up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله ويروسهاي کامپيوتري PDF
QR code - ويروسهاي کامپيوتري

ويروسهاي کامپيوتري

چگونه کامپيوتر خود را در مقابل ويروسها مصون سازيم؟

در مقابله با ويروسهاي کامپيوتري، مهمترين نکته اي که بايد به خاطر داشت، اينست که امکان صدمه ديدن هر سيستمي وجود دارد. مهم نيست که از چه نرم افزار ضد ويروسي استفاده مي کنيد و تا چه اندازه اقدامات امنيتي را براي محافظت سيستم هاي خود بکار گرفته ايد. هميشه اين احتمال وجود دارد که يک ويروس جديد و ناشناخته به سيستم هاي مؤسسه شما نفوذ کرده و کارهاي روزمره را مختل کند.
البته قرنطينه کردن کل سيستم ها و قطع ارتباط اينترنت و پست الکترونيکي مؤسسه با دنياي خارج، مي تواند کمک بزرگي در کاهش خطرا ت ويروسها باشد، اما در دنياي فن آوري اطلاعات امروز، اين چنين اقداماتي عملي نبوده و قابل اجرا نيست. نکات زير مي تواند راهنماي خوبي براي محافظت سيستم هاي يک مؤسسه باشد. نکاتي ساده و واضح که البته اغلب اوقات فراموش مي شوند:
▪ تعريف سياست هاي امنيتي براي مؤسسه
مهم است که بدانيد تا چه اندازه و در چه نقاطي نياز به اقدامات محافظتي داريد. بايد مشخص شود که چه نوع اطلاعاتي در مؤسسه داريم و هر يک تا چه حد قابل دسترسي براي هر يک از افراد مؤ سسه ا ست
بايد بدانيم چه افرادي، چه مسئوليتهايي در اجراي اقدامات محافظتي مؤسسه دارند و اين افراد چگونه با يکديگر در تبادل اطلاعات هستند.
در نهايت نيز ارتباط اين افرا د با کاربران عادي موسسه چگونه بوده و چه راهنمايي و آموزشهايي در مواقع خطر و بروز ويروس به آنان ارائه خواهند کرد.
▪ کنترل و محافظت تمام نقاط وروري در موسسه
با پيشرفت فن آوري و توسعه ارتباطات، روش ها و نقاط متعددي براي ورود و نفوذ ويروسهاي کامپيوتري به درون يک موسسه وجود دارد. پيام هاي الکترونيکي آلوده، کامپيوترهاي قابل حمل، ديسکت هاي ويروسي و....
▪ بروز کردن نرم افزارهاي ضد ويروس
بسياري موسسات درباره بروز کردن فايلهاي اطلاعاتي نرم افزار جهت شناسايي ويروسهاي جديد آگاهي لازم را دارند ولي اغلب موسسات، از اهميت بروز نمودن فايلهاي اجرايي نرم افزارخود بي اطلاع هستند. بروز کردن فايلهاي اجرايي به نرم افزار ضد ويروس اين امکان را مي دهد که از روش هاي قويتر و سريعتر در شناسايي و پاکسازي ويروسها بهره گيرند.
▪ استفاده کاربران از نرم افزارهاي ضد ويروس
نرم افزارهاي ضد ويروس نصب شده بر روي سرويس دهنده هاي (server) موسسه قابليت کنترل تمام فعاليتهاي شبکه را دارا هستند ولي گاه اتفاق مي افتد که کاربران خارج از شبکه موسسه بطور شخصي با کامپيوتر کار مي کنند و يا فايلها و پيامهاي رمز شده دريافت مي کنند که قابل کنترل در سرويس دهنده هاي موسسه نيستند تا زماني که توسط کاربر بر روي کامپيوتر خود رمز گشايي شود.
▪ کليه نرم افزارهاي مورد استفاده را بروز نگه داريد
نرم افزارهاي سيستم عامل، مرورگرها(Browser)، پست الکترونيکي و نرم افزارهاي کاربردي موسسه خود را بروز نگه داشته و از Upgrade و Patch هايي که شرکت هاي توليد کننده نرم افزار هر از چند گاهي ارائه مي کنند ، استفاده کنيد.
▪ بطور دائم و مستمر بايگاني تهيه کنيد.
اگر بايگاني مناسب داشته باشيد، در صورت آلودگي به ويروس، يدون نگراني مي توانيد فايلهاي سالم را از بايگاني جايگزين فايلهاي آسيب ديده کنيد. بايگاني پيامهاي الکترونيکي را نيز فراموش نکنيد.
هميشه بعد از تهيه بايگاني، کنترل کنيد که بايگاني بطور صحيح انجام شده و در صورت لزوم مي توانيد فايلها را از بايگاني خارج و جايگزين فايلهاي موجود نمائيد.
▪ موسسه خود را مشترک مراکز اطلاع رساني کنيد.
از طريق اينترنت مي توانيد مشترک بسياري از اين مراکز اطلاع رساني شده و بطور مستمر خبرنامه هاي آنان را دريافت کنيد. خبرنامه هايي درباره ويروسهاي جديد، نگارش هاي جديد نرم افزار، نقاط ضعف نرم افزارها و....
▪ کاربران مؤسسه را آموزش دهيد
به کاربران عادي مؤسسه ياد دهيد تا در صورت مشاهده ويروس کامپيوتري به چه نحو عمل کرده، چه کسي را مطلع کنند، چه کارهايي را انجام ندهند و خلاصه دستپاچه نشوند تا صدماتي بدتر و شديدتر از صدمات ويروسها ببار آورند.
در صورت استفاده از پيام الکترونيکي و نرم افزارهاي مربوط به آن در داخل مؤسسه، اقدامات زير را انجام دهيد.
نرم افزارهاي پيام الکترونيکي مانند Out Look Express اين امکان را فراهم مي کنند که بدون باز کردن پيام، بتوان متن داخل پيام را مشاهده کرد. بسياري از ويروسها قادرند، با استفاده از اين امکان، فعال شده و آلودگي ببار آورند.
لذا در اين نرم افزارها امکان Preview Pane را غير فعال کنيد.
در اغلب حالات، نرم افزار word بعنوان Editor در نرم افزارهاي پست الکترونيکي انتخاب شده اند، بدين معنا که فايلهاي متن بطور خودکار با استفاده از word باز مي شوند.
تعدادي از ويروسها قادرند که با تغيير و آلوده ساختن فايل Normal.Dot. نرم افزارword پخش شده و شيوع يابند. لذا مناسب است که اين فايل را بصورت Read - Only درآوريد.
بجاي ارسال فايلهاي متني بصورت .Doc از حالت RTF، استفاده کنيد و بجاي فايلهاي spread Sheet بصورت .XLS از حالت esr. استفاده نمائيد.
در حالات .RTF و .CSR گروه بزرگي از ويروسها ( ويروسهاي macro) قادر به فعاليت نيستند البته اين روش در مقابل تمام ويروسها مؤثر نبوده و صد در صد نيست.
اغلب کاربران نيازي به استفاده از امکانات windows Sript Hosting ندارند و لذا مي توان اين امکان را غيرفعال نمود. گروهي از ويروسها از اين امکان استفاده کرده و باعث آلودگي مي شوند.
براي غير فعال کردن اين امکان مراحل زير را دنبال کنيد:
Control panel--> Add Remove Program--> windows setup--> Accessories-->windows script host
اگر مؤسسه شما داراي سرويس دهنده خاص پيامهاي الکترونيکي نيست و قادر نيستيد در همان ابتداي ورود پيام به داخل مؤسسه، محتواي آنرا کنترل کنيد، با استفاده از امکانات نرم افزارهاي پست الکترونيکي مثل Out look Express مي توانيد قوانين خاص خود را براي کنترل پيامها بر روي کامپيوتر کاربران تعريف کنيد.
اين امکان معمولا تحت عنوان Inbox Rules تعريف مي شود. پيوست (attachment) پيام هاي الکترونيکي بزرگترين منبع و منشأ پخش ويروسها ا ست . به کاربران مؤسسه خود بياموزيد که در باز کردن و استفاده از پيوست ها دقت زيادي بعمل آورند و پيام و پيوست هايي که از افراد بيگانه و ناشناس دريافت مي کنند را بدون باز کردن حذف نمايند و ديگر پيوست ها را نيز پس از ضبط بر روي کامپيوتر و کنترل آنها توسط نرم افزارهاي ضد ويروس، استفاده کنند.
پيامهاي الکترونيکي دروغ و يا شوخي، يکي ديگر از موارد ايجاد مزاحمت و نگراني بين کاربران است. به کاربران بياموزييد که از ارسال اينگونه پيام ها به يکديگر خودداري کرده و تنها در صورت اثبات صحت اين پيامها، تنها فرد مسئول در موسسه اقدام به اطلاع رساني درباره آن نمايند.
ويروسها معمولا با اجرا شدن يک فايل اجرايي، فعال مي شوند و اغلب اوقات اين فايلهاي اجرايي بصورت پيوست از طريق پيام هاي الکترونيکي توسط ويروس ارسال و توزيع ميشود.
اغلب کاربران عادي لزومي به دريافت فايلهاي اجرايي ندارند لذا مي توان در همان ابتداي ورود پيام ها به سرويس دهندهاي موسسه، پيامهايي که داراي پيوست EXE VBS و يا SHS. هستند را جدا کرده و براي کنترل بيشتر قرنطينه کرد.

اطلاعات اوليه ويروسها از جلبکها ، قارچها و گلسنگها ، خزه‌ها ، سرخسها و گياهان عالي جدا شده‌اند، ولي در گياهان عالي بيش از گياهان پست مورد مطالعه قرار ...

شايد بارها و بارها درباره ويروس و تعريف آن در اين ماهنامه و ديگر مجلات خوانده باشيد. اهميت موضوع و اخباري كه هر روزه از آلوده شدن رايانه ها به گوش مي ...

● مقدمه عصر حاضر عصر فناوري هايي است که حاصل ابداع و تفکر خلاق انسان هاست. بازي هاي رايانه اي تاثير زيادي بر خلاقيت انسانها به ويژه کودکان دارد. تحقيق ...

امروزه استفاده از کامپيوتر بسيار همه گير شده است تا آنجا که کمتر خانه يي را مي توان يافت که در آن کامپيوتر موجود نباشد و اين نشان دهنده رسوخ تکنولوژي ...

صرف در اختيار داشتن نرم‎افزار قدرتمند، توجيه‎کننده استفاده از آن نبوده بلکه اين مغز متفکر مهندس محاسب است که مي‏‎بايد از اين نرم‎افزارها، بجا و به‎موق ...

ويروسها وکرمهاي کامپيوتري جزو معروفترين تهديدات امنيتي ميباشند و همه آنها موجب بروز تخريب و دردسر ميباشند و بخشي از فضاي ديسک سخت يا حافظه و يا زمان پ ...

۱) Heavy Rain شخصي ترين عنواني که در صنعت بازي مي توانيد پيدا کنيد HR است. اين بازي حاصل تمام ايدئولوژي ها و دغدغه هاي ذهن ديويد کيج است. از انتقاد به ...

● ويروس ها (Viruses): ويروس ها يک برنامه يا کد(اسکريپت) بسيار کوچکي است که بر روي برنامه هاي بزرگتر سوار مي شوند. يعني در بين کد هاي اصلي يا فايل هاي ...

دانلود نسخه PDF - ويروسهاي کامپيوتري