up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ويدئو كنفرانس PDF
QR code - ويدئو كنفرانس

ويدئو كنفرانس

معرفي سيستم ويدئو كنفرانس

مديريت زمان امروزه در بسياري از کشورهاي پيشرفته و صنعتي بعنوان يکي از بنيادي ترين اصولي قلمداد ميگردد که مديران را در راستاي اهداف استراتژيک خود هدايت مينمايند . يکي از مهمترين عواملي که ذهن محققين را بخود مشغول داشته سفرهاي درون شهري و برون شهري اشخاصي است که بواسطه شغل خود ميبايست در جلسات مختلفي حضور يابند .طبق آمار غير رسمي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه در حدود 28% از وقت مفيد مديران در سفرهاي درون شهري و برون شهري اتلاف ميگردد . بديهي است اينگونه سفر ها علاوه بر اتلاف وقت اتلاف انرژي را نيز بدنبال خواهد داشت و در نتيجه راند مان کاري اينگونه اشخاص در مقايسه با کشورهاي صنعتي و پيشرفته کاهش مي يابد .
معضل اتلاف وقت اينگونه سفرها تنها گريبان گير مديران دولتي و خصوصي نبوده و جامعه گسترده دانش پژوهان را نيز تحت الشعاع قرار داده است. اينک زمان آن فرا رسيده که با بهره گيري از تکنولوژي روز و تجربيات کشورهاي پيشرفته اين معضل را برطرف نمود و گامي مثبت در راستاي مديريت زمان خود برداشت.
يکي از راهکارهاي که با استفاده از تکنولوژي روز در حل اين مسئله بسيار کارآمد و مفيد واقع شده است سيستم ويدئو کنفرانس ميباشد . سيستم ويدئو کنفرانس يکي از ابزارهاي کارآمدي بشمار ميرود که بواسطه آن از اتلاف بخش قابل توجهي از زمان مفيد روزانه جلوگيري ميشود با استفاده از اين سيستم اشخاص ميتوانند بدون نياز به جابجائي فيزيکي، و تصميمات و نتايج لازم را در جلسات اتخاذ نمايند . با عنايت به مطالب مذکور و روند روبه رشد سيستم هاي ويدئو کنفرانس بررسي جزئيات سيستم مذکور ضروري بنظر ميرسد .
تعريف سيستم ويدئو کنفرانس :
ويدئو کنفرانس سيستمي است که بواسطه آن و با کمک يک بستر مخابراتي مناسب ارتباط صوتي و تصويري بين دو يا چند نقطه بصورت همزمان برقرار و اشخاص حاضر در اين نقاط ميتوانند بصورت همزمان صدا و تصوير طرف مقابل خود را دريافت نمايند. اين جلسات همانند جلسات حضوري برگزار و از کيفيتي مشابه برخوردار ميباشند .
بستر مخابراتي که سيستم فوق جهت انتقال صدا و تصوير از آن استفاده مينمايد ميتواند چند نقطه کاملاً متمايز کره زمين را به يکديگر متصل نمايد . حداقل سرعت بستر مخابراتي که بواسطه آن ميتوان 2 نقطه را بوسيله سيستم ويدئو کنفرانس به يکديگر متصل نمود 64 Kbps ميباشد .
با توجه به آنکه جهت ديدن تصوير طرف مقابل با کيفيت قابل قبول حداقل 25 فريم در ثانيه ميباشد اين سئوال مطرح ميگردد که چگونه خطوط مخابراتي با پهناي باند 64 KBPS جوابگوي اين مهم ميباشد . يکي از اصولي که در انتقال تصاوير سيستم ويدئو کنفرانس ميبايست توسط سازنده سيستم در نظر گرفته شود فشرده سازي تصاوير ميباشد با اين ديد که در هر فريم تنها اطلاعات نقاطي از تصاوير فريم جديد منتقل گردد که نسبت به فريم قبل تغييراتي در آن بوجود آمده و اطلاعات تصاوير تغيير نيافته انتقال نمي يابد .
با کمک روش فشرده سازي تصاوير ميتوان با حداقل پهناي باند خطوط مخابراتي (64 kbps ) سيستم ويدئو کنفرانس را برقرار نمود براي انتقال تصاوير در سيستم ويدئو کنفرانس گروهي حداقل سرعتي که در نظر گرفته شده بين 128 kbps تا 2 mbps ميباشد و در غالب موارد 384 kbps سرعت قابل قبولي ميباشد در سيستم هاي ويدئو کنفرانس گروهي بجاي برقراري ارتباط بين چندين نقطه در مناطق جغرافيائي مختلف به يکديگر متصل ميگردد .
نکته قابل توجه آنکه حداقل سرعت خطوط مخابراتي مذکور توانائي برقراري سيستم ويدئو کنفرانس را داشته اما بديهي است جهت دريافت و ارسال تصاوير با کيفيت بهتر ميبايست از پهناي باند بيشتري استفاده نمود .
با توجه به توانائي استفاده از بيشتر خطوط مخابراتي ميتوان اين سيستم را بر پايه خطوط مخابراتي , ISDN ,FIBER OPTIC , SATTELITE , WIRELESS , ETHERNET و .... فعال نمود .
يکي از مهمترين عواملي که باعث شده توضيحات مفصلي در خصوص بستر مخابراتي ارائه گردد آن است که سيستم ويدئو کنفرانس بر پايه اين بستر استوار ميگردد و در حقيقت بستر مخابراتي نقض حياتي در بقاي ويدئو کنفرانس را دارا ميباشد .
علاوه بر فشرده سازي تصاوير در سيستم ويدئو کنفرانس بحث حفظ امنيت اطلاعات مبادله شده بين چند نقطه فيزيکي از مهمترين عواملي است که باعث ميگردد مديران نسبت به استفاده از ويدئو کنفرانس محتاطانه عمل نمايند .
برخي از شرکتهاي سازنده سيستم ويدئو کنفرانس نظير SONY از روش Encryption اطلاعات استفاده مي نمايند بدين صورت که طرفين در ابتداي برقراري ارتباط نسبت به ورود يک کد بخصوص و يکسان اقدام مينمايند در واقع بکمک اين روش نسبت به رمز گذاري اطلاعات اقدام مينمايند .
با اين روش امکان هرگونه شنود منتفي ميگردد، چراکه جهت رمز گشايي داشتن کليد خصوصي رمز گذاري الزاميست .
پارامترهايي که در انتخاب سيستم ويدئو کنفرانس ميبايست مدنظر قرارگيرد علاوه بر بستر مخابراتي ذکر شده مارک و نوع محصولي است که توسط کاربر انتخاب ميگردد
توجه به اين نکته ضروريست که بهترين مارک بهترين انتخاب نبوده و موارد نظير گارانتي و پشتيباني محصول و خريد از نمايندگان رسمي ميبايست مد نظر قرار گيرد .
برخي از سازندگان سيستم ويدئو کنفرانس سخت افزارهايي طراحي نموده اند که در نگاه اوليه يک مانيتور LCD بنظر ميرسد اما با کمي دقت ميتوان دريافت که يک دوربين در قسمت فوقاني و سيستم انتقال صدا در پائين مانيتور تعبيه شده است و در پشت آن قسمتي جهت اتصال به شبکه وجود دارد( ALL IN ONE ). جالب آنکه سخت افزار فوق علاوه بر ارائه سرويس ويدئو کنفرانس همانند يک مانيتور معمولي نيز عمل مي نمايد و کاربر بر حسب نياز خود ميتواند از هر دو سرويس ويدئو کنفرانس , مانيتور و يا هر دو استفاده نمايد .
کاربردهاي سيستم ويدئو کنفرانس :
سيستم ويدئو کنفرانس با توجه به فراگير بودن در عرصه جغرافيايي کاربردهاي بسيار وسيعي داشته و هرروز بر گستره فعاليت آن افزوده ميشود بصورت اختصار توضيحاتي در اين خصوص ارائه ميگردد .
مراکز آموزشي :
در بسياري از کشورهاي پيشرفته و صنعتي سيستم ويدئو کنفرانس يکي از ابزارهاي کارآمد آموزشي بشمار ميرود اکثر مراکز علمي و تحقيقاتي در ايلات متحده به سيستم هاي ويدئو کنفرانس تجهيز گشته و دانش پژوهان بدون نياز به حضور فيزيکي در جلسات و نبود محدوديت زماني و تعدد دانشجويان اقدام به يادگيري و مباحثه مينمايند . آمار و ارقام نشان ميدهد اين سيستم نقش بسيار مهمي در کاهش هزينه هاي سفر اينگونه افراد داشته و يادگيري آنان به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است
عرصه تجارت:
بسياري از شرکتهاي چند مليتي و يا مراکز تجاري که داراي شعب مختلف با پراکندگي جغرافيائي ميباشند جهت کاهش هزينه هاي درون شهري و يا برون شهري خود با برقراري سيستم ويدئو کنفرانس اقدام به برگزاري جلسات خود در سطوح مختلف مديريتي و کارشناسي مينمايند .
مراکز قضائي :
سيستم ويدئو کنفرانس در قوه قضائيه يک تحول بزرگ در نظامدادرسي و حفظ حقوق شهروندي است، با اجراي اين طرح امور منتهي به فرار متهم وتباني متهم با شهود حذف شده و علاوه بر اين مقامات قوه قضائه و روساي مجتمع هاي قضاييمي توانند از داخل اتاق خود با هر متهمي که بخواهند صحبت کنند.
مراکز دولتي :
جلسات دولتي و کارشناسي با توجه به وضعيت ترافيک و اتلاف زمان، يکي از مهمترين مسائلي است که با استفاده از سيستم ويدئو کنفرانس حل شده و اصحاب جلسات ميتوانند بدون جابجائي فيزيکي از محل کار خود در جلسات حضور يافته و اقدام به رتق و فتق امور نمايند .
مراکز آموزشي :
سيستم فوق نقش خود را در مراکز آموزشي به اثبات رسانيده و مدت هاي مديدي است که در کشورهاي پيشرفته و صنعتي از اين روش جهت حضور دانش پژوهان در جلسات آموزشي استفاده مينمايند . نبود محدوديت در تعداد دانش پژوهان در کلاسهاي فوق , نبود محدوديت زمان و مکان , پرسش و پاسخ هاي مستقيم و محاوره اي , جذب اساتيدي که بواسطه ذيق وقت امکان حضور در جلسات برخي از مراکز علمي را پيدا نمي نمايند ,و از همه مهم تر کاهش هزينه دانش پژوهان و اساتيد در سفرهاي درون شهري و برون شهري از مهم ترين دلائاي است که ميتوان به بهانه آن رويکرد به روش فوق را مثبت ارزيابي نمود .
با استفاده از تکنولوژي فوق ميتوان بجاي جابجائي افراد دانش و توان تصميم گيري آنان را منتقل و از حداکثر زمان استفاده نمود .

مديريت زمان امروزه در بسياري از کشورهاي پيشرفته و صنعتي بعنوان يکي از بنيادي ترين اصولي قلمداد ميگردد که مديران را در راستاي اهداف استراتژيک خود هدايت ...

فلوران مورن در روزنامه «لوموند» درچندين مقاله بُعد جديدي از روزنامه نگاري و حرفه خبرنگاري را بررسي کرده است.بازي هاي ويدئويي در نظر وي اکنون نقش مهمي ...

ليزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation مي باشد و به معناي تقويت نور توسط تشعشع تحريک شده است.اولين ليزر جهان توسط تئو ...

● اطلاعات اوليه کبالت ، عنصر شيميايي است که با نشان Co و عدد اتمي ۲۷ در جدول تناوبي قرار دارد. ● تاريخچه کبالت و ترکيبات آن در دوران باستان شناخته شد ...

● فناوري نانو چيست؟ شايد ديده باشيد که بين آنهايي که فيزيک را بيشتر دوست دارند و آنهايي که به شيمي علاقه بيشتري دارند هميشه يک بگو مگوي دوستانه (کل کل ...

اطلاعات اوليه کبالت ، عنصر شيميايي است که با نشان Co و عدد اتمي ۲۷ در جدول تناوبي قرار دارد. تاريخچه کبالت و ترکيبات آن در دوران باستان شناخته شد که ب ...

دانلود نسخه PDF - ويدئو كنفرانس