up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله ويليام کنراد رونتگن PDF
QR code - ويليام کنراد رونتگن

ويليام کنراد رونتگن

▪ نام فارسي : ويليام کنراد رونتگن
▪ سال ولادت و فوت : ۱۹۲۳ – ۱۸۴۵ ميلادي
▪ مليت : آلماني
ويليام کنراد رونتگن کاشف اشعه ايکس به سال ۱۸۴۵ در شهر «لنپ» آلمان به دنيا آمد. وي در سال ۱۸۶۹ درجه دکتراي خود را از دانشگاه زوريخ دريافت کرد. نوزده سال بعد را در دانشگاه هاي مختلفي مشغول کار بود و به تدريج به عنوان دانشمندي برجسته معروفيت کسب کرد. در سال ۱۸۸۸ استاد فيزيک و رئيس انستيتو فيزيک دانشگاه «ورزبورگ» شد. در همين انستيتو بود که در سال ۱۸۹۵ به کشفي دست يافت که سبب اشتهار او گرديد.
رونتگن روز هشتم نوامبر ۱۸۹۵ مشغول انجام آزمايش هايي با اشعه هاي کاتوديک بود. اشعه کاتوديک جرياني از الکترن هاي سريع الحرکت مي باشد. اين جريان در نتيجه اتصال يک ولتاژ قوي بين الکترودهايي که در دوانتهاي يک لوله شيشه اي مسدود و فاقد هوا تعبيه شده است، ايجاد مي گردد. اشعه هاي کاتوديک قابليت انتشار و رسوخ ندارند و چند سانتيمتر از هوا به سهولت آن را متوقف مي کند. در آن آزمايش رونتگن لوله شيشه اي حاوي اشعه کاتوديک خود را با کاغذ سياه ضخيمي کاملاً پوشاند به شکلي که وقتي جريان الکتريکي برقرار مي گرديد هيچ گونه نوري از داخل لوله مشاهده نمي شد.
هنگامي که رونتگن جريان برق را به لوله اشعه کاتوديک وصل کرد با کمال شگفتي مشاهده کرد صفحه فلورسنتي که روي نيمکت مجاور قرار داشت مانند آنکه نوري بر آن تابانده شده باشد شروع به درخشيدن کرد. او جريان را قطع کرد و درخشش صفحه (که با لايه اي از باريوم پلاتينو سيانيد، ماده اي فلورسنت، پوشانده شده بود) متوقف شد. از آنجا که لوله ي حاوي اشعه کاتوديک کاملاً پوشيده شده بود و منفذي نداشت رونتگن به اين نتيجه رسيد که با برقراري جريان الکتريکي بايد نوعي تشعشع نامرئي از لوله خارج شود.
او اين تشعشع نامرئي را به خاطر ماهيت ناشناخته آن، «اشعه ايکس» ناميد. ايکس يک نشانه معمول در رياضي براي ناشناخته ها است.
رونتگن که از اين کشف تصادفي به هيجان آمده بود ساير کارهاي تحقيقاتي خود را کنار گذاشت و تمام توجه خود را معطوف به بررسي خواص اشعه ايکس کرد. او پس از چند هفته کار فشرده موفق به کشف نکات زير شد:
۱) اشعه ايکس مي تواند موجب شود تا عناصر گوناگون شيميايي ديگري (علاوه بر باريوم پلاتينو سيانيد) نيز خاصيت باز پس دادن نور را پيدا کنند.
۲) اشعه ايکس مي تواند از بسياري مواد که حاجب نور معمولي هستند عبور کند. رونتگن مخصوصاً متوجه شد که اشعه ايکس مي تواند از گوشت عبور کند ولي در برابر استخوان متوقف مي شود، او با قرار دادن دست خود بين لوله اشعه کاتوديک و صفحه فلورسنت توانست تصوير استخوان هاي دستش را روي صفحه مشاهده کند.
۳) اشعه ايکس در خط مستقيم حرکت مي کند و برخلاف ذراتي که بار الکتريکي دارند تحت تأثير ميدان هاي مغناطيسي منحرف نمي شود.
رونتگن در دسامبر ۱۸۹۵ اولين مقاله خود را درباره اشعه ايکس نوشت. گزارش او بلافاصله هيجان فراواني به وجود آورد و توجه محافل علمي را به خود جلب نمود.
صدها تن از دانشمندان و پژوهشگران چند ماه به بررسي و تحقيق پيرامون اشعه ايکس پرداختند و طي مدت يک سال تقريباً حدود يکهزار مقاله درباره اين موضوع منتشر شد.
يکي از دانشمندان که کشف رونتگن مستقيماً محرک تحقيقات او شد، آنتوان هنري بکوئرل بود. بکوئرل گر چه با نيت تحقيق بيشتري پيرامون اشعه ايکس مشغول کار شد ولي تصادفاً به کشف پديده اي مهمتر، يعني راديواکتيويته دست يافت.
به طور کلي هر گاه الکترون هايي با انرژي بالا بر شيئي برخورد کند نشعشات ايکس توليد مي گردد. اشعه ايکس خود فاقد الکترون است بلکه بيشتر از امواج الکترومغناطيسي تشکيل مي شود. بنابراين اصولاً شبيه به تشعشات مرئي يعني امواج نوري است با اين تفاوت که طول موج اشعه ايکس بسيار کوتاه تر مي باشد. مهمترين موارد استعمال اشعه ايکس، استفاده از آن براي تشخيص هاي پزشکي و دندانپزشکي است. موارد استعمال ديگر آن راديوتراپي مي باشد که در آن اشعه ايکس براي نابود کردن تومورهاي خطرناک و يا متوقف کردن رشد آنها به کار برده مي شود.
اشعه ايکس در صنعت نيز موارد استعمال فراواني دارد. مثلاً مي توان از آن براي اندازه گيري ضخامت برخي مواد و يا پيدا کردن درز و رخنه هاي ناپيدا استفاده کرد. اشعه ايکس در بسياري ديگر از زمينه هاي علمي از زيست شناسي گرفته تا نجوم و ستاره شناسي نيز کاربرد دارد. اين اشعه به ويژه درباره ي ساختار اتمي و ملکولي اطلاعات زيادي را براي دانشمندان فراهم آورده است.
تمام افتخار و اعتبار کشف اشعه ايکس شايسته رونتگن مي باشد. او به تنهايي کار کرد، کشف او غيرقابل پيش بيني بود و مجدانه کار خود را پي گرفت. علاوه بر اينها کشف او انگيزه مهمي براي بکوئرل و ساير پژوهشگران شد.
با تمام اين احوال نبايد در باب اهميت رونتگن مبالغه شود. بدون ترديد اشعه ايکس کاربردهاي بسيار سودمندي دارد ولي کسي نمي تواند بگويد که در نتيجه استفاده از آن تمامي تکنولوژي ما دگرگون شده است. در حالي که با کشف القاي الکترومغناطيس توسط فاراده اين چنين دگرگوني انجام شد. به همين نحو کسي نمي تواند مدعي شود که کشف اشعه ايکس براستي براي تئوري علمي اهميتي بنيادين داشت. اشعه هاي ماوراي بنفش که طول موج هاي آن کوتاه تر از نور مرئي است تقريباً از يک قرن قبل شناخته شده بود. اشعه ايکس – که مشابه با امواج ماوراي بنفش مي باشد ولي طول موج آن کوتاه تر است – به راحتي در چهارچوب فيزيک کلاسيک قرار مي گيرد. روي هم رفته من تصور مي کنم کاملاً منطقي است که در اين فهرست رونتگن پايين تر از راترفورد، که کشف او از اهميت اساسي بيشتري برخوردار بود، قرار داده شود.
رونتگن فرزندي از خود نداشت. او و همسرش دختري را به فرزندي قبول کردند. در سال ۱۹۰۱ جايزه نوبل در فيزيک به رونتگن داده شد. اين اولين جايزه نوبل براي رشته فيزيک بود. رونتگن در سال ۱۹۲۳ در شهر مونيخ آلمان درگذشت.

▪ نام فارسي : ويليام کنراد رونتگن ▪ سال ولادت و فوت : ۱۹۲۳ – ۱۸۴۵ ميلادي ▪ مليت : آلماني ويليام کنراد رونتگن کاشف اشعه ايکس به سال ۱۸۴۵ در شهر «لنپ» آ ...

نام فارسي : ويليام كنراد رونتگن سال ولادت و فوت : 1923 – 1845 ميلادي مليت : آلماني ويليام كنراد رونتگن كاشف اشعه ايكس به سال 1845 در شهر «لنپ» آلمان ب ...

▪ نام فارسي : لئونارد اولر ▪ سال ولادت و فوت : ۱۷۸۳ – ۱۷۰۷ ميلادي ▪ مليت : سويس لئونارد اولر رياضي دان و فيزيکدان سويسي قرن هجدهم يکي از درخشان ترين و ...

در ميان علاقه مندان به مساله حل کردن ، احتمالا کسي نيست که نام ماري کلامکين را نشنيده باشد. علاقهمندان ايراني اما او را بيشتر براي کتابهايي که از او ب ...

ايزاک نيوتن که در روز ۲۵ دسامبر ۱۶۴۲ يعني سال مرگ گاليله متولد شد از خانواده اي است که افراد ان کشاورز مستقل و متوسط الحال بودند و مجاور دريا در قريه ...

«باستانيان انگار پيشرفت را در ذهن نداشته اند، به اين معني که نه اين انديشه را مردود مي دانسته اند و نه هم آن را مورد توجه قرار مي داده اند». اين را وا ...

دانلود نسخه PDF - ويليام کنراد رونتگن