up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله ويليام کنراد رونتگن PDF
QR code - ويليام کنراد رونتگن

ويليام کنراد رونتگن

▪ نام فارسي : ويليام کنراد رونتگن
▪ سال ولادت و فوت : ۱۹۲۳ – ۱۸۴۵ ميلادي
▪ مليت : آلماني
ويليام کنراد رونتگن کاشف اشعه ايکس به سال ۱۸۴۵ در شهر «لنپ» آلمان به دنيا آمد. وي در سال ۱۸۶۹ درجه دکتراي خود را از دانشگاه زوريخ دريافت کرد. نوزده سال بعد را در دانشگاههاي مختلفي مشغول کار بود و به تدريج به عنوان دانشمندي برجسته معروفيت کسب کرد. در سال ۱۸۸۸ استاد فيزيک و رئيس انستيتو فيزيک دانشگاه «ورزبورگ» شد. در همين انستيتو بود که در سال ۱۸۹۵ به کشفي دست يافت که سبب اشتهار او گرديد.
رونتگن روز هشتم نوامبر ۱۸۹۵ مشغول انجام آزمايشهايي با اشعههاي کاتوديک بود. اشعه کاتوديک جرياني از الکترنهاي سريعالحرکت ميباشد. اين جريان در نتيجه اتصال يک ولتاژ قوي بين الکترودهايي که در دوانتهاي يک لوله شيشهاي مسدود و فاقد هوا تعبيه شده است، ايجاد ميگردد. اشعههاي کاتوديک قابليت انتشار و رسوخ ندارند و چند سانتيمتر از هوا به سهولت آن را متوقف ميکند. در آن آزمايش رونتگن لوله شيشهاي حاوي اشعه کاتوديک خود را با کاغذ سياه ضخيمي کاملاً پوشاند به شکلي که وقتي جريان الکتريکي برقرار ميگرديد هيچگونه نوري از داخل لوله مشاهده نميشد.
هنگامي که رونتگن جريان برق را به لوله اشعه کاتوديک وصل کرد با کمال شگفتي مشاهده کرد صفحه فلورسنتي که روي نيمکت مجاور قرار داشت مانند آنکه نوري بر آن تابانده شده باشد شروع به درخشيدن کرد. او جريان را قطع کرد و درخشش صفحه (که با لايهاي از باريوم پلاتينو سيانيد، مادهاي فلورسنت، پوشانده شده بود) متوقف شد. از آنجا که لولهي حاوي اشعه کاتوديک کاملاً پوشيده شده بود و منفذي نداشت رونتگن به اين نتيجه رسيد که با برقراري جريان الکتريکي بايد نوعي تشعشع نامرئي از لوله خارج شود.
او اين تشعشع نامرئي را به خاطر ماهيت ناشناخته آن، «اشعه ايکس» ناميد. ايکس يک نشانه معمول در رياضي براي ناشناختهها است.
رونتگن که از اين کشف تصادفي به هيجان آمده بود ساير کارهاي تحقيقاتي خود را کنار گذاشت و تمام توجه خود را معطوف به بررسي خواص اشعه ايکس کرد. او پس از چند هفته کار فشرده موفق به کشف نکات زير شد:
۱) اشعه ايکس ميتواند موجب شود تا عناصر گوناگون شيميايي ديگري (علاوه بر باريوم پلاتينو سيانيد) نيز خاصيت باز پس دادن نور را پيدا کنند.
۲) اشعه ايکس ميتواند از بسياري مواد که حاجب نور معمولي هستند عبور کند. رونتگن مخصوصاً متوجه شد که اشعه ايکس ميتواند از گوشت عبور کند ولي در برابر استخوان متوقف ميشود، او با قرار دادن دست خود بين لوله اشعه کاتوديک و صفحه فلورسنت توانست تصوير استخوانهاي دستش را روي صفحه مشاهده کند.
۳) اشعه ايکس در خط مستقيم حرکت ميکند و برخلاف ذراتي که بار الکتريکي دارند تحت تأثير ميدانهاي مغناطيسي منحرف نميشود.
رونتگن در دسامبر ۱۸۹۵ اولين مقاله خود را درباره اشعه ايکس نوشت. گزارش او بلافاصله هيجان فراواني به وجود آورد و توجه محافل علمي را به خود جلب نمود.
صدها تن از دانشمندان و پژوهشگران چند ماه به بررسي و تحقيق پيرامون اشعه ايکس پرداختند و طي مدت يک سال تقريباً حدود يکهزار مقاله درباره اين موضوع منتشر شد.
يکي از دانشمندان که کشف رونتگن مستقيماً محرک تحقيقات او شد، آنتوان هنري بکوئرل بود. بکوئرل گر چه با نيت تحقيق بيشتري پيرامون اشعه ايکس مشغول کار شد ولي تصادفاً به کشف پديدهاي مهمتر، يعني راديواکتيويته دست يافت.
به طور کلي هر گاه الکترونهايي با انرژي بالا بر شيئي برخورد کند نشعشات ايکس توليد ميگردد. اشعه ايکس خود فاقد الکترون است بلکه بيشتر از امواج الکترومغناطيسي تشکيل ميشود. بنابراين اصولاً شبيه به تشعشات مرئي يعني امواج نوري است با اين تفاوت که طول موج اشعه ايکس بسيار کوتاهتر ميباشد. مهمترين موارد استعمال اشعه ايکس، استفاده از آن براي تشخيصهاي پزشکي و دندانپزشکي است. موارد استعمال ديگر آن راديوتراپي ميباشد که در آن اشعه ايکس براي نابود کردن تومورهاي خطرناک و يا متوقف کردن رشد آنها به کار برده ميشود.
اشعه ايکس در صنعت نيز موارد استعمال فراواني دارد. مثلاً ميتوان از آن براي اندازهگيري ضخامت برخي مواد و يا پيدا کردن درز و رخنههاي ناپيدا استفاده کرد. اشعه ايکس در بسياري ديگر از زمينههاي علمي از زيستشناسي گرفته تا نجوم و ستارهشناسي نيز کاربرد دارد. اين اشعه به ويژه دربارهي ساختار اتمي و ملکولي اطلاعات زيادي را براي دانشمندان فراهم آورده است.
تمام افتخار و اعتبار کشف اشعه ايکس شايسته رونتگن ميباشد. او به تنهايي کار کرد، کشف او غيرقابل پيشبيني بود و مجدانه کار خود را پي گرفت. علاوه بر اينها کشف او انگيزه مهمي براي بکوئرل و ساير پژوهشگران شد.
با تمام اين احوال نبايد در باب اهميت رونتگن مبالغه شود. بدون ترديد اشعه ايکس کاربردهاي بسيار سودمندي دارد ولي کسي نميتواند بگويد که در نتيجه استفاده از آن تمامي تکنولوژي ما دگرگون شده است. در حالي که با کشف القاي الکترومغناطيس توسط فاراده اين چنين دگرگوني انجام شد. به همين نحو کسي نميتواند مدعي شود که کشف اشعه ايکس براستي براي تئوري علمي اهميتي بنيادين داشت. اشعههاي ماوراي بنفش که طول موجهاي آن کوتاهتر از نور مرئي است تقريباً از يک قرن قبل شناخته شده بود. اشعه ايکس – که مشابه با امواج ماوراي بنفش ميباشد ولي طول موج آن کوتاهتر است – به راحتي در چهارچوب فيزيک کلاسيک قرار ميگيرد. روي هم رفته من تصور ميکنم کاملاً منطقي است که در اين فهرست رونتگن پايينتر از راترفورد، که کشف او از اهميت اساسي بيشتري برخوردار بود، قرار داده شود.
رونتگن فرزندي از خود نداشت. او و همسرش دختري را به فرزندي قبول کردند. در سال ۱۹۰۱ جايزه نوبل در فيزيک به رونتگن داده شد. اين اولين جايزه نوبل براي رشته فيزيک بود. رونتگن در سال ۱۹۲۳ در شهر مونيخ آلمان درگذشت.

▪ نام فارسي : ويليام کنراد رونتگن ▪ سال ولادت و فوت : ۱۹۲۳ – ۱۸۴۵ ميلادي ▪ مليت : آلماني ويليام کنراد رونتگن کاشف اشعه ايکس به سال ۱۸۴۵ در شهر «لنپ» آ ...

نام فارسي : ويليام كنراد رونتگن سال ولادت و فوت : 1923 – 1845 ميلادي مليت : آلماني ويليام كنراد رونتگن كاشف اشعه ايكس به سال 1845 در شهر «لنپ» آلمان ب ...

▪ نام فارسي : لئونارد اولر ▪ سال ولادت و فوت : ۱۷۸۳ – ۱۷۰۷ ميلادي ▪ مليت : سويس لئونارد اولر رياضي دان و فيزيکدان سويسي قرن هجدهم يکي از درخشان ترين و ...

در ميان علاقه مندان به مساله حل کردن ، احتمالا کسي نيست که نام ماري کلامکين را نشنيده باشد. علاقهمندان ايراني اما او را بيشتر براي کتابهايي که از او ب ...

ايزاک نيوتن که در روز ۲۵ دسامبر ۱۶۴۲ يعني سال مرگ گاليله متولد شد از خانواده اي است که افراد ان کشاورز مستقل و متوسط الحال بودند و مجاور دريا در قريه ...

دانلود نسخه PDF - ويليام کنراد رونتگن