up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله ياس سفيد PDF
QR code - ياس سفيد

ياس سفيد

زماني ياس سفيد آنقدر محبوبيت داشت که گلدانهاي بزرگ آنرا در بسياري از منازل تهران ميکاشتند و در شهر هاي گرمسير شايد هم هنوز اين کار مرسوم باشد . اين همان گلي است که شعرا از آن زياد نام ميبرند و گل مورد علاقه شاعران بزرگ ايران است نام آن در فارسي ياس سفيد و نام لاتين آن Jasminum officinale است و در زبان انگليسي آنرا Poet’s jasmine که به معني ياس شاعران است مينامند . اگر ميخواهيد براي دل خود و فرزندان و دوستانتان آنرا پرورش دهيد، قلمه هاي تازه ءاين گل را در گلدان کوچکي شروع کنيد و با بزرگ شدن آن تدريجا آنرا به گلدانهاي بزرگ منتقل کرده و خاک خوب باغباني به پايش بريزيد؛ اين گل آفت عمده اي ندارد ، فقط آفتاب فراوان و کود متعادل که 12-12-12 است نياز دارد اين کود در آب حل ميشود و آبي رنگ است نيم قاشق چايخوري آنرا در چهار ليتر آب حل کنيد و با آب پاش روي برگهاي گياه بپاشيد تا آنرا خيس کند و باقي را در پاي گياه و در گلدان بريزيد در صورت بزرگ بودن گياه اگر نياز داشتيد مقدار بيشتري کود تهيه کنيد. عدد اول مقدار نيتروژن دومي ميزان فسفر و عدد سوم ميزان پتاسيم را در کود نشان ميدهد کمپاني هاي سازنده کود اين در صد ها را بر اساس نياز گياه تغيير ميدهند تا اثري که ميخواهند در گياه بوجود بياورند عدد وسطي براي برخي از گلها بايد کوچک و براي انواع ديگر بايد بزرگ باشد ، اگر عدد اول بزرگ باشد براي گياهان سبز با برگ زياد مناسب است و هم ميتواند زيادي آن گل را بسوزاند يا برگهاي آن را دچار خال هاي خشک و سوخته کند . اما کود بالانس مزبور براي گياه ياس مناسب است .
فراواني گلهاي گياه ياس مخصوصا در گلدان به کود دهي منظم آن مستقيما ربط دارد، کود دادن را در تمام فصل گل دهي که تا اوايل زمستان هم ميرسد هر پانزده روز يکبار ميتوانيد ادامه دهيد از قاشق اندازه گيري استفاده کنيد و اندازهء کود را تغيير ندهيد مگر اينکه گياه زيادي داشته باشيد و بخواهيد امتحان کنيد زيرا امکان سوختنش وجود دارد . وقتي سرما به چند درجه بالاي صفر رسيد (60F ) آنرا به داخل خانه بياوريد و ديگر به آن کود ندهيد تا بهار بعد که هوا دوباره گرم شود و بتوانيد آنرا بيرون بگذاريد . پس از آن باز ميتوانيد بمحض بيدار شدن گياه برنامه کود دهي به آنرا ادامه دهيد . گلهاي خشک شده ياس در زير نور که بطور سفيد خشک ميشوند را ميتوانيد جمع آوري کرده و از آن در ظروف شيشه اي بزرگ با چند قطره عطر ياس مخلوط کنيد تا خانه شما را خوشبو کند و زيبايي گل ياس خشک کرده را به آن بيفزايد , از ظرف شيشه اي بزرگ براي اينکار استفاده کنيد . در فصل زمستان داخل خانه اگر نور کافي موجود نيست يک لامپ مهتابي روي گياه 12 ساعت در روز روشن نگاه داريد تا گياه کمبود نور نداشته باشد . هر گياهي به چند ساعت تاريکي نياز دارد، شما ميتوانيد براي اينکار از ساعت تايمر داري که در ساعت مقرر چراغ را خاموش و يا روشن کند استفاده کنيد. پس از مدتي به نياز گياه و عادت آن پي خواهيد برد و به آن آشنا خواهيد شد . با اينکار خاطرات خوشي براي کودکان و دوستانتان خلق خواهيد کرد تا وقتيکه زنده هستند آنرا فراموش نکنند و رسم و علاقه شما را در ميان دوستان بازگو کنند. مخصوصا آنهايي که خانه هاشان حياط دارد از اين کار غفلت نکنند. گل ياس غذاي روحتان را فراهم خواهد کرد و براي استرس و افسردگي هم مناسب است.
نترسيد ياس داخل گلدان زياد بزرگ نميشود , در مناطق گرمسير آنرا بيرون و در حياط بکاريد و از ني يا چوب براي سر پا نگه داشتن گياه استفاده کنيد و يا آنرا کنار ديوار بکاريد تا روي ديوار حياط رشد کند و به پايين بيفتد. در مناطق هشت کشاورزي به بالا آنرا مستقيما ميشود در باغچه کاشت و قبل از شروع فصل گل دهي آنرا کمي آرايش داد .
ياس سفيد ايراني
ياس سفيد را هر از چندي لازم است که بياراييد و شاخ و برگ هاي گل کرده ستبر را کمي بچينيد و آنرا دوباره شاداب کنيد . از خاک خوب داراي هيوموس و يا هوموس با پرلايت و يا بدون آن استفاده کنيد . اگر خاک گلدان در ايران به صورت تجارتي عرضه ميشود و در دسترس است از آن استفاده کنيد و حتما خاک خوب براي اين گياه بکار ببريد، زيرا گياه ياس سالها برايتان زيبايي خواهد آفريد؛ خاک ها متفاوتند و خاک با ماسه و پيت ماس و خاک برگ و پرلايت و چوب سخت پوسيده شده در اثر رشد دادن باکتري ها با آن بيشتر محتويات اين نوع خاکها هستند و يک شرکت خوب و معتبر را هميشه مردم ميشناسند و ميدانند چه خاکي دارد و از آن فراورده تهيه ميکنند ، اما شيوه هاي بجاي روش اصلي هم کم نيستند که با شيوه هاي صنعتي اين کار را سريع کرده و چيزي که براي گلدان خوب باشد را فراهم ميکنند که البته به خوبي خاک گلدان اصلي نيست . اگر اين نوشته ها کمي برايتان نا آشنا جلوه ميکند براي اينست که مقداري از آن مربوط به آمريکاست ، در ايران بسته به اينکه در کجا هستيد ميتوانيد خاکهاي مختلفي پيدا کنيد همه خاک هاي تجارتي براي گلدان خوبند . بياد داشته باشيد خاک سفت نميگذارد آب و اکسيزن به ريشه برسد وقتي هم که خيس و مملو از آب شد آب به مدت زياد اطراف ريشه ميماند و جلوي رسيدن اکسيژنو هوا را به ريشه ميگيرد خاک گلدان خاک نرم بايد باشد و اگر ميخواهيد بدانيد که نرمي آن چقدر بايد باشد نرمي پيت ماس مرطوب را به خاطر داشته باشيد ، پيت ماس از لحاظ ساختمانِ خاک مفيد است ولي مواد آلي ندارد يا کم دارد و به آساني شکسته نميشود درست کمي مثل ماسه عمل ميکند و در خود رطوبت و هواي مناسب نگه ميدارد نه اطراف ريشه زود خشک ميشود و نه غرق در آب است ، فقط مواد آلي حاصل از شکسته شدن خاک برگ و چوب مثل مالچ است که خوراک دائم در دسترس گياه قرار ميدهد که هميشه پاي گياه است اما براي نياز گياه به کود در موقع گلدهي چون خاک تمام مواد را در اختيار گياه به سرعت لازم نميگذارد از کود شيميايي استفاده کنيد . اگر کود دامي استفاده ميکنيد کم کم و با دقت امتحان کنيد تا حساب کار دستتان بيايد .من کود دامي را براي داخل گلدان مناسب نميدانم مگر اينکه آنرا داخل خانه نياوريد. خاک و گلدان تميز و غير آلوده بکار ببريد کود شيميايي براي گلها بهترين است و يک شيشه غليظ آن مدتها کارتان را راه مياندازد . اينها را اگر محلي براي فروش آن نيافتيد با يک تلفن از دانشکده کشاورزي بپرسيد تا محل فروش آنرا به شما معرفي کنند و يا از مديران سوپر مارکت خود بخواهيد آنرا در بسته بندي مناسب در اختيار مشتري قرار دهد و به آنها پيشنهاد کنيد که با اختصاص دادن يک قسمت در يکي از فروشگاه هايشان به وسايل اينکار شروع کنند و با ازدياد مشتري عرضهء آنرا گسترش دهند .شما هم براي کمک به فرهنگ اينکار با نوشتن و چاپ بروشور هاي راهنما همراه با عکس براي چند گل در هريک کمک کنيد و با مراجعه به فروشگاه مسائلي را که آنها ممکن است در آن تخصص نداشته باشند آنرا برايشان آسان کنيد و راه عرضه آنرا به آنها نشان دهيد تا فرهنگ اينکار گسترش پيدا کند و فروشنده نياز خريدار را بداند.
نهال هاي بيست سانتي متري را در يک پلاستيک خاک پر از خاک گلدان که با کش حلقه اي نگه داشته شده را ميشود در فروشگاه عرضه کرد و در تمام مدت بهار و تابستان آنرا بفروش رساند و از طريق اينترنت سفارش پذيرفت و با قرار دادن آن در قوطي مقوايي محکم سه گوش و ارزان آنرا به اقصي نقاط ايران فرستاد. اين دستور براي هر نهالي انجام شدني است است و در برون مرز ميليونها. نهال بدين طريق به فروش ميرسد .
گل ياس انواع مختلف دارد و در نقاط مختلف دنيا انواع مختلف آن رشد ميکند يکي از آنها که بسيار خوشبوست و کمي کوچکتر است و رونده نيست گلي است که در فيليپين فراوان است و گل ملي آنها بحساب ميايد و آن Sambatica نام دارد .
اين ياس در غرب به ياس عربي معروف است
text
اين ياس همان ياس چمپا است که اصل آن از هندوستان است برگهاي اين گياه هميشه کمي کرچ شده بنظر ميرسد و قوي ترين رايحه را دارد و چند تا از آن يک خانه را عطر آگين ميکند .
ياس سمبک
ياسي که در اينجا ميبينيد در امريکا به &039; معروف است و اين همان ياس خوشبوي چاي است
ياس چاي
اصل ياس رکس از کشور تايلند است و بزرگترين گل ياس است البته بدون در نظر گرفتن ياس رازقي که پر برگ است و از کوهستانهاي چين است.
ياس رکس
اين گل ياس بخاطر حالت آن به گل ياس عنکبوت مشهور است .هر گلي که افتاده و برگهايش بلند باشد در انگليسي يک پسوند اسپايدر هم به همراه دارد اين نام عنکبوت را در همراه نام خيلي از گلها ميبينيد. داودي عنکبوتي ،کوکب عنکبوتي، ميناي عنکبوتي از اين قبيل است.
ياس اسپايدر يا عنکبوت
Jasminum nudiflorum نام انگليسي اين ياس زرد است
ياس زرد
يک نوع ياس صورتي
يک نوع ياس پربرگ
و بالاخره ياس رازقي مشهور
ياس برزيلي موسوم به ماندويلا

ويتامينB3خانواده ويتامينB اعضاء زيادي دارد، شما تاکنون در اين خانواده با چند ويتامين آشنا شده ايد يکي ديگراز اين ويتامينهاB3يا نياسين است. اين ويتامين ...

نام ترياس اولين بار توسط فون آلبرتي در سال ۱۸۳۴ در ناحيه لرن (Luraien) آلمان بکار برده شد. چون رسوبات اين دوره از سه قسمت کاملا مشخص تشکيل گرديده است ...

نام ترياس اولين بار توسط فون آلبرتي در سال 1834 در ناحيه لرن (Luraien) آلمان بکار برده شد. چون رسوبات اين دوره از سه قسمت کاملا مشخص تشکيل گرديده است ...

در سال ۱۸۴۴ ميلادي ويلهلم بل ستاره شناس آلماني ، ستاره اي را کشف کرد که قادر به ديدنش نبود. ستاره هايي که ما در آسمان مي بينيم، همه در حال حرکت هستن ...

لنف از کلمه لاتين lympha به معناي آب گرفته شده و دستگاه لنفاوي که بخشي از دستگاه ايمني به حساب مي آيد، شبکه اي از مجاري است که اين مايع شفاف (لنف) را ...

● قارچهاي سياهک : راسته Ustilaginales شامل قارچهاي بيمارگر گياهي بوده و عموما بعنوان قارچهاي سياهک شناخته مي شوند. اين نام به گرد سياه توده تليوسپور ب ...

عامل بيماري قارچ p.helianth ) Plasmopra halstedi )مي باشد که ازگروه Oomycetes است. يکي از بيماري هاي مهم آفتاب گردان است که از کشورهاي زيادي از جمله ا ...

●مقدمه ايران از جمله کشورهاي وسيع با تنوع آب وهوائي منحصربه فردي است که از ۱۴ گونه اقليم آب وهوائي شناخته شده در جهان ۱۳ نوع آن را شامل مي شود. با اين ...

دانلود نسخه PDF - ياس سفيد