up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله وظايف زنبورکارگر PDF
QR code - وظايف زنبورکارگر

وظايف زنبورکارگر

ملکه زنبور _زنبور نر

ملکه مادر کندو بوده و جنسيت آن ماده مي‌باشد. طول بدن ملکه هيجده ميلي مترمي‌باشد. بال‌هاي آن کوچک بوده و خرطوم آن توانايي جمع آوري شهد گلها را نداشته ودرعوض داراي شکمي بزرگ‌تر از ماده‌هاي کارگر بوده و دو تا شش سال مي‌تواند زندهبماند. ولي در زنبورداري تجاري بيش از دو سال از يک ملکه استفاده نمي‌شود. ملکه عسلو گرده نمي‌خورد و بجاي آن ژله رويال مصرف مي‌کند.
نيش ملکه همانند شمشير تازي بوده و بدون خار مي‌باشد .
زنبور نر
زنبورهاي نر در کندو تنها وظيفه بارور نمودن ملکه را دارند و داراي نيشنمي‌باشند. داراي سر و بالهاي بزرگ مي‌باشند. توانايي جمع‌آوري شهد و گردملکه
ملکه مادر کندو بوده و جنسيت آن ماده مي‌باشد. طول بدن ملکه هيجده ميلي مترمي‌باشد. بال‌هاي آن کوچک بوده و خرطوم آن توانايي جمع آوري شهد گلها را نداشته ودرعوض داراي شکمي بزرگ‌تر از ماده‌هاي کارگر بوده و دو تا شش سال مي‌تواند زندهبماند. ولي در زنبورداري تجاري بيش از دو سال از يک ملکه استفاده نمي‌شود. ملکه عسلو گرده نمي‌خورد و بجاي آن ژله رويال مصرف مي‌کند.
نيش ملکه همانند شمشير تازي بوده و بدون خار مي‌باشد .
زنبور کارگر
جنسيت زنبورهاي کارگر ماده بوده. طول بدن آنها ۹ ميليمتر مي‌باد. در يک کندويقوي با تعداد ۱۰قاب ۷۰هزار زنبورکارگر وجود دارد. زنبورهاي کارگر با اينکه ماده هستند توانايي بارور شدن ندارند. ولي در صورت نبودن ملکه در کندو مي‌توانند تخم ريزي کنند. که در زنبوردار29ماده تخم‌گذار گفته مي‌شود. نيش زنبورهاي ماده خاردار بوده و طول آن در حدود ۱ ميليمتر مي‌باشد. به خاطر وجود همين خارها پس از نيش زدن و ورود زهر به بدن موجوداتي که ساختار گوشتي دارد نيش در پوست گير کرده و موجب جدا شدن کيسهزهر از زنبور مي‌شود. و پس از چند دقيقه زنبوري که نيش زده خواهد مرد .
وظايف زنبورکارگر
جمع آوري شهد آب بره موم- پاسباني از کندو - توليد عسل - رسيدگي به ملکه - پرورش نوزادان - رسيدگي به کندو و پاکيزه‌گي آن از بيشترين وظايف زنبورهاي کارگر مي‌باشد . منبع :پرورشزنبورعسل دکتر نعمت الله شهرستانيه را نداشته و ۲۴ روز زنده مي‌مانند.
زنبور نر در حجره‌هاي بزرگ‌تري نسبت‌به زنبورهاي كارگر پرورش مي‌يابند. تخمهايبارورنشده ملکه به زنبور نر تبديل مي‌شوند.

مجموعه دهان و دندان ها به عنوان دروازه ورود غذا و آغازگر روند هضم و جذب غذا نقش بسياري در آماده سازي نيازمندي هاي غذايي انسان به عهده دارند و بدون عمل ...

پرومتئوس که از اساطير يوناني است، مجازات مي شود. مجازاتش اين است که به صخره اي در ناحيه قفقاز زنجير مي شود تا هر روز صبح عقاب يا کلاغي وحشي، قسمتي از ...

وظايف عمده روغن عبارتند از : 1. ايجاد فيلم روغن بين سطوحي که روي هم مي لغزند. نظير رينگ و پيستون روي سطح سيلندر و يا ميل لنگ روي سطح ياتاقان. في ...

در ادب پهلوي ستارگان به دو دسته‌ي هرمزدي و اهريمني تقسيم مي‌شوند. اختران يا ثوابت به خاطرسکون و آرامششان هرمزي‌اند و اباختران يا سيارات، به سبب هرزگي ...

هدف از تهيه اين متن فراهم آوردن اطلاعات و روش هاي جديد به منظور حفاظت در برابر اشعه براي خود، بيمار و ديگران و ايجاد علاقه براي کارکنان راديولوژي در ج ...

● تعليم پيدا کردن اشيا : موقعي که سگ در محوطه جست و خيز مي کند و به اطراف مي دود بهترين فرصت است که بتوان او را براي آوردن و يا پيدا کردن شيي تعليم دا ...

عموماً تصور مي شود که موريانه ها موجودات مخربي هستند که نقش کم اهميتي در اکولوژي زمين دارا مي باشند. برخلاف آنچه تصور مي شود، موريانه ها نقش اکولوژيکي ...

مانند هر ساختاري در زيست شناسي، شکل به وظيفه بر مي گردد. يک تپه با انتهاي گرد شده ي مقاوم، چنانکه در بسياري از مناطق گرمسيري مشاهده مي شود، وظيفه دارد ...

دانلود نسخه PDF - وظايف زنبورکارگر