up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله ويتامين E PDF
QR code - ويتامين E

ويتامين E

ويتامين E در طي تحقيقات در مورد توليد مثل در موشها كشف و به عنوان عامل تغذيه‏اي محلول در چربي شناخته شد. ايوانز و بيشاپ (Bishop & Evans) اين مشاهدات را در سال ۱۹۲۲ منتشر كردند. چون اين ماده بعد از ويتامين D كشف شد به عنوان ويتامين E نامگذاري گرديد. در سال ۱۹۳۶ توسط گروه تحقيقاتي ايوانز يك تركيب فعال ويتامين E از روغن جوانه گندم جدا گرديد كه آن را آلفا توكوفرول ناميدند كه از كلمات يوناني به معناي »زندگي‏بخشي« مشتق شده است. پسوند ال نشانه ايت است كه اين تركيب الكل مي‏باشد. ويتامين E شامل ۸ تركيب شامل توكوفرولها وتوكوتراي انولها بوده كه هركدام شامل چهار نوع تركيب آلفا، بتا، گاما و دلتا توكوفرول و آلفا، بتا، گاما و دلتا توكوتراي انول هستند. توكوفرولها و نوكوتراي انولها دو ويژگي با ارزش دارند: آنها فعاليت ويتامين E از خود نشان مي‏دهند و آنتي اكسيدانهاي قوي هستند. اين دو خاصيت يكسان نيستند.
●منابع ويتامين E
اگرچه اين ويتامين در بسياري از مواد غذايي وجود دارد اما منبع اصلي اين ويتامين موجود در رژيم غذايي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از روغنهاي نباتي به شكل روغنهاي سالاد و آشپزي، مارگارين و مغزها منشا مي‏گيرد.
ويتامين E به شكل واحد بين‏المللي (International Units) IU و يا به شكل معادل توكوفرول (Tocopherol Equivalent) TEs بيان مي‏شود. يك IU از ويتامين E معادل يك ميلي‏گرم dl آلفاتوكوفريل استات سنتزي درنظر گرفته مي‏شود و با آن قدرت حياتي (blopotency) تمام ديگر فرمهاي توكوفرول و توكوتري انولها مقايسه مي‏گردد. به طور مثال مقدار ويتامين E مارگارين از ۱ ۳ تا ۵ ۴ واحد بين‏المللي در هر قاشق غذاخوري، بسته به نوع روغن به كار رفته در محصول، متغير مي‏باشد. در سال ۲۰۰۰ آكادمي علوم ملي آمريكا مقدار روزانه توصيه شده براي ويتامين E را ۱ ۵ ميليگرم براي زنان و مردان اعلام كرد.
●نقش ويتامين E در سلامتي
مكانيسم دقيق عمل آلفاتوكوفرول در بدن به عنوان ويتامين هنوز به طور كامل شناخته نشده است. ويتامين E احتمالاً به شكل يك آنتي اكسيدان كه واكنشهاي اكسيداسيون احياء را كنترل مي‏كند در بسياري از بافتها و اندامها عمل مي‏كند و به ويژه در حفاظت غشاء سلولها از راديكالهاي آزاد توليد شده در طي پراكسيداسيون چربيهاي غيراشباع نقش دارد. راديكالهاي آزاد طي فرايندهايي كه در هر روز در بدن رخ مي‏دهند تشكيل مي‏شوند و همچنين اين مواد مي‏توانند از محيط وارد بدن شوند.
اكسيداسيون در سطح سلولي بي شباهت به زنگ زدن آهن نيست. يك واكنش الكتروشيميايي، آسيبهاي فيزيكي را ايجاد مي‏كند كه مي‏تواند منجر به آسيب سلولي، صدمه ژنتيكي سلول، ناتواني نسخه‏برداري (سرطان) يا مرگ سلول گردد. هرچيز كه فرايند اكسايش را آهسته كند مي‏تواند آنتي‏اكسيدان ناميده شود. آنتي اكسيدانها توانايي خاموش كردن راديكالهاي آزاد را به وسيله دادن الكترون دارند. بهترين آنتي اكسيدانها بيشترين الكترون را مي‏بخشند. آنتي اكسيدانها مانند يك شبكه كار مي‏كنند. بعضي مخصوصا ويتامين C و E عمر بعضي ديگر را افزايش مي‏دهند.
براي درك بهتر عمل آنتي اكسيدانها، بهتر است راديكال آزاد را مورد توجه قرار دهيم. يك اتم شامل يك هسته با پروتون و نوترون و جفتهاي الكترون چرخان در فضاي باردار الكتريكي است. رفتار اتم بستگي به تعداد ذرات باردار الكتريكي دارد. وقتي در طي يك واكنش شيميايي، يك الكترون از يكي از جفتهاي الكترون يك اتم اكسيژن كشيده مي‏شود، آن مولكول اكسيژن با يك الكترون جفت نشده يك راديكال آزاد مي‏شود، زيرا به دنبال الكترون ديگري مي‏گردد تا يك جفت جديد بسازد و ممكن است با كشيدن يك الكترون از يك سلول عادي ديگر بدن شما باعث صدمه به آن گردد. اين تمام ماجرا نيست مولكول آسيب ديده جديد حالا با يك الكترون بدون جفت باقي مي‏ماند و بايد در جستجوي يك الكترون باشد كه درنتيجه آبشاري از آسيبهاي راديكال آزاد به وجود خواهد آمد. براساس مقدار آنتي اكسيدانهاي قابل دسترس و ميزان در معرض قرار گرفتن مواد شيميايي، رژيم غذاي ناكافي، كاهش ايمني و غيره هزاران هزار رخداد راديكال آزاد در بدن در هر لحظه مي‏تواند ايجاد شود. بنابراين وجود آنتي اكسيدانهاي كافي، ساخته شده توسط بدن و يا دريافتي از رژيم غذايي مي‏تواند به مفهوم متفاوت آشكار بين سلامتي و بيماري باشد.
تخمين زده شده است كه هر سلول در بدن از همسايگي ۱۰۰۰۰ ضربه راديكال آزاد در روز در رنج است. بيشتر اين آسيب به ماده ژنتيكي در سلول وارد مي‏شود. اين موضوع با افزايش سن بدتر مي‏شود. افراد مسن‏تر ۹ برابر احتمال موتاسيون سلولي نسبت به نوزادان را دارند. علاوه بر اين، غشاء سلولي، پروتئينها و چربيها نيز توسط راديكالهاي آزاد صدمه مي‏بينند. بافتهاي چرب به اكسيداسيون حساس هستند اين موضوع را مي‏توان در پوستي كه خشك به نظر مي‏آيد ديد. پروتئين آسيب ديده (و آنزميها كه از پروتئين ساخته شده‏اند) مي‏توانند منجر به چروكيدگي زودرس، پيري يا حتي پيشرفت سرطان روي پوست آسيب ديده شوند. هرجا كه آنتي اكسيدان براي »خاموش كردن« راديكالهاي آزاد الكترون، ناكافي باشد، همين فرايند مي‏تواند به هر شكلي داخل بدن نيز به وقوع بپيوندد. آنتي اكسيدانها مي‏توانند خطر پيشرفت دهها بيماري مهلك را كاهش دهند و باعث عمري طولاني‏تر و با كيفيت بالاتر مي‏شوند. اين نظريه وجود دارد كه ممكن است همه بيماري‏هاي تباه‏كننده مربوط به بعضي فعاليتهاي راديكالهاي آزاد باشد. طبق نظر دكتر پاركر، يك محقق برجسته در زمينه آنتي اكسيدانها از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، براي افزايش طول عمر راهي بهتر از استفاده از آنتي اكسيدانها وجود ندارد.
هزاران مقاله در مورد آنتي اكسيدانها هر ساله در مجلات علمي و پزشكي چاپ مي‏شود. مضمون اصلي آنها اين است كه راديكالهاي آزاد ژنها را صدمه زده و ژنهاي »بد« را فعال مي‏كند. در حاليكه آنتي اكسيدانها از ژنها محافظت مي‏نمايد وسيستم ايمني را تقويت مي‏كند. اينها بعضي از مهمترين كشفيات قرنهاي ۲۰ و ۲۱ است. در سالهاي آينده دانشمندان براي تعيين نقشهاي منحصر بفردي كه آنتي اكسيدان‏ها مانند بازيكنان مختلف در تيم ايفا مي‏كنند بر روي واكنشها در سطح مولكولها و اتمها تمركز خواهند كرد.
نيروهاي خارجي مانند استرس، نور، خورشيد، فشارهاي روزمره كاري، آلودگي هوا، الكل و سيگار مي‏تواند سبب ايجاد راديكالهاي آزاد شود. راديكالهاي آزاد به دو روش مي‏تواند كنترل شود: ۱) استفاده از رژيم غذايي كم چرب با فيبر بالا و دوري از سيگار و الكل به منظور محروم كردن سوخت براي ايجاد راديكالهاي آزاد ۲) استفاده از آنتي اكسيدانها براي خنثي كردن واكنشهاي راديكالهاي آزاد.
آزمايشات انجام شده بر روي حيواناتي كه داراي كمبود ويتامين E هستند، نشان مي‏دهد كه اين كمبود بر سيستم توليدمثل (ضعيف شدن بيضه، رشد ناقص جنين)، سيستم عضلاني (اختلال رشد عضلات استخواني، از بين رفتن نسوج قلبي و تصلب رگهاي قلبي، سيستم گردش خون (حساسيت ترشحي، تحليل گلبولهاي قرمز آريتروسيت، كم خوني)، سيستم استخوانبندي (از بين رفتن رنگ دندانها) و سيستم عصبي (تورم مغز، رسوب پيگمان ليپوفيوسين) اثر دارد.
ويتامين E اثرات سوء مواد مختلف سمي (مانند سرب و حلالهاي كلردار)، داروها (مانند آدريامايسين) و تعدادي از رژيم‏هاي غذايي داراي كمبود (مانند كمي پروتئين) و شرايط محيطزيستي (مانند اكسيژن بالا، ازن يا دي اكسيد نيتروژن) را بهبود مي‏بخشد. تكميل رژيمهاي غذايي با مقاير دارويي ويتامين E سيستم ايمني لنف را تقويت مي‏كند. ويتامين E همچنين به طور متابوليكي با سلنيوم واكنش مي‏دهد. اين رابطه اخيراً با كشف اين كه سلنيوم يك جزء اصلي سازنده گلوتانيون پراكسيداژ، آنزيكي كه پراكسيدها را از بين مي‏برد، مشخص گرديده است.
ويتامين E و پير شدن
پير شدن فرايندي معمولي است كه در هر سيستم جاندار رخ مي‏دهد وبا تغييرات ساختاري و عملكردي همراه است كه بيشتر آنها انحطاطي مي‏باشند. نقش راديكالهاي آزاد در فرايند پيري و توانايي ويتامين E در تاخير اين فرايند سالهاست كه توجه دانشمندان را به خود جلب كرده است. تئوريهاي زيادي در مورد پير شدن ارائه شده است. تحقيقات پاكر و لندويك (Landvik & Packer) در ۱۹۸۹ نشان داده است كه آسيبهاي راديكال آزاد در حين فرايند پير شدن جمع مي‏شوند و نشانه آن افزايش پراكسيداسيون چربي است كه عاملي مهم در پير شدن مي‏باشد. مطالعات روي حيوانات و انسان اثرات محافظت‏كنندگي ويتامين E و ديگر مواد ضداكسيده را روي واكنشهاي راديكال آزاد ثابت مي‏كند.
ويتامين E و بيماري عروق قلبي
بيماري عروق قلب (CVD) نام عمومي براي بيماري‏هايي است كه به قلب و يا عروق خوني، سكته و فشار خون بالا مربوط مي‏شود. اكسيد شدن ليپوپروتئين با دانسيته پائين (LDL) عامل اصلي در گسترش اين بيماري شناخته مي‏شود. طبق نظر انجمن بيماريهاي قلب آمريكا در سال ۱۹۹۶، ويتامين E به عنوان يك آنتي اكسيدان در جلوگيري از بيماريهاي قلبي اهميت ويژه‏اي دارد زيرا به محافظت از ليپوپروتئين‏هاي LDL و ديگر تركيبات غني از چربي بدن، در برابر فرايند اكسيداسيون كه منجر به گسترش بيماري قلبي و سكته مي‏شود، كمك مي‏كند.
ويتامين E همچنين به عنوان مدافع اوليه بدن در برابر آسيب به غشاءهاي سلول كه براي سلامتي انسان مضر است، عمل مي‏كند. از ميان آنتي‏اكسيدانها ويتامين E قوي‏ترين اثر را در برابر گسترش بيماري قلبي نشان داده است. عليرغم اين كه اين مكانيسم‏ها ناشناخته است بعضي از تحقيقات نشان مي‏دهد كه ويتامين E با جلوگيري از تشكيل »كلسترول يد« كه به LDL شناخته مي‏شود و جذب آن توسط عروق خوني اين عمل را انجام مي‏دهد.
ويتامين E و سرطان
سرطانها با رشد كنترل نشده و تقسيم غيرطبيعي سلول‏ها مشخص مي‏شوند كه در صورت عدم كنترل منجر به مرگ مي‏شود. عقيده بر اين است كه سرطان نتيجه عوامل خارجي به همراه زمينه‏هاي ارثي مي‏باشد. بيشتر سرطانهاي انساني ناشي از محيط و براساس الگوي نوع زندگي شامل رژيم غذايي است. راديكالهاي آزاد معمولا در فرايند شروع و پيشرفت سرطان نقش دارند. از كشت سلولي و مطالعات بر روي حيوانات، مشخص شده است كه ويتامين E و ديگر آنتي اكسيدانها ممكن است انتشار و رشد سرطان را تغيير دهند. در چند تحقيق اپيدميولوژيكي در فنلاند (۱۹۸۸) كه در طي يك دوره ده ساله انجام گرفته است، همبستگي منفي بين مقدار آنتي اكسيدان سرم و خطر سرطان نشان داده شده است. آزمايشهاي علمي زيادي ثابت كرده است كه يكي از مكانيسمهاي سرطان انباشته شدن آسيب‏هاي راديكالهاي آزاد به DNA مي‏باشد. آنتي اكسيدانها در مقابل سرطان با حداقل سه روش از بدن محافظت مي‏كنند: تخريب راديكالهاي آزاد مسبب سرطان، افزايش سيستم ايمني بدن كه در نتيجه بدن مي‏تواند سلولهاي جهش پيدا كرده را از بين ببرد و به وسيله كاهش تمايل سلولهاي سرطاني به چسبيدن به ديگر اندامها و غدد.
ويتامين E و بيماري‏هاي چشمي
آب مرواريد يكي از بيماريهاي رايج مربوط به افت بينايي در سراسر دنيا مي‏باشد كه معمولا در افراد مسن رخ مي‏دهد. فشارهاي رواني (استرس) اكسيدكننده با جمع شدن آسيب‏هاي راديكال‏هاي آزاد به لنزها و شبكيه چشم سبب پيشرفت اين بيماري مي‏گردد. بنابراين نقش رژيم غذايي و مكملهاي آتي اكسيدانت شامل ويتامين E، بتاكاروتن، كاروتنوئيدهاي ديگر، ويتامين C و سلنيوم در جلوگيري و يا آهسته كردن روند اين بيماري به طور وسيعي مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتايج تحقيقات روي حيوانات نشان داده است كه با توجه به نقش پراكسيداسيون چربي در فرايند آب مرواريد، ويتامين E مي‏تواند پيشرفت آن را تا حد زيادي متوقف و حتي معكوس سازد. در مطالعه ديگري اين نتيجه به دست آمد كه در مردان دريافت چند ماده مغذي شامل ويتامين‏هاي C، A، E با كاهش ۴۰-۵۰ درصد پيشرفت آب مرواريد همبستگي مستقيم دارد. در تحقيقي در مقايسه ۱۷۵ نفر كه آب مرواريد داشتند با ۱۷۵ نفر كه دچار اين بيماري نشده بودند نشان داده شده كه به طور قابل توجهي افراد سالم از مكملهاي ويتامينهاي E و C استفاده كرده بودند. در گروهي كه فقط ويتامين E دريافت كرده بودند احتمال بيماري آب مرواريد ۵۶ درصد كمتر از كساني بود كه از ويتامين E استفاده نكرده بودند.
ويتامين E و بيماري التهاب مفاصل
مكانيسم‏هاي اكسيدكننده به طور معني‏داري در شروع و پيشرفت بيماري‏هاي التهابي و ايمني مانند ورم مفاصل موثر هستند. در رماتيسم مفصلي آنتي اكسيدانها از بافت در مقابل آسيب و صدمه با از بين بردن اكسيژن فعال توليد شده توسط سلولهاي ميكروب خوار (ميكروفاژها)، مونوسيت‏ها و غيره، محافظه مي‏كنند. درمان با آنتي اكسيدان به طور وسيعي به شكل روش جايگزين درمان با دارو مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است. رني (Rennie) و همكاران در بررسي عمومي رابطه بيماري ورم مفاصل و مديريت تغذيه‏اي اظهار داشتند كه رژيم غذايي توصيه شده براي اين بيماري بايد روي غذاهاي متنوع و متعادل غني از آنتي اكسيدانت و دريافت مناسب آهن، كلسيم، ويتامين D و ويتامينهاي محلول در آب متمركز گردد و همچنين بايد تاكيد در افزايش دريافت اسيدهاي چرب امگا سه صورت پذيرد.
ويتامين E و بيماريهاي اعصاب
بيماريهاي اعصاب شامل آلزايمر و پاركينسون با پير شدن، فرايندهاي التهابي، آسيب‏هاي راديكالهاي آزاد و فرايندهاي سوخت و ساز ارتباط و همبستگي دارد. بديهي است دريافت آنتي اكسيدانها در جلوگيري از پيشرفت اين بيماريها اثر مي‏گذارد. به طور مثال نتايج مطالعه رتردام (Rotterdam) بر روي ۵۳۹۵ نفر كه در طي سال‏هاي ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ مورد تحقيق قرار گرفته بودند نشان داد دريافت زياد ويتامين E و C از طريق رژيم غذايي مي‏تواند احتمال بيماري آلزايمر را كاهش دهد.
منابع غذايي:
غذاهايي که شامل ميزان قابل توجهي از ويتامين «اي» هستند عبارت است از: آجيل (شامل بادام، فندق، و گردو)، تخم آفتابگردان، روغن ذرت، مارگارين، مايونز، روغن سبزيجات فشرده شده خنک،‌ شامل ذرت، گل آفتابگردان، سويا، دانة پنبه، کانولا، و سبوس گندم (غني ترين منبع)، اسفناج و کلم پيچ، سيب زميني و تميس.
اشکال ديگر:
شما مي توانيد فرآورده هاي طبيعي يا مصنوعي (ساختگي) ويتامين “اي” را انتخاب کنيد. پزشک معالج شما معمولاً شکل طبيعي آن را توصيه مي کند (دي- آلفا- توکوفرول). شکل ساختگي آن دل-آلفا- توکوفرول ناميده ميشود.
ويتامين «اي» به صورت کپسول، قرص و ژل نرم در اختيار است و به ميزان هاي ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰ و۱۰۰۰ موجود است.
براي افرادي که در هضم چربيها مشکل دارند ويتامين «اي سوکسينات» (“dry-E”) بهتر است.
نحوة ‌مصرف:
ويتامين «اي» معمولاً غيرسمي است. ميزان زياد آن (خيلي بيشتر از ۱۲۰۰ واحد روزانه) مي تواند باعث تهوع، نفخ، اسهال و طپش شود. در صورتي که فشارخون داريد و يا اينکه از رقيق کننده هاي خون نظير کومادين يا وارفارين استفاده ميکنيدقبل از مصرف ويتامي «اي» با پزشکتان مشورت کنيد.
تداخل هاي احتمالي:
تداخلات ممکن در مورد ويتامين «اي» شامل موارد زير است:
مانع از جذب ويتامين «کا» (که به انعقاد خون کمک مي کند) ميشود.
استفادة بدن از ذخيره هاي ويتامين «آ» را افزايش مي دهد، افزايش جذب ويتامين «اي» مي تواند ذخيره هاي ويتامين «آ» بدن را کاهش دهد.
افزايش جذب در صورت همراهي با سلنيوم (يک عنصر کمياب موجود در غذاها).
کاهش جذب در صورت مصرف زياد الکل.
ويتامين اي بعد از تمرينانت شديد ورزشي باعث بازسازي سريع سلولهاي تخريب شده از ورزش ميشود و همچنين سيستم ايمني بدن را که بعد از تمرين شديد در ضعف مطلق قرار دارد تقويت ميکند و يک آنتي اکسيدان قوي ميباشد و باعث از بين رفتن سريع درد عضلاني ميشود پس حتماً بعد از تمرين از ويتامين e استفاده کنيد ونتايج آن را ببينيد.
ويتامين ‌E‌ يک ويتامين محلول درچربى است، که فرم‌هاى مختلف آن مورد استفاده توان و قدرت بدن قرار مى‌گيرد.
فرم فعال ويتامين ‌E‌ “آلفا توکوفرول” نام دارد که يک آنتى اکسيدان قوى بيولوژيکى محسوب مى‌شود. اين ويتامين نقش اساسى در ايمنى بدن و همچنين مرمت و ترميم ‌DNA‌ و ديگرفرايندهاى متابوليکى دارد.
منابع غذايى رايج ويتامين ‌E‌ شامل روغن‌هاى گياهى (روغن گياه گندم، روغن آفتابگردان، روغن بادام زميني، روغن ذرت)، سبزيجات برگى سبز، حبوبات يا غلات، آجيل‌ها، فندق، اسفناج، گل کلم، سبوس (غلات، لوبيا، باقلا) کيوى و انبه هستند.
شخصى که به علت ناتوانى در ترشح صفرا يا به علت بى‌نظمى در متابوليسم چربى‌ها قادربه جذب چربى نباشد درخطر کمبود ويتامين ‌E‌ قرار مى‌گيرد. نوزادان کم وزن و نارس نيزدر خطر کمبود اين ويتامين هستند.
سطح ويتامين ‌E‌ خون ممکن است با کمبود روى کاهش يابد. نتايج تحقيقات علمى نشان داد که ويتامين ‌E‌ ممکن است به جلوگيرى ازبيمارى قلبى کمک کند و همچنين ‌ميزان جذب بالاى ويتامين ‌E‌ با کاهش ميزان بروز سرطانهاى پروستات و سينه همبستگى دارد.
افزايش جذب ويتامين ‌E‌ رژيم غذايى ممکن است خطرسرطان روده بزرگ را خصوصا در زنان زير ۶۵ سال کاهش دهد.‌
رشد عضلات خود را با مصرف ويتامين افزايش دهيد
با افزايش ميزان جذب ويتامين E شما به بدن خود به عنوان بدن کسي که ورزش سخت و مداوم نيز انجام مي دهد، توانايي بازسازي سريع و سريعتر خود را مي دهيد که نتيجه اش بزرگ و بزرگتر شدن عضلات بدن شما در زمان بسيار کوتاهي مي باشد.
پس از اينکه اثرات بسيار مثبت ويتامين E موجود در لوازم آرايش و ساير ترکيبات به عنوان اصلي ترين عامل زيبا سازي و محافظت کننده پوست زنان، شناخته شد، نوبت به اثرات مثبت آن در مردان و در شکوفا ساختن نتايج پربار ورزش هاي بدنسازي و حجيم ساختن عضلات مي باشد.
اين عامل آنتي اکسيدان چند کاره به عنوان يک عامل کمکي در مقابله با سرطان و بيماري هاي قلبي و افزايش دهنده نيروي جنسي،داراي فوائد بسيار ديگري نيز در بدن مي باشد که در اينجا به برخي از آن ها اشاره مي شود:
ويتامين E مي تواند به عنوان يک عامل مؤثر در بازسازي عضلات پس از انجام يک جلسه سنگين ليفتينک به کار رود.
ترميم سريع کوفتگي و ضربه ديدن عضله
از مبتدي ترين بدنسازان تا آن گروه متبحر که بدون خستگي به تلاش هر روزه خود ادامه مي دهند، هر جواني که حداقل يک بار قدم به اتاق مخصوص وزن گذاشته باشد، نگراني و اضطراب مربوط به کوفتگي حاصل از تمرينات ورزش بدنسازي ((Postworkout را مي شناسد. موقعيتي که ممکن است تا چند روز پس از گذشت جلسه نيز باقي بماند و حتي به کار بردن روش هاي ساده درماني مانند استفاده از برگ هاي شامپويي (مخصوص شستشوي زخم) از بين برنده کامل درد و رنج نخواهد بود.
چنين کوفتگي هاي عضله اي معمولاً ورزشکار را مجبور به دور ماندن موقت از محيط باشگاه و عقب ماندن از ورزش کردن تا زمان بهبودي کامل مي کند. ويتامين E به ترميم سريع عضلات بدون صدمه خوردن، زمان ورزش کردن شما و عقب نماندن از برنامه ورزشيتان کمک مي کند.
ويتامين E به عنوان يک عامل آنتي اکسيدان از پاسخ شديد عضله و در نتيجه توليد مولکول هاي ناپايداري به نام راديکال هاي آزاد ممانعت مي کند. راديکال هاي آزاد علاوه بر اينکه موجب سخت شدن رگ ها و توليد سرطان مي شوند، منجر به بروز درد در عضله و جلوگيري از توانايي کار آن در حين تمرين مي شوند.
هر چه ورزش شما سخت تر باشد، راديکال هاي آزاد بيشتري توليد مي شوند. تجربيات ورزشکاران حرفه اي تاثيرات مثبت و فراوان ويتامين E را در اين مورد نشان مي دهد.
چه به عنوان مکمل و چه در غذا، نتايج مفيد ويتامين E، به عنوان عامل آنتي اکسيدان در مورد ورزشکاران عمل کرده، قابل مشاهده است، چه اين ورزشکاران ورزش هاي غير آئروبيک (غير هوازي) انجام بدهند، مانند: ليفتينگ و چه ورزش هاي آئروبيک (مانند کارديو Cardio) انجام دهند.
ويتامين E ضد موخوره و شفابخش مو
از فوايد ويتامين E زياد شنيده‌ايم. اين ويتامين از صدمات داخل رگ، سکته‌‌هاي قلبي و برخي سرطان‌ها جلوگيري مي‌کند. ويتامين E همچنين شفابخش مو است و به رشد مو و ترميم موخوره‌ کمک مي‌کند.
ويتامين E مو را رشد مي‌دهد»
از اين ويتامين به عنوان يک ماده‌‌ي مغذي حياتي ياد شده که قوي‌ترين اثر آن جلوگيري از گسترش بيماري قلبي است.
ويتامين E تأثيرات مثبت ديگري نيز دارد و هم به صورت خوراکي و هم به صورت موضعي قابل مصرف است.
ويتامين E نه تنها موجب تقويت رشد مو مي‌شود بلکه مي‌توان از آن براي جلوگيري از ريزش مو استفاده کرد. مکانيزم دقيق اين تأثيرگذاري هنوز شناخته نشده اما اين فرض وجود دارد که ويتامين E با همان مکانيزمي که موجب حفاظت در برابر بيماري‌هاي قلبي مي‌شود مي‌تواند جلوي ريزش مو را بگيرد. يعني تصور مي‌شود که اين ويتامين با افزايش دريافت اکسيژن و جريان خون مويرگ‌ها جريان خون جمجمه را نيز بهبود بخشيده و از ريزش مو جلوگيري‌مي‌کند.
ويتامين E براي رشد مو و عليه موخوره
ويتامين E موجب افزايش جريان خون شده و مي‌تواند به رشد مو کمک کند.
اين مکمل غذايي همچنين از دوشاخه شدن انتهاي مو که در اصطلاح به آن موخوره گفته مي‌شود جلوگيري مي‌کند. از ويتامين E مي‌توان عليه خشکي و همچنين براي ترميم موهاي آسيب‌ديده بر اثر استفاده‌ي بيش از حد از سشوار استفاده کرد.
ويتامين E در مبارزه با خشکي مو
از ويتامين E مي‌توان به عنوان فرم‌دهنده‌ي مو براي موهاي خشک و صدمه‌ديده استفاده کرد. مصرف روزانه‌‌ي مقدار کمي از اين ويتامين مي‌تواند خشکي مو را برطرف کرده و موهاي آسيب‌ديده‌را ترميم کند.
براي دست‌يابي به نتايج بهتر توصيه مي‌شود که ويتامين E را به رژيم غذايي روزانه‌تان اضافه کنيد.
استعمال خارجي در خشکي بيش از حد اما در مورد کساني که از خشکي بيش از حد مو و پوست سر رنج مي‌برند توصيه مي‌شود که پس از شستشوي مو با شامپو مقداري از ويتامين E را به موهايشان بمالند. استعمال خارجي به بهبود آسيب‌هاي مو کمک مي‌کند، اما براي درمان و مبارزه‌ي بنيادين با خشکي مو استعمال داخلي ضروري است.
چگونه ماسک شفابخش ويتامين E درست کنيم؟
براي ساختن ماسک شفابخش ويتامين E ابتدا کپسول‌هاي اين ويتامين‌ را تهيه کنيد. اين کپسول‌ها را مي‌توان از داروخانه‌ها و دراگ‌استورها تهيه کرد. سپس با يک قيچي کوچک سر تعدادي از اين کپسول‌ها را بريده و ماده‌ي خارج شده از آن را به موي سرتان بماليد. تعداد کپسول‌ها بستگي به بلندي يا کوتاهي موي سر شما دارد. سعي کنيد انتهاي موها به طور کامل پوشيده شود.

ويتامين سي (اسيد اسكوربيك) بدن شما قادر به ذخيرة ويتامين «سي» نيست. بنابراين براي حفظ سلامتي بايد به طور مرتب روزانه به ميزان كافي از اين ويتامين استف ...

يکي ديگراز اعضاي گروه ويتامينهاي محلول درآب ويتامينB6ونام علمي آن پريدوکسين* است. آمپولهاي تقويتيB کمپلکس حاويB6 هستند . بسياري از داروها که براي تقوي ...

ويتامين D چندين نقش کليدي در بدن دارد، و از همه مهم تر کمک به جذب مواد معدني کلسيم و فسفر از غذايي است که مي خوريد. کلسيم براي تقويت استخوانها ضروري ا ...

ويتامين K در سال 1935 يک دانشمند دانمارکي طي يک سري تحقيقات ، متوجه وجود يک نوع ويتامين در بدن مرغ شد که ضد خونريزي بود. اين دانشمند آن را ويتامينK نا ...

ويتامينB3خانواده ويتامينB اعضاء زيادي دارد، شما تاکنون در اين خانواده با چند ويتامين آشنا شده ايد يکي ديگراز اين ويتامينهاB3يا نياسين است. اين ويتامين ...

شير اين نوشيدني اسرارﺁميز يک ترکيب مغذي و کامل است . شير موثرترين مواد در افزايش بهره هوشي ٬ رشد استحکام استخوانها ٬ سلامت لثه ٬ دندان و شادابي و طول ...

1)خاصيت گرم دارد ، چاق کننده ، صاف کننده خون و مولد خون ، پوست انگور دير هضم و دانه آن سرد و خشک است 2)انگور براي درمان بيماري فشار خون ، روماتيسم ، ن ...

كلسيم مهمترين عنصر ساختماني استخوان و پوسته تخم مرغ در مرغهاي تخمگذار است. استخوان ، كه حاوي ۹۹% از كل كلسيم موجود در بدن مي باشد ، بعنوان يك عضو اساس ...

دانلود نسخه PDF - ويتامين E