌ها نيز سريعتر شکوفه نموده و به گل‌دهي مي‌رسند که براي رفع خطر از سرمازدگي محصولات بايستي از شيوه‌هاي مناسب مبارزه با سرمازدگي در اين گونه خاک‌ها استفاده نمود. آفتاب سوختگي تنه درختان معمولاً با سرمازدگي توأم است زيرا نواحي جنوب غربي تنه درخت که بسيار گرم شده با ساير نواحي تنه که سرد است ممکن است تا بيش از ده درجه سانتيگراد تفاوت دما داشته باشد که در اين صورت با توجه به کمبود رطوبت هوا در بعداز‌ظهرها منجر به آفتاب سوختگي مي‌شود.

انسولين هورموني است که از سلولهاي بتاي جزاير لانگرهانس غده لوزوالمعده ترشح مي‌شود. ساختمان آن از دو زنجيره پلي‌پپتيدي A و B ساخته شده که بوسيله پيونده ...

▪ خانواده : Araceae ▪ نام علمي : Philodendron spp ▪ نام انگليسي :Philodendron ▪ نام فارسي : فيلودندرون اين جنس داراي ۲۷۵ گونه هميشه سبز است كه خاص نوا ...

▪ خانواده : Araceae ▪ نام علمي : Philodendron spp ▪ نام انگليسي :Philodendron ▪ نام فارسي : فيلودندرون اين جنس داراي ۲۷۵ گونه هميشه سبز است كه خاص نوا ...

غده هاي درون ريز، هورمون ها را توليد مي کنند. هورمون ها موادي شيميايي هستند که در جريان خون وجود دارند و فرآيندهاي قسمت هاي ديگر بدن را کنترل مي کنند. ...

خلاصه آزمايشي جهت بررسي امكان ريزازديادي گياه آلوئه با استفاده از ريزنمونه نوك شاخساره انجام شد. شاخساره‌هاي توليد شده سه مرتبه بازكشت شدند و در بازكش ...

آلوئه ورا گياهي رو که مشاهده مي کنيد آلوئه ورا يا صبر زرد نام دارد که علاوه بر اينکه خاصيت داروئي زيادي دارد.از ماده ژلاتيني که درون برگ اين گياه وجود ...

آلوئه ورا خاص مناطق آفريقايي است که به آن زنبق بياباني يا صحرايي هم مي گويند. در برخي کشورها با نام هايي چون «گياه جاودانگي»، «گياه دارويي»، «گياه ملک ...

چمن در لغت به معني سبزه زار، مرغ زار و زمين سبز و خرم مي باشد. چمن بيشترين نقش را در تصفيه و کاهش آلودگي هوا در محيط هاي شهري برعهده دارد. يکي از عوام ...

دانلود نسخه PDF - يخبندان درون سولي